Zorg voor Gezondheid

14 Nov

Met de AiREAS overeenkomst voor gezondheid en gezonde gebiedsontwikkeling Noord Eindhoven krijgt het Stad van Morgen plan “Zorg voor Gezondheid” vastere vorm.

Het verbindende proces voor sociale inclusie en innovatie, COS3I, voedt zich zo met middelen om steeds meer mensen te betrekken bij de Sustainocratische uitdaging van gezondheid. We willen stadsbreed iedereen betrekken op een laagdrempelige manier.

Leven en dood

12 Nov

Zij die mij (jpclose) volgen op Facebook merken dat ik sterk geconfronteerd met de dood de laatste weken. Een vriend die dood aangetroffen wordt in zijn huis, het overlijden van een dierbare tante van een nabije persoon, de aankondiging van kanker uitzaaiingen bij iemand anders intiem, de dementie van weer een andere, de zelfmoord van een radeloze oudere vrouw en buur…

De dood presenteert zich in vele hoedanigheden. De grote gemene deler van al deze ervaringen is dat familiebanden en zorg voor elkaar, de dood op een afstand houdt. Ons eigen initiatief COS3I heeft zich daarin al bewezen. En telkens weer laat het zich zien, ter genezing van wat was en weerbaarheid voor wat komt of dat wat men opzet.

De vele gebeurtenissen en de reacties van meelevende mensen zetten mij aan het denken. Wat is de boodschap die mij wordt aangereikt? De conclusie heb ik hierboven weergegeven. We leven in een maatschappij waar de afstand tussen elkaar erg groot is geworden. Kinderen die hun ouders niet meer waarderen, ouders die hun kinderen niet meer zien. Buren die niet met elkaar omgaan, familieleden die uit elkaar groeien. Vluchtelingen, migranten, werklozen die met de nek aangekeken worden omdat ze niet gewenst lijken.

We zijn in lief en leed een grote wereld familie. We zijn broeders en zusters onder elkaar. De angst voor elkaar komt voort uit onbegrip, hebzucht en gebrek aan zelfliefde of vertrouwen. Vaak ook ingegeven door overheersende politiek economische opvattingen.

Wanneer je met de dood zelf geconfronteerd wordt, in al haar verscheidenheid, dan valt pas het kwartje. Het leven zelf is heilig, niemand heeft het recht om erover te beslissen noch te oordelen. We kunnen het leven wel helpen, faciliteren. Door te verbinden in empathie, liefde, samenhorigheid, cocreatie, door open te staan voor elkaar.

We gaan allemaal een keer dood maar niet door eenzaamheid noch aandacht voor elkaar. Dat is ons “geloof”. Onze Stad van Morgen zekerheid. Dat is de boodschap die zich steeds weer bevestigt. Hore wie horen wil.

Verslag bijeenkomst Wereldwinkel over Global Goals.

11 Nov

Marianne Kemps heet eenieder welkom. We gaan op zoek naar mogelijkheden om de Global Goals inhoud te geven in ons eigen handelen.

Inleiding van Anton Luiken “Maakt het uit welke textiel we kopen?”

Anton heeft onderzoek gedaan naar duurzaam textiel bij TNO Delft en heeft nu een eigen bureau “Alcon Advies”.

Er wordt in Nederland 400 miljoen kg textiel jaarlijks gebruikt. Wereldwijd is dat 100 miljard kg en dit groeit steeds elk jaar, met name polyester, met als goede tweede: katoen. Het produceren van alle soorten textiel is milieubelastend. Zo vraagt de productie van synthetische vezels veel energie en geeft veel CO2 uitstoot; Katoen en zijde gebruiken heel veel water; Wol legt beslag op veel land enz. Bij het maken van vezels uit pep-flessen geeft het gemaakte textiel in de was een milieubelasting in de vorm van honderdduizenden microdeeltjes in het water.

Willen we de milieudoelstellingen 2050 halen, dat moeten we naar een circulair textielgebruik. Dus: minder kopen en langer gebruiken, tweede hands kopen en nieuwe kleding maken uit gerecyclede textiel.

Goede initiatieven op dit vlak zijn:

 • koop minder modische kleding;

 • ruil kleding;

 • huur kleding in een kledingbibliotheek;

 • repareer kapotte kleding;

 • maakt van afgedankte kleding iets anders, bv. knuffels;

 • verwerk oude todden tot tapijten.

Bij recycleden is een proces met minder schijven beter dan langere productieketens. Transparantie van de keten is belangrijk, maar dikwijls erg ingewikkeld. REMO is een organisatie die bedrijven verbindt die met gerecyclede vezels werken. Voorbeelden van dit soort bedrijven zijn:

 • Havep, Schijvens (werkkleding),

 • MUDjeans (spijkerbroeken),

 • BlueLoop (truien, T-shirts),

 • Ook veel buitenlandse bedrijven

 • Spanje: Recover, Belda

 • Italië – Fil3, Comistra, Le Noir, Italdenim

 • UK : Asos, Carrington

Bij grote retailers zeer beperkt aanbod: H&M (conscious collection) en C&A (Bio-katoen). Wel zijn er kleinere winkels:

Op de vraag of duurdere kledingmerken duurzamer zijn dan kledingmerken antwoord Anton dat ontkennend. De kleding komt uit vergelijkbare fabrieken; het verschil in prijs zit in de winstmarge en kosten van marketing en dergelijke. Verder merkt hij op dat het moeilijk is om zicht te krijgen op de hele productieketen. Met REMO proberen we de hele keten van gecertificeerde producten transparant te maken.

Inleiding van Verali van Meijenfeldt over de stad van morgen.

Verali werkt bij Arcadis als programma manager Europese steden.

Onze samenleving is sterk in beweging. Issues zijn: duurzaamheid, globalisering, verstedelijking, mobiliteit, klimaatverandering, schaarste, financiën, digitalisering, energie en natuurlijke kapitaal.

We onderscheiden bij een ontwikkelingslocatie een viertal lagen:

 1. Landschap, bodem en structuur (zo goed als vast gegeven)

 2. Infrastructuur (weinig veranderbaar)

 3. Gebruik ( aanpasbaar)

 4. Virtuele, digitale wereld (veranderingen niet bij te houden).

Met “smart cities” leggen we een relatie tussen de eerste drie, fysieke lagen en de virtuele, digitale wereld. Onder “smart cities”verstaan we zaken als kunstmatige intelligentie, de virtuele wereld, slimme infrastructuur oplossingen. Hiermee verhogen we de kwaliteit van het leven in de stad.

Gebiedsontwikkeling vraagt een integrale afweging van vele en geheel verschillende belangen (ruimtegebruik, bereikbaarheid, welzijn, ecologie, investeringen, energie, afval, circulair materiaal gebruik, ruimtelijke kwaliteit, water, klimaat, aanpasbaarheid, sociale relevantie, vestigingsklimaat en certificeringen. We bekijken deze belagen in hun onderlinge samenhang en komen dan tot oplossingen met de hoogste waarde.

Belangrijk is deze afwegingen te maken zo vroeg mogelijk in het proces, omdat er dan nog maximale ruimte is om keuzes te maken. Het is de kunst om niet te denken in problemen, maar is mogelijkheden.

Verali licht deze aanpak toe aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, onder andere voor de ontwikkelingslocatie tussen het station en de Bijenkorf te Eindhoven. De inzet is om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij het proces, immers zij weten dikwijls meer van de locatie.

Ze sluit af met een persoonlijke opmerking. Onze maatschappij verandert zo snel en de problemen zijn dikwijls zo overweldigend, dat het kan leiden tot een gevoel van onmacht en passiviteit. Haar advies is dan te kiezen voor één bepaald concreet issue en daar dan voor te gaan en het andere even te laten rusten.

Inleiding van Jean Paul Close over de stad van morgen, of liever: de stad voor mensen.

Onze samenleving is gebouwd op economische groei. Soms valt de economische groei weg en is er crisis. Bijvoorbeeld de sluiting van de scheepsbouw in Bilbao . Ook Eindhoven heeft zo’n periode gekend toen Philips en de Daf in de problemen kwamen. Eindhoven is weerbaarder uit deze crisis gekomen doordat werkgelegenheid in grootschalige bedrijven is vervangen door werk in kleinschaligheid.

Het verdienmodel van de overheid is er ook op economische groei gebaseerd.

 • Hoe meer consumptie; hoe hoger de BTW-inkomsten.

 • Hoe meer werkgelegenheid; hoe meer inkomstenbelasting.

 • Hoe meer winst van bedrijven; hoe hoger de opbrengst vennootschapsbelasting.

Onze consumptiemaatschappij en economische groei hebben hun keerzijde. Zo zijn we tegelijkertijd de slimste regio én de meest vervuilde regio. En het is zeer de vraag of dit wel echt samen kan gaan!

We kunnen grote vraagtekens zetten bij de geldgedreven economie, die inmiddels mondiaal is uitgewaaierd.

De belangrijkste waarden voor de mens zijn gezondheid en veiligheid. Een maatschappij zou hierop gebaseerd moeten zijn. Jean Paul bepleit een samenleving waar mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en met elkaar in gesprek gaan op basis van gelijkwaardigheid.

De huidige trend is verstedelijking. Meer dan de helft van de nog steeds toenemende 7,6 miljoen mensen wonen in steden waarin ze in een afhankelijk positie zijn voor hun eten (zonder eten ben je in 3 weken dood), water (bij 3 dagen is het over), lucht (3 minuten) en energie.

Jean Paul zet zich in voor een gezonde stad waarin mensen zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat doet hij met projecten gericht op gezonde lucht, beperken geluidsoverlast van de luchtvaart, terugdringen autoverkeer ( wat zouden we allemaal voor moois kunnen doen met de grond onder de wegen?), voedsel productie in het Veengebouw (volgens een circulaire methode in lagen met led-verlichting). Voor deze projecten is veel belangstelling van stadsbesturen.

Overschakeling naar een duurzame maatschappij heeft alleen kans van slagen als dit van onder af wordt gedragen. We moeten dus zelf verantwoordelijkheid nemen. De stad van morgen is dus een stad van en voor de mensen.

Discussie:

In verband met de uitloop van het programma is er weinig tijd voor een plenaire discussie. Wel wordt er veel nagepraat tijdens de pauze en daarna.

Opgemerkt wordt dat we ons moeten organiseren als we veranderingen willen afdwingen. Gelukkig zijn er een aantal politieke partijen die duurzaamheid hoog in hun vaandel hebben staan. Ook buurtverenigingen zouden een rol kunnen spelen.

Hoe dring je het afval terug en dan met name het plastic afval? Gewezen wordt op het initiatief van Ecoplaza om een pastic vrije supermarkt te willen worden. Het zou voor burgers eenvoudiger moeten afval gescheiden in te zamelen. Verder zijn de EU-voorschriften van de houdbaarheidsdatum te rigide, waardoor onnodig voedsel wordt weggegooid.

De formule van wereldwinkels is zo’n beetje over hun houdbaarheidsdatum heen. De inleidingen van vanavond leveren vele aanknopingspunten voor een nieuw concept. Het zou bijvoorbeeld een buurt-community kunnen zijn voor duurzame ontwikkeling met een repair café, kledingbibliotheek, experimenteerplek voor recyclen.

Afsluiting.

Marianne Kemps sluit af met een fair Trade presentje voor de inleiders. Ondanks de beperkte opkomst was het een zeer geslaagde bijeenkomst, waarvoor op een of andere wijze een vervolg gaat komen.

Stad van Morgen, hoe ziet die eruit?

5 Nov

NEDERLAND ALS STATELOZE DEMOCRATIE

5 Nov


Bijeenkomst in het kader van het museum als parlement

Zondag, 11/11/2018, 14:00 – 17:00

Op 11 november van 14.00 tot 17.00 uur ben je van harte welkom op de bijeenkomst Nederland als Stateloze Democratie. Deze bijeenkomst vindt plaats in het deel van het Van Abbemuseum dat tijdelijk tot parlement is verklaard. Dit nieuwe parlement is geïnspireerd op de idealen van de Rojava revolutie in Noord-Syrië, waar een multi-etnische coalitie een nieuwe vorm van stateloze democratie heeft gemaakt, gebaseerd op lokaal zelfbestuur, feminisme en ecologie.

Nota bene: In Eindhoven en Nederland functioneert de Stad van Morgen via Sustainocratie al als participatie maatschappij sinds 2009.

Tijdens de bijeenkomst verkennen politici, activisten en kunstenaars samen wat de idealen van de Rojava revolutie voor Nederland zouden kunnen betekenen. Kunnen we de staat opeisen als coöperatief? Is het co-presidentschap van één man en één vrouw voor elke organisatie uitvoerbaar? Kan de gemeente tot commune verklaard worden? En kunnen we de grondwet collectief herschrijven tot een nieuw sociaal contract?

Met bijdragen van Bij1; Black Queer and Trans Resistance; Demned; Federatie van Arbeiders uit Turkije in Nederland (HTIF); GroenLinks Amsterdam; Internationale Vrije Vrouwen Stichting; Kick Out Zwarte Piet; Nieuwe Democratische Jongeren (YDG); Revolutionaire Eenheid; SP Eindhoven; The Hague Peace Projects en vele anderen. Met muziek van Peshmerge.

Voorgezeten door Ernst van den Hemel.

Geprogrammeerd door Serda Demir, Jonas Staal en Evelien Scheltinga.

De bijeenkomst heeft Nederlands als voertaal.

Digitalisering verandert de wereld maatschappij

28 Okt

Digitalisering heeft een enorme impact op onze samenleving. Tijdens een bijeenkomst van een politieke partij mocht ik als gastspreker optreden. Mijn gesprek gaat over de effecten van “digitalisering” op de economie, de maatschappij en het publieke domein. Mijn academische en directie verleden in de ICT en telecommunicatie infrastructuren gaf mij de autoriteit om als spreker op te treden. Mijn hoedanigheid als initiatiefnemer van de Stad van Morgen en Sustainocratie gaf een extra dimensie als pionier van een ingrijpende transitie. Het werd een uitdaging om de aanwezigen mee te krijgen in het denken in nieuwe kaders. Wat is de betekenis van digitalisering hierin?

Economie
Om de ontwikkeling van de economie wereldwijd te begrijpen dienen we vanuit historisch perspectief te redeneren. Ik gebruikte de Kondratiev cyclus als indicator van de ontwikkelingen sinds de industrialisering. Digitalisering (ofwel het Informatie Tijdperk) was de laatste wereldwijde impuls voor het optimaliseren van de globalisering van de industriële consumptie en speculatieve maatschappij.

Digitalisering.jpg

De grote omslag

Logistieke processen ontstonden rond goederen stromen wereldwijd. Internet kwam tot leven en informatie vanuit diversiteit integreerde in multimedia platforms. Oude vormen verdwenen, nieuwe kwamen ervoor in de plaats. Globalisering bereikt een hoogtepunt maar ook een keerzijde. De Kondratiev cyclus toont de economische pieken en dalen met bijbehorende innovatieve motoren. Het toont echter niet het cumulatieve effect. Dat laat ik op een andere manier zien.

Digitalisering (1).jpg

De dualiteit van eindige groei en bewustwording

Singulariteit
De ongekende bevolkingsgroei is een issue, alleen al in mijn levensjaren nagenoeg een verdrievoudiging! Van minder dan 3 miljard in 1958 tot meer dan 7,6 miljard nu. Al deze mensen worden meegezogen in de eeuwen oude politiek economische cultuur van industrieel en verzorgend consumisme met alles vernietigende consequenties op onze leefomgeving. Het punt van collaps wordt regelmatig bereikt. Zoals bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis in 2008. Enerzijds wordt er vanuit belangen getracht de grote collaps te voorkomen. Anderzijds kunnen we anticiperen, mede dankzij de digitalisering. Met de referentiekaders van crisissituaties uit het verleden zien we dat er wederom grote problemen aan komen. Onze huidige maatschappelijke sturing en bijbehorende levensstijl kan maximaal 3 miljard mensen aan. Boven deze hoeveelheid mensen overschrijden we de herstel capaciteit van de Aarde en werken we mee aan de vernietiging van het leven op Aarde, inclusief dat van onszelf. Een verandering van sturing en van levensstijl is derhalve noodzakelijk. Dat wordt veelal door krachten van buitenaf, een crisis of oorlog, of een beter alternatief, veroorzaakt. We kunnen het derhalve zelfbewust veroorzaken door vanuit bewustwording en participatie sociale innovatie te veroorzaken en het alternatief zichtbaar te maken. Het sociale aspect is daarbij fundamenteel.

Sociaal
Het sociale aspect van digitalisering is even ingrijpend. Waarom? Digitalisering heeft alle informatie veranderd in eentjes en nulletjes. Zo werd het mogelijk om de informatie massaal op te slaan, met elkaar te combineren en via netwerken te verspreiden. Multimedia ontstond waarbij we via de computer of telefoon met iemand konden praten en naar zelfs naar de persoon kijken. Informatie werd via internet toegankelijk voor iedereen. Hierdoor gingen mensen zich meer bemoeien met besluitvorming omdat we gegevens ontvangen en verwerken die ons daartoe aanzetten. Tegelijk met het informatie tijdperk ontstond de meepraat maatschappij. De bevolking werd mondiger, creëert haar eigen visie op ethiek en moraal en laat zich niet meer betuttelen door instanties of religies.

De jeugd ontwikkelt zich in een wereld die niet meer op een schriftelijke manier informatie deelt maar beeldend. De kijk op de werkelijkheid transformeert op die manier gigantisch en daardoor ook de reactie in de vorm van cultuur en gedrag. We zien misstanden in de wereld, de effecten van ons oude gedrag, de opbouw van crisissen en wakkeren onze eigen passiviteit of ondernemerschap aan. We realiseren ons dat we een slim wezen zijn dat uitgedaagd wordt zichzelf tegen zichzelf te beschermen door kaders van zelfvernietiging te verleggen naar collectief zelfbehoud. In de Stad van Morgen hebben we dit sinds 2009 vormgegeven middels de definitie van vijf kernwaarden en het multidisciplinaire cocreatie kader van Sustainocratie.

5 kernwaarden

Middels de positieve uitnodiging rond maatschappelijke prioriteiten zijn coalities ontstaan die aandacht besteden aan de opgaven die voor het menselijk voortbestaan en welzijn relevant zijn. Denk aan AiREAS voor gezondheid en luchtkwaliteit. Of COS3I voor sociale inclusie, en FRE2SH voor stadslandbouw en voedselzekerheid. Of de School of Talents and Wellness voor participerend leren voor de nieuwe generaties.

In de loop der jaren zijn er velen bij betrokken geraakt, ook overheden. Deze participatie tendens in het creëren van nieuwe samenwerking op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en projectmatige keuze van prioriteiten heeft een groot effect op het publieke domein.

Overheid

Perverse sturing

We komen uit een wereld waarin overheden lokale macht uitoefenen via belastingen, regels en keuzes in het publieke domein. De kaders om keuzes te maken waren vooral economisch getint, gerelateerd aan het industriële en consumptie patroon. Dit komt omdat de overheid zichzelf financiert vanuit geldstromen, niet uit participatie. In deze structuur viert partijpolitiek hoogtij. Maar als het niet meer om belangen gaat maar juist verantwoordelijkheden met vooropgestelde menselijke kernwaarden, dan gaat partijpolitiek ineens over prioriteiten, of is ineens niet meer nodig. Dat zien we gebeuren in de programma’s voor de nieuwe verkiezingen. Kernwaarde “gezondheid” komt nadrukkelijk naar voren, bijvoorbeeld. Dit op zichzelf vergt een transitie. Gezondheid is geen overheid aangelegenheid alleen. Het is een aangelegenheid van ons allemaal. De overheid verandert van sturend naar betrokken faciliterend. Ook stelt de nieuwe overheid haar eigen keuzes ter discussie door ze te toetsen aan de kernwaarden, niet alleen aan politiek belangen of economie.

Ecosystems

Door als overheid de sturing los te laten, de kernwaarden te omarmen en op die basis te faciliteren, ontstaat een sociaal maatschappelijke innovatieve interactie van grote waarde 

Voor de burgers verandert er dan ook veel. We stellen ook onze eigen keuzes ter discussie binnen het kader van de genoemde kernwaarden en bijbehorend welzijn. Zo pakken we de fiets in plaats van de auto, scheiden we ons afval, willen we zonnepanelen op ons dak, starten we een moestuin, gaan we vaker sporten, kopen we biologisch voedsel, gaan we douchen in plaats van baden, enz. Met relatief kleine aanpassingen maken we met zijn allen het verschil. Maar die kleine aanpassingen zijn enorm relevant op de grotere schaal. Als iedereen de fiets pakt dan is de enorme infrastructuur voor auto’s niet meer relevant. De overheid dient de sociale innovatie te faciliteren door structurele veranderingen door te voeren. Dit vergt een andere vorm van overheid. Tot voor kort was een minister president in staat te zeggen “koop en huis en een auto want dat is goed voor de economie”. Een huis kopen is onderdeel van een bancaire speculatie dat als machtsmiddel werd gebruikt voor het andere belang van de overheid, de inkomstenbelasting.  Als je hele leven moet werken uit angst dat je je huis kwijtraakt, om je gezin te verzorgen middels geld, enz, dan ontstaat er een bepaald gevoel van een dwangmatige werkelijkheid. Of deze nu gemanipuleerd onecht is of echt. Een auto is ook zo’n belastingmachine die bij de aanschaf en het gebruik op allerlei fronten de staatskas spekt. Stel de auto der discussie dan stellen we de huidige vorm van overheids-financiering ter discussie. Het gaat nu op geen enkele manier om de mens maar om het geld, dat daarna gebruikt wordt voor verzuilde machtsverhoudingen en kostbare maar niets oplossende, afhankelijk makende publieke dienstbaarheid.

Participatiemaatschappij

De optelsom van bovenstaande vertaalt zich in de nieuwe vorm van bewustzijn en kernwaarden gedreven participatie. Niet meer 1 keer in de 4 jaar de verantwoordelijkheden uit handen geven maar dag in dag uit samen de schouders eronder zetten, projectmatig, innovatief, waarden gedreven en concreet prioritair.

Digitalisering (2).jpg

Andere cultuur proeven dinsdag’s in het Cruydenhuisch te Stratum

22 Okt

Een sociaal restaurant is het Cruydenhuisch te Stratum. Elke dag kun je er lekker en goedkoop eten bij “ons mam”. En een keer in de week, op dinsdag, neemt Stad van Morgen het even over vanuit FRE2SH city food en COS3I sociale inclusie. Dan laten we een andere cultuur koken en misschien de avond vullen met hun muziek.

We beginnen dinsdag 23 oktober met Mexico.

Aanvang: 17.30u Eten: 18:00

Kosten: 9€ per persoon

Menu: Tortilla soep, 2 Mexicaanse tacos, vleesgerecht.

Volgende week dinsdag een andere cultuur