De geboorte van vijf 4 x WIN ideeën, door jongeren, natuurlijk!

Vandaag was ik uitgedaagd door een studente van Fontys om haar eigen klasgenoten en haarzelf ook weer uit te dagen. Zij studeren communicatie technieken met een speciale focus op de culturele sector. De grote vraag was “hoe ontstaan communities?” en natuurlijk ook “hoe houd je ze levendig in stand?”.

Ikzelf mocht hen prikkelen met mijn eigen community drang rondom het samen (instellingen en mensen gelijk) verantwoordelijkheid nemen voor onze menselijke kernwaarden. Dat is natuurlijk leuk en aardig en een bewijs dat communities rondom onze grote maatschappelijke uitdagingen kunnen ontstaan. Maar ik heb ook één grote zwakte: “ik weet niet hoe ik jongeren mee kan krijgen” in al mijn uitdagingen. Logisch dat ik deze groep om hulp vroeg. Daarvoor had ik met name AiREAS genomen als uitdaging.

De aanpak was intensief. Een korte uitleg van mij moest hen prikkelen om aan de slag te gaan met hun creativiteit. Ik vertelde over mijn eigen processen om tot Sustainocratie te komen, de verschillende communities die erin zijn ontstaan, en AiREAS als concrete uitdaging voor vandaag, inclusief mijn hulpvraag.

Daarna kregen deze jonge mannen en vrouwen ongeveer 90 minuten de tijd om een concreet plan te ontwerpen ter presentatie. In die 90 minuten gingen ze door verschillende stadia. Allereerst moesten ze zien te begrijpen wat er bedoeld werd. Het thema luchtkwaliteit wordt niet onderwezen op school. Ook de problematiek van Noord West Europa op gebied van luchtvervuiling was niet echt tot hen doorgedrongen. Ze gingen op zoek naar kennis op internet en probeerden tegelijkertijd een idee te vormen over wat nu de theoretische basis is voor het vormen van een community.

“Een community bestaat uit gelijkgestemden die samen de interesse in een bepaald onderwerp delen” was één van de definities die men wist aan te dragen.

Daarna moest er nog een plan bedacht worden dat zou leiden tot community-vorming, betrokkenheid van jongeren én verbetering van luchtkwaliteit. De groep had zich verdeeld in vijf subgroepjes, elk van 3 personen. De docent en ikzelf deden een rondje om de groepjes eventueel bij te staan bij vragen of tips. De gesprekken die ik voerde waren betrokken, relevant, analytisch, enz. Men wist zich in te leven in hun eigen community gedrag in het dagelijks leven, of het ontbreken ervan door persoonlijke omstandigheden, corona of een beeld van een bepaalde cultuurontwikkeling rond individualisme.

Tot slot moesten ze zich ook nog voorbereiden op een presentatie. Dat wil zeggen, de keuze maken wie wat presenteerde, in welke vorm en met welke ondersteuning? Zelfs daarin bleken deze studenten uit te blinken. Elke presentatie werd verbaal goed gebracht en ondersteund door professioneel beeldmateriaal.

Uiteindelijk werden vijf project ideeën geopperd, onderbouwd en getoetst aan de groep zelf als doelgroep. Het idee “adopteer een plant” ontving meteen veel bijval. De andere ideeën ook maar leverden eerst wat aanvullende discussies op. Opvallend was geweest de groepsdynamiek waarmee men de uitdaging was aangegaan, hoe de groepjes met de stress dip omgingen om tot een gewenste keuze te komen en de professionaliteit rond de uiteindelijke uitvoering van de presentatie. En dat alles in 90 minuten tijd!

Deze groepjes zijn natuurlijk uitgedaagd om hun creativiteit in de praktijk tot uitvoering te brengen, samen met de partners in de AiREAS community. Zonder uitzondering werd dit geaccepteerd. Wij zullen hier met veel genoegen de uitvoering volgen en kijken hoe die uiteindelijk wordt geïmplementeerd en met welke 4 x WIN resultaten.

AiREAS Site en Blog – de gezondste stad

AiREAS is voortgekomen uit de Stad van Morgen als eerste formele sustainocratische samenwerking.

We hebben nogal wat moeite gehad om te leren hoe je nu met een communicatieplatform om dienen te gaan dat betrokkenheid  creert bij dit AiREAS proces. AiREAS koopt en verkoopt zelf niets maar werkt samen als een beweging om als resultaat “een gezonde stad” te krijgen. AiREAS verbindt multidisciplinair en doelgericht. In die verbindingen ontstaan allerlei nieuwe initiatieven, uitvindingen, processen, innovaties, enz.  Natuurlijk gaat er ook geld om in AiREAS, maar als middel, niet als doel op zich. Hoe communiceer je nu met duizende mensen en instanties, die duizenden meningen en belangen hebben, allemaal opgevoed zijn in een systeem van geldafhankelijkheid maar toch wat hebben met het gezondheidproces van AiREAS? Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen en instanties zich gaan inzetten voor deze gemeenschappelijke menselijke waardecreatie met als voornamelijke belang te laten zien dat men zelfbewust verantwoordelijkheid durft te nemen en daaraan een imago wenst te verbinden of ontwikkelen? Degenen die het doen staan aan de basis van een nieuwe economie maar voordat men het voor elkaar heeft is er een proces van loslaten van de oude manier nodig.

Stad van Morgen zit midden in die processen door ze van nul op zetten. AiREAS is nu een precedent waarin al concrete voorbeelden zijn van waardecreatie die vernieuwend, authentiek en uniek zijn in de wereld. Zodanig dat de wereld er naar wil komen kijken en liefst dit ook zou willen hebben. Maar dan stuit AiREAS op een nieuwe uitdaging. Hoe gaat een nieuwetijdse samenwerking om met de vele cultuurverschillen en mentaliteiten in de rest van de wereld? Gaan wij zelf weer productjes verkopen of zijn wij in staat om het goede voorbeeld van Sustainocratie te laten volgen in andere delen van de wereld?

Omdat AiREAS losgelaten is door de Stad van Morgen zoals dat betaamt wordt het ook tijd dat wij het in communicatieve zin ook een eigen leven gunnen. Dat deze nieuwetijdse communicatie moeilijk is moge duidelijk zijn en een leerproces waar andere Sustainocratische processen van de AStad van Morgen weer van kunnen leren. Maar dat alles wordt het beste zichtbaar als de nieuwsgierigen en betrokken bij deze intense processen zelf mee gaan kijken.

Wat hebben we gecreerd voor AiREAS:

Website: http://www.aireas.com   Deze site is informatief over wat AiREAS wil bereiken maar de uitdaging blijft dat er een communicatieplatform komt waarin wij de 4 kernpunten van onze communicatie kunnen organiseren:

  • Informeren
  • Dialoog opstarten
  • Ontmoetingen organiseren
  • Reflecteren over resultaten

De discussie gaat vooral over hoe we dit moeten doen? En dat levert verschillende inzichten op. Dat komt niet omdat het zo moeilijk is maar omdat de meeste mensen in een communicatie groepje geen experimenteel proces zien maar een communicatie product met een kop en een staart. En dat laatste is lastig als je een coooperatie bent waarin de besluitvorming plaats vindt op gemeenschappelijk belang zonder eigen hierarchie. We kopen niet maar gebruiken, onderhouden samen en investeren samen zodat een gezonde stad ontstaat.

Blog: http://www.aireas.wordpress.com  Deze blog is sinds kort ingericht om de vele honderden initiatieven in de stad Eindhoven, die te maken met de AiREAS doelstelling en samenwerking, een dynamische plek te geven. In eerste instantie wordt de moeizame opbouw van AiREAS weergegeven en de lastige processen waar mensen doorheen zijn gemoeten. Dat merken we ook in de nieuwe groepen die ontstaan in AiREAS. We zullen in positieve zin met verschillende bloggers de initiatieven belichten maar ook in alle openheid laten zien waar we tegen aan lopen en hoe we het uiteindelijk oplossen.

LinkedIn Group: AiREAS  Deze professionele groep is bedoeld om interactie tussen professionele teamleden te bevorderen. We weten nog niet echt waar dit op uitdraait. De lokale focus van AiREAS door middel van Local AiREAS (gebied) in een wereldwijde context maakt het lastig om online te clusteren voor co-creatie en toch openheid te geven voor anderen om mee te kijken.

Twitter:  #aireasnl  en @aireasnl eigenlijk geldt ook hier weer hetzelfde als hiervoor. Het AiREAS precedent is in Eindhoven waargemaakt met enorm intensief persoonlijk netwerken. De social media zijn vooral opgezet om wereldwijd te kunnen communiceren. Dat willen wij ook wel maar dat creert weinig betrokkenheid bij de lokale processen. Ook zijn er taal en cultuurverschillen te overbruggen die je niet via een eenzijdig twitteraccount kunt aanpakken. Daarom is er een “nl” aangeplakt om even de focus op Nederland te leggen en eigenlijk vooral op Eindhoven. Hoe dat straks verder moet zien we wel.

Dan zijn er nog mensen die Facebook willen gaan gebruiken en Eventbrite maar ook daar zijn de mening over verdeeld. We willen die gezonde steden en de vraag is welke toegevoegde waarde elk instrument met zich meebrengt. Als het allemaal alleen maar moeite kost en verder de werkelijke communicatie via initiatieven en goede voorbeelden in de weg staat dan houdt het snel op. Maar voor die tijd willen we niets uitsluiten en vooral van alles uitproberen.

Mee doen

Doe mee als u dit leest, door bijvoorbeeld een discussie voor communicatie op te starten of door mee te doen aan het creeren van de gezondste stad in Eindhoven. Misschien wilt u wel zelf een AiREAS ergens beginnen. Dan helpt het zeker om de ervaringen alhier door te nemen. Dan zal het bij u toch weer allemaal anders zijn en is misschien vroegtijdige samenwerking het beste. Wie weet.

AiREAS gaat nu verder op eigen benen en Stad van Morgen kijkt op een afatandje mee.