Deze blog in 2014 in statistieken

De statistiek hulpaapjes van WordPress.com hebben een 2014 jaarlijks rapport voor deze blog voorbereid.

Hier is een fragment:

In de concertzaal in het Sydney Opera House passen 2.700 mensen. Deze blog werd in 2014 ongeveer 15.000 keer bekeken. Als je blog een concert zou zijn in het Sydney Opera House, zou het ongeveer 6 uitverkochte optredens nodig hebben voordat zoveel mensen het zouden zien.

Klik hier om het complete rapport te bekijken.

Wat kwam er terecht van onze 2014 voornemens?

Dit blogde ik een jaar geleden om 2014 in te luiden. In cursief wat er van terecht is gekomen:

“Onze voornemens voor 2014 zijn:

Het zelfbewust samenwerkend burgerschap op hoger niveau tillen door steeds meer mensen en functies uit te nodigen tot bewustwording en samenwerking.

Lukt nog steeds. Zelfs Haagse ministeries komen zich oriënteren. Draagvlak wat ons betreft nog steeds veel te laag maar vergeleken met 5 of 10 jaar geleden exponentieel groeiend.

Elk van de 3 burgerschap niveaus krijgt specifiek aandacht via STIR’s Permament Beta programma’s in de wijken van Eindhoven.

Permament Beta sloeg niet aan als naam in onze wijkgerichte aanpak maar “VE2RS” wel. We zijn zo verder gegaan.

Het meetnetwerk van AiREAS in Eindhoven als ruggengraat benutten voor allerlei “gezonde stad” maatregelen en toegepaste innovaties in Eindhoven

2014 werd vooral het jaar om het netwerk verder op te bouwen en de kwaliteit ervan te bevestigen. We hebben veel boeiende inzichten gekregen maar echte maatregelen en toegepaste innovaties moeten nog komen.

Het aantal avondcolleges verhogen naar 2x per maand.

Gedaan

AiREAS en STIR Academy in andere regios toepassen

Gedaan. AIREAS Breda ging van start en STIR Academy Milaan en Deventer. Het begin is gemaakt.

De “nieuwe democratie” van Sustainocratie verder uitvergroten wereldwijd

SmartCitiesEU. Ook internationaal gasten ontvangen zoals Taiwan. En internationaal gesproken op podia.

De visie, werkwijze, projecten en resultaten blijven beschrijven in de Stad van Morgen blog.

Gedaan

Mijn eigen gedachtekronkels op mijn internationale blog

Gedaan

Het opstarten en uitbouwen van het Transformatie Fonds

Nog niet gelukt. Wel royalty structuur in AiREAS opgezet met eerste getekende overeenkomsten. Dat is een AiREAS fonds. Niet Stad van Morgen.

Publicaties over ons werk op gebied van ethisch maatschappelijk ondernemen, het geheim van het (samen)leven en burgerschap in (internationale) wetenschappelijke uitgaven en via congressen.

Hoofdstuk in wereldwijde uitgave van Ethical Prospects van EuroSPES en Corvenius University.

De deelnemers en kartrekkers voorzien van minimale zekerheden die men heeft moeten loslaten door hun pionierschap…..

Nog niet optimaal gelukt. Basis functioneert. Nu nog groei van projecten.

Terugblik 2014 – deel 2 – Sustainocratisch leiderschap

Terwijl AiREAS bezig was aan haar consolidatie processen konden de gecreëerde waarden worden geborgen. Het royalty systeem is een nieuwetijds fundament om op termijn subsidieloos te kunnen functioneren. De gecreëerde waarden zijn zo authentiek en economisch verzilverbaar vanuit de transformatie economie dat het circuit zichzelf in stand gaat houden en op zichzelf ook een groei zal doormaken omdat het beter werkt dan de oude subsidie afhankelijkheid binnen een politiek, in plaats verduurzamende menselijkheid, gereguleerde toestemmingscultuur. Het uitvergroot proces van de waarden omvat vele facetten die in de loop van 2014 zichtbaar werden én erkend door de partners:

  1. Productcreatie volgens het piramide paradigma principe (4 x winst) hetgeen de ontwikkelaars en producenten van de producten een unieke positionering verstrekt met multidisciplinaire bevestiging dat sterker is dan elk marketing programma.
  2. Nieuwe maatschappelijke balans voor de overheid door waardengedreven gebiedsinnovatie te verplaatsen van kostenpost naar investering in uitvergrootbare kansen die het eigen territorium overstijgen én verrijken via erkenning, leefbaarheid en de royalty structuur die de waardecreatie verbindt aan het gebied waar het is ontstaan.
  3. Kennisontwikkeling voor toegepaste integrale verduurzaming. Maps4Society en het DAMAST project dat de Universiteit van Twente wist te winnen is een duidelijk voorbeeld van de kracht van de multidisciplinaire samenwerking vanuit een gemeenschappelijke uitdaging. Fase 2 van AiREAS (gezondheid en luchtkwaliteit) combineert in 2015 al deze facetten in een integrale maatschappelijk uitdaging waarbij kennisontwikkeling, productcreaties en maatschappelijke balans elkaar gaan versterken gedurende 8 jaar en een nieuwe maatschappelijke cultuur gaan veroorzaken.
  4. Sustainocratisch leiderschap (toegepast bedrijfskundig, ambtelijk, wetenschappelijk, holistisch, spiritueel, ethisch, economisch, enz) bevestigt een nieuwe leerlijn die ondergebracht is in de STIR Academy en zich steeds herkenbaarder manifesteert door de waardering van de betrokken partners en erkenning in de wereld die zich ontvouwt.

STIR Academy

Waardecreatie is vluchtig als het niet wordt geborgen voor uitvergroting via nieuwe processen. STIR Academy is daarom in de zomer van 2014 overgeschakeld van 4 jaar lang  werken aan “bewustwording” middels het organiseren van colleges en congressen naar het verbinden vanuit bewustwording en aanbieden van programma’s aan organisaties en personen die trachten zich te ontworstelen uit chaos door toepassing van inzicht, vernieuwing en co-creatieve zoektocht naar harmonie. De ervaringen van de laatste 5 jaar zijn dan een welkome bron van inspiratie waardoor men niet de valkuilen hoeft te overwinnen die wij in ons pionierschap zijn tegengekomen. Ook de modellen en werkwijzen van de 5K methode, piramide paradigma, menselijke complexiteit, transformatie economie en sustainocratie, die gaandeweg zijn ontstaan en zich hebben bewezen in de praktijk vormen nu een waardevol fundament voor de STIR Academy.

Ondertussen hebben we in de hele wereld vergelijkbare ontwikkelingen kunnen constateren van individuele en collectieve initiatieven die inspirerend zijn voor gebruik in eigen omgeving. De STIR Academy is daarom gestart met het opzetten van een netwerk in Europa, in samenwerking met Smart Cities en gelijkdenkende partners in steden van Europa, voor uitwisseling van bewezen innovatieve initiatieven die, net als wijzelf op zoek zijn naar groei. In plaats van ieder voor zich zorg te dragen voor groei met bijbehorende investeringen, benutten wij elkaar lokale pionierschap door deze te verbinden met hongerige ondernemers die niet zelf het wiel uit willen vinden maar wel de authenticiteit van anderen in de wereld over willen nemen. Zo faciliteren we de flexibele daadkracht van pionierschap in groeifase zonder de blokkerende werking van de grotere machtsposities die op hun beurt uitgedaagd worden zich aan te passen aan de eisen van deze tijd door op zoek te gaan naar de eigen “zijn’s” fundamenten.

STIR Academy heeft in 2014 een 5 tal proefcolleges gedaan over inzichten rond verstedelijking, gezondheid, onderwijs, enz waaruit weer meerdere podiummomenten zijn ontstaan en zelfs initiatieven die voorheen geblokkeerd dreigden te blijven. In 2015 zullen we de Academy verder formaliseren, in Europa uit laten groeien en verdiepen. De eerste HUB sessie heeft plaatsgevonden met Italië en verschillende steden in Nederland. Contacten in Europa groeien gestaag en het netwerk bouwt zich op. Sustainocratisch leiderschap in verschillende culturele werkelijkheden is een thema van aandacht en kennisontwikkeling waar we vol energie en nieuwsgierigheid aan werken in 2015.

Deel 3 van de terugblik gaat over de twee andere initiatieven van de Stad van Morgen: FRE2SH en SAFE.

 

 

Terugblik 2014 – deel 1 – consolidatie en groei – AiREAS

Als ik 2014 zou willen definiëren voor de Stad van Morgen dan komen er twee woorden bij mij op: consolidatie en groei. Consolidatie door de bevestiging van AiREAS als serieuze en blijvende speler in onze nieuwe wereld. Groei door het ontstaan van nieuwe initiatieven (FRE2sH en SAFE), maar ook de Sustainocratische aandacht in de rest van Nederland en Europa via AiREAS en STIR Academy. Verdieping en uitbreiding dus van onze activiteiten met een groeiende zichtbaarheid. Dat schept tevens allerlei nieuwe uitdagingen waar we in de loop van het jaar mee zijn geconfronteerd.

Per activiteit zoem ik in op de ontwikkelingen in 2014, het lustrumjaar van de Stad van Morgen (opgericht in 2009). Voor de leesbaarheid verdeel ik de terugblik 2014 over een 3-tal blogs. De eerste gaat over AiREAS.

AiREAS: Dit is de enige formeel opgerichte coöperatie binnen de context van de Stad van Morgen. Dit pionierschap op gebied van multidisciplinaire cocreatie vanuit een maatschappelijk relevante doelstelling (luchtkwaliteit en volksgezondheid op gebied niveau) plaatst ons tevens in de oude juridische werkelijkheid van regelgeving en belastingen. Het spanningsveld tussen de oude gestructureerde werkelijkheid en de nieuwe “anders georiënteerde” aanpak zorgt voor veel bestuurlijke uitdagingen. Als voorbeeld kunnen we het besluit van de belastingdienst noemen die vindt dat AiREAS geen BTW mag terugvorderen omdat wij de eindgebruiker zouden zijn van onze initiatieven op gebied van stadsinnovatie “gezonde stad” en dit niet gebruiken voor het opbouwen van economisch verkeer. Als wij alleen in Eindhoven actief zouden zijn dan is de opvatting van de belastingdienst misschien te begrijpen maar AiREAS gebruikt Eindhoven als een “levend laboratorium” met het oog op wereldwijde toepassing van onze ontwikkelingen. Tot op heden zijn wij dus een soort maatschappelijk research en development geweest dat resultaat boekt op verschillende (technologische, economische, ecologische en maatschappelijke) fronten. Deze manier van werken is nog onbekend bij de belastingdienst en heeft geen juridische basis waar we handvatten aan kunnen hangen. Die zal er wel moeten komen en vormt wat de Stad van Morgen betreft een onderdeel van de maatschappelijke RenD. Maar voor de operationele bureaucraat is het reden om vooralsnog AiREAS te belemmeren door de BTW vordering in te houden met het gevolg dat er een tijdelijk gat ontstaat van 21% in de budgettering.

Dit is maar één van de voorbeelden. AiREAS krijgt in operationele zin steeds meer aandacht qua concept, opdracht, werkwijze en resultaten in andere steden. Breda was de eerste om zich te melden als kandidaat nieuwe Local AiREAS. Helmond, Assen en andere steden hebben de technologie van onze Airboxen aangeschaft en zijn een potentiële kandidaat voor Local AiREAS ontwikkelingen als zij ook de werkwijze en hoger doel aanvaarden. In Eindhoven hebben we het eerste meetjaar achter de rug met het ILM en zijn de wetenschappers aan de slag gegaan om er een beeld bij te scheppen of hun oorspronkelijke aannames verwezenlijkt zijn. Veel tijd en moeite is gestoken in het kwaliteitsconcept van het netwerk zowel in het onderhouden van de apparatuur als het valideren van de gemeten gegevens.

De eerste royalty overeenkomsten zijn getekend waardoor de circulaire transformatie economie compleet gemaakt wordt volgens de visie van de STIR Lus. Dit is ook een unieke gelegenheid die de status van integrale veranderaar van AiREAS en het sustainocratische model bevestigt.

Over de stedelijke situatie rond luchtkwaliteit hebben we veel verrassende inzichten gekregen. Denk aan de vuurwerkpiek inclusief ultra-fijnstof metingen, de vermeende paasvuurpiek die overwaaide vanuit Limburg, de BBQ dampen die smog vormden met de mist, de effecten in de stad van verschillende evenementen zoals de lichtjesroute, de fakkeltocht, enz. Al deze informatie is terug te vinden op de eigen AiREAS blog.

In juni is een financieel akkoord bereikt over de tussenstap voor fase 2 van AiREAS, de zogeheten POP. Deze start in januari 2015. Ook is de basis gelegd voor Horizon2020 en Smart Cities projecten samen met Brussel en gemeenten in heel Europa. Dit bracht tot de noodzaak om ook een internationale blog te starten voor Global AiREAS. Verder is de bestuurlijke aandacht van Haagse ministeries gevestigd op AiREAS en komen steeds meer landelijk georiënteerde afdelingen zich beraden in Eindhoven voor eventuele samenwerking of toepassing van de werkwijze. Dit geeft aan dat er veel gaande is en men open is gaan staan voor vernieuwing in plaats van het te blokkeren uit oude belangen. De Stad van Morgen stelling “alle maatschappelijke uitdagingen zijn geen kostenpost maar een innovatieve cocreatie kans” wordt door steeds meer mensen en instanties met nieuwsgierigheid bestudeerd, en door anderen met argus ogen aanschouwd. Dat laatste komt omdat de “zorgstructuur” in Nederland als kostenpost een enorme verzuilde machtsstructuur heeft opgebouwd die in de innovatie cultuur van de Stad van Morgen geen plek meer heeft. Het verzet komt daarom niet specifiek van de bestuurlijke structuren maar vooral van de gevestigde afhankelijkheid orde in de semi overheid. Het is een kwestie van tijd en voldoende alternatieven dat dit verzet breekt.

2014 was voor AiREAS vooral een jaar van consolidatie, oefenen in gebruik en delen van gecreëerde middelen en aandacht voor structuur en kwaliteit. Nu AiREAS definitief onderdeel is geworden van onze werkelijkheid is tevens de uitdaging om de spanningen met de oude structuren en cultuur te overbruggen. Gelukkig staan de partners erg sterk in de coöperatie waardoor er steeds gemeenschappelijk oplossingen worden aangedragen in openhartige creativiteit, onderling vertrouwen en continuïteit.

In deel 2 van de terugblik 2014 kijk ik naar het borgingsproces van waardecreatie en Sustainocratisch leiderschap.

Raadsverkiezingen: wat op het spel staat

De gemeenteraad verkiezingen 2014 zijn achter de rug. De herverdeling heeft plaatsgevonden. Het hanengevecht is weer begonnen om de “macht” maar is dat zo terecht?

De gemeentelijke overheid heeft een belangrijke gebiedsfunctie. Maar daar blijft het bij. De duurzame 21e eeuwse gemeenschap is geen eenzijdige overheidtaak (meer) ook al denken sommige partijen of mensen dat nog wel. Daarvoor zijn de maatschappelijke ontwikkelingen te complex, met teveel invloeden van binnen en buitenaf. De maatschappij 3.0 is een cultuur van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden rondom concrete duurzame doelen.

Daarvoor zijn grote veranderingen nodig die veel eisen van de bestuurders die nu gekozen worden. Zij zullen de transitie moeten waarmaken van een dominante, bureaucratische, machtgedreven overheid naar een participatieve en faciliterende overheid in een coöperatie maatschappij met hogere duurzaam menselijke doelen die politieke en economische belangen overstijgen.

Het gaat niet meer om links of recht
Het niet meer om de kleur van de partij, gefragmenteerde beloftes of eigenbelang van de deelnemers en hun partij aanhangers. Het gaat om grote lokale ontwikkelingen die voortkomen uit wereldwijde uitdagingen (global issues, local solutions, global application) op gebied van integraal menselijkheid en duurzame vooruitgang die een overheid niet alleen aan kan. Het professionele profiel en de menselijkheid van de raadsleden en kandidaat wethouders is doorslaggevend, niet de politieke kleur.

Bepalend voor de gemeentelijke gebiedstoekomst is hun bereidheid en capaciteit vandaag tot transparant en doortastend, multidisciplinair samenwerken aan de grote uitdagingen. Dit gebeurt niet meer op basis van dominantie maar gelijkwaardigheid. Er verandert hierdoor veel voor het hele ambtenaren apparaat, de gemeentelijke werkwijze, enz. Het probleem is dat deze transitie structureel in de weg wordt gestaan door de ouderwetse juridische en operationele verhoudingen die ruim 160 jaar geleden zijn samengesteld en doorontwikkeld. Dit transformeren vergt een uniek bestuursprofiel dat dun is gezaaid. Men levert de macht in voor autoriteit door samen te gaan werken. De raad staat erbij en kijkt ernaar, met een blokkerende mentaliteit of zelfbewustzijn rond grote transformatieve veranderingen.

Stad van Morgen (stichting STIR ) stippelde al in 2009 de grote veranderingslijnen uit die het samen met zelfbewuste bestuurders en ambtenaren in Eindhoven uitprobeerde middels AiREAS, VE2RS en STIR Academy. Veel gemeenten tonen nog moeite met de nieuwe verhoudingen met de lokale bevolking en instanties maar de precedenten zijn positief, noodzakelijk en transformatief. Niet alleen de overheid wordt geraakt door de transformatie, ook alle andere deelnemers moeten zich aanpassen. De een doet dat met meer overtuiging en daadkracht dan de ander. Ook hierin zit een uitdaging waarin vooruitstrevende gemeenschappen kansen ontwikkelen die de conservatieve regios missen. Het is een onstuitbaar proces. Crisissen zullen uiteindelijk zorg dragen voor draagvlak overal. Maar zelfbewuste gemeenschappen nemen het voortouw èn hun kansen.

Hier treft u lijstje van belangrijke veranderingen:

1. Bestuur vanuit oude macht is meer beperkende last dan vooruitstrevende lust.
2. Coöperatie maatschappij in opkomst
3. Toestemmingscultuur op de schop, maakt plaats voor Sustainocratie
4. Alleenrecht over besteding belastinggeld ter discussie
5. Nieuwe juridische basis gebiedsontwikkeling

Ad 1. De macht van de lokale politiek is de laatste decennia erg verminderd. De oude structuur tracht verantwoordelijkheid te blijven dragen door belastingen en bureaucratie te verhogen maar blokkeert ermee de vooruitgang die in de bevolking gaande is. Sommige bestuurders willen wel maar zitten vast in een netwerk van conservatieve belangen en verhoudingen. Hierdoor is veelal de lol van het besturen eraf. De verantwoordelijkheid is te groot en de oude werkwijze te problematisch zodat er nog weinig eer te behalen lijkt.

Er ontstaan bestuurlijke verschillen. De ene wethouder is helemaal voor de autoriteit en kans van doelgericht samenwerken terwijl de andere liever functioneert vanuit besloten machtculturen. Het blijft lastig om BenW, raad, politieke verschillen, conservatieve belangen te betrekken bij vooruitstrevende veranderingen en deze door te voeren. De andere maatschappelijke partijen stellen eisen en willen commitment die de oude Thorbecke cultuur niet kan geven. Het is geen lolletje meer om raad en bestuursfuncties te bekleden terwijl de wereld op zijn kop staat en men ondemocratisch uitgedaagd wordt er verantwoordelijkheid voor te nemen terwijl men er democratisch op wordt afgerekend. Het is een uitdaging die uniek is en van levensbelang. Stad van Morgen nodigt uit om de transformatie aan te gaan en helpt mee.

Ad 2. Er is een transitie gaande waarin verschillende scenario’s zich ontwikkelen. In alle gevallen is lokale politiek en bestuur geen dominante partij meer maar een samenwerkingspartner. Voorbeelden:

* Triple helix: Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Deze samenwerking is vooral institutioneel. Dat wil zeggen dat de samenwerkende instanties nog steeds vanuit het oude paradigma van geldafhankelijkheid en macht redeneren. Daarom is men er in Eindhoven op teruggekomen. De belangentegenstellingen wilden te vaak uitmonden in gepolder zonder resultaat.
* Sustainocratie: Hierin staat de mens en milieu centraal met de verschillende instanties (overheid, bedrijven, wetenschap) als instrumentarium voor duurzame ontwikkelingen (global issues, local solutions). AiREAS, VE2RS, enz zijn voorbeelden van moeizame maar succesvolle experimenten die de wereldbelangen inspireren. Sustainocratie hanteert een definitie van duurzame menselijkheid en vooruitgang.

Ad 3. De oude toestemmingscultuur hoort bij de oude dominante overheid. De coöperatie maatschappij verlangt commitment en expertise van de overheid voor gebiedsontwikkeling, hoger doel en bepaalde publieke functies. Het is een faciliterende cultuur waarbij samenwerking gestuurd wordt door het hogere doel van duurzame menselijkheid en vooruitgang, niet partij keuzes noch polderdiscussies of eenzijdige toestemming. Concensus wordt bereikt over prioriteiten en middelen, niet over de richting want die staat vast (duurzame menselijke vooruitgang).

Ad 4. Alleenrecht over besteding belastinggeld is een op te lossen probleem vanuit punt 3. Vandaag nog is een groot deel van de overheid begroting vastgezet in oude aanbestedingen. De vrijheid van handelen is daarom enorm beperkt terwijl de lobby tegen elke verandering druk uit oefent op de beleidstructuren. De coalitie van multidisciplinair samenwerken accepteert geen commitment zonder toegang tot middelen. Het wordt een grote uitdaging om belasting geld in coöperatieve verband te besteden in plaats van eenzijdig.

Ad 5. Bovenstaande geeft tevens aan dat er veel juridische bepalingen uit de oude verzuilde en gefragmenteerde relatie cultuur blokkerend werken in een gedeelde verantwoordelijkheid cultuur. Daar dient verandering in te komen en ook dit gebeurt niet zomaar. 160 jaar van opgebouwde regelgeving transformeer je niet in een keer zonder de maatschappij in chaos te dompelen. De Stad van Morgen heeft de STIR lus geïntroduceerd. Door deze toe te passen ontstaat er een proactief proces. Het verlangt leiderschap van alle betrokken partijen.