Vereniging i.o. van ondernemers van de 21ste eeuw

Ondernemers van de 21ste eeuw onderscheiden zich van de andere, oudere vormen van ondernemerschap doordat ze structureel 4 x WIN waarde creëren. Geld is voor ons geen doel op zich, het is een van de vele middelen om onze echte doelen te bereiken die liggen op het vlak van de mens, maatschappij en milieu. Financieel welzijn is daar een onderdeel van ten bate van de continuïteit van de onderneming.

Ondernemers van de 21ste eeuw zijn waarden gedreven. Er heerst een hele andere mentaliteit voor het ondernemen dan in de oude wereld van acquisitie, lobby’s, concurrentie, verlies en winst, marketing, overnames, speculatie, subsidies, enz. Wij concurreren derhalve niet onderling maar werken veelal samen in cocreatie platforms. Hierin vinden we elkaar door elkaar aan te vullen en processen te versterken. Deze vorm van ondernemen beperkt zich niet alleen tot bedrijven, het is ook de nieuwe vorm van overheid participatie, kennisinstellingen, onderwijs en zelfs wij als deelnemende burgers via ons zelfbewuste gedrag en bereidheid tot waarden gedreven gedragsaanpassingen.

De vereniging is een initiatief van Stichting STIR, de grondlegger van de maatschappij aanpak Sustainocratie en het 4 x WIN ondernemerschap model. Stichting STIR onderneemt zelf al jaren vanuit het 4 x WIN principe. STIR zal toezicht houden. Het doel van de vereniging is meervoudig:

  • Het 4 x WIN principe borgen en uitdragen als erkende vorm van ondernemen.
  • Een 4 x WIN index bedrijfsanalyse methode en feedback beschikbaar stellen
  • Het zichtbaar maken van 4 x WIN ondernemers aan elkaar, lokaal, interregionaal en wereldwijd.
  • 4 x WIN innovaties uit andere regio´s beschikbaar stellen voor (nieuwe) ondernemers elders en de in gebruik name of uitwisseling begeleiden.
  • Oudere ondernemingen die het transitieproces aan willen gaan naar 4 x WIN steunen en coachen.
  • Ruimte en steun bieden aan startende 4 x WIN ondernemers.
  • Verbindingen als thematisch clusterend bewerkstelligen tussen 4 x WIN ondernemers onderling ten behoeve van cocreatie en samenwerking.
  • Als onafhankelijk verbindende partij samenwerking en cocreatie fondsen beheren volgens het transparante Sustainocratische 10-10-80 principe.
  • Bij voldoende leden zich verzelfstandigen als vereniging met leden en ledenvergadering
  • Vergelijkbare verenigingen met partners opzetten in andere cultuur regio´s en deze onderling verbinden