Avans Hogeschool past participerend leren succesvol toe met de School of Talents

De uitdagingen van deze tijd vergen niet alleen het klassikaal leren van gespecialiseerde onderwerpen maar ook het vroegtijdig ervaren en toepassen ervan in de werkelijkheid van het dagelijks leven. Verschillende leerkrachten in scholen van Brabant hebben al samen met de Stad van Morgen geëxperimenteerd middels concrete en maatschappelijk relevante projecten waar studenten het middelpunt in vormen…….

School of Talents (2).jpg
Vele partners hebben al meegedaan met betrokkenheid van 1000-den studenten. Nu is het onze uitdaging om het proces te borgen tot structurele samenwerking met meetbare maatschappelijke resultaten

Avans Hogeschool legt de lat hoog
Met Avans Hogeschool in Breda hebben we als Stad van Morgen samen met AiREAS net weer een traject af mogen ronden. Voor de studenten en leerkrachten werd dit een eindpunt door het presenteren van hun bevindingen in een schriftelijk rapport en middels een videopresentatie. Voor ons echter een beginpunt om de resultaten van de onderzoeken en presentaties toe te gaan passen samen met de partners. Lees hier het School of Talent proces in downloadable pdf avanshogeschoolsamenwerking-1.

Het project
De internationale lichting eerste jaars studenten Milieuwetenschappen werden uitgedaagd om in teamverband de luchtkwaliteit te meten in een aantal basisscholen van Breda die op de nominatie stonden voor renovatie. De opgedane inzichten zouden het onderhoudsbureau (Breedsaam) voor de scholen kunnen helpen bij het plannen van onderhoud en renovatie. De lokale overheid kon de metingen gebruiken voor het verder invullen van hun deelname aan de Brabantse Health Deal door de wijk gezonder te maken middels beleid en investeringen. Met de presentaties van deze studenten, mits kwalitatief voldoende aanvaardbaar kon AiREAS en de Stad van Morgen andere steden en gebieden in de wereld stimuleren om de leefomgeving van onze kleinste en kwetsbare mensjes zo gezond mogelijk te maken in navolging van het goede Bredase voorbeeld. Het project was daarom belangrijk voor iedereen, niet alleen de studenten.

avans-project-2

De rapportage van de studenten is in het Engels en tweedelig: schriftelijk en middels een videoverslag. Het videoverslag werd gepresenteerd met publiek en aanwezigheid van de alle 7 groepen.

Resultaat
In middelbaar MBO en HBO onderwijs overheerst vaak de indruk dat jongeren nog niet in staat zijn kwalitatief hoogwaardig externe productiviteit te leveren door middel van zelfstandig werken. Vaak moet de Stad van Morgen uit ervaring het vertrouwen uitdragen dat zij dit wel kunnen mits goed begeleid en optimaal “bevrijd” van te veel sturing waardoor de jongeren hun creativiteit volledig kunnen benutten. Via een normale korte periode van chaos weten de meeste groepjes hun draai en focus te bepalen en uiteindelijk uitstekend resultaat te leveren, zeker als men in staat is goed met elkaar taken af te stemmen. Enkele groepjes hebben wat steun en begeleiding nodig om uit de chaos te komen maar leggen daarna hun lat even hoog vaak tot verrassing van de studiebegeleiders en projectleiders.

Kijk zelf naar een paar verslagen die door de eerste jaars zijn geproduceerd en oordeel over de kwaliteit:

Verslag 1:  final-1e-ilsesarah

Verslag 2: healthy_breath_final

Binnenkort zullen we ook enkele van de videoverslagen laten zien die soms uitzonderlijk goede kwaliteit vertoonden.

20170119_144555-1
Het moment van de videopresentaties

Brabantse Health Deal

Keuze 2
Keuzes maken

In Brabant en de rest van de wereld is een psychosociale transitie gaande die het algemene begrip “gezondheid” sturend op de agenda zet van gebiedsontwikkeling. Deze transitie is steeds sterker zichtbaar op vele fronten waar mensen en instanties zich ondernemend inzetten met gezondheid als leidraad. Het raakt alles wat betekenisvol is in onze samenleving, van tastbare dingen zoals voeding, voedselproductie, gebruik van grondstoffen, landschapsbenutting, productiviteit, verdeling van producten, financieringsmodellen, waardesystemen en de herontwikkeling van de stedelijke vormgeving maar ook de vernieuwende relatie stad en platteland. Tot de ontastbare zaken zoals het bewustzijn, (multi)cultuur, gedrag, onderwijs en omgangsvormen. Het is een trend die zich in sneltreinvaart ontwikkelt en niet te stoppen is. Dit wordt gekenmerkt als een maatschappelijke “evolutie”, een nieuwe economische Kondratiev cyclus, een niveau 4 gebiedsaanpak, een Sustainocratie.

Deze breed gedragen evolutie is spectaculair want het geeft betekenis aan het herformuleren van onze zekerheden. De vorige fase van onze maatschappelijke en bestuurlijke manier van doen stamt uit het begin van de 18e eeuw, geformaliseerd in het begin van de 19e eeuw, nadat we Napoleon hadden verslagen. Het heeft ons veel vooruitgang gebracht maar tekent zich nu af op weg naar een afgrond. Deze algehele bewustwording vertaalt zich in de verlegging van onze route door keuzes te maken. Gaan we door als vanouds? Dan storten we in een afgrond. Zetten we de wissel om? Dan bouwen we aan nieuwe zekerheden maar wel via een gemeenschappelijk gedragen keuze en commitment. Het bestuur van onze maatschappij kan daarin niet achterblijven. Initiatief wordt nu ook bestuurlijk genomen om deze transitie te borgen in een nieuw beleid-elan. Dat maakt de tijd waarin we leven een van de meest uitdagende en boeiende ooit.

Dood of leven 0
Deze keuze hebben we in Brabant al gemaakt. We gaan voor leven vanuit bewustzijn en creativiteit. Gezondheid is daarin sturend. Dit moeten we alleen nog formaliseren.

Daarom beklinken wij op 22 maart nogmaals onze Brabantse Health Deal, deze keer door ook het regionale bestuur uit te nodigen zich bewust en met hun toebedeelde autoriteit in te gaan zetten voor deze nieuwe werkelijkheid en routeplan. Dat doen we door samen en met alle belangenpartijen de commitment uit te spreken om alle onze sociale, economische en politieke keuzes primair te gaan toetsen aan innovatie met gezondheid als doel. Dit commitment doen we samen.

Dood of leven 3
Dit doen we allemaal samen (burgers, overheid, onderwijs en ondernemers)

Betrokken zijn de vele gemeentes in Brabant, de provincie, de vele waarden gedreven ondernemers, zorg voor gezondheid instellingen, betrokken burgers, onderwijs en wetenschap. De gezonde maatschappij is per slot van rekening een multidisciplinaire cocreatie.

De volgende mijlpalen zijn:

  • 22 Maart – Health Deal gemeenschappelijk erkennen en formaliseren als wisselkeuze met bijbehorende transitie en inzet van beschikbare middelen. Geef aan beneden als u mee wilt committeren.
  • 28 juni – BrabantStad – verbinden van beleidstafel overleg (mobiliteit, voedseltransitie, enz) met deze multidisciplinaire vooruitgang
  • 22 juli – De Brabantse Health Deal wordt getekend
  • Oktober 2016 – Dutch Design Week – podium en feest voor alle mooie voorbeelden vanuit gezondheid en gezonde gebiedsontwikkeling en ondernemerschap die in Brabant zichtbaar zijn en zich krachtig manifesteren.

Meedoen?  Mail even: jean-paul.close@stadvanmorgen.com