( )

( ) is een circulair processen gedreven samenwerking, in eerste instantie met Bouwcampus en Rijkswaterstaat, voor de herinrichting van ons grondstofgebruik en de impact ervan op ons als mens en onze leefomgeving. Gedurende 9 maanden werd multidisciplinair nagedacht en gewerkt in open cocreatie modus over de “circulaire snelweg“. Negen grote snelweg aanpassingen dienen nog voor 2030 in de regio plaats te vinden waaronder de A58 en A67.

De opvatting van de Stad van Morgen, die via o.a. AiREAS en lokale, bezorgde leefbaarheidteams betrokken is bij de discussie over de effecten van wegverbredingen en aanpassingen aan de infrastructuren, is dat:

  • als we toch investeren
  • we moeten werken aan het elimineren van de milieu impact van de snelwegen (geluid, lucht, grondstoffen)
  • en kijken wat de snelwegen concreet kunnen bijdragen aan de omwonenden in de vorm van waarden zoals gezonde lucht, water, energie, voedsel, economie, werkgelegenheid, enz

Deze opvattingen hanteren we ook voor de verdichting en vergroening van groeiende steden, het platteland, havens, vliegvelden, industriegebieden, enz.

Gaandeweg werden deze wensen opgepakt door de vele betrokken partijen en zo ontstonden drie versies van de snelweg die elkaar mooi aanvullen:

Biologische_Snelweg

Sociale_Weg (1)

En de technologische snelweg

De grote uitdaging is nu om het te implementeren.

 

 

 

%d bloggers liken dit: