Voornemens 2014

Onze voornemens voor 2014 zijn:
 • Het zelfbewust samenwerkend burgerschap op hoger niveau tillen door steeds meer mensen en functies uit te nodigen tot bewustwording en samenwerking.
 • Elk van de 3 burgerschap niveaus krijgt specifiek aandacht via STIR’s Permament Beta programma’s in de wijken van Eindhoven
 • Het meetnetwerk van AiREAS in Eindhoven als ruggengraat benutten voor allerlei “gezonde stad” maatregelen en toegepaste innovaties in Eindhoven
 • Het aantal avondcolleges verhogen naar 2x per maand.
 • AiREAS en STIR Academy in andere regios toepassen
 • De “nieuwe democratie” van Sustainocratie verder uitvergroten wereldwijd
 • De visie, werkwijze, projecten en resultaten blijven beschrijven in de Stad van Morgen blog.
 • Mijn eigen gedachtekronkels op mijn internationale blog
 • Het opstarten en uitbouwen van het Transformatie Fonds
 • Publicaties over ons werk op gebied van ethisch maatschappelijk ondernemen, het geheim van het (samen)leven en burgerschap in (internationale) wetenschappelijke uitgaven en via congressen.
 • De deelnemers en kartrekkers voorzien van minimale zekerheden die men heeft moeten loslaten door hun pionierschap…..
“Vitale, zelfbewuste burgers zijn Sustainocraat
“Als u alleen als klant door het leven gaat heeft u altijd behoefte aan geld en blijft u afhankelijk van speculanten. In de Stad van Morgen creëren wij onafhankelijke zelfredzaamheid op basis van directe waardecreatie, los van geld. U gaat door het leven als gelijkwaardige partner.”