Leer werk stages in de School of Talents

20 Feb

Onder het motto “de nieuwe werkelijkheid creëren we samen” ontwikkelde het Stad van Morgen initiatief School of Talents, samen met de belangrijkste scholen en universiteiten in onze omgeving, leer werkstages van maximaal 6 maanden. Elk van deze stages is voorzien van een eerste aanzet dat door studenten in de onderwijsinstellingen is gedaan. De beste rapportages zijn als leer-werk stages opgenomen in het School of Talents programma van 2017. De criteria daarvoor zijn:

 • De maatschappelijk impact is potentieel hoog
 • Ze voldoen aan het hogere doel van de kernwaarden die in Sustainocratie worden omschreven
 • Ze sturen aan op maximale burgerparticipatie waardoor er een nieuwe werkelijkheid ontvouwt
 • Deze nieuwe werkelijkheid geeft ook mogelijkheden tot het creëren van nieuwe diensten en werkgelegenheid met bijbehorende marktontwikkeling.
 • Daarom is ook de overheid en het bedrijfsleven geïnteresseerd en dragen bij als partners en sponsors.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met jp@stadvanmorgen.com . Hieronder treft u een aantal leer-werkstages uit het programma….

012-eco-driving-1

014-sociale-integratie

health-deal

lifestyle-untitled-page

lifestyle-flyer-red

24 februari mini symposium Gezonde Stad

18 Feb

We zijn steeds bezig met de gezonde stad middels burger en bestuurlijke interactie, participatie, leerprocessen en samenwerking. Soms komen er mensen voorbij die we gewoon willen ontmoeten omdat ze ons met inzichten of technieken kunnen helpen. Dan organiseren we een mini-symposium.

Vrijdagmiddag 24 februari – 14:00 tot 17:00 – Eindhoven

Locatie – Designhuis – Stadhuisplein 3

14:00 Omgaan met Straling
(Ajay Poddar – oprichter en algemeen directeur van Syenergy Environics – India)

Syenergy is al 30 jaar actief op gebied van het beveiligen van de mens voor stralingen die wijzelf veroorzaken (mobiele telefoons, TV en computer schermen, WIFI, enz) en die op bepaalde concentratiepunten voorkomen in de natuur. Dhr. Poddar vertelt ons over zijn ervaringen en wil graag met de Stad van Morgen een proef opstarten om aan te tonen hoeveel onze gezondheid erop vooruit gaat als we structureel aandacht besteden aan dit onzichtbare gevaar.

15:00 Autoloze binnenstad
(Jean-Paul Close – initiatiefnemer van de Stad van Morgen, AiREAS en COSI reflecteert over alternatieven voor bereikbaarheid en vervoer)

Als we de ring in Eindhoven als grens beschouwen van een autoloze binnenstad hoe zouden we dan op creatieve wijze toch de stad optimaal bereikbaar kunnen maken? Er ontstaat een nieuwe visie over de rol van de ring terwijl we met fietstaxi’s en elektrische voertuigen de binnenstad gaan zien als gezonde plek voor ontmoetingen, productiviteit en kwaliteit van leven.

16:00 Geïntegreerde diervriendelijke intensieve veehouderij
(Ingolf Kruseman is een visionair architect en visualisator op gebied van de Stad van Morgen. Onderdeel daarvan is hoe we omgaan met dieren …..een transitiepad voor Brabant?)

Uit zijn enorme pakket aan “Stad van Morgen innovaties” focussen we op de mogelijke rol van geïntegreerde diervriendelijke oplossingen in combinatie met gezonde verstedelijking. Dit thema speelt enorm in Brabant en inspiratie kan dienen voor het ontwerp van transitiepaden naar een meer natuurlijke samenhang tussen voedselbelangen, de mens en ons milieu.

17:00 einde

Stages ter ondersteuning van onze wereldfietser

9 Feb

mark-koelen

Ga er maar eens aan staan, de wereld rond fietsen. Dat doet Mark Koelen uit Eindhoven. Hij vertrekt 30 April! En wij gaan hem niet alleen uitzwaaien, we willen de hele rit meedoen en hem helpen door steeds mentaal vooruit te reizen en zijn aankomst tot een warm welkom te maken. Waarom doen we dit? Omdat hij onze sustainocratische boodschap van een mensenwereld met kernwaarden met zich meedraagt, niet als boekje of button maar in zijn gelijkdenkende avonturierhart. Hij heeft de kernwaarden al aan den lijve leren waarderen want Mark doet dit niet voor de eerste keer. Hij heeft heel Zuid Amerika al gedaan….als een soort oefenrit ;-).

mark-koelen-2

We zoeken stagiaires op gebied van communicatie wetenschappen, interculturele communicatie, geschiedenis en aardrijkskunde, enz. die gedurende de jaren dat Mark onderweg is zorgen voor inhoud en communicatie zodat hij zich kan concentreren op fietsen, gezondheid en veiligheid. We willen een cockpit creëren om hem te volgen en te voeden met hulpmiddelen om overal leuke verhalen te kunnen vertellen met leuke ontmoetingen die we daarna blijvend trachten te maken door samenwerking vanuit bijvoorbeeld participerend leren (School of Talents) of samenwerking aan luchtkwaliteit (AIREAS), voedselinnovatie (FRE2SH), energie (PEQoL)……..

De stagiaires kunnen allerlei denkbare support projecten ontwikkelen.

Doe je mee?

Contact: jp@stadvanmorgen.com

 

 

Handreiking voor een gezonde leefomgeving

9 Feb

Vaak worden rapporten geproduceerd, vanuit betrokkenheid met de Stad van Morgen of een van onze initiatieven, die de moeite waard zijn voor ons allemaal. Soms zijn het zelfs parels van onderzoek en ondernemerschap dat het als project kan dienen in de leer-werk stages van de School of Talents. Hier treft u weer zo’n inspirerend rapport:

wietske-doornbos-portada

Stagiaire: Wietske Doornbos – Wageningen Universiteit en Research

Studie: Ruimtelijke planning

In opdracht van: LievenseCSO advies en ingenieursbureau

Het eindverslag: handreiking-voor-een-gezonde-leefomgeving

 

Stages – 40 beroepsontwerp gerelateerde leer-werk stages in de School of Talents

9 Feb

In 2017 biedt School of Talents in samenwerking met partners zoals AiREAS 40 stages aan voor afstudeerders uit verschillende studierichtingen, of werkzoekende professionals in een uitkeringssituatie. Voorwaarden voor aanmelding:

 • Herkent zich in de kernwaarden van Sustainocratie
 • Voelt zich niet op zijn of haar plaats in de bestaande arbeidscultuur noch aanbod
 • Wil graag experimenteren vanuit de sustainocratische prikkel, heeft zelf ideeën of kan zich vinden in een van de stagedossiers die al klaar liggen (zie hieronder)?
 • Is gemotiveerd en ondernemend
 • Werkt zelfstandig maar is ook een teamspeler
 • Wil graag de eigen inzet en creatieve toekomst vorm geven

Nieuwe beroepsrichtingen
Dankzij onze bewustwording over de noodzaak om te werken aan maatschappelijke en ecologische kernwaarden ontstaan er totaal nieuwe beroepsrichtingen. Deze komen niet zomaar tot stand. Er gaat een flinke dosis experimenteel uittesten aan vooraf. Dat werk doen afstuderende jongeren uit MBO, HBO en universitair onderwijs. Zij ontwerpen zogezegd de nieuwe arbeidsmarkt waar ze zelf uiteindelijk ook hun toekomst in kunnen vinden.

De menselijke kernwaarden staan centraal maar de weg er naar toe zit vol toegepaste innovatie op gebied van gedragspsychologie, technologie, nieuwe producten en diensten, herziening van wet en regelgeving, holistische samenwerking, communicatie technieken, enz. Voor elke denkbare discipline is er wel een uitdaging beschikbaar of we bedenken het samen. De overheid en bedrijfsleven doen mee terwijl de stages zich vooral richten op burgerparticipatie en betrokkenheid.

Huidige stagemogelijkheden op zoek naar kandidaten (er komen er steeds meer bij):

* wijkgerichte zorg voor elkaar vanuit kwaliteit van leven.
* eco-driving door toepassing van uitdagende spelelementen en beloning.
* gezonde lifestyle voor jongeren middels interactieve samenkomsten en activiteiten.
* welkomsintegratie programma voor nieuwe Nederlanders.
* arbeidsvreugde, geen stress meer op het werk en toch top productiviteit.
* kwaliteit van leven in en om gebouwen.
* communicatie uitwerking Brabantse Health Deal samen met de provincie Noord Brabant.
* stimulans tot autoloze stad vanuit burgerparticipatie samen met de Gemeente Eindhoven.
* Communicatie en activiteiten ondersteuning voor Eindhovenaar die de wereld rondfietst en vertelt over de menselijke kernwaarden. (3 jaar, minstens 6 stages van 6 maanden).

Reeds ingevuld:

* Wijkgerichte ondernemerschap Eindhoven gezond binnenklimaat
* Waarom is stadslandbouw zo belangrijk?

PhD promovendus: Ms Berti –  PhD on environmental health & smart technologies

We zijn betrokken geweest bij o.a.:

 • Stage van Wietske Doornbos – Stage bij LievensCSO – “Handreiking voor een gezonde leefomgeving” – WUR
 • Stage van Jason Clark – Stage bij AiREAS – “Waarom verbinden mensen zich aan AiREAS?” – Fontys download here:   final-report-aireas-version-2-0

De stages worden geadopteerd door overheid en bedrijfsleven of resultaat gedreven uitgevoerd middels maatschappelijk ondernemerschap volgens het 4 x winst principe en de 5K methode. Burgerparticipatie en betrokkenheid staat centraal.

Meedoen? Mail: jp@stadvanmorgen.com

20160418_161232

Tafels in multidisciplinair gesprek over project mogelijkheden

Waarom is stadslandbouw zo belangrijk?

9 Feb

Twee internationale afstudeerders milieuwetenschappen van Avans Hogeschool Breda gaan in de School of Talents 6 maanden aan de slag met deze fundamentele vraag.

20170208_131948.jpg

Steden zijn enorm afhankelijk van voedselvoorziening van buiten de stad waardoor de stedelijke bevolking alleen toegang heeft tot deze basisbehoefte middels geld. Dat levert allerlei problematische situaties op die tot uiting komen in verschraling van onze landschappen, vervuiling van de lucht, armoedeontwikkeling in allerlei delen van de wereld, enz. Op termijn concurreren we voor onze voedsel met het gevolg dat het alleen maar duurder, schaarser en meer gemanipuleerd wordt. Uiteindelijk hebben we niet genoeg meer voor de stedelijke bevolking die dan geen enkel alternatief heeft dan de stad te ontvluchten. Dat is een dramatisch beeld dat veel mensen nog niet willen zien.

Maar voedselproductie in de stad is lastig. Op daken, in gebouwen, op stukjes grond in de parken, in de tuin of op het balkon, via gebieden nabij de stad, kan veel worden gedaan maar dan moet technologie worden toegepast in en op ruimtes die in de stedelijke economische cultuur een erg hoge prijs hebben. Ook is de stedelijke bevolking gewend geraakt aan de overvloed in supermarkten en nauwelijks meer betrokken bij de productie noch kennis over deze kernwaarde die we dagelijks nodig hebben. Hoe belangrijk is stadslandbouw? Welke voorbeelden zien we in Nederland en elders op dit gebied? Hoe zijn ze tot stand gekomen en met welke resultaten? Welke barrières staan de massale toepassingen ervan in de weg en welke kansen zijn er te benutten?

De vraagstelling is door de studenten zelf geformuleerd. School of Talents faciliteert de leer-werkstage met het oog op het versnellen van maatschappelijke innovaties die de menselijke en natuurlijke kernwaarden voor onze duurzame evolutie als mens tegemoetkomen. Daaraan wordt tevens een nieuwe economie en werkgelegenheid ontleend waar veel mensen profijt van kunnen hebben in de komende decennia. Daarom wordt de School of Talents financieel geholpen door de overheid en het bedrijfsleven die ook graag succesvolle innovaties over willen nemen als ze eenmaal onderbouwd zijn door onderzoek en experimentele toepassing ervan (Interesse? Mail: jp@stadvanmorgen.com) De vraagstelling komt tegemoet aan alle kernwaarden van Sustainocratie en tracht een antwoord te vinden over de verbinding tussen het heden (waarin de kernwaarden in de stad ontbreken of grote risico’s lopen) en de Stad van Morgen waarin ze wel ter harte zijn genomen (maar hoe?).

5 kernwaarden.jpg

Weet wat je eet

7 Feb

A.s. woensdag 8 februari is weer een bijeenkomst van de Groene Dialoog. Onderwerp deze keer ‘Weet wat je eet’. Vanaf 19 uur is de inloop. We starten om 19.30 uur.

Je kunt voor €10,- ook aanschuiven bij de Indische eettafel. Op het menu staat:
Nasi goreng, urap (licht pittige gemengde groenten met geraspte kokos), kering tempeh. Deze gerechten zijn zonder vlees. Daarnaast is er voor de vegetariërs tahoe telor (koek van tahoe en ei) en voor de vleeseters opor ayam (kip in kokossaus).

Locatie: S-Plaza (achter de stadsbrouwerij in de oude Schellensfabriek aan de Vestdijk)

Indisch eten? Even aanmelden bij gastheer Patrick: patrickvdv2@gmail.com