5 waarden

De kern van het menselijke voortbestaan is gebaseerd op slechts vijf kern-waarden. Deze worden constant afgestemd op onze natuurlijke leefomgeving in wederzijdse symbiose.

Een samenleving die zich door deze waarden laat aansturen in samenwerking met de bevolking en gespecialiseerde instanties heeft bestaansrecht en duurzaam toekomstperspectieven. We noemen het een Sustainocratie, een waarden gedreven participatie maatschappij. Het vergt constante afstemming van de prioriteiten door enkele waarden samen te voegen in concrete co-creatie projecten. Voorbeelden zijn:

AiREAS – gezondheid en luchtkwaliteit

FRE2SH – voeding en energie

COS3i – gezondheid en sociale verbindingen via zorg voor elkaar

School of Talents & Wellness – participerend leren vanuit de waarden