Tegenlicht: Hoe slim is Eindhoven echt?

Datum: 8 juni
Locatie: De oude Rechtbank te Eindhoven
Tijd: 19:00 tot 22:30

Moderator: Hans Horsten

Door onze samenwerking met Duurzaam Brabant, Pakhuis de Zwijger en Tegenlicht heeft de STIR leercoöperatie de inspiratieavonden verlegd naar het programma van Tegenlicht. Dankzij de samenwerking is de impact sterker en samen dragen we verantwoordelijkheid voor het verder doorpakken van de Triple “i” (van Inspiratie naar Innovatie en Implementatie) waarin STIR de rol van participatief leren uitvoert: DOE MEE, creëer en deel mee.

Tegenlicht juni

Details en aanmelden:

http://us2.campaign-archive1.com/?u=da6e8757dc3500e8300a0cc87&id=f390ea4a3b&e=973bc48129

 

1 maart avondinspiratie: luisteren

Inspiratie door: Barbara Riesebos

1 Maart

Fontys Eindhoven – Rachelmolen 1, lokaal 0.13

19:00 tot 21:30

Barbara Riesebos heeft op allerlei manieren ervaring opgedaan met luisteren naar mensen: als advocaat, moeder, buurtbemiddelaar, transformatief mediator, eigen kracht coördinator, voorzitter van een stichting waar werd gewerkt met en voor kwetsbare mensen en als begeleider van een verhalentafel waar mensen iets van hun levenservaring kunnen delen.

De kracht van luisteren kan mensen verbinden met zichzelf en anderen, en kan er toe leiden dat mensen helderheid krijgen over hun eigen situatie en zich van daaruit open gaan stellen voor anderen.

Luisteren op een manier waarop mensen gaan ontdekken wat de volgende stap zou kunnen zijn om met een probleem of conflictsituatie om te gaan leidt vaak ook tot meer zelfvertrouwen en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.

Op 1 maart wil Barbara graag met u in gesprek gaan over verschillende manieren van luisteren en wat onze barrières zijn om een goede luisteraar te kunnen zijn.

Bovendien wil Barbara graag een plek creëren waar luisteren centraal staat omdat zij denkt dat onze samenleving daardoor verrijkt kan worden. Dit idee zal Barbara toelichten. Het is een plan waarvan zij hoopt dat het samen met anderen verder vorm kan krijgen, op de manier waarop de pioniers in America samen met hun buren een schuur bouwden.

Voor wie? Iedereen die belangstelling heeft in duurzame menselijke vooruitgang

Kosten: 5€ koffiebijdrage of 1 AiREAS muntje

Graag even aanmelden: nicolette.meeder@stadvanmorgen.com

17 februari avondinspiratie kiezen tussen leven en dood

Kiezen tussen leven en dood

Dit klinkt dramatisch maar in essentie is het waar het in de huidige wereldorde om gaat. Wij hebben een wereldeconomie gecreëerd dat handelt in dode dingen waar we allemaal veel waarde aan hechten. Wij mensen kleden ons met dode materialen, eten gedood voedsel, wonen in dode stenen huizen en maken levende dingen dood om er de vele producten van te maken waar wij ons mee omringen. Er wordt aangedrongen op een groei-economie omdat we al die dode dingen een economische waarde hebben gegeven en er een sport van maken om de waarde zoveel mogelijk te optimaliseren door ermee te handelen. Een groei economie heeft derhalve behoefte aan veel meer dode dingen en speculeert ermee door een psychologisch gevoel van tekort te veroorzaken in de menselijke mentaliteit van hebzucht.

AiREAS India
De complexe dualiteit van de mens geeft ons een keuze

Door deze focus op dode dingen is onze aandacht verdwenen over de essentie van alles, het leven. Niet voor niets worden wij mensen nu gezien als 6e oorzaak van massavernietiging van het leven op Aarde sinds het ontstaan van onze planeet. Dit intense drama speelt zich onder ons af en is zichtbaar door de vele vluchtelingen, armoede en vervuiling in de wereld. Wij hechten zoveel waarde aan deze economie van de dood dat we het leven erbij laten. Maar de mens heeft een keuze. Kiezen wij voor het leven? Of de dood? Welke rol speelt Eindhoven of Nederland in deze? Welke beweging ontstaat er in de wereld? Wat doet de Stad van Morgen?

Inspirator: Jean-Paul Close

Locatie: Fontys Hogeschool te Eindhoven, Rachelmolen 1, lokaal 0.13

Tijd: van 19:00 tot 21:30

Kosten: 5 euro koffie bijdrage of 1 AiREAS muntje

Voor wie? Voor iedereen

Aanmelden wegens planning aub: nicolette.meeder@stadvanmorgen.com

2 februari STIR avondinspiratie

Verbinden

Voor dit jaar hebben we besloten om de STIR avondinspiratie sessies te oriënteren rond praktische zaken vanuit Sustainocratie, de kernwaarden gedreven participatiemaatschappij. Deze keer, op verzoek van deelnemers, gaan we in op de vraag:

`Hoe verbind ik met een onbekende?`

In Sustainocratische processen is dynamisch clusteren voor projectmatige multidisciplinaire samenwerking essentieel. Constant komen nieuwe gezichten en talenten in beeld die al dan niet zich verbinden aan de gemeenschappelijke uitdagingen. Hoe gaan we daar mee om? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe blijven de verhoudingen in tact en wanneer valt een band weer uit elkaar?

De inspiratie wordt ingeleid door Jean-Paul Close, initiatiefnemer van de Stad van Morgen en Sustainocratie, de verbinder van vele 1000-den mensen en instanties.

Deelname is geschikt voor iedereen. Even aanmelden aub.

Tijd: 19.00 tot 21.30,     Locatie: Fontys, Rachelmolen 1, Gebouw R1, lokaal 0.13

Kosten: 5 euro koffiebijdrage of een AiREAS muntje

Aanmelden: nicolette.meeder@stadvanmorgen.com