Kuddegedrag

Het televisie programma Mindf*ck brengt op grappige wijze de psychologie van de mens in beeld. De voorspelbaarheid van gedrag is daarbij uiterst zorgwekkend omdat we ons gemakkelijk laten onderwerpen aan manipulatie. Het experiment rondom kuddegedrag is daar een duidelijk voorbeeld van. Kijk zelf even mee ….

Natuurlijk kan het gedrag van de mensen in het filmpje geïnterpreteerd worden als aangeboren nieuwsgierigheid. Hierbij heeft men altijd de keuze om af te haken. Waarom blijft men dan meedoen? Omdat het leuk is? Om erbij te horen? Omdat het moeilijk is los te laten als je eenmaal in de molen meedraait?

Hoe zit dat in ons dagelijks leven? Hoeveel laten we ons beïnvloeden “omdat iedereen het doet?” of omdat we het moeilijk vinden uit een stroom te stappen? Of “omdat het zo hoort” volgens een bepaalde stroming….

Betrokkenheid is het nieuwe geld

Tijdens de kick-off van de groene dialoog in Eindhoven gisterenavond viel de opmerking dat “voedsel gratis zou moeten zijn voor iedereen”. Dit is een boeiende visie die we toch wat trachten te nuanceren. Gratis wordt namelijk geassocieerd met “voor niets” en dat het beschikbaar is “zonder er iets voor te doen”. En dat is een misverstand want de wekelijkse discussie draait om onze voedselzekerheden en hoe we daar samen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. 

Nu is voedsel in een stedelijke omgeving bijna uitsluitend beschikbaar via geld. Als je geen toegang hebt tot geld dan heb je ook geen toegang tot de overvloed aan etenswaren doe via de commerciële kanalen wordt aangeboden. Armoede wordt niet gezien als het ontbreken van zekerheden maar het ontbreken van geld. Voedsel komt zo in handen van geldgedreven speculanten waardoor er allerlei onmenselijke misstanden ontstaan die zelfs op termijn ons duurzame voortbestaan als soort kunnen bedreigen door alle neveneffecten op onszelf en onze planeet. Allerlei voorbeelden komen voorbij die onze huidige voedselkwetsbaarheid duidelijk maken. 

Een alternatief is dat voedsel als kernwaarde voor het menselijke voortbestaan wordt erkend door ons allemaal. Hierdoor moet het uit het manipulatieve geldsysteem worden ontheven om vrij toegankelijk te worden in goede verdeling voor iedereen. Dat kan alleen als iedereen weer betrokken raakt bij het creëren van onze voedselvoorziening. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de voedselproductie of in de distributie onderling, de verwerking, de bereiding, het bedenken van innovaties of door het beschikbaar stellen van middelen. 

Er werd gesproken over lokale productiviteit, in de stad bijvoorbeeld, daarna de productiviteit in de nabijheid, bijvoorbeeld op fiets afstand en dan op auto afstand, enz waarbij de verhoudingen in volume, behoefte, schaarste en specialisatie kan worden uitgedrukt. Daar waar meer mensen betrokken zijn kan volume ontstaan met verdeelbare productiviteit. Naar mate de afstand groter wordt verminderd de betrokkenheid om plaats te maken voor specialisatie of zeldzaamheid. 

Om het lokale volume en de diversiteit van voedsel op peil te brengen werd gesproken over de toepassing van meerlaagse voedselbossen, indoor technieken die de natuur nabootsen maar geen last hebben van seizoenen noch hagelbuien of tornados en herinrichting van het publieke domein. In al die toepassingen en inzichten zit veel kennis, vaardigheden en arbeid verstopt. Door dit te ruilen voor een verdeelsleutel van de overvloed die men samen genereert is er geen geld meer nodig. Dat is namelijk vervangen door iets anders van veel meer waarde: betrokkenheid. 

In onze voedselzekerheden van morgen is daarom betrokkenheid het nieuwe geld, net als in alle menselijke kernwaarden die ons voortbestaan en welzijn garanderen. 

Voedsel expertise verzamelt zich in de groene dialoog elke woensdagavond

Verslag avondcollege 19 maart: voedsel

Jean-Paul legt het belang van voedsel uit in de evolutie van het leven en het voortbestaan van de mensheid. Het is niet voor niets een van de 5 kernwaarden van een duurzaam vooruitstrevende maatschappij en punt van transformatie aandacht in Sustainocratie.

De media staat bol van de verwijzingen naar het gesjoemel met voedsel, de manipulatie en de ongezondheid van onze levensstijl. Langzaam begint het besef door te dringen in ons bewustzijn dat het economische proces van belangen ten kosten gaat van de mens zelf. Jean-Paul verwijst naar de Antropoceen, een kortstondig maar heftig tijdperk waarin de huidige mens de Aarde en zichzelf zodanig vervuilt dat het over miljoenen jaren nog zichtbaar zal zijn. Wij tasten niet alleen onze leefomgeving aan maar ook onze genetische weerbaarheid. Hij verwijst naar zijn eigen inschattingen destijds in 2005 dat de voedselcrisis veel eerder tot een chaos zou leiden dan de kredietcrisis. Uiteindelijk bleek het andersom en achteraf heeft dat ook een duidelijke reden. De voedselcrisis raakt vooral de wereldwijde bevolking die afhankelijk is van de basisgrondstoffen. Dat is ook de aanleiding geeft voor de Arabische Lente, een reactie van overleven toen de Amerikaanse beleggers gingen speculeren met de graanvoorraad. In Nederland eten we “bewerkt voedsel” waarin de crisis elementen niet meteen zichtbaar zijn maar wel ons via een onzichtbare vijand aantasten, zoals suiker, zout en andere verslavende toevoegingen.

Eva de Beijer = Eva van Zeeland = Miss Natural Lifestyle

Met deze introductie werd Eva aangekondigd en de vraag gesteld om ons te vertellen hoe zij tot het bewustzijn van voeding was gekomen, wat zij met het bewustzijn doet en welke uitdagingen zij tegenkomt?

Eva de Beijer heeft twee jaar geleden de achternaam van haar vader weer aangenomen en heet nu Eva van Zeeland. Dat is een voorbeeld van de doortastende maar emotionele manier waarop zij in het leven staat. Haar bewustzijn openbaarde zich stapsgewijs in haar leven zoals zij zichzelf presenteert tijdens het college. Van een jonge meid met dansambities groeide ze uit tot marketing specialiste in de fitness sector waarna voeding een natuurlijke stap bleek. Al snel had Eva in de gaten dat de voeding die aangeboden wordt in de supermarkten niet zo gezond blijkt als ze op de verpakking beweren. Gezond voedsel blijkt veel meer bewustwording te vergen dan op het eerste gezicht lijkt. We worden bedonderd waar we bij staan met mooie verhalen van marketeers, media en belangen. Het werd de ondernemende missie van Eva om de levensstijl van mensen aan te helpen pakken door zelfbewustzijn ontwikkeling, het goede voorbeeld te geven en het bieden van voedingsalternatieven. Miss Natural werd haar ondernemerschap, gezond leven haar missie.

image

Eva gebruikt als zelfstandige professional op erg effectieve manier haar marketing talent met website, webinars, social media, enz. Zo heeft ze een groot bereik van mensen door gebruik te maken van de moderne communicatie middelen. Ze mist voor zichzelf echter het rechtstreekse contact met de mens zelf.

STIR nodigde haar uit om voor het eerst zich LIVE te presenteren. Eva doorstond de vuurdoop met verve waarbij zij zelf ook een transitie meemaakt. Vanuit het zakelijke perspectief probeer je jezelf als product neer te zetten terwijl de presentatie tijdens het avondcollege ging over Eva, wie zij is, waar haar bewustwording vandaan komt en hoe zij mensen uitnodigt naar een nieuwe werkelijkheid, zoals ook alle deelnemers aan het college dat ervaren. Tijdens het college is er niets te verkopen, alleen te delen en verbinden, hetgeen onderdeel is van het maatschappelijke waardeproces van de Stad van Morgen waar iedereen altijd aan moet wennen.

Eva wist ons te boeien met “antireclame filmpjes” uit haar persoonlijk YouTube selectie zoals hier een paar zijn weergegeven:

Over Coca Cola:

En over suiker:

En nu?
Na de presentaties gaan we aan de slag met het “doe” aspect van de bewustwording, activiteiten en presentatie van Eva. Wat kunnen we ermee doen in onze verduurzamingsslag in Eindhoven of Den Bosch?

Jean-Paul legt nog even het maatschappelijke onderscheid uit tussen de cultuur van hebzucht (transactie, speculatie en concurrentie gedreven) en die van morele zingeving en symbiose (samenwerking, verantwoordelijkheid en bewustzijn):

Traditionele maatschappelijke ontwikkeling (2 miljoen jaar lang)
Traditionele maatschappelijke ontwikkeling (2 miljoen jaar lang)

Om van de hebzucht beleving naar die van harmonie te komen is er altijd een proces van chaos en bijbehorend loslaten. Daar worden de mensen individueel mee geconfronteerd maar ook bedrijven en instanties. Wat moet bijvoorbeeld een suikerunie met bewustwording van haar dodelijke gevaar voor de maatschappij? Men zal het ontkennen en tegenwerken maar men zal zichzelf niet snel opheffen of transformeren. Transformeren naar wat? Suikervrij? Voor andere organisaties is de keuze veel gemakkelijker, zoals Friesland Campina die zich wil oriënteren op verduurzaming van haar melkproducten. Ook nieuwe bedrijven ontstaan die ineens in een nieuwe stroomversnelling komen.

Er ontstaat dus een marktwerking van verandering waarin nieuwe kansen ontstaan maar ook slachtoffers zullen vallen. Wij richten ons op de kansen, de slachtoffers maken zichzelf door niet mee te gaan met de tijd. Maar ook wij worden geconfronteerd met onze eigen loslaatprocessen en nieuw te ontwikkelen kansen met alle onzekerheden van dien. Veel bedrijven en particulieren willen wel maar weten niet hoe.

Jean-Paul vertelt dat burger-BAGE (bewustwording, aanvaarding van nieuwe verantwoordelijkheden, gedragsverandering en erkenning) gepaard gaat met “het goede voorbeeld” als maatschappelijke motivator boven alle marketing uit. Niet vertellen wat mensen moeten doen maar het ze laten zien en bewijzen. Daar zijn we mee bezig met “de gezonde stad” in Eindhoven en activiteiten zoals AiREAS en VE2RS.

Eva heeft programma’s die we kunnen integreren in de wijkbeleving van de mensen via VE2RS. Een voorbeeld is het permanent beta programma van Gestel, samenwerking met het educatieve programma van STIR Academy of lokaal dat van de Turkse gemeenschap via Rustem.

Zij geeft ook tips:
* koop biologische en lokaal
* let op de tekst van de verpakking (suiker krijgt veel verschillende namen)
* eet vet (vetloos wordt vervangen door suikers die uw lichaam omzet in vet)
* beweeg voldoende (gezond eten is effectief met een gezonde wandeling per dag)

Ook het opstarten van de verbinding tussen lokale voedsel productie en consumptie is een uitdaging waarin we goede voorbeelden hebben. De straatcoöperaties van VE2RS zijn dan prima aanknopingspunten om mee te verbinden.

Eva vertelt dat zij via internet ruim 15.000 contacten heeft met zelfbewuste mensen die zij kan uitnodigen tot concrete acties in hun eigen wijken, te beginnen met Gestel zelf. Het kost ook Eva even wat moeite om zich in te leven in de werkwijze van de Stad van Morgen waarin iedereen op eigen manier verantwoordelijkheid neemt voor bijdragen aan het creëren van een gezonde stad.

Wordt vervolgt……

Volgend avondcollege: 1 april (zijn):
Het volgende avondcollege is op 1 april wanneer de nieuwe generatie aan het woord komt en vertelt wat zij doet met de bewustwording die de Stad van Morgen student aanreikt?