Geluk is het COS3I thema van 2020

Wat is geluk eigenlijk? Al honderden jaren buigen wetenschappers zich over deze vraag. Iedereen is het er wel over eens dat “geluk” betekenis geeft aan een positieve emotie, een gelukmakende gebeurtenis of algehele staat van welbevinden.

Is geluk maakbaar?

Zo geeft voor velen liefde, vriendschap en warme genegenheid een gevoel van geluk. Het winnen van een loterij, de onverwachte aandacht van iemand die je bewondert of begeert, het ontvangen van een cadeau is ook reden voor gelukmakende emoties.

Empathie in verbinding zorgt voor veel geluk

Er zijn ook mensen die in een permanente vorm van geluk verkeren. Zij zijn blij met wat er is, genieten van de blijde verwachting of herinnering, kunnen goed alleen zijn en zijn bewust van de kleine en grote dingen om hun heen. Een mooie bloem, een spelend kind, een vliegende vogel, een zonsondergang, de golfslag van de zee…..ja zelf een storm, een onweersbui of felle discussie.

Geniet van het nu

Wat geluk vooral is kan samengevat worden in aandacht, positieve energie, gewaarwording en dankbaarheid. Al deze elementen zijn maakbaar. Het is daarom het thema van COS3I in 2020.

Sjoerd is super gemotiveerd

Samen met geluksambassadeur Sjoerd Slaaf wordt een team samengesteld om liefde en aandacht te zaaien vanuit de positieve uitnodiging en energie. We gebruiken de verbindende menselijke kernwaarden zoals gezondheid en sociale verbinding als kader van de samenwerking. Enkele evenementen staan als stip op de horizon maar de weg ernaartoe is even leuk en uitdagend. Meedoen is eenvoudig. Schrijf even een berichtje naar Jean-Paul Close op jp@stadvanmorgen.com en alles komt goed.

For you

Participerend leren vergeleken met leren door te doen

In de School of Talent and Wellness van de Stad van Morgen hanteren we het concept van participerend leren. Dat is wat anders dan het leren door te doen van vele scholen. Wat is het verschil?

Een horeca student kan leren door te doen via werkzaamheden in een restaurant. Een student ICT kan meedoen in een technologische onderneming. Je leert zo de toepassing van je lessen in de praktijk. Dat is erg nuttig voor de studenten. Door toe te passen wat men leert beklijft de stof beter vaak.

Participerend leren gaat echter een stapje verder. Het leren wordt gekaderd in het Sustainocratische gedachtengoed van menselijke kernwaarden. Vaak voegen we daar ook de Sustainable Development Goals aan toe. Maar de menselijke kernwaarden spreken de jongeren erg aan omdat ze te projecteren zijn op henzelf en hun eigen leefomgeving. Een student van willekeurig welke richting wordt dan gevraagd om te kijken naar eigen creatieve ideeën om bij te gaan dragen aan deze waarden, steeds gezien vanuit de eigen inhoudelijke kennis ontwikkeling. Zo wordt de opleiding niet alleen relevant voor een mogelijke betrekking maar ook als potentiële ondernemer, vernieuwer of actieve participant in het gedeelde maatschappij beeld vanuit eigen perspectief.

Participerend leren wordt aangeboden als samenwerking met het reguliere onderwijs zodat er geen concurrentie optreedt onderling maar een toegevoegde waarde, 1 + 1 = veel meer dan 2. Sinds 2010, eerst als STIR Academy, daarna als School of Talent and Wellness, wordt deze uitnodiging uitgedragen naar het onderwijs in de wereld. Vooral op niveau van internationale uitwisseling boeken we succes.

School of Talent and Wellness heeft geen gebouwen maar werkt samen op niveau 4 mens en gebiedsontwikkeling. We zijn verbinders in een maatschappelijke context waarin de positieve evolutie van de mens centraal staat.

2020

2020 is al ons elfde (11) jaar. Ikzelf (Jean-Paul Close) leef in die SvM werkelijkheid en ben er fulltime actief. Ook dit jaar gebeurt er weer van alles, mede dankzij de participatie van jou en vele anderen, en die van allerlei instellingen. Doe je (weer of nog) mee? Dan treffen we elkaar hier.

Wat is de Stad van Morgen?
Stad van Morgen is geen bedrijf maar een maatschappijvorm, een beweging waarin de mens, niet geld, centraal staat. Geld is hooguit een middel. Alle essentiële basisbehoeften voor regionaal en eigen duurzame kwaliteit van leven creëren we samen door het nemen van zelfbewuste cocreatie initiatieven. “Samen”, in de meest uitgebreide vorm, is projectmatig met participatie van iedereen, lokale bewoners, ondernemers, overheid en kennisinstellingen. Dan noemen we het “niveau 4 participatie ofwel Sustainocratie” Maar het kan ook in simpelere vorm, met kleinere groepjes. Als het maar gaat om de (totaal 5) geformuleerde kernwaarden voor het menselijke voortbestaan.

Wat loopt er al?
Er zijn gaandeweg allerlei initiatieven ontstaan waar je bij kunt aansluiten. Deze groeien of reorganiseren zich door het komen en gaan van deelnemers. Meestal zijn ze projectmatig gestructureerd maar het begint altijd als dynamische cluster van gelijkdenkende mensen en instanties rondom een bepaalde #prioriteit.

* AiREAS (Instagram: aireas2)

– prioriteit: luchtkwaliteit, gezondheid en gebiedsdynamiek
– actief sinds: 2010
– doen mee: Infiniot, 16 tal (van de 21) gemeentes regio Zuid Oost Brabant, TNO, RIVM, burgerparticipatie Eersel, Leefbaarheidfonds Vliegveld Eindhoven, leefbaarheid team Achtse barrier, dorpsraad Acht, GGD, ODZOB, provincie Noord-Brabant, Universiteit van Utrecht, Universiteit Twente, TU Eindhoven, scholen, vele inwoners, Groen Nuenen,….
– projecten: ILM2.0, Gemeente Eersel, Gemeente Nuenen, Eindhoven Noord, verschillende onderzoeken

* School of Talent and Wellness
– prioriteit: participerend leren, bewustwording, jongeren
– actief sinds: 2009 (eerst als STIR Academy)
– doen mee: Bdt Eğitim Vakfi, Turkije, Spanje, België, #Erasmusplus, allerlei scholen in Nederland (niet continu nog), #Kanthari (India)
– projecten: laat mij maar los, Erasmusplus uitwisseling, de reis van de held, workshops en rollenspellen Sustainocratie, empowerment en leiderschap, 5K 21e eeuws ondernemerschap, ondernemen zonder geld

* COS3I (Instagram: cos3i)
– prioriteit: sociale verbinding en participatie in Sustainocratie
– actief sinds: 2016
– doen mee: restaurants, wijkcentra, Latijns Amerika vereniging (Stichting CLO), muziek organisaties, AiREAS, FRE2SH, sociaal ondernemers, ReFlex, Eibernest (Deurne), Chata Mirdada (Polen), Zen resort (Bali),
– projecten: samen eten, samen koken, samen reizen voor bewustwording en gezondheid, massages, acupunctuur, samen kunst doen, samen meedoen

* FRE2SH
– prioriteit: lokale, gezonde voeding en verbinding platteland
– actief sinds: 2014 (eerst als VE2RS)
– doen mee: Chata Mirdada (Polen), Afrika, India, lokale voedsel ondernemers, #Duurzamekost, restaurants, cateraars…

– projecten: verbinding platteland en stad rechtstreeks, zonder tussenkomst groothandel, kwaliteit voedsel op loop en fietsafstand, circulaire processen, voedselbossen, permacultuur, stadsproductiviteit

* Integraal Gezondheid Gebied Ontwikkeling
– prioriteit: lokale integrale Sustainocratie waarin gezondheid 4xwinst sturend is voor iedereen

* Geluk komt van lukken
In het kader van deze processen werken we in 2020 samen met #geluksambassadeur @sjoerdslaaf om 2 events neer te zetten.
– In maart/april De kracht van het platteland, Eibernest
– In september Geluk(t), Evoluon

Dan is er nog EQoL (energy & quality of life) en Water maar dat zijn nog maar intenties. Je kunt natuurlijk ook van alles zelf verzinnen en inbrengen. Meedoen is mee verdelen in liefde, verbinding en resultaten

Amsterdam Zuid West lekker bezig

Vandaag werd ik door Natachia rondgeleid in haar stadsdeel van Amsterdam. We spraken af op het Surinameplein, allebei met de fiets. De rit van Eindhoven naar Amsterdam Centraal met de trein was aangenaam. De OV fiets snel geregeld. Er stonden er 100 te wachten op mij dus keuze te over. Dat was in de avond wel anders toen ik de fiets terugbracht. Er stonden mensen te wachten op terugkerende fietsen. Geweldig hoe populair deze manier van reizen is geworden!

Fietsen in Amsterdam is een heerlijke ervaring. De verkeerschaos is lekker dynamisch met voetgangers, trams, fietsers, busjes, alles door elkaar. De rit naar het Surinameplein was aangenaam en ik stopte enkele keer om te genieten van de grachten of fraaie gebouwen.

Het weerzien van Natachia is altijd een feest. Vrolijk, trots op haar wijk, bewust, kritisch, open en sociaal. Ze wees mij direct op de tuintjes rondom bomen, geveltuinen en moestuinen midden op het trottoir, inclusief gezellige zitjes en een heus wormenhotel.

Vanaf het eerste moment genoot ik. Al fietsend kwamen we bij een soort eiland vol speel en houtwerk mogelijkheden voor de jeugd. Daar moest ik even stoppen. Er volgende een mooie ontmoeting met beheerder Henk en 80 jarige vrijwilligster Anna die ons in ruil voor een Stad van Morgen knuffel overal rond heeft geleid. Hoe de ponys en stallen zijn gered na de storm door de hulp van allerlei mensen, hoe verschrikkelijk het is dat kinderen van ouders niet vuil mogen worden, hoe ze nu samenwerken met een kinderdagverblijf, hoe ze zelf hulp kreeg van haar lieve buren, enz….allemaal met een lekker Amsterdamse tongval…

De duiven zitten geduldig te wachten tot de ponys gevoerd worden. We verlaten “Het Landje” en gaan naar het buurthuis. Daar treffen we Guslene en Antonio die plannen proberen te maken voor betrokkenheid van jongeren. Ik leg de manier van werken uit in de School of Talents and Wellness. Dat slaat aan en er wordt serieus naar gekeken. Ook onafhankelijkheid van de gemeente via het 10-10-80 principe van Sustainocratie.

Een lekker lange Surinaamse lunch met open discussie over Sustainocratie, wat het is om als Sustainocrate betiteld te worden (griezel, griezel) en welke processen een mens zoal meemaakt de laatste tijd. Alles even hartelijk, even warm en verbonden. Met een fijn gevoel stap ik in de trein terug naar Eindhoven. Amsterdam, goed bezig!

Maatschappelijk rollenspel toont de kansen voor alle betrokkenen in de grote uitdagingen van deze tijd

Het is voor de traditionele deelnemers aan onze huidige maatschappelijke structuur vaak niet eenvoudig om zich in te leven in de andere deelnemers. Hoe kijkt een overheid bijvoorbeeld tegen ondernemers? Of burgers? Of onderwijs? Andersom, hoe kijken de anderen naar elkaar of de overheid? En hoe verandert dat als we ineens vanuit een nieuw kader met elkaar omgaan, zoals sustainocratie? Deze oefening deden we in Nuenen met vertegenwoordigers uit de overheid, ondernemerschap, onderwijs en inwoners.

Onze huidige werkelijkheid

Hypothese: 3000 extra woningen?

Als hypothese namen we de bevolkingsgroei van Nuenen van 20.000 naar 30.000 inwoners de komende jaren. Dat betekent dat er pakweg 3000 woningen bij moeten komen tenzij huisvesting op een andere manier opgelost kan worden. Deze hypothese staat niet ver van de werkelijkheid.

Tijdens het rollenspel, waarbij deelnemers zelf hun maatschappelijke functie mochten kiezen, afwijkend van hun dagelijkse bezigheid, bleek al snel de kloof te ontstaan tussen de overheid en de rest van de deelnemers. Het ging dan niet zo zeer om macht maar eerder een vorm van bestuurlijke machteloosheid van de overheid in deze gefragmenteerde structuur waarin elk eilandje vanuit eigenbelang redeneert. Om toch vooruit te kunnen kon de overheid niet anders dan knopen doorhakken zonder een consensus aan de andere kant van de kloof. Uiteindelijk overheerste er een negatieve energie, apathie en ontevredenheid bij de inwoners, ondernemers en kennisinstellingen die nooit leken te krijgen waar ze om vroegen en uiteindelijk hun rug naar de grote uitdagingen draaiden.

Verschillende belangrijke inzichten kwamen naar voren:

  • de kloof werd niet door de overheid gecreëerd maar door de maatschappijvorm zelf. We blijken er allemaal verantwoordelijk voor te zijn. Als eenmaal de overheid op punten verzuilde machtsposities inneemt (uit noodzaak geboren) dan is de kloof nagenoeg niet te dichten door de muur die ontstaat.
  • in de discussie rond de opgave ging het alleen over belangen, oordelen, vooroordelen, meningen, filosofische algemeenheden, standpunten, nooit over de mens of kernwaarden zoals gezondheid.
  • gaandeweg werd de kloof alleen maar groter, niemand nam inhoudelijk verantwoordelijkheid en uiteindelijk ging het alleen om de urgentie van 3000 woningen zonder enige context.
  • de deelnemers waren verbaasd over de inzichten die ze via eigen beleving waarnamen. Ondanks de herkenbaarheid van het fenomeen in de dagelijkse werkelijkheid
Sustainocratische verbinding rondom menselijke kernwaarden en grote opgaven

De tweede ronde van het rollenspel was met dezelfde spelers alleen werd de grote maatschappelijke opgave gekaderd binnen menselijke kernwaarden. Het ging om groei van de bevolking als feit maar de dialoog spiegelde zich aan de alternatieven die uiteindelijk gezondheid verbetering zouden opleveren in plaats van verslechtering. Elk van de aanwezigen werd gevraagd “wat kun je daaraan bijdragen?”

De sfeer was volledig anders. De overheid veranderde instantaan naar een faciliterende partner met haar eigen concrete expertise die aanvullende was op datgene dat de ondernemers en kennisinstellingen konden leveren. De inwoners toonde meteen steun omdat ze gehoord werden in de menselijke belangen en daarin een stem kregen. Er werden alternatieven aangedragen en blokkades op tafel gelegd met het oog op het wegnemen ervan. Ondernemerschap toonde betrokkenheid vanuit de kans om innovaties toe te passen of te ontwikkelen. Onderwijs werd enthousiast omdat men ook de kans zag om studenten te betrekken bij de uitdaging en het participerende leerproces vorm te geven.

Conclusie

Iedereen aanwezig ervoer de energetische verandering van negatief afhoudend naar positief betrokken en cocreatief. De opgave was hetzelfde, de deelnemers ook, als ook hun rol in de maatschappij. Het enige verschil was de verbindende factor rondom menselijke kernwaarden en de uitnodiging om SAMEN verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes en de verwerking ervan in het geheel. Sustainocratie bestaat, is beschikbaar voor elke gemeenschap en daardoor toe te passen als men er voor kiest. Ook het rollenspel, de maatschappelijke opstelling als experiment voor bewustwording van alle betrokkenen in een regio, is eenvoudig aan te vragen en een goedkope manier om vooruitgang snel en doeltreffend te boeken. Een mailtje is voldoende aan jp@stadvanmorgen.com .