Archive | Sustainocratisch project RSS feed for this section

Binnenstedelijke voedselzekerheden 

6 Mei

Deze weken aten we botersla, forel, peterselie, viooltjes, enz uit de stadsproductie van onder andere Duurzame Kost. Dit is een tendens die steeds verder gaat om de stad samenvoorzienend te maken op gebied van voedsel. Waarom doen we dit door er als FRE2SH sustainocratisch in samen te werken?

 

De Eindhovense forel voor en na de bereiding

Duurzame Kost en de Groene Dialoog zijn partners

Met boordevolle supermarkten is het misschien voor velen vreemd om over voedselzekerheden in de stad te praten. Toch zijn stedelijke bevolkingsgroepen structureel kwetsbaar doordat alle voedsel vaak van ver buiten de stad moet komen met nauwelijks betrokkenheid van de stedelijke bevolking. Er is daarom amper voedselbewustzijn laat staan kwetsbaarheidsbesef. Huidig voedsel is onderwerp van speculatie, manipulatie, verspilling, vervuiling, bodemverschraling, ontbossing, overbevissing, enz.

De voedselzekerheden kan men in de stad vergroten door zelf voedsel te gaan verbouwen al dan niet met toegepaste technologieën. FRE2SH is al jarenlang ons Stad van Morgen initiatief om de stedelijke productiviteit, het bewustzijn en de betrokkenheid te stimuleren door middel van samenwerking. Voor goede overlevingskansen dient onze voedselvoorziening niet alleen zo dicht mogelijk bij onszelf te worden aangeboden maar juist te ontstaan. We hanteren grofweg de volgende stellingen dat:

 • Het belangrijkste deel van onze voedselzekerheid op loopafstand beschikbaar moet zijn
 • en op loop en fietsafstand geproduceerd dient te worden liefst met onze betrokkenheid
 • op auto en andere transport afstand dienen producten gehaald te worden die ons lokale dieet aanvullen maar niet bepalen.

Dankzij toegepaste technologie kan veel worden geproduceerd in de stad, op daken en in stadsparken. Er ontstaat tevens een nieuwe relatie tussen stad en platteland. FRE2SH heeft al enkele hectaren in beheer van privé personen die hun grond voor de lange termijn beschikbaar stellen. In en rondom Eindhoven zijn allerlei initiatieven gaande die we niet commercieel maar vanuit het hogere voedselzekerheid doel verbinden.

Deze week hebben we in de Stad van Morgen de volgende Eindhovense stadsproducten binnen FRE2SH op ons menu gehad:

 • Eetbare bloemen (viooltjes)
 • Peterselie
 • Botersla
 • Forellen
 • Brandnetels
 • Munt
 • Honing (van stadsbijen)

En het stadslandbouw buitenseizoen is pas net begonnen. De aquaponics voedselinnovatie is niet seizoen afhankelijk. We kijken nu wat we eraan toe kunnen voegen, zoals vleesvervangende paddenstoelen, kruiden, Chinese kool, enz….

FRE2SH organiseert verdeelpunten voor leden in wijkgebouwen waar voldoende belangstelling ontstaat met betrokken lokale partners. Mensen die meewerken delen mee in de oogst.

 

Een krop sla van 5 hoog? Vrijdag 5 mei kunt u er een kopen en kijk hoe Duurzame Kost werkt

1 Mei

De eerste oogst kan weg bij Duurzame Kost, het aquaponics systeem in het Veemgebouw op Strijp-S. Zo’n 300 kroppen sla (soort: botersla)!

Dit is een mooie gelegenheid voor open huis zodat nieuwsgierige burgers van Eindhoven voor het eerst kunnen kijken naar de manier van werken van dit moderne systeem en tegelijk een uniek kropje sla kunnen kopen voor 80 cent. De sla is op 5 hoog op water gekweekt zonder insecticiden of pesticiden, onder speciale verlichting, met gezonde natuurlijke grondstoffen die van vissen (forel en steur) afkomstig is. Duurzame Kost geeft tevens werk aan jongeren met autisme via Stichting Futuris.

U krijgt in kleine groepjes een korte uitleg over het systeem, de samenwerking met FRE2SH. En u kunt natuurlijk uw slaplantje kopen en meenemen. Hopelijk proeft u thuis ook de kwaliteit.

Er zijn twee momenten op vrijdag 5 mei dat u langs kunt komen:

 • Van 09:00 tot 12:00
 • En van 15:00 tot 17:00

Adres: Veemgebouw – Strijp-S – Torenallee 96-02 – 5e verdieping.

De sla is enige maanden geleden uitgezaaid op deze bijzonder locatie in de stad om alvast wat kleur te geven aan de officiële opening van deze unieke binnenstedelijke voedselvoorziening en te laten zien hoe het werkt. Nu moet de sla plaatsmaken voor de volgende productie.

We hopen u allen te zien vrijdag. En op = op natuurlijk.

Wilt u met een groepje komen? Laat het dan even weten: jp@stadvanmorgen.com

Samenwerken met India tegen de effecten van straling

18 Apr

Vandaag heb ik een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met het Indiase bedrijf SYENERGY ENVIRONICS Ltd uit New Dehli om samen te werken aan het verminderen van de schadelijke effecten van allerlei soorten straling op ons.

Environics

Referentielijst van deze Indiase specialist

Waarom dit zo belangrijk is vertelt deze natuurkundige en oud militair stralingswapen-deskundige Dhr. Barrie Trower in een uiterst verontrustend filmpje (met dank aan Rino Groenenberg, onze sympatieke klokkenluider):

Frankrijk heeft WIFI al uit kindercrèches gebannen. Nederland is een land dat vaak uit politieke economische motieven de laatste wil zijn om zich te herkennen in haar bestuurlijke verantwoordelijkheid over de gezondheid van haar burgers. Er zijn namelijk twee manier om met de duurzame vooruitgang van ons bestaan om te gaan:

 1. Als sidekick van een politiek economisch systeem dat via een kostbaar zorgsysteem tracht te repareren wat het zelf kapot maakt,
 2. Of als sturend mechanisme waar politiek en economie, maar vooral duurzaam vooruitstrevend menselijk welzijn, aan wordt ontleend (Sustainocratie).

Als het 1e overheerst dan nemen wij burgers zelf verantwoordelijkheid en verenigen ons coöperatief in initiatieven van de Stad van Morgen (stichting STIR). We bewijzen gaandeweg dat 2. veel beter is voor ons als land en gemeenschap totdat er een moment komt dat we 2. van ons leiderschap gaan eisen.

We zoeken voor de MoU een aantal showcases in de regio Eindhoven die tegen speciale (prijs)voorwaarden samen met ons partnerconsortium een straling beperkingsproject aan willen gaan om zo aan te tonen hoe gezond en effectief de aanpak is voor het personeel en het bedrijf. Het gaat dan niet alleen om de door de mens geproduceerde straling (wifi, mobiele telefoons, TV schermen, enz) maar ook andere, natuurlijke vormen (aardstraling, nucleaire vormen in grondstoffen die we gebruiken, enz). In dit artikel wordt verwezen naar de werkgever die personeel onbewust blootstelt aan gevaarlijke straling. We zoeken dan ook de werkgevers die daar wat aan willen doen door samen een analyse te maken en te zorgen voor een aanpak die de productiviteit niet schaadt maar aantoonbaar verbetert.
FB_IMG_1492421544573

 

 

De fraude van de staat en het nieuwe zorgsysteem

7 Apr

In Stad van Morgen introduceren we een nieuwe manier om verantwoording af te leggen. Dat doen we door 5 kernwaarden te definiëren die garant staan voor duurzame menselijke vooruitgang. We vragen alle pilaren van de maatschappij (overheid, burgers, bedrijfsleven en onderwijs) om samen die verantwoordelijkheid te delen. 

De huidige maatschappelijke sturing gaat echt niet om kernwaarden maar politiek economische belangen. De kernwaarden worden middels dure reparatie systemen daar waar mogelijk hersteld. Dat dit maar deels mogelijk blijkt is evident gezien de problemen doe er zijn ontstaan lokaal en wereldwijd. Als we deze oude maatschappelijke verantwoording toetsen aan die van de kernwaarden gedreven Sustainocratie dan kunnen we alleen maar het morele failliet van de huidige staatsinrichting inzien. In principe is dat geen probleem. Het wordt wel een probleem als de staat meer belang hecht aan het vasthouden van de oude werkelijkheid dan te investeren in vernieuwing van de aanpak en verantwoordelijkheid inclusief de herdefinitie van zichzelf.

Voorafgaand ontstaat een tweedeling in de maatschappij. Dit komt tot uiting in het volgende verhaal:

“Het zit juridisch mooi dichtgetimmerd dat zorgsysteem van Nederland. Als bevolking zijn we verplicht financieel bij te dragen via het belasting en verzekeringen stelsel. Als we dat niet (op tijd) doen dan krijgen we te maken met de dwangcultuur van incasso, kostenverhogende boetes, deurwaarders en noem maar op. Het “geheugen” van de maatschappelijke belasting is oneindig en achtervolgt de mens tot in den treuren. Het “principe van solidariteit” noemt men dit officieel maar in feite draait het de rug naar de mens en menselijke complexiteit.

En daar zit nu het probleem. 

Solidariteit heeft te maken met zorg voor elkaar, niet de verplichte dwangsom van het in stand houden van een financiële zorgpiramide die draait om winstgevendheid en banen voor de politieke vrienden netwerken. De zorg wordt er als maar duurder op onder het mom van de vergrijzing maar in feite is het een pure dictatoriale vorm van volksuitbuiterij. De vorm die het stelsel heeft aangenomen is een kartel waarin elke vorm van vernieuwing wordt geweerd en vooral wordt aangestuurd op belangenbehartiging in plaats van het werken aan een gezonde maatschappij met gezonde mensen. Men repareert minimaal wat de kapitalistische consumptie structuur aan lichamelijke, emotionele en milieu klachten veroorzaakt zonder de bron aan te pakken noch effectief voor oplossingen te zorgen. Ondanks het goede werk van vele dienstverleners in de sector is het systeem zelf een fraude en misdaad tegen de mens zelf.”

Socrates zei terecht “je kunt je leven lang vechten tegen het systeem of al je energie steken in het creëren van iets nieuws.”.

De aantijging van fraude van de staat in het verhaal is niet gericht op de zorgverlening zelf die veelal uitstekend werk verricht in vaak onmenselijke omstandigheden van werkdruk binnen menselijk leed. Het is tegen het financiële kartel dat de staat en verzekeringen hebben gecreëerd en via de solidariteit wetgeving ons oplegt en afdwingt. De fraude is tevens gericht tegen het winstbejag van de instellingen over de rug van een bevolking. De fraude is ook tegen een maatschappelijke structuur die een groei economie nodig heeft om de medemens nog meer te belasten met de gevolgen van diezelfde groei economie. Het gaat dan niet meer om de mens die de maatschappij vorm geeft maar om instellingen die zichzelf instant houden met het eenzijdige wetboek in de hand en een bestuurlijke werkelijkheid die de instellingen prevaleert boven de menselijkheid en mensheid.

Het alternatief is de solidariteitvorm in de Stad van Morgen. Deze gaat om 3 niveaus:

* zorg voor jezelf vanuit bewustwording en educatie over een gezonde levensstijl en de kernwaarden van het bestaan.

* zorg voor de medemens vanuit liefde, empathie en betrokkenheid.

* zorg voor gespecialiseerde hulp om de eerste twee te steunen.

We noemen dit het 3 x 8 principe dat verder uitgewerkt wordt in onze gezondheid, welzijn en sociale zekerheid aanpak. Wij nodigen iedereen uit om hieraan deel te nemen en financieren deze aanpak door middel van een maatschappelijk beloning systeem en het minimaliseren van onkosten. Wij nodigen de oude staatsvorm uit om mee te doen en zichzelf gaandeweg te transformen door de opschorting van de oude solidariteit wetgeving en betalingsverplichtingen aan de oude zorgstructuur en de nieuwe aanpak te omarmen vanuit een mens ethische werkwijze. De staat is er voor de mensen, niet voor het geldbelang, de instituten of een machtscultuur. Als de staat er niet meer is voor de mensen dan is er geen staat en dus ook geen recht. In een statenloosheid organiseert de mens zichzelf. Dat mag niet gebeuren.

De tweedeling wordt weer teniet gedaan wanneer de staat en de bevolking elkaar weer vinden in de cocreatie in plaats van het gebod.

 

Deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne

31 Mrt

Een groeiende hoeveelheid sociale ondernemers kan zich goed vinden in de samenwerkingsvormen van de Stad van Morgen om de kwaliteit van ons leven te verbeteren middels innovaties en stimulans tot sociale betrokkenheid bij Sustainocratische kernwaarden. In clubverband clusteren deze ondernemende burgers zich om samen te experimenteren met de uitdagingen waar we voor staan. We gebruiken allerlei instrumenten die we zelf bedenken of als ingrediënten samenstellen tot een geheel rondom programma’s met brede maatschappelijke impact.

5 kernwaarden

Regelmatig lopen de groepjes tegen de behoefte van kleine of grote geld investeringen aan die men zelf niet zomaar kan ophoesten.  Overheid subsidies duren lang, zijn arbeidsintensief en onzeker. Daar wil niemand van afhankelijk zijn, ook al worden er wel regelmatig vraagtekens gezet bij het bestedingsbeleid van onze publieke middelen. Banken zijn niet in beeld omdat het opstart initiatieven zijn in een nieuwe context waar de gevestigde orde nog geen beeld bij heeft. Filantropen weten ons nog niet te vinden waardoor we vooral afhankelijk zijn van onze creativiteit en inzet.

De clubkas aanpak van de Rabobank is de moeite waard. Er is een totaal bedrag van 125.000€ te verdelen die besteed dient te worden aan sociale doeleinden. We hebben ons aangemeld zodat de middelen die eventueel hieruit beschikbaar komen bij kunnen dragen aan die eerste fase van vernieuwend maatschappelijk gedreven ondernemen: de fase van visie naar verleiding. Dat wordt ook wel de psychologie van het doorbreken van het neutrale punt genoemd, een analogie met de publieke aanvaarding van innovatie uit eigenbelang als men er eenmaal bekend mee is geraakt. Dat bekend raken met deze inspanning die kwaliteit van leven opleveren is een uitdaging op zich. Als eenmaal een maatschappelijke link is gelegd en erkend dan ontstaat ook een geldstroom van de consument naar de initiatiefnemers waardoor middels traditionele marketing de groei georganiseerd kan worden en het nieuwe bedrijfsleven zich kan consolideren.Participatie

De middelen die we vergaren als club zijn hiervoor bedoeld. Betrokken zijn de aangesloten zelfstandige ondernemers, de afstuderende studenten in een innovatie stage, werkzoekenden die zich oriënteren en mee bij dragen aan ontwerpen van vernieuwende innovaties waar ze daarna zich verder in kunnen ontwikkelen als werkgever, werknemer, ondernemer, partner of mede-initiatiefnemer.

Ehv-Facebook_afbeelding_RCC

Leden van de Rabobank kunnen gedurende 3 weken stemmen. We zijn benieuwd

 

5 April Uitnodiging Burgerdebat Wij in de Stad

21 Mrt

5 april TU/e

Eindhoven: schone energie, geen afval, actieve burgers als motor.

Een innovatieve stad als Eindhoven, de tweede motor van de Nederlandse economie, staat voor de opdracht aan een duurzame toekomst te werken, met een gezonde en schone leef- werk- en woonomgeving, en een antwoord op de vraag aan energie die het klimaat niet belast. Volgens deskundigen kan de regio Eindhoven in deze transitie zelfs een cruciale rol spelen vanwege de vele technologische kennis die hier aanwezig is.

Een vitale stad is een duurzame stad, daar is bijna iedereen inmiddels wel van overtuigd. Maar hoe doen we dat? Wat is daarvoor nodig? Wat betekent zo’n stip op de horizon voor de burgers en het bedrijfsleven? Wanneer is Eindhoven een stad zonder vervuilende auto’s, afval en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen?

Het thema ‘Duurzaamheid in de stad’ staat op woensdag 5 april centraal tijdens een ‘Burgerdebat’ dat wordt georganiseerd door ‘Wij in de Stad’. Het is het derde in een reeks waarin de toekomst van Eindhoven centraal staat. Eerder kwamen ‘Wonen in de stad’ en ‘Sociale verbondenheid in de stad’ al aan de orde. Het laatste debat, dat in het najaar plaatsvindt, gaat over ‘Macht in de stad’.

Voor het thema van deze avond is ‘Wij in de Stad’ een samenwerking aangegaan met VSI, de alumnivereniging voor scheikundig ingenieurs op de TU/e. VSI treedt ook op als mede-gastheer van de bijeenkomst.

De debatavond op 5 april telt drie inleiders die elk in een tijdsbestek van circa een kwartier vanuit een wisselende invalshoek zullen inzoomen op het thema duurzaamheid.

Erik Langereis van het onderzoeksbureau Differ, die oa de Metropoolregio Eindhoven adviseert bij de energietransitie, trapt af met het schetsen van de uitdagingen waar we voor staan.

Vervolgens spreekt Jean Paul Close, initiatiefnemer van de ‘Stad van Morgen’, over het concept van de sustainocratie

en tot slot gaat directeur Frans van Strijp van afvalbeheerder Cure in op een regio waarin afval niet meer bestaat.

Tussen en na de inleidingen is er gelegenheid tot discussie. Dat doen we aan de hand van een aantal stellingen.

Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor dit Eindhovens Burgerdebat. U bent van harte welkom op 5 april in het Auditorium van de TU/e, collegezaal 11.

Inloop 19.30, aanvang 20.00 uur. Einde van de avond rond 22.00 uur. Toegang is gratis, consumpties zijn dit keer voor eigen rekening.

Hans Horsten is opnieuw bereid gevonden de avond te leiden. Wij denken weer een interessante en inspirerende avond voor u in petto te hebben. Een avond die u natuurlijk zelf mede bepaalt.

Resten ons 2 punten:

1. zou u dit bericht willen doorsturen naar personen of instanties waarvan u denkt dat ze ook belangstelling hebben voor het Burgerdebat en/of dit thema;

2. wanneer u van plan bent te komen wilt u dit dan doorgeven via het volgende e-mailadres: Burgerdebat@ergon.nu

Wat ons betreft tot 5 april!

Organisatoren: Jan van de Sande/Bert van Tol/Ton Siroen/Hans Lamers.

Geluk(t) lijstje Maart 2017

19 Mrt

Op 16 Maart vierden we in het Designhuis het waarden-gedreven ondernemen dat zichtbare resultaten heeft geleverd in Eindhoven. Hierdoor kan het pioniersschap verder zich ontplooien in een fase van groei en economische verbondenheid. Sustainocratisch ondernemen wordt beoordeeld volgens het 4 x winst principe. Deze vorm van ondernemen wordt ook wel het ondernemen van de 21e eeuw genoemd. In plaats van mens en planeet te gebruiken uit economisch eigenbelang wordt mens en planeet gediend waaraan economie wordt ontleend.

Geluk(t) 4 x winst

Er zijn nog niet veel ondernemingen die 100% voldoen aan deze criteria. Veel 20e eeuwse ondernemers scoren zelfs negatief waardoor ze waarde onttrekken aan mens en planeet, en daardoor indirect ook aan de maatschappij en economie wegens de consequenties die we via belastingen, regelgeving en kostbare oplossingen weer goed moeten proberen te krijgen. Veel ouderwetse vormen van waarden gedreven ondernemerschap werden geschaard onder de noemer van vrijwilligerswerk of stichtingen. Maar dat is aan het veranderen. Veel wordt nu gedaan als coöperatie waarin geld als middel wordt gezien en niet als doel. Vaak kan ook een alternatieve waardensysteem de rol van de Euro overnemen omdat deze beter past.

Omdat deze vorm van ondernemen nog moet ontstaan als geaccepteerde norm zijn pioniers hierin een applaus waard. Dat is de taak van Geluk(t), een tweejaarlijks evenement dat deze ondernemers en hun initiatieven voorziet van een welverdiende schouderklop. We onderscheiden vier stadia in ondernemen:

 1. Visie
 2. Pionier
 3. Groei
 4. Volwassen

Het blijkt heel moeilijk om de fasen succesvol te doorlopen omdat elk een geheel eigen aanpak vergt. Op het schakelvlak gaat het vaak fout. Geluk(t) waardeert vooral sustainocratische (4x winst) ondernemingen (score boven de 0) die de pioniersfase hebben voltooid of er midden in zitten maar wel al zichtbaar hebben gemaakt.

1. De Brabantse Health Deal  (score:  75)

Deze kwam als eerste aan bod. Het is boeiend om te zien dat hier de beeldvorming doorbroken wordt dat ondernemen alleen gaat om geld verdienen. Ondernemen is een werkwoord dat “iets doen” betekent. Sustainocratisch ondernemen is “iets doen binnen de 4 x winst kaders”. Dat kan ook gedaan worden door wethouders en ambtenaren die samen een nieuw beleidskader weten door te voeren op bestuurlijk niveau. De deal scoort maximaal op het zijn’s niveau maar mist nog de operationele uitvoering.

Geluk(t) health deal

2. Geluksweek (score: 63)

Dit initiatief in het Parktheater geboren. De gepassioneerde initiatiefneemster Marion Reus kwam vertellen hoe het was ontstaan en aansluiting vond bij Fontys. Nu groeit het in andere gebieden als een lopend vuurtje.

Geluk(t) geluksweek

3. Groene dialoog (score: 25)

De dag ervoor hadden we het Geluksdiner genoten in S-Plaza. De groene dialoog is een initiatief dat de voedsel verduurzaming bespreekbaar maakt. Wekelijks komen geïnteresseerden bij elkaar en bespreken gerelateerde thema’s. De activiteit bestaat al ruim 3 maanden en gaat gestaag door.

Geluk(t) groene dialoog

4. Duurzame kost (score: 38)

Op Strijp-S in het Veemgebouw is 1200 m2 in gebruik genomen voor binnenstedelijke voedselproductie middels aguaponics en permacultuur. Jos Hakkennes vertelt over zijn initiatief, de uitdaging en plannen. Natuurlijk willen we allemaal een keer de forel en groenten bij hem komen eten.

Geluk(t) duurzame kost

5. Fietstaxi  (score: 63)

De eerste fietstaxi heeft echt rondgereden in Eindhoven. Na veel overleg en plannenmakerij werd uiteindelijk de eerste fietstaxi bemachtigd en zijn de proefritten vol enthousiasme uitgevoerd.  De pioniersfase werd zo afgerond en kreeg de status Geluk(t). Geluk(t) taxiDe overgang naar continuïteit en groei blijkt echter nogal wat problemen op te leveren.

6. E52 (score: 38)

Deze online journalistiek heeft een geheel eigen karakter.

Gelukt E52

7. Deep Look (score: 50)

Deze lichtelijk autobiografische film van Veysi Yildirim is aangrijpend omdat het de wereld in slow motion weergeeft zoals deze wordt beleefd door Veysi, een Turk die is opgegroeid in Den Haag. Het is een muziekfilm met een unieke kijk op het leven van iemand die doof is geboren.

Geluk(t) deeplook

8. S-Plaza (score: 50)

Het interculturele centrum van Patrick van de Voort in de oude Schellensfabriek waar men samen kan eten, muziek maken, overleggen, ontmoeten, enz.

Geluk(t) splaza

De volgende Geluk(t) bijeenkomst is tijdens DDW2017.