Geluk(t) maart 2017: Brabantse Health Deal

Twee keer per jaar organiseert de Stad van Morgen “Geluk(t)” als open evenement waarin we sustainocratisch 4 x winst ondernemen een podium geven. 16 Maart is het zover, voor de eerste keer. Hier alvast een voorproefje van de initiatieven die we onder de aandacht willen brengen.

Brabantse Health Deal:

Binnen het ondernemen denken we vaak aan mensen die een bedrijf opzetten. Maar ondernemen betekent “iets doen”. Sustainocratisch ondernemen betekent daarom “iets doen met de sustainocratische kernwaarden en onze democratische keuzeprocessen”. Dat kan ook op bestuurlijk niveau van de overheid.

In 2010 vroeg het burgerinitiatief AiREAS aan de toen net aangestelde (meervoudig) wethouder Mary-Ann Schreurs of ze bestuurlijk mee wilde doen aan het cocreatie proces van onze gezonde stad? “Ja, dat willen we” was het antwoord. Dit deed ze (nog) niet uit bewustwording voor gezondheid als drijfveer maar vanuit haar politieke portefeuille opgave voor innovatie en burgerparticipatie. Gaandeweg ging gezondheid als verantwoordelijkheid echter steeds meer spelen waardoor de coalitie overeenkomst van Eindhoven na de raadsverkiezingen in 2014 het thema omarmde, wederom met wethouder Schreurs. Eindhoven wilde nu ook politiek bestuurlijk een gezonde stad worden. Zoiets kun je niet alleen en uiteindelijk besloot dezelfde Mary-Ann Schreurs de bestuurlijke kartrekker te worden voor de Brabantse Health Deal.

Wethouder Mary-Ann Schreurs

Er volgenden verschillende overlegrondes waarin vooruitgeschoven ambtenaren het interne proces vorm begonnen te geven dat de bestuurders op stedelijk en provinciaal niveau zouden kunnen beklinken. Dit is niet eenvoudig. Politiek is nu eenmaal niet vooruitstrevend, eerder conservatief en risicomijdend. Gezondheid op de agenda plaatsen, terwijl we omringd worden door vele aantoonbare ongezonde consequenties van jarenlang reactief in plaats van proactief beleid, levert de angst op dat men al snel verantwoordelijk wordt gesteld voor het ongezonde verleden in plaats van het tonen van moed voor het nemen van verantwoordelijke stappen die historisch genoemd kunnen worden. Bestuurlijke “accountability” binnen een partij politieke democratische zorg-economie is heel wat anders dan hetzelfde binnen de eerste stappen van een Sustainocratisch ontwerp van kernwaarden gedreven prioriteiten.

Op 22 juli 2016 werd de Brabantse Health Deal bestuurlijk beklonken, niet als beleidsroute maar  als formele intentie om gezondheid op de hoogste sport van de beleidsladder te plaatsen. De foto en het filmpje zijn een token dat het “Geluk(t)” is. Deze historische deal is een paraplu en kapstok om veel nieuwe gebiedsontwerpen en keuzes aan te hangen. Maar het moet zich als een virus of olievlek verspreiden in onze gemeenschap zodat de politici het kunnen omarmen als evolutie waar men eervol aan mee kan doen in plaats van een revolutie waar chaos aan kan worden ontleend waar niemand blij van wordt. De Health Deal is derhalve een stille bestuurlijke revolutie die zich over de jaren heen zal voltrekken en geen grote mediacampagne met de traditionele lintjesknipperij. Het zal als gemeenschappelijke rode draad veel “Geluk(t)” initiatieven van draagvlak voorzien waarna het nagenoeg ongemerkt onze samenleving zal kleuren door de moderne waardegedreven sturing. Het is nog geen volwaardige Sustainocratie maar het begin in Brabant is er. Voor de ingewijden in het proces is 22 Juli 2016 een gedenkwaardig moment net als de enorme energie die vele mensen erin hebben gestoken om het voor elkaar te krijgen.

IMG_8293-2
Brabantse Health Deal bestuurlijk beklonken

Voedsel vormt de groene Eindhovense dialoog

28 september doen we de kick-off in het multiculturele ontmoetingscentrum S-Plaza in de oude Schellens fabriek aan de Vestdijk langs de Dommel. Het betreft de start  van de groene dialoog rondom voedsel in zijn algemeenheid en samenwerking op gebied van kwaliteit, beschikbaarheid en innovatie van voedsel specifiek. Het doel van de kick-off is drieledig:

 1. Een permanente ontmoetingsplek faciliteren in S-Plaza waar men gelijkgestemde mensen kan ontmoeten voor besprekingen, plannen smeden, samenwerking coördineren, ruilsessies organiseren, handelen, enz gericht op de kernwaarde van voedsel in de regio.
 2. Regelmatig (wekelijks – elke woensdag?) thema-avonden faciliteren waarin allerlei aspecten over voedsel aan de orde komen en mensen aan het woord kunnen komen die in Eindhoven en omstreken actief zijn op dit gebied.
 3. Communicatie en samenwerking bevorderen tussen initiatiefnemers en de bevolking van Eindhoven en Brabant met het oog op de verdere ontwikkeling van een duurzame stad-platteland beleving, gezondheid ontwikkeling, betrokkenheid, voedseleducatie, duurzame voedselinnovatie en financiering van activiteiten.

Het initiatief is van een groepje maatschappelijk betrokken sociale ondernemers:

 • Patrick van de Voort – bekend van de Kleurrijke Stad, raadslid en initiatiefnemer/beheerder van S-Plaza als multiculturele ont-moetingsplek en voedseldialoog,
 • Rik Konings – bekend van Circus Menz en de jonglerende marathonloper,
 • Anna en Laura – communicatie onderneemsters met passie voor beeldende kunst via foto en film,
 • Jean-Paul Close – sustainocraat in de Stad van Morgen en initiatiefnemer van de FRE2SH stad-platteland verbindende multidisciplinaire beweging en platform

Samen vormen wij het team dat gaat proberen zo veel mogelijk initiatieven met elkaar te laten verbinden, uitgroeien, bekend en zichtbaar maken binnen de kaders van voedsel en innovatie.

Waarom vinden wij dit belangrijk?

Een greep uit het nieuws:

 • Venezuela kampt met een voedseltekort. Door de dalende olieprijzen kan het land onvoldoende voedsel importeren en is er een tekort aan basisvoorzieningen zoals brood. Door de tekorten is de inflatie omhoog geschoten met 700%!
 • Een belangrijk deel van de vluchtelingen problematiek wordt niet primaire veroorzaakt door het oorlogsgeweld maar het structurele gebrek aan voedsel voor de bevolking.
 • Een belangrijk deel van onze klimaatproblemen en luchtvervuiling wordt veroorzaakt door eenzijdige landbouw, gerelateerde boskap en het besproeien van de landschappen het chemische gifsoorten.
 • Het industriële, massaal geproduceerde voedsel heeft vaak nog maar 20% voedselwaarde vergeleken met biologisch, natuurlijk voedsel. Het gebrek aan voedingsstoffen wordt aangevuld door kostbare, kunstmatige supplementen en de natuurlijk drang om meer te eten, met lichamelijke onbalans tot gevolg.
 • Er zijn boeren die in de schuldsanering zitten omdat ze uitgemolken zijn door de groothandels en tegelijk zich in de schulden moeten steken door nieuwe regelgeving. Velen gaan failliet en opvolging is nagenoeg niet te vinden door een totaal verkeerde economische balans in de voedselketen.
 • De geldgedreven voedselbaronnen in het politiek-economische systeem gedragen zich hetzelfde als de banken ten tijden van de kredietcrisis. Hebzucht regeert ten kosten van de gezondheid en veiligheid van de mens.

In positieve zin kunnen we berichten dat:

 • er sinds 2009 een sterke impuls is waar te nemen rondom stadslandbouwinitiatieven,
 • kleinschalige en gevarieerde veeteelt en landbouw ontstaat, geconcentreerd op kwaliteit in plaats van volume,
 • nieuwe voedselbanden zich ontwikkelen tussen regionale productie en consumptie zonder tussenkomst van groothandel,
 • het publieke bewustzijn ontstaat dat biologisch niet duurder is dan het gemanipuleerde voedsel, zeker als men de voedingswaarde in acht neemt,
 • bestuurlijk een Brabantse Health Deal is gesloten waardoor er ruimte ontstaat voor multidisciplinair samenwerken zonder de politieke economische sturing maar op basis van menselijke kernwaarden,
 • we de hele stad, dus ook de daken, verticale oppervlakten, parken, enz als groene ontwikkeling met voedselpotentieel,
 • in Rijk van Dommel en Aa we verder willen met voedsel proeftuinen, innovaties in samenwerking met 6 gemeenten, burgers, onderwijs en ondernemers,
 • veel basisscholen beginnen met een moestuin voor educatieve doeleinden en daarbij de ouderen uit de omgeving betrekken voor samenwerking. Een mooi contact tussen jong en oud terwijl er samen wordt gewerkt aan lekkere dingen.
 • en voor iedereen geldt dat wat je zelf verzorgd hebt en daarna plukt véél lekkerder is dan wat uit zo’n pakje komt.
 • verschillende grootgebruikers van vers voedsel in Eindhoven bereid zijn hun inkoop te doen via samenwerking in plaats van groothandel,
 • onze stadspoorten, die een soort overgang lieten beleven tussen de stadsmens en de geneugten van het platteland, ontwikkelen zich tot groene aders diep in de stad.
 • de bevolking neemt geen genoegen meer met de afhankelijk positie van handel en politiek waaruit zoveel schandalen zijn voortgekomen. Steeds meer mensen nemen zelf initiatief en gaan op zoek naar kwaliteit van leven via betrouwbare relatie of het opbouwen van eigen kennis en vaardigheden.
 • enz

Hoe dan ook is de ingrijpende transitie nu zichtbaar maar nog te veel gefragmenteerd en kleinschalig. Het is nu vooral zaaks om er een culturele werkelijkheid van te maken dat integraal maatschappelijk gedragen wordt door ons allemaal middels inzet en betrokkenheid. Onze regionale innovatieve geest die de regio wereldwijd kenmerkt kan ook allerlei interessante wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen eraan toevoegen. Kortom…….S-Plaza – onze eigen grensverleggende groene voedseldialoog!

Workshop ondernemerskansen health deal Brabant

Brabant is druk doende met de Brabantse Health Deal. Deze contextverandering van beleid en gebiedsontwikkeling biedt enorm veel nieuwe kansen voor ondernemers. Wilt u zich oriënteren dan kan dat middels de laagdrempelige ochtend workshops die STIR organiseert vanaf 22 maart:

 • Sectie C, Daalakkersweg 8, kamer 2-178 (3e verdieping) te Eindhoven.
 • Tijd: van 09:30 tot 12:30
 • Kosten: 10 euro per deelnemer
 • Maximaal 10 personen per sessie
 • Workshop door Jean-Paul Close – grondlegger Sustainocratie, actief voorbereider Brabantse Health Deal

Datums:  22 maart, 23 maart, 29 maart, 31 maart

Even aanmelden in verband met ruimte en planning: jp@stadvanmorgen.com