Het drama van Venezuela is ons drama

Stad van Morgen maakt zich hard voor een duurzame, samenredzame maatschappij op basis van menselijke kernwaarden. Dit staat haaks op de afhankelijkheid gedreven machtscultuur van onze huidige en historische politieke economische werkelijkheid. Het drama in Venezuela is een voorbeeld van de risico’s die wij allemaal lopen als we de oude werkelijkheid blijven aanvaarden.


De afgelopen tijd zit de hoofdstad Caracas zonder elektriciteit. In onze sustainocratische visie is energie een van de kernwaarden waar we samen verantwoordelijkheid voor dienen de nemen. Als we dat niet doen dan kan een willekeurige idioot de stekker eruit trekken. Dan verrot ons eten, doen de ziekenhuizen het niet meer, kunnen we niet meer communiceren met de massa of onderling, enz. Machthebbers verwijten anderen om haat te zaaien maar hanteren hun eigen verborgen agenda’s met hun handlangers.

Zolang we dit blijven accepteren, zolang we ons afhankelijk op blijven stellen, is de situatie van Venezuela er een die ons allemaal te wachten staat. Of het nu elektriciteit is, voedsel, water, lucht…. in handen van de speculatieve macht despoten is de mensheid en de natuur gedoemd het onderspit te delven. We lossen dit niet op door deze hiërarchische hebzucht over afhankelijkheid cultuur te blijven voeden. Het kan en moet anders voordat het te laat is.

Dat “anders” bestaat, is niet politiek noch economisch, het is kernwaarden gedreven, innovatief, participatief en verbindend. Het werkt niet in de oude werkelijkheid van probleemafhankelijke instituten. Het ontwikkelt zich als alternatief met de uitnodiging tot samenwerking en participatie. Het heet Sustainocratie, is reëel, werkt en kan afgedwongen worden door massaal het te omarmen en de oude werkelijkheid de rug toe te keren. De tijd is rijp.

Klimaatkinderen en ouders

Niet economie, niet armoede, niet afval, niet politiek maar KLIMAAT zorgt voor de doorbraak in de grote transitie. Uiteindelijk zal alles veranderen. Het klimaat waarschijnlijk het laatst.

Klimaatkinderen

Niemand is blij met een onderwijs dat stamt uit het industriële tijdperk van stilzitten, kop dicht, leren rekenen en taal. We willen onze kinderen zelfbewust op laten groeien binnen de uitdagingen van deze tijd. Een kritische, ondernemende kijk op de werkelijkheid met een flinke dosis zelfleiderschap, is een prima houding voor de complexe periode waarin nu we leven. De klimaatstaking is een mooi voorbeeld van een jeugd die de oude bestuurlijke focus niet meer accepteert. Men eist aandacht voor onze duurzame natuurlijke symbiose met de natuur. Er zijn genoeg andere misstanden aan te wijzen die tot actie hadden mogen leiden. Waarom klimaat uiteindelijk de boventoon voert lijkt een afleidingsmanoeuvre van de werkelijke grote problemen. Hoe het ook zij, het brengt de bevolking op de been, de open mind geeft toegang tot een bredere discussie en de betrokkenheid van ouders en schoolbesturen genereert een dankbaar draagvlak voor bewustwording rond menselijke kernwaarden.

Foto: Bert Jan Woertman

Protesteren maar nog niet presteren

Klimaatouders

Met de bewustwording bij de jongeren komt ook die van de ouders. Uit Amsterdam komt het bericht van Sustainocrate Natachia dat ze met een netwerk van 53 basisscholen een educatieve participatie brug gaat slaan op gebied van Klimaat bewustwording. De klimaatouders komen in actie omdat het goed is voor de kinderen, henzelf en de toekomst. Klimaat is slechts een abstractie waar maar weinig mensen handen en voeten aan kunnen geven. Het wordt wel in verband gebracht met vervuiling, ontbossing, economische politieke gebrek aan ethiek, verkeerde financiele hiërarchische belangen, enz. En daar kunnen we wel wat mee.

Op gebied van educatie is de Stad van Morgen al sinds het begin in 2009 actief, eerst als STIR academy, nu als School of Talents and Wellness. We hanteren de vijf kernwaarden van Sustainocratie, het 4 x Winst principe van 21e eeuws ondernemerschap, en de 17 Sustainable Development Goals van de VN als prikkel voor het ontwikkelen van vernieuwend zelfleiderschap.

Voor basisscholen is dit te complex. De basisscholieren kunnen leren via betrokkenheid in de natuur, via sport en spel, het goede voorbeeld in gedrag en gemeenschappelijke projecten. Zoals bijvoorbeeld zelf bijdragen aan een schonere wereld. Zoals op de fiets naar school, water drinken, geen rietjes of individuele verpakking meer, weg met plastic, zelf rommel opruimen en niet laten slingeren, praten met elkaar. De mogelijkheden zijn groot en speels genoeg om de referentie kaders van de jeugd te verleggen of aan te vullen. Uiteindelijk volgt de politiek en economie vanzelf.

Het FRE2SH verhaal

FRE2SH staat voor Food, Recreation, Energy, Education, Safety and Health. Een hele mondvol dat vooral betekenis geeft aan een integrale visie over de manier waarop we met ons landschap omgaan voor onze gezondheid, veiligheid en samenredzaamheid.

Dat vergt een enorme transitie waar we als mens, overheid, innovatief ondernemerschap, wetenschap en onderwijs vorm aan dienen te geven als we duurzaam menselijk voortbestaan nastreven. In Eindhoven doen we ons best en tonen het de hele wereld.

De Kracht van de Liefde

De Kracht van de Liefde is een community binnen de Stad van Morgen waarin zelfbewuste, talentvolle mensen met visie hun passie delen vanuit hun hart. Het zijn stuk voor stuk individuen die succesvol zijn in hun vorm van kunstzinnige expressie. Ze hebben ook met elkaar gemeen dat ze geloven in de Stad van Morgen en Sustainocratie voor het samen co-creëren van de ideale, duurzame maatschappijvorm waaraan men zoveel kunst en expressie ontleend. De kracht van de liefde is gebaseerd op de inzichten van de geheimen van het leven

We beginnen met Natalia Sisto. Deze bijzondere persoonlijkheid is niet alleen uiterst en erkend talentvol op haar brede vakgebied (monumentale sculpturen). Ze is tevens een waardevolle partner die steeds weer creatieve inzichten en vernieuwing bedenkt binnen de kaders van de Stad van Morgen. Ze bruist niet alleen van ideeën, ze weet ze nog waar te maken ook. Haar grote inspirator is Leonardo da Vinci.

Liefde is onvoldoende begrepen in een koude zakelijke maatschappij. Er is zoveel te winnen wanneer we ons gevoelsleven weer durven aanspreken

Het werkt van Natalia is te zien in Buenos Aires, Parijs, Barcelona, Milaan, Belgie, Nederland, Ecuador, Duitsland, enz. Hieronder ziet u een overzicht van haar werkgebieden en de uitleg die ze zelf geeft bij elke opdracht.

Kunst en Liefdevolle Expressie

Stad van Morgen creëert in haar COS3I community de ruimte voor kunstzinnige expressie vanuit haar eigen hogere maatschappelijke doel. Kunst en expressie is van oudsher een bewustwordingsinstrument bij uitstek. Het kan als kritiek ingezet worden (protestliederen, antitheater, documentaires, conferences, enz) maar ook middels de positieve uitnodiging en het ´anders´kijken naar de werkelijkheid (absurdisme, creatie vermogen, innovatie, bewustwording, dans, theater, enz). Dit laatste is de weg van de Stad van Morgen.

Enkele maanden geleden had ik (Jean-Paul Close) een mooie flow. De conversaties tijdens enkele spontane ontmoetingen gingen over liefdevolle expressie binnen de context van positiviteit, duurzame menselijke ontwikkeling en kunst. Eigenlijk is de Stad van Morgen zelf zo´n liefdevolle expressie waarin we de mens en haar kernwaarden centraal stellen in plaats van de allesvernietigende politieke economische context, die we misschien als (zakelijk) zorgzaam ervaren maar ook liefdeloos afhankelijk makend als systeem. Het fundament werd geschapen voor het opzetten van een expressieve kunstbeweging op basis van bewustwording, zelf-leiderschap, creatief vermogen, betrokkenheid en sociale innovatie.

Op diezelfde dag kwam de expressie al tot uiting via dans waar ik bij aanwezig mocht zijn. Sindsdien is het een genot om als aantrekkingskracht en verbinder te fungeren voor een grote diversiteit aan kunstenaars. Betrokken zijn sociale ondernemers, danscoaches, glas in lood expressie, beeldhouwen, textielbewerking, upcycling van afval, muziek, fotografie, voedselinnovatie, enz. Allemaal hebben ze wat te zeggen en een positieve uitnodiging om mee te doen.

Los het zelf maar op, zegt een te dure regering

De tot standkoming en het functioneren van een regering in de huidige wereldperceptie van grote uitdagingen is structureel uit de tijd. Het is een toonbeeld van gebrek aan leiderschap, onkunde, manipulatie en verwrongen keuzes. Terwijl zo’n regering alleen de belastingen kan verhogen om hun onkunde te maskeren zijn we als burgers aangewezen op onszelf. Waarom zouden we nog belasting accepteren?


Het kan anders en de manier waarop groeit als parallel organisatie naast en vaak met de overheid. Sustainocratie is gewoon een andere manier van regeren, een vorm waarin leiderschap gebakken zit vanuit evolutionair gemeenschappelijk belang, betrokkenheid en integrale participatie. Het is een kleine stap naar Sustainocratie, een simpele keuze.
De keuze, hoe simpel ook, geeft erg veel commotie wegens de verantwoordelijkheid en veranderde verhoudingen tussen mensen en instanties. Het vergt moed, loslaten van oude gewoontes, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen, naast bewustwording en commitment.