Podcast met Chris den Daas over sterven

Sterven is onderdeel van het leven. We vinden het geen leuk onderwerp ook al worden we ermee geconfronteerd. Chris is begeleider van mensen die hun laatste dagen of uren beleven, al dan niet samen met hun nabestaanden. Hij spreekt openhartig over zijn gedachten hierover in de Stad van Morgen podcast.

Meer podcasts van de Stad van Morgen beluisteren over het menselijke zijn? Dat kan via de verzameling opnames uit 2023 alhier.

Podcast: Opschonen van het collectieve trauma

Chris de Daas beantwoordt vragen van Koen via de Stad van Morgen podcast over vermenselijking van de maatschappij volgens een aantal essentiële waarden van ons bestaan en voortbestaan.

Toen de Stad van Morgen besloot om te starten met de COS3i community in 2016 met het doel om de sociale verbinding te zoeken tussen mensen ten bate van onze algehele en positieve gezondheid, kwamen we plotseling in aanraking met allerlei trauma´s die mensen met zich meedroegen en die hun leven bepaalden. Veel van die trauma´s waren overgedragen via gedrag van de ouders die op hun beurt hun gedrag afstemden op verwachtingspatronen, gebeurtenissen uit het verleden, innerlijk verzet, eigen trauma´s enz. Onbewust en onwillekeurig beïnvloedde dit de fundamenten van het bestaan van hun nageslacht dat op emotioneel drijfzand kwam te staan in plaats van een solide basis. In 2022 is getracht de opgebouwde ervaringen gedurende de jaren te beschrijven, mede in het licht van de oprichter van de Stad van Morgen, die in dit traject ook allerlei onverwerkte emoties van zichzelf tegen kwam. Het document is in het Engels en tracht tevens een omslagpunt te identificeren waarin de betreffende persoon bekend raakt met de situatie, de oorsprong van zijn of haar beschadigingen, en de innerlijke kracht van liefde, erkenning, verwerking, aanvaarding en positiviteit weet te vinden. Dat is vaak een levensveranderende ervaring, een stap die in de filosofie van de Stad van Morgen ook wel niveau 4 van onze ontwikkeling wordt genoemd. Namelijk het proces van loslaten van het oordeel en het leren leven in harmonie met zichzelf, de omgeving en de geschiedenis. Een transformatie voltrekt zich waarin een duidelijk besef ontstaat over de situatie vóór het omslagpunt en daarna.

Chris de Daas kiest echter in het interview voor een andere insteek. Die is niet minder boeiend en geeft een extra dimensie aan het thema dat ons ook weer tot nadenken brengt. En hopelijk ook tot inzicht dat aandacht voor elkaar zo ongelooflijk belangrijk is, niet in een geïnstitutionaliseerde vorm maar juist op een natuurlijke wijze van onderlinge verbinding. Luister mee en laat eventueel uw eigen inzichten of constructieve bijdrage achter in de comments.

Chris den Daas over Spiritualiteit en Maatschappij

Met dank aan Koen, normaliter onze technische ondersteuning bij het opnemen van onze podcast bij Rararadio, voor het overnemen van het gesprek met Chris de Daas wegens de tijdelijke spraak problemen van Jean-Paul. Het is een mooi gesprek geworden met veel inhoudelijk commentaar over zingeving, de betekenis van spiritualiteit voor ons als mens en maatschappij. Het verlangt een omslag in denken en handelen die veel mensen doormaken.

Prachtig gesprek met Chris den Daas over beschadigde mensen en het hebben van keuzes

Toen de Stad van Morgen in 2016 van start ging met COS3i, de community voor sociale inclusie en innovatie rondom de kernwaarden van ons bestaan (Sustainocratie) ging een wereld van inzichten open. De doos van Pandora werd het genoemd in het recent gepubliceerd artikel met ervaringen. Dit was de reden om erover in overleg te gaan met verschillende mensen, waaronder Chris den Daas uit Den Haag. Er volgde een boeiend LIVE gesprek via de podcast mogelijkheden van Rara Radio.