Verslag STIR avondcollege 3 juni – dienend leiderschap

Gastdocent van de avond was Koos Groenewoud, co-auteur van het boekje ” authentieke leiders, echte leiders”
image

Als eerste kwam Titus aan het woord omdat hij Koos had aanbevolen voor het college. Titus vertelde zijn persoonlijke verhaal over opgroeien in de duale wereld van tweelingbroers, het loslaten en zichzelf vinden in een bewustzijn doorbraak. Ook zijn werk in de Rabobank wist hij te relativeren vanuit een koude systeem-gedreven manager naar een warme empathische luisteraar en initiatiefnemer van dienstbare processen. In dat transitie proces ging hij op zoek naar kennis en inspiratie. Zo kwam hij o.a. bij Koos terecht.

Koos kon aansluitend ook stukje bij beetje zijn persoonlijke verhaal vertellen op vragende uitnodiging van Jean-Paul. Het ging even helemaal niet over dienend leiderschap maar over het prijsgeven van de bevlogen authenticiteit van Koos zelf. Voor Koos kwam zijn persoonlijke doorbraak in bewustzijn pas op latere leeftijd (“als ik 10 jaar eerder wist wat ik…….”). Lange tijd was hij manager geweest met lange werkweken en verantwoordelijkheid over groepen mensen waar hij positieve en negatieve ervaringen had opgedaan. Bij een ziekteproces van zijn echtgenote kwam de  eerste bewustwording dat het leven meer omvat dan persoonlijke groei om de erkenning van anderen. Onvoorwaardelijke dienstbaarheid naar de ander drong door waardoor zijn vaderschap, en later het opa zijn, ineens ook meer betekenis kreeg.
image

Na een korte pauze kon Koos zijn broodwinningsverhaal vertellen. Leiderschap coachen is namelijk zijn levensmissie en werk geworden met het persoonlijke doel om een nieuwe leider per week toe te voegen aan de maatschappij. Waarom? “Omdat we toe zijn aan de enorme verandering. Het gebeurt en zo laat ik ook wat achter dat belangrijker is dan een eigen huis van 4,5 ton of zo.”

Zijn presentatie is doorspek met wijsheden van mensen die hem inspireerden, samengevoegd in een leiderschapsbeeld dat door Koos zelf wordt verwerkt. Veel van de inzichten zijn bekend terrein in het college en een feest van herkenning, aangevuld met leuke filmpjes.
image

Uiteindelijk verzocht Jean-Paul om met Koos van plaats te wisselen. Koos werd zo uitgenodigd om kennis te maken met de holistische benadering van menselijkheid en de vele scenario’s waarin mensen en organisaties zich kunnen bevinden. De benadering bevestigde de presentatie van Koos en nuanceerde het binnen de fasen van de mens en cyclische complexiteit die we doormaken. Jean-Paul hanteerde het menselijke complexiteit en evolutie model door de 4 bewustzijnsfasen te verenigen met de transitie tussen de fasen die juist de bewustwording veroorzaakt. Steeds werd een verband gelegd met het verhaal van Koos, de theorie en praktische werkelijkheid van de aanwezige deelnemers. Zo werden leiderschap aspecten een verbinding met de persoonlijke beleving van iedereen. We zitten namelijk allemaal in het management en leiderschap proces, de plek in de cyclus verandert steeds door gebeurtenissen of voortscheidende inzichten.

Het gros van de huidige wereld maatschappij ontwikkeld zich tussen angst en bewustwording maar mist leiderschap door de doorgeslagen management cultuur (Jean-Paul)
Het gros van de huidige wereldmaatschappij ontwikkelt zich vanuit angst naar bewustwording maar mist leiderschap door de doorgeslagen management cultuur (Jean-Paul)

Conclusie
Leiderschap gaat primair om zelfbewustzijn. Zonder de duidelijke “ik ben” doorbraak ontbreekt het zelf-vertrouwen voor leiderschap. Vertrouwen is een bindend element in de onzekere wereld van verandering waarin leiderschap zich manifesteert. Alleen met dat fundament is dienstbaarheid met empathie, gelijkwaardigheid, respect mogelijk. Jean-Paul identificeert een duidelijke evolutionaire lijn waaronder men bezig is met overleven in een confronterende werkelijkheid met angst, agressie, opportunisme, individualisme, concurrentie, hebzucht en wantrouwen. Dat is de management wereld van controle en efficiëntie. Volgens Jean-Paul is de huidige wereld van economie een grote management cultuur vol angst en zonder leiderschap.

Boven de lijn is de doorbraak naar zelfbewustzijn met aanpassingsvermogen en harmonie. Het is de vreedzame wereld van persoonlijk leiderschap, inzicht, empathie en cocreatie vanuit passie, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. Leiderschap komt voor uit wat men wil bereiken niet wie het eigenaarschap heeft over het doel. Steeds meer individuen breken door in het zelfbewustzijn. Er zijn ook steeds meer cocreatie initiatieven zichtbaar ook al is het onbekend terrein voor de meeste mensen en instanties.

De avond sloot af met de uitwisseling van boekjes tussen Koos en Jean-Paul.
image