Sustainocratie?

Wat is Sustainocratie?

Het woord “Sustainocratie” is een samenvoeging van:

  • “Sustainable human progress”: de duurzame evolutie van de mens als levend wezen en onderdeel van een levende natuurlijke omgeving. Deze duurzame evolutie is gedefinieerd aan de hand van 5 kernwaarden of fundamentele condities die dit mogelijk maken en waar we zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en verantwoordelijkheid van elkaar kunnen verlangen.
  • “Democratie”: de vrijheid van keuzes die ons kenmerkt maar altijd getoetst wordt aan de kernwaarden van de duurzame evolutie. Vrijheid in deze is derhalve niet vrijblijvend en ontwikkelt zich door met elkaar prioriteiten (mensen en instellingen) af te stemmen die ons welzijn waarborgen door innovatief aandacht te besteden aan de kernwaarden.

Zo ontstaat een nieuwe laag in de maatschappij die ook wel de bewustzijnsgedreven cocreatie wordt genoemd of de participatie maatschappij. Het is een nieuwe vorm waarin de lokale overheid, burgers, bedrijfsleven en onderwijs samen projecten formuleren die de kernwaarden nastreven en waarborgen. Zo ontstaan specifieke multidisciplinaire coöperatieve samenwerkingsinitiatieven die gericht zijn op een unieke combinatie van kernwaarden en waarin we allemaal investeren in innovatieve vernieuwing. Denk aan AiREAS of de School of Talents.

5 kernwaarden.jpg

In dit korte, spontane zomerfilmpje over Sustainocratie van 10 minuten leg ik (Jean-Paul Close) summier uit wat dit vandaag betekent vanuit een historische context. De bevindingen van deze maatschappelijke samenwerking sinds 2009 worden beschreven in wereldwijde publicaties.
Intense veranderingen
Intense veranderingen door samenwerking

In Sustainocratie werken alle kernpartijen van een maatschappij samen aan deze duurzame menselijke vooruitgang. Deze partijen zijn:

  • De burger – cultuur en gedrag
  • De overheid – faciliterend met publiek geld en infrastructuur
  • De bedrijven – innovatie kracht
  • De wetenschap/onderwijs – kennis borging en deling

AiREAS is een voorbeeld

AiREAS is gericht op de
AiREAS is gericht op de “gezonde stad”die door burger ondernemerschap wordt gerealiseerd, ongeacht de professionele functie van de burger

Een sustainocratisch proces

Dat is een proces waarin gestreefd wordt naar een of meerdere van de vijf kernwaarden door middel van samenwerking tussen overheid, burgers, bedrijfsleven en de wetenschap/onderwijs. Het proces wordt gekaderd door een Sustainocraat. Het proces wordt opgedeeld in meetbare project initiatieven (stip-stap).

  • Stap 1: prioriteit keuze (idee)
  • Stap 2: overlegtafel (project definitie)
  • Stap 3: project uitvoering (commitments, middelen en te verwachten resultaat)
  • Stap 4: toetsing van het resultaat aan de 5 kernwaarden

Lopende sustainocratische processen (proefgebied Eindhoven):

AiREAS: gezonde stad vanuit luchtkwaliteit en volksgezondheid http://www.aireas.com

FRE2SH: samenredzaam gebied door samenwerking en toegepaste innovatie voor onze basisbehoeften (voedsel, energie, educatie, recreatie en samenwerking)

STIR Leersamenwerking: Bewustwording door toegepaste kennis http://www.schooloftalents.nl

8 gedachtes over “Sustainocratie?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s