Ondernemerschap 21ste eeuw

In Sustainocratie passen we ondernemerschap 21e eeuw toe. We stimuleren al onze partners (overheid, bedrijfsleven, scholen, sem-overheden, zelfs onze mede-burgers) om dat ook te doen. We gebruiken woorden zoals het Piramide Paradigma, 4 x Winst principe, multidisciplinaire co-creatie, enz. Het is voor de partners vaak al moeilijk genoeg om zich aan te passen aan de co-creatie cultuur van de initiatieven van de Stad van Morgen laat staan ook alle begrippen zich eigen te maken. Toch is het dé manier om van alle wereldwijde grote problemen af te komen. Vaak krijgen we dan ook de vraag om het weer een keer uit te leggen los van de artikelen en boeken die erover zijn gepubliceerd.

Deze 25 minuten durende videopresentatie (in het Engels) is de eerste in een serie uitleg-videos over elementen en begrippen binnen Sustainocratie. Het principe van deze vorm van integraal maatschappelijk ondernemen ontstond gaandeweg, met eerste bewustwordingswortels in de tijd dat ik algemeen directeur telecommunicatie was in Spanje. Toen al had ik een afdeling die tweedehands telefooncentrales oplapte en verkocht of verhuurde. Dit werd in de wereldwijde organisatie niet in dank afgenomen omdat men vooral nieuwe technologieën en materialen verkocht. Maar ik was toen al (1992) mens en natuurgericht en zette door. Van het een komt het ander en de vorm van 21e -eeuws ondernemen werd steeds concreter voor mij. Van 2005 tot 2008 gebruikte ik het 4 winst principe om bedrijven te indexeren op waarde creatie en vernietiging. Ruim 300 ondernemingen, groot en klein, zijn toen doorgelicht. Sinds 2009 is het de basis van Sustainocratie….

DOE MEE spel (ondernemers)

Ondernemers

Bent u pionier in de nieuwe wereld van (kern)waarde-gedreven ondernemen? Bent u actief in Eindhoven en omstreken? Kunt u uw verhaal vertellen aan de hand van een positieve score vanuit het 4 x winst model (winst voor de mens, maatschappij, het milieu en economische continuiteit)? Dan moet u zich zeker aanmelden voor dit spel. We gaan namelijk een heleboel mensen uitdagen om naar u op zoek te gaan. Duizenden bezoekers kunt u op termijn verwachten. Natuurlijk niet allemaal tegelijk maar wel in een gestage stroom.

Het spel wordt in blokken van 6 maanden gespeeld. Te beginnen 1 juni. Onderweg zijn er beloningen maar aan het einde van het blok komt het grote feest.

COS3I doe mee spel

Wilt u meer weten? Vertel dan even over uw initiatief en verstrek uw gegevens, dan nemen wij contact met u op.

Geluk(t) lijstje Maart 2017

Op 16 Maart vierden we in het Designhuis het waarden-gedreven ondernemen dat zichtbare resultaten heeft geleverd in Eindhoven. Hierdoor kan het pioniersschap verder zich ontplooien in een fase van groei en economische verbondenheid. Sustainocratisch ondernemen wordt beoordeeld volgens het 4 x winst principe. Deze vorm van ondernemen wordt ook wel het ondernemen van de 21e eeuw genoemd. In plaats van mens en planeet te gebruiken uit economisch eigenbelang wordt mens en planeet gediend waaraan economie wordt ontleend.

Geluk(t) 4 x winst

Er zijn nog niet veel ondernemingen die 100% voldoen aan deze criteria. Veel 20e eeuwse ondernemers scoren zelfs negatief waardoor ze waarde onttrekken aan mens en planeet, en daardoor indirect ook aan de maatschappij en economie wegens de consequenties die we via belastingen, regelgeving en kostbare oplossingen weer goed moeten proberen te krijgen. Veel ouderwetse vormen van waarden gedreven ondernemerschap werden geschaard onder de noemer van vrijwilligerswerk of stichtingen. Maar dat is aan het veranderen. Veel wordt nu gedaan als coöperatie waarin geld als middel wordt gezien en niet als doel. Vaak kan ook een alternatieve waardensysteem de rol van de Euro overnemen omdat deze beter past.

Omdat deze vorm van ondernemen nog moet ontstaan als geaccepteerde norm zijn pioniers hierin een applaus waard. Dat is de taak van Geluk(t), een tweejaarlijks evenement dat deze ondernemers en hun initiatieven voorziet van een welverdiende schouderklop. We onderscheiden vier stadia in ondernemen:

  1. Visie
  2. Pionier
  3. Groei
  4. Volwassen

Het blijkt heel moeilijk om de fasen succesvol te doorlopen omdat elk een geheel eigen aanpak vergt. Op het schakelvlak gaat het vaak fout. Geluk(t) waardeert vooral sustainocratische (4x winst) ondernemingen (score boven de 0) die de pioniersfase hebben voltooid of er midden in zitten maar wel al zichtbaar hebben gemaakt.

1. De Brabantse Health Deal  (score:  75)

Deze kwam als eerste aan bod. Het is boeiend om te zien dat hier de beeldvorming doorbroken wordt dat ondernemen alleen gaat om geld verdienen. Ondernemen is een werkwoord dat “iets doen” betekent. Sustainocratisch ondernemen is “iets doen binnen de 4 x winst kaders”. Dat kan ook gedaan worden door wethouders en ambtenaren die samen een nieuw beleidskader weten door te voeren op bestuurlijk niveau. De deal scoort maximaal op het zijn’s niveau maar mist nog de operationele uitvoering.

Geluk(t) health deal

2. Geluksweek (score: 63)

Dit initiatief in het Parktheater geboren. De gepassioneerde initiatiefneemster Marion Reus kwam vertellen hoe het was ontstaan en aansluiting vond bij Fontys. Nu groeit het in andere gebieden als een lopend vuurtje.

Geluk(t) geluksweek

3. Groene dialoog (score: 25)

De dag ervoor hadden we het Geluksdiner genoten in S-Plaza. De groene dialoog is een initiatief dat de voedsel verduurzaming bespreekbaar maakt. Wekelijks komen geïnteresseerden bij elkaar en bespreken gerelateerde thema’s. De activiteit bestaat al ruim 3 maanden en gaat gestaag door.

Geluk(t) groene dialoog

4. Duurzame kost (score: 38)

Op Strijp-S in het Veemgebouw is 1200 m2 in gebruik genomen voor binnenstedelijke voedselproductie middels aguaponics en permacultuur. Jos Hakkennes vertelt over zijn initiatief, de uitdaging en plannen. Natuurlijk willen we allemaal een keer de forel en groenten bij hem komen eten.

Geluk(t) duurzame kost

5. Fietstaxi  (score: 63)

De eerste fietstaxi heeft echt rondgereden in Eindhoven. Na veel overleg en plannenmakerij werd uiteindelijk de eerste fietstaxi bemachtigd en zijn de proefritten vol enthousiasme uitgevoerd.  De pioniersfase werd zo afgerond en kreeg de status Geluk(t). Geluk(t) taxiDe overgang naar continuïteit en groei blijkt echter nogal wat problemen op te leveren.

6. E52 (score: 38)

Deze online journalistiek heeft een geheel eigen karakter.

Gelukt E52

7. Deep Look (score: 50)

Deze lichtelijk autobiografische film van Veysi Yildirim is aangrijpend omdat het de wereld in slow motion weergeeft zoals deze wordt beleefd door Veysi, een Turk die is opgegroeid in Den Haag. Het is een muziekfilm met een unieke kijk op het leven van iemand die doof is geboren.

Geluk(t) deeplook

8. S-Plaza (score: 50)

Het interculturele centrum van Patrick van de Voort in de oude Schellensfabriek waar men samen kan eten, muziek maken, overleggen, ontmoeten, enz.

Geluk(t) splaza

De volgende Geluk(t) bijeenkomst is tijdens DDW2017.