EQoL

Energy & Quality of Life

Deze EQoL community bestaat uit installatie en beheer bedrijven, grond eigenaren, technologische innovatie bedrijven, overheden, burgers, enz die allen meewerken aan de transitie van gecentraliseerde olie en gas gebaseerde energievoorziening naar duurzame, schone bronnen zoals zon, wind, bodem en water energie. EQoL brengt energie-opwekking, verwerking, opslag, distributie en consumptie bij elkaar. Het gebruikt de modernste technieken en inzichten om maximaal resultaat en een geïntegreerde aanpak in het landschap.