13 juni AiREAS online participatie bijeenkomst luchtkwaliteit regio Zuidoost Brabant

Zondag 13 juni

Tijd: 14:00 – 15:30 (in plaats van 17:00). Doelstelling: bepalen “wat kunnen we zelf, en wat samen (eventueel met instellingen), ter verbetering van de luchtkwaliteit”  
Methode: Online middels zoomAanmelden: info@aireas.com


Ter voorbereiding en informatie:

 • Er wordt wetenschappelijk steeds vaker een verband gelegd tussen blootstelling aan luchtvervuiling en (dodelijke) longaandoeningen waaronder Covid. https://www.parool.nl/cs-b7ca1b6c.
 • Eerdere verbanden zijn al gelegd met gedragsafwijkingen, hart en vaat ziekten, angst, enz.Maatregelen nemen tegen onze vervuilde en vervuilende samenleving is prioriteit nummer 1 voor onszelf, bestuurlijk én bedrijfskundig. Niet alleen ter voorkoming van overbelasting van de zorg maar ook voor het integraal duurzaam menszijn
 • Wij worden allemaal blootgesteld aan de zogenaamde achtergrond vervuiling, ofwel vervuiling afkomstig van (vaak ver) buiten onszelf en onze leefgemeenschap. De grote menselijke bronnen zijn o.a. industriële activiteiten, verkeer, agrarisch en energie. Natuurlijke bronnen zijn zeezout, Sahara zand, pollen…. Om deze grote bronnen aan te pakken wijzen we vaak naar de politiek en bijbehorende overheid. In plaats van te wijzen kunnen we ook uitnodigen tot samenwerken (co-creatie ala AiREAS). Er zelf iets aan bijdragen begint bij consuminderen en lokaal (her)gebruik, andere mobiliteit keuzes, energie gebruik aan banden leggen en lokaal (zelf/samen) produceren en consumeren. Dat kan ook samen, projectmatig. Zusjes van AiREAS zijn FRE2SH (lokale voedsel productie en participatie), School of Talents & Wellness (participerend leren, wereldwijde samenwerking met het schoolsysteem voor het gemeenschappelijk belang), COS3i (hergebruik, nutgedreven sociale verbinding). Meedoen is fijn.
 • Onderzoek wijst uit dat onze blootstelling aan luchtvervuiling voor een groot deel (50% of meer) door onszelf of onze naasten (vaak onbewust) wordt veroorzaakt. Denk aan roken, bbq’s, open haarden, vuurkorven, slechte ventilatie thuis, koken (bakken en braden), stoffen, klussen, verstening van onze tuinen, enz. Hierin is de eerste gezondheidswinst te halen door zelf innovaties toe te passen die uitstoot of blootstelling beperken of geheel doen verdwijnen. Voor ondernemers onder ons een kans om producten te bedenken die de gezellige sfeer behouden en de vervuiling aan banden leggen.
 • In verschillende steden van de wereld nemen buren en overheden samen actie om de openbare ruimte terug te claimen van de vervuilende auto. Dat kunnen wij ook. De beschikbare ruimte kan gebruikt worden voor de sociale ontmoeting, vergroening, voedselvoorziening, recreatie, enz. Milaan:  https://youtu.be/vzAxnA8aWVwBarcelona: https://youtu.be/dABncClRQKkAmsterdam Zuidwest: https://stadvanmorgen.co/2019/08/16/amsterdam-zuid-west-lekker-bezig/

Verder

 • Bestuurlijke tolerantie van vervuiling wegens werkgelegenheid en economie is niet meer van deze tijd. Ethisch immoreel zelfs gezien klimaat, gezondheid en andere uitdagingen. De nadelen zijn te groot. Er is genoeg participatie, (verdeel)economie en werkgelegenheid mogelijk in de ontwikkeling van niet vervuilende alternatieven.
 • De gewonnen juridische acties tegen de Staat (Urgenda) en Shell (Milieudefensie) tonen aan dat bestuurlijke focus verlegd moet worden naar menselijke kernwaarden zoals gezondheid en veiligheid in plaats van winst en verliesrekeningen. Nu is er nog een bestuurlijk transitie pad met applaus voor de bestuurders die proactief meedoen. Straks lopen bestuurders (overheid, bedrijfsleven) die niet meedoen het risico hiervoor persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld. Dat wil natuurlijk niemand. 
 • In AiREAS treffen we bestuurders die meedoen, niet alleen voor de schijn maar met hart en ziel
 • Het excuus “ik heb het te druk om het anders te doen” is ook uit de tijd. Bijdragen aan gezondheid en een gezonde samenleving is eigenbelang en gemeenschappelijk belang tegelijkertijd. Veel kleine positieve veranderingen maak een groot geheel. En het is nog fijn ook
 • Samenwerkingsverbanden als AiREAS en maatschappijvisies zoals de Stad van Morgen (Sustainocratie) worden steeds vaker geraadpleegd om het profiel samen te stellen van de ideale bestuurders van deze tijd. 

Positiviteit verzamelt zich in AiREAS (en haar zuster initiatieven vanuit de waarden gedreven Stad van Morgen). We doen het samen en gunnen elkaar het applaus en de positiviteit van de gezonde vooruitgang.

Verzamelde informatie AiREAS op: https://trello.com/b/u6VNdONJ/aireas-participatie-lucht

Hier vindt u links naar cockpits en het live regionale meetnetwerk. Tevens artikelen, publicaties, filmpjes, enz

We hopen op een constructieve, oplossingsgerichte bijeenkomst zondagmiddag.

RIVM is partner in AiREAS en legt die participatie uit

Aireas is onze samenwerking in Brabant voor gezondheid en luchtkwaliteit. Daar zijn velen bij betrokken. Met de lokale partijen komen we regelmatig samen fysiek of online. Met de landelijke organisaties is dat vaak moeilijk door de drukke agenda’s van deze partners. Het is dan fijn om via deze videoweg hun betrokkenheid kenbaar te maken.

Vandaag zijn we in gesprek met Marita Voogt, werkzaam in het RIVM, en een van onze verbindingen met deze organisatie. Twee interviews:

Algemeen over de betrokkenheid van RIVM in AiREAS:

En specifiek over de rol in het Regionale Meetnet:

Wat is co-creatie

Net als bij Ondernemerschap 21ste eeuw komt de vraag vaak van mensen over wat co-creatie nu eigenlijk betekent of inhoudt? Deze vraag is eenvoudig te verklaren. Als we vanuit Sustainocratie aan het werk zijn, of ertoe uitnodigen, dan valt het woord enorm vaak. Voor velen is het een onbekend of onontgonnen gebied. Dus heb ik een uitleg opgenomen (in het Engels). Deze duurt 11:30 minuten en dient een aantal doelstellingen:

 • oefenen met media technieken wegens de geformuleerde uitdaging voor Mei in onze (cocreatieve) samenwerking onder World Happiness Bird (het uitnodigen tot cocreatie voor een gelukkige en samenredzame samenleving in de hele wereld),
 • feedback verzamelen om de media technieken te verbeteren
 • tegelijkertijd kijken of de boodschap overkomt bij de mensen die de vraag hebben gesteld of het ook graag willen weten

Ondernemerschap 21ste eeuw

In Sustainocratie passen we ondernemerschap 21e eeuw toe. We stimuleren al onze partners (overheid, bedrijfsleven, scholen, sem-overheden, zelfs onze mede-burgers) om dat ook te doen. We gebruiken woorden zoals het Piramide Paradigma, 4 x Winst principe, multidisciplinaire co-creatie, enz. Het is voor de partners vaak al moeilijk genoeg om zich aan te passen aan de co-creatie cultuur van de initiatieven van de Stad van Morgen laat staan ook alle begrippen zich eigen te maken. Toch is het dé manier om van alle wereldwijde grote problemen af te komen. Vaak krijgen we dan ook de vraag om het weer een keer uit te leggen los van de artikelen en boeken die erover zijn gepubliceerd.

Deze 25 minuten durende videopresentatie (in het Engels) is de eerste in een serie uitleg-videos over elementen en begrippen binnen Sustainocratie. Het principe van deze vorm van integraal maatschappelijk ondernemen ontstond gaandeweg, met eerste bewustwordingswortels in de tijd dat ik algemeen directeur telecommunicatie was in Spanje. Toen al had ik een afdeling die tweedehands telefooncentrales oplapte en verkocht of verhuurde. Dit werd in de wereldwijde organisatie niet in dank afgenomen omdat men vooral nieuwe technologieën en materialen verkocht. Maar ik was toen al (1992) mens en natuurgericht en zette door. Van het een komt het ander en de vorm van 21e -eeuws ondernemen werd steeds concreter voor mij. Van 2005 tot 2008 gebruikte ik het 4 winst principe om bedrijven te indexeren op waarde creatie en vernietiging. Ruim 300 ondernemingen, groot en klein, zijn toen doorgelicht. Sinds 2009 is het de basis van Sustainocratie….

Pastorella bereidt zich voor

Pastorella in St. Oedenrode wil een participerende leeromgeving zijn voor jongeren, in de natuur. Het initiatief is volledig opgezet als cocreatie van ouders en grootouders voor en met hun (klein)kinderen. Initiatiefnemer is Stichting Bij de Tijd. Hierbij wat fotos van voorbereidend werk voor het volgende weekeinde waarin een speciale kinderdag wordt gevierd….

Klimaatalarm

In welke wereld wil je leven? Sterker nog…..in welke wereld KUNNEN onze kinderen nog leven? Vanuit het perspectief van Sustainocratie nemen we hiervoor ZELF verantwoordelijkheid. Door onze gewenste werkelijkheid SAMEN te creëren en onderhouden. We doen dit vanuit onze natuurlijke menselijke waarden met een instantaan positief klimaateffect. Sluit je aan…..we doen het voor onszelf, voor onze kinderen, voor ons welzijn, voor ons heden en onze toekomst.

Cocreatie programmas die uit de School of Talents and Wellness wekelijkse zoom sessies zijn ontstaan

Het is altijd weer een beleving om een groepje mensen bij elkaar te brengen en ze samen tot co-creatie te motiveren en begeleiden vanuit het Sustainocratische gedachtegoed. We hebben het al zo vaak eerder gedaan. In het onderwijs via de ontmoeting met jongeren uit binnen en buitenland, in formele omgevingen zoals AiREAS, FRE2SH of COS3i. Steeds was het een openbaring. Maar nog nooit hadden wij het gedaan vanuit een wereldwijd perspectief. Dankzij Covid19 besloot ik het te proberen. Uiteindelijk willen we allemaal die “betere wereld” en kunnen we die het beste samen creëren in plaats van afwachten tot iemand anders het doet.

Het eerste cocreatie programma dat ontstond werd de World Happiness Bird genoemd. Het werd ons doel om positiviteit, geluk en het vertrouwen in doelgerichte en oplossingsgerichte samenwerking (cocreatie) te verspreiden over de gehele wereld. Dit deden we niet door erover te praten of te prediken. We deden het via de positieve uitnodiging. Uiteindelijk deden mensen en instanties uit 15 landen mee. Het hoogtepunt was op 21 Maart tijdens de wereld geluksdag en het officiële begin van de Lente (Equinox en Earthday).

We hebben nu besloten dat we doorgaan met de World Happiness Bird als metafoor voor onze positiviteit en maatschappijvisie gebaseerd op overvloed door cocreatie en gelijke verdeling.

 • World Happiness Bird site
 • Elke maand een ander thema relateert aan actie, bewustwording en cocreatie van waarden
 • Iedereen in de hele wereld mag meedoen

Verder gaan we experimenteren met een wereldwijd Radioprogramma van onszelf. Dit zal 3 uur per dag uitzenden vanaf 16:00 tot 19:00 CET (onze tijd), in het Engels. Sommige dagen zullen in het Spaans worden uitgezonden.

Verder gaan we de gezondheid gedreven regio aanpak (Health Valley) verder uitbouwen. Het filmpje dat we via de zoom opnamen vanuit Thailand geeft een beeld over betrokkenheid, samenredzaamheid en waarden gedreven samenwerking. Samenredzaamheid is de nieuwe rijkdom omdat het overvloed, delen met elkaar, zorg voor en met elkaar en positieve sociale interactie stimuleert. Dit levert geluk, blijheid en samenhorigheid op. We hebben al voorbeelden bezocht via COS3I in:

 • Polen
 • Portugal
 • Thailand
 • Bali

Ons doel is dat overal, zeker nabij de steden, dicht bij of met de lokale mensen, gezondheid gedreven gebieden ontstaan die diensten, producten maar ook verblijf, gezonde lucht, voeding, recreatie, meditatie enz bieden. Dit willen wij lokaal en wereldwijd verbinden met iedereen, jong en oud, ook voor educatieve processen en participerend leren. Alles is cocreatie. Dat wil zeggen dat we als beweging van Sustainocratie geen eigendom ambities hebben. We verbinden juist de intrinsieke motivatie van mensen en instellingen om welzijn te creëren samen en hierdoor positiviteit uit te stralen waar een aantrekkingskracht van uit gaat.

Bovenstaande is de oogst tot nu toe, na 6 maanden cocreatie wereldwijd. We zijn benieuwd wat we de komende 6 maanden gaan neerzetten. We zullen het zien.

Kijkje op het platteland in Noord Thailand

Gedurende onze wekelijkse zoomsessie nam Stefan Goddefroy ons aan de hand door het platteland waar zijn vrouw en schoonfamilie land eigenaren zijn en er hun leven ontwikkelen in samenwerking met de natuur. Het filmpje is in twee delen. In de eerste lopen we rond over het platteland zelf met uitleg van Stefan….

In het tweede filmpje zijn we in het dorpje waar zij hun huis bezitten en waar de leefgemeenschap zich ontwikkelt rondom een tempel, een school, de markt, enz.