Ik ontvang liefde in duizenden stukjes

Korte verhalen vanuit menselijkheid

Vandaag was een dag van mooie ontmoetingen. Niet elke dag zit zo in elkaar maar vandaag bleek speciaal. Er zijn van die dagen waarin de algehele energie voornamelijk verbindend is. Je merkt het al op straat als volledig onbekende mensen glimlachen naar je, onvoorwaardelijk vriendelijk groeten of een aardige opmerking maken Op andere dag hangt er andere energie en is het nagenoeg onmogelijk ergens een glimlach te ontdekken. Raar is dat maar het valt op als je erop let.

Vandaag bleek een glimlach dag. Op mijn agenda stonden enkele afspraken die op verschillende momenten waren gemaakt, gesynchroniseerd met elkaar vanuit mijn perspectief op gebied van mensen, locaties en doelstellingen.

Bij mij bestaat “zakelijk” al jaren niet meer. Ik ontmoet mensen, al dan niet vanuit hun functies, maar altijd vanuit de menselijke kernwaarden die ik in Sustainocratie en de Stad van Morgen heb ondergebracht. De energetische flow is er altijd en clustert zich in ontmoetingen, al dan niet geagendeerd. Vandaag gingen gesprekken zoals gewoonlijk over allerlei menselijke zaken. Het maakte niet uit of dat nu jongeren projecten zijn, persoonlijke issues tussen een paar vrienden, de lastige breuk tussen geliefden of het herstel van intergenerationele relaties tussen mensen.

Mensenwerk!

Zoveel herkenbare verhalen, situaties, problemen, kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Wat opvalt is dat velen hun geluk en liefde projecteren op een enkel “iets”, die 100%, verpersoonlijkt in één enkel pakketje. Dat kan een project zijn, een intieme relatie, een verlangen of onbeantwoorde liefde. Ik ken dat zo goed. Hoe vaak in mijn leven heb ik datzelfde gedaan? Hoort dit bij de bepaalde levensfasen die we doorlopen? Vasthouden, verlangen, projecteren, verwachten, focussen…..allemaal rond dat ene element. De rest hoort er even niet meer bij, totdat dat ene verdwijnt, om wat voor reden dan ook. Hoort hierbij het intense en loslaten en relativeren, totdat we uiteindelijk alles loslaten aan het einde van ons eigen leven? Een eindig moment in ons stoffelijke bestaan wanneer die zelfbewuste verbindingen niet meer mogelijk zijn en we ons wederom laten opnemen en versmelten in de eindeloosheid van het “grotere geheel”. Is dit niet het regeneratieve van het leven zelf?

Loslaten werd een van de onderwerpen van gesprek. Laten we echt los? Blijft ons verleden geen onderdeel van ons heden? Wat komt er in de plaats van loslaten? Ruimte? Eenzaamheid? Chaos? Leegte? Spijt? Vernieuwing? Bij velen zorgt loslaten voor pijn, een rouwproces, een verlies. Dat gaat gepaard met de verwachtingen die verbonden waren aan datgene wat men losliet, teleurstellingen, verdriet over wat niet mocht zijn, wat niet mocht blijven of niet mocht ontstaan. Vaak krijgt dat wat men loslaat 100% van alle aandacht, net als toen het verbonden werd. Het verlies is dan groot, de leegte ook, omdat het zoveel is en was. Men ervaart liefde als een externe factor, een verbindende energie “met een ander”. Als dat losgelaten wordt is het alsof men een stuk van zichzelf kwijtraakt, een amputatie, een verminking. Men ziet en voelt het niet als verrijking van de eigen persoon, een bundeling van ervaringen, een leerproces met de verwerking ervan in de eigen eenwording met het geheel, de innerlijk opbouw van liefde en kracht. Pas als men jaren later terugkijkt is men misschien in staat om de waarde van het samenzijn, de ervaringen en het loslaten te leren waarderen als leer en verrijkingsproces, niet als verlies. Een aaneenschakeling van onmisbare situaties, gebeurtenissen en relaties die iemand maken zoals deze is. Hoe men hiermee omgaat is tekenend, vanuit het drama en zelfmedelijden of de positiviteit van integratie in een verdiepend zelfbesef en innerlijke rijkdom. Vaak is het loslaten iets vanuit een werkelijkheid waarin men veel energie in een verbinding heeft gestoken, vooral om zichzelf heel te voelen met de aanwezigheid van de ander of dat andere.

Ik zie al die patronen en kan niet nalaten om naar mijzelf te kijken. Volgens de vele gangbare normen ben ik nu “single”, “bejaard” (bijna 65), “bijna pensioengerechtigd”, oud voor de een, ervaringsdeskundig voor de ander, dezelfde als altijd voor mijzelf in een altijd durende belevingscyclus. Men vraagt “hoe gaat het met jou?” en hier kan ik alleen maar positief op antwoorden. Ik luister naar de verhalen en zie mijzelf in andere fasen van mijn leven. Maar nu niet meer. Al lang geleden beleefde ik mijn omslagpunten, mijn integratiemomenten. Ik ben niet meer van die 100% in relatie tot een ander of iets anders. Natuurlijk leef ik de levenswijsheid van Sustainocratie, maar dat is iets waar mijn kijk op de werkelijkheid helemaal in opgaat. Een klein beetje liefde is voor mij genoeg, en die is overal om mij heen. En een klein beetje van velen en van alles is voor mij veel meer dan ik ooit ervaren heb in die focus op de 100%. Ik voer geen strijd meer, het is goed. Mijn band is met alles en iedereen, het hele universum, alle leven. Ik leef mijn werkelijkheid en deel momenten met velen en veel. Vandaag kwamen allerlei mensen op mijn pad, sommigen had ik al in geen 10 jaar gezien. Het werd een feestje van verbinding, de een na de ander. Ook de natuur deed mee in haar lente gerelateerde manifestaties van kleuren en nieuw leven.

Ik ontvang liefde, niet zoals een ander dat wenst op een grote, eenzijdige hoop.

Ik ontvang liefde,……. in duizenden stukjes, elke dag weer.

De zorg in Nederland heeft een ingrijpend omslagpunt nodig

In korte tijd kom ik meervoudig in aanraking met het zorgsysteem van Nederland. Er vallen een aantal dingen op: de enorme menselijkheid, de enorme onmenselijkheid, de gefragmenteerde effectiviteit en integrale inefficiëntie. Deze gigantische contrasten vormen een zorgwekkende situatie in een onnodig kostbare zorgzame omgeving.

Deze dualiteit is de oorsprong geweest destijds voor mij om met Sustainocratie beginnen, als alternatieve maatschappij voor de gangbare opsplitsing tussen systeem belangen en menselijkheid. Maar nu ik het noodgedwongen tegenkom in de zorg door persoonlijke omstandigheden word ik wederom erg geraakt.

De enorme menselijkheid uit zich in het zorgsysteem wanneer ik voor mijzelf of anderen in aanraking kom met de fantastische medische en verplegende professionals. Voor het overgrote deel tref ik er liefdevolle, attente, zorgzame, empathische mensen aan, vol compassie en ondersteuning. Het is haast ongelooflijk hoeveel gedreven persoonlijkheden erin actief zijn, puur vanuit liefde. Als je als mens met al je ellende volledig aangewezen bent op “het systeem” dan is het bad van liefde waarin je terecht komt een belangrijk onderdeel van je ziektebeleving en herstel process.

Helaas is dat bad van liefde pas toegankelijk als de onmenselijkheid van het omringende bureaucratische systeem doordrongen is. Het systeem is ingericht in kostbare risicomijdende en oordelende lagen. Lagen die bedoeld zijn om het systeem te ontlasten daar waar het kostbaar wordt en dit juist kostbaar, inefficient en onmenselijk maakt door de ontoegankelijkheid. Het begint met allerlei telefoonbandjes met meerkeuze verhalen voordat je een levend iemand te pakken hebt. Vaak moet het verhaal dan meerdere keren verteld worden voordat je hopelijk bij de juiste persoon bent aangeland. “Er zijn nog 7 wachtenden voor u”, is een ergernis die meer de regel dan de uitzondering is net als de irritante muziekkeuzes die het wachten “aangenaam” zouden moeten maken.

Dan is er de systematische symptoombestrijding in plaats van het zoeken en aanpakken van de oorzaak. Jarenlang kan men verwikkeld raken in een constante stroom van symptoom gerelateerde onderzoeken, afvink processen en therapieën die verlichten maar niet herstellen. Elk van de elementen is omringd met high tech hulpmiddelen, indrukwekkende apparatuur en technologieën, die elk proces effectief maar niet doeltreffend maken. Het kastje naar de muur principe wordt constant gehanteerd waarin niemand verantwoordelijkheid neemt maar steeds naar een ander verwijst. Zo blijven we in een cirkel ronddraaien terwijl een meer holistische aanpak, met meerdere disciplines tegelijk, de processen zouden versnellen met, in vele gevallen, een snel herstel tot gevolg. Focus op integrale gezondheid en herstel in plaats van symptoom gerichte werkwijzen zou de link tussen wat de patient zelf kan en zou moeten doen en waar de professionele zorg betrokken wordt, ontwikkelen. De huidige aanpak, met enorme kosten, inefficiëntie, de onmenselijkheid van het systeem, de ergernissen, de verloren jaren van welzijn en productiviteit, doen de enorme menselijkheid en inzet van professionals in dit systeem zwaar tekort.

De zorg in Nederland heeft een ingrijpend omslagpunt nodig. Deze maatschappelijke context gaat veel verder dan het zorgsysteem zelf. Het is een aangelegenheid van ons allemaal samen waar het huidige zorgsysteem een afspiegeling van is. Maar zoals bij de kip en het ei, waar begint de omslag? Bij mij heeft die al lang plaatsgevonden met veel impact op de manier waarop ik mijn leven inricht samen met mijn omgeving. Het heeft geleid tot de Stad van Morgen aanpak. In plaats van de reactieve gezondheidzorg in een ongezonde maatschappij stelt de Stad van Morgen een omslag voor op basis een proactieve benadering van Zorg voor Gezondheid, in alle gelederen van de maatschappij, te beginnen bij onszelf als mens.

Het omslagpunt blijkt veel meer omvattend dan alleen de zorg. Het gaat om de maatschappelijke context waarin we onszelf ontwikkelen. Als deze integraal komt te liggen op de kernwaarden van ons (voort)bestaan, zoals gesteld in Sustainocratie, met een sturing gebaseerd op gezondheid en veiligheid in plaats van zorg, dan zullen de kernwaarde ondersteunende beleidsvraagstukken, cultuur, gedrag en gerelateerde instellingen zich transformeren en aanpassen aan die context.

Foto door Pixabay op Pexels.com

Zeg het met muziek

Elke gebeurtenis in de Stad van Morgen lokt onze creativiteit en samenwerking verder uit. We gaan niet bij de pakken neer zitten omdat we onze comfort zone niet kunnen handhaven, we passen ons aan en zoeken een weg vooruit. Dankzij die tegenslagen onderweg hebben we nieuwe wegen weten te vinden en bewandelen die ons alleen maar rijker aan contacten, ervaringen als ook sterker en weerbaarder hebben gemaakt.

Of het nu de kredietcrisis was die de deuren opende van de verschillende instellingen om een verder te kijken dan alles uit te drukken in geld, of de negativiteit van Eindhoven die ons in de armen dreef van de Provincie Noord Brabant en uiteindelijk de langdurige samenwerking veroorzaakte met Eindhoven. Of een toevallige ontmoeting in België die ons op de rit zette met Erasmus+ voor Europees jongeren werk. En Covid, die de deuren opende voor de internationale netwerk aanpak. Een picknick voor expats voor de deur van Rararadio zorgde ervoor dat we met elkaar gingen samenwerken. En nu, de onverwachte spraakproblemen van kartrekker en initiatiefnemer, Jean-Paul Close, die ons wederom uitdagen om nieuwe paden te gaan bewandelen.

De man van Raradio op woensdagen, Koen, die normaliter op de achtergrond de ondersteuning biedt, treedt nu op de voorgrond als vragensteller, verteller en spreker. Vandaag laten we een keer muziek het woord doen, met uitleg door Koen over de muziekkeuzes die door Jean-Paul werden aangereikt in deze podcast over Sustainocratie en onze kernwaarden.

Een podcast gesprek over GELUK

In het drieluik met Chris den Daas sluiten we af met het thema “GELUK”. Wat is eigenlijk geluk? Koen gaat in gesprek met Chris. Jean-Paul redeneert op de achtergrond mee vanuit het Stad van Morgen perspectief en ervaringsopbouw over de verschillende gelaagdheden van dit wonderlijke fenomeen dat we “geluk” noemen. Luister je mee? Reflecteren can altijd in de comments.

Chris den Daas over Spiritualiteit en Maatschappij

Met dank aan Koen, normaliter onze technische ondersteuning bij het opnemen van onze podcast bij Rararadio, voor het overnemen van het gesprek met Chris de Daas wegens de tijdelijke spraak problemen van Jean-Paul. Het is een mooi gesprek geworden met veel inhoudelijk commentaar over zingeving, de betekenis van spiritualiteit voor ons als mens en maatschappij. Het verlangt een omslag in denken en handelen die veel mensen doormaken.

Onuitgesproken emoties

Dit podcast gesprek met video en online TV maker, Hein Kuiper, is kenmerkend voor wat vele mensen tegenwoordig doormaken. Ook de Stad van Morgen is ontstaan uit zo’n omslagpunt.

Het voldoen aan verwachtingen van anderen, niet jezelf mogen zijn, emoties niet mogen uitspreken, leven als zielloze robot in “het systeem”. Als in die onderstroom ook nog eens angsten meeliften die van generatie tot generatie worden doorgegeven dan is het beleven van een kantelpunt een ongekend heftige en levens veranderende ervaring.

We leven in een prestatiegerichte maatschappij binnen een gemaakte wereld van belangen. Tegenwoordig zijn er veel mensen die niet meer willen werken, ook al voelen ze zich vaak verplicht, in zogenaamde “bullshit” jobs. Dat is werk dat geen enkele reële toegevoegde waarde heeft voor mens, maatschappij of milieu. Ook wordt langzaamaan werken taboe in organisaties die bijdragen aan sociale of milieuproblemen (of allebei). Alleen maar werken voor het geld zonder moreel besef is steeds meer uit de tijd, zeker onder de jongeren. Maar dat is niet altijd zo geweest. De “norm” in vorige generaties werd veel dwingender gesteld door allerlei overtuigingen van ouders, overheid, leerinstellingen en religieuze opvattingen. De “kop dicht, zit stil en doe wat je gezegd wordt” cultuur zat diep geworteld. Deze maatschappelijk “do’s and don’t” werden opvoedkundige doctrines. Dat dit gebeurde in een tijd waarin tevens allerlei dramatische oorlogse gebeurtenissen verwerkt dienden te worden, maakte het niet echt gemakkelijker. “Niet zeuren, blijven poetsen” werd voor velen een lapmiddel om emoties te onderdrukken. Op allerlei fronten zien we dit soort gedrag nog steeds. “Ik doe gewoon mijn werk” is de dooddoener om gebrek aan morele toetsing van het werk te verdoezelen en zich niet schuldig te gaan voelen. Uiteindelijk ligt “de verantwoordelijkheid” altijd bij iemand anders en wassen we ons in onschuld rond een toeslagen affaire, milieu vervuiling, ontbossing, dumpen van afval in verre landen, enz.

Gelukkig hebben tegenwoordig mensen steeds meer de keuze om hun toegevoegde waarde voor zichzelf en hun omgeving te toetsen aan eigen opvattingen en gevoelswaarden. Authenticiteit noemen we dat, een sterk “ik ben” besef. Die vorm verbindt zich op een veel natuurlijker manier met anderen waardoor energie positief stroomt. Velen ervaren die warme band als betekenisvol, liefdevol en spiritueel. Men maakt dit ook bespreekbaar, net als Hein de moed heeft gehad om zijn eigen proces en ervaringen bespreekbaar te maken. Luister mee, niet alleen naar Hein maar vooral de mensgerichte boodschap.

Gezondheid en levensduur bevordering van een knuffel

Recent werd een uniek gezondheid onderzoek van de Universiteit van Harvard gepubliceerd. Nog nooit had een wetenschappelijk onderzoek mensen zo lang gevolgd, vanaf hun kindertijd tot hun sterven op bejaarde leeftijd. 85 jaar lang! Uitgangspunt van het onderzoek was het identificeren van gezondheid bepalende factoren die het leven positief beïnvloeden. Het sociale contact bleek hierin doorslaggevend. Het gaat dan niet om de hoeveelheid mensen die iemand kent maar de diepgang van de omgangsvorm. Ook de Stad van Morgen heeft erover gepubliceerd vanuit onze ervaringen. Hier kunt u verschillende TED toespraken beluisteren over het geheim van een “goed leven”.

De Stad van Morgen is in 2009 ontstaan uit de cultuurschok die de oprichter had ervaren bij terugkeer naar Nederland na lange afwezigheid. De waargenomen vereenzaming, negatieve kritische houding, “angst voor de ander” in een multiculturele samenleving, het “ieder voor zich” individualisme, de cultuur van wantrouwen en financiële sturing bij de overheid, werden als buitenstaander ervaren als structureel ongezond. In 2016 werd intuïtief begonnen met COS3i, de community voor sociale inclusie, integratie en innovatie. Het beeld in AiREAS (ook Stad van Morgen) was ontstaan dat onze blootstelling aan luchtvervuiling voor minstens 50% door onszelf wordt veroorzaakt. Als we wilden werken aan onze gezondheid en een gezonde leefomgeving dan moest dat niet zijn van de kritische houding (vervuilende gedrag) maar de positieve uitnodiging (doe mee aan gezond gedrag). Dit gedachtengoed wordt nu verder gefundeerd door de wetenschap. We hebben ons destijds ook verdiept in begrippen zoals “Blue Zones“, ofwel gebieden in de wereld waar mensen gemiddeld zo’n 10 jaar op een gezonde manier ouder worden dan de rest van de wereld. In die onderzoeken kwam wederom naar voren dat het “sociale contact” één van de essentiële pilaren van een gezond leven vormde.

Harvard voegt daar de vraag aan toe “maar hoe werkt dat mechanisme dan?”. Hoe kan het dat mensen met een gezonde sociale binding met hun omgeving beduidend minder last hebben van welvaart ziektes? Enkele aanwijzingen zijn:

Negatieve en positieve stress

Het oude gezegde “gedeelde smart is halve smart” is uiterst relevant voor mensen met goede sociale contacten. Community vorming is de basis voor een veilig gevoel. Men kan persoonlijk leed (en plezier) delen met anderen, een knuffel ontvangen of via een goed gesprek emoties verwerken. Men kan de helpende hand geven of ontvangen, beide met genoegdoening tot gevolg. Die positieve emotionele “injecties” blijken bij te dragen aan onze gezondheid. Mensen die in eenzaamheid of isolement verkeren hebben die uitlaatklep niet. De negatieve stress hoopt zich in hen op met allerlei gevolgen van dien. Deze uiten zich via gedragsstoornissen zoals alcohol of drugsgebruik, eetstoornissen, aanvallen van agressie, maar ook allerlei lichamelijke problemen.

Iets goeds erkennen in de ander

We zijn vaak erg kritisch en zien gemakkelijk de slechte dingen in een ander. Positiviteit, ook in relatie tot de uitingen van gedrag van een ander, blijkt onze eigen gezondheid aanzienlijk te bevorderen. Het kost wat moeite en oefening om de wereld om ons heen te interpreteren vanuit positiviteit. Het geven van een compliment, de openlijke erkenning van “iets goeds” in de ander, toont empathie, dankbaarheid en een gezonde resonantie met positieve energie. Deze gedragsvorm schoont onszelf op een bepaalde manier van binnen op en beïnvloedt tevens onze eigen sociale bindingen.

Radicale nieuwsgierigheid

Het gevaar van langdurige relaties is dat we denken alles te weten van de andere persoon. De nieuwsgierigheid vermindert en beïnvloedt de communicatie en verzwakt de verbinding. Radicale nieuwsgierigheid betekent dat we actief openstaan voor de ander, ook als we al tientallen jaren samen zijn. Elke persoon is een wereld op zich en ondergaat verandering. Dat samen beleven, bespreken en waarderen geeft een verbinding die veel verder gaat dan het samenzijn. Het vergt echter actieve aandacht, nieuwsgierigheid en waarnemingsvermogen. “He, je hebt je roze oorbellen weer tevoorschijn gehaald. Die heb ik al lang niet meer gezien….” en dan open luisteren naar het verhaal dat erbij hoort.

Communiceren vanuit “de ander”

Het verschil tussen communiceren vanuit jezelf en vanuit “de ander” is dat de vorm boven je eigen verlangens en vooringenomenheid uit getild wordt. Niet iedereen is even communicatief. De een praat graag en veel, de ander is meer van het luisteren of het non-verbaal communiceren. Dit erkennen en waarderen in elkaar vergt begripvol elkaar leren kennen, open vragen stellen en de kleine details waarnemen waar men mee kan omgaan. De kracht ontstaat pas echt als beiden dit toepassen en elkaar respecteren vanuit elkaars authenticiteit en eigenheid. Dit hoeven we natuurlijk niet met iedereen te doen ook al leidt het tot een algemene gedragsvorm die veelal sympathiek gevonden wordt. Het gaat vooral om diegenen waar we een fijn gevoel bij hebben tussen onze vrienden, kennissen, familieleden en vooral onze partner en kinderen.

Gezondheidseffecten

Uit dit onderzoek blijkt dat het creëren van een open community sfeer, gebaseerd op positiviteit, nieuwsgierigheid, wederzijdse erkenning, het respecteren van elkaars gedragsvormen en vooral de aandacht voor elkaar die hieruit voortkomt, leidt tot minder kans op Diabetes type 2, hart en vaat ziektes, enz. Tot slot werden nog wat opmerkingen gedeeld over “spijt”. Op latere leeftijd keken 80 jarigen terug op hun leven en verklaarden dat er twee dingen waren die ze “anders” zouden doen:

  • Minder aandacht voor “werk” en meer voor hun sociale relaties
  • Minder druk maken over wat “een ander zou kunnen denken” (vooral vrouwen die dit terug koppelden).

Daarbij werd tevens gesteld dat het “nooit te laat is” om dit te leren en ontwikkelen. In de Stad van Morgen gaan we zelfs zover dat we in elk mens vier ontwikkelfasen erkennen. De door Harvard geanalyseerde vorm hoort bij fase 4: “bewust leven”. Maar dat vergt wel het loslaten van fase 3 “bewust overleven”. Onze huidige prestatiegerichte maatschappijvorm is sterk afgestemd op fase 3, ook institutioneel. Nagenoeg alle relaties in deze samenlevingsvorm zijn gericht op politiek of financieel eigenbelang met veel concurrentiedrang, wantrouwen naar “de ander”, agressie en focus op prestatie en groei, in plaats van aandacht en samenhang. Fase 3 is daarbij ook de vorm waarin onderwijs is gegoten, alsof het hele leven gericht is op prestatie zonder nuancering. Dat deze samenlevingsvorm leidt tot veel onderliggende ziektes mag nu duidelijk zijn. Beginnen bij een onderwijsvorm waarin jongeren leren omgaan met fase 3 om uiteindelijk vanuit positieve zelfkennis, een positief zelfbeeld en authenticiteit hun eigen fase 4 vorm te gaan geven, zal ook zijn weerslag hebben op de gezondheidzorg, de integrale kwaliteit van leven en een positieve kijk op het heden en de toekomst. Sustainocratie van de Stad van Morgen nodigt uit tot fase 4. Samenwerkingsvormen als COS3i, FRE2SH, AiREAS en de School of Talents zijn er voorbeelden van.

De gratis en niet gratis te lezen publicaties van de Stad van Morgen

De echte naam van de Stad van Morgen is Stichting Transformation, Indexation & Research (STIR). Dat wil zeggen dat de Stad van Morgen een open omgeving is waarin we samen experimenteren en kennis ontwikkelen met onszelf in een werkelijkheid die zich aanpast aan de uitdagingen van deze tijd. Zo´n transformatie gaat gepaard met het intense proces van het loslaten van oude vertrouwde patronen en het herinrichting van onze maatschappij volgens het bewustzijn en noodzaak van nu. Als we dat niet doen dan lopen we het risico uit te sterven zoals op kleinere schaal al vaker is gebeurd bij de mens. Jared Diamond legt dat prachtig uit in zijn online toespraak en laat de parallellen zien tussen toen en nu.

Tijdens dat experimenteren boekt STIR inzichten samen met allerlei partijen die meegaan in het denk en handel proces dat STIR presenteert. Voordat STIR als stichting bestond was oprichter Jean-Paul Close er al geruime tijd mee bezig. Zijn eigen proces kwam tot uiting in publicaties die hij schreef om voor zichtzelf denkpatronen inzichtelijk te maken en deze te kunnen delen met anderen om erover een actiegerichte dialoog op te starten. Deze publicaties zijn nog steeds relevant, nu misschien meer dan destijds omdat er steeds meer mensen een denkomslag maken. Enkelen ervan zijn nu gratis beschikbaar als downloads.

  • 2005 – Handboek voor de (toekomstige) Marktleider . Dit boekje introduceert denkpatronen, handige tips en voorbeelden voor ondernemers om te werken aan hun authentieke toegevoegde waarde in hun markt. Het is de voorloper van het 4 x WIN principle. Van 2005 tot en met 2008 bouwde hij een adviesgroep op met de naam 5K Consultancy. Het boekje is later uitgebreid (2008) met een tweede publicatie via uitgever Pearson: Succesgids voor ondernemers dat nog via Bibliotheken te leen is.
  • 2009 – Geheimen van echte welvaart. Dit is een meer filosofisch werk over het menselijk ZIJN en DOEN. Deze is gratis beschikbaar op aanvraag bij de auteur. Het vormt de basis voor het ontwerp van de maatschappijvorm die in
  • 2012 uitkwam onder de titel: Sustainocratie, de nieuwe democratie waarin alleen de mens centraal staat. Deze is nog niet gratis beschikbaar omdat die via uitgever MultiLibris is gepubliceerd.

Vanaf 2012 werd er door STIR en de daaruit ontstaande communities, vooral in het Engels gepubliceerd wegens het wereldwijde karakter van de transformatieve noodzaak. Deze publicaties zijn over het algemeen gratis beschikbaar als “open access” zoals tegenwoordig gebruikelijk om universitaire en hoger beroeps studenten te faciliteren in hun leerprocessen. U kunt ze vinden op de internationale blog van de Stad van Morgen. Ze zijn gepubliceerd o.a. via de grootste uitgever wereldwijd, Springer, via verschillende verzamelpublicaties van universiteiten (Zoals Budapest, Westminster en Urbino) en wetenschappelijke sites zoals Research en Academia.

Sustainocratie is ondertussen bron van inspiratie voor velen, inclusief artiesten, ondernemers, burgers en overheden.