Geluk(t) lijstje Maart 2017

Op 16 Maart vierden we in het Designhuis het waarden-gedreven ondernemen dat zichtbare resultaten heeft geleverd in Eindhoven. Hierdoor kan het pioniersschap verder zich ontplooien in een fase van groei en economische verbondenheid. Sustainocratisch ondernemen wordt beoordeeld volgens het 4 x winst principe. Deze vorm van ondernemen wordt ook wel het ondernemen van de 21e eeuw genoemd. In plaats van mens en planeet te gebruiken uit economisch eigenbelang wordt mens en planeet gediend waaraan economie wordt ontleend.

Geluk(t) 4 x winst

Er zijn nog niet veel ondernemingen die 100% voldoen aan deze criteria. Veel 20e eeuwse ondernemers scoren zelfs negatief waardoor ze waarde onttrekken aan mens en planeet, en daardoor indirect ook aan de maatschappij en economie wegens de consequenties die we via belastingen, regelgeving en kostbare oplossingen weer goed moeten proberen te krijgen. Veel ouderwetse vormen van waarden gedreven ondernemerschap werden geschaard onder de noemer van vrijwilligerswerk of stichtingen. Maar dat is aan het veranderen. Veel wordt nu gedaan als coöperatie waarin geld als middel wordt gezien en niet als doel. Vaak kan ook een alternatieve waardensysteem de rol van de Euro overnemen omdat deze beter past.

Omdat deze vorm van ondernemen nog moet ontstaan als geaccepteerde norm zijn pioniers hierin een applaus waard. Dat is de taak van Geluk(t), een tweejaarlijks evenement dat deze ondernemers en hun initiatieven voorziet van een welverdiende schouderklop. We onderscheiden vier stadia in ondernemen:

  1. Visie
  2. Pionier
  3. Groei
  4. Volwassen

Het blijkt heel moeilijk om de fasen succesvol te doorlopen omdat elk een geheel eigen aanpak vergt. Op het schakelvlak gaat het vaak fout. Geluk(t) waardeert vooral sustainocratische (4x winst) ondernemingen (score boven de 0) die de pioniersfase hebben voltooid of er midden in zitten maar wel al zichtbaar hebben gemaakt.

1. De Brabantse Health Deal  (score:  75)

Deze kwam als eerste aan bod. Het is boeiend om te zien dat hier de beeldvorming doorbroken wordt dat ondernemen alleen gaat om geld verdienen. Ondernemen is een werkwoord dat “iets doen” betekent. Sustainocratisch ondernemen is “iets doen binnen de 4 x winst kaders”. Dat kan ook gedaan worden door wethouders en ambtenaren die samen een nieuw beleidskader weten door te voeren op bestuurlijk niveau. De deal scoort maximaal op het zijn’s niveau maar mist nog de operationele uitvoering.

Geluk(t) health deal

2. Geluksweek (score: 63)

Dit initiatief in het Parktheater geboren. De gepassioneerde initiatiefneemster Marion Reus kwam vertellen hoe het was ontstaan en aansluiting vond bij Fontys. Nu groeit het in andere gebieden als een lopend vuurtje.

Geluk(t) geluksweek

3. Groene dialoog (score: 25)

De dag ervoor hadden we het Geluksdiner genoten in S-Plaza. De groene dialoog is een initiatief dat de voedsel verduurzaming bespreekbaar maakt. Wekelijks komen geïnteresseerden bij elkaar en bespreken gerelateerde thema’s. De activiteit bestaat al ruim 3 maanden en gaat gestaag door.

Geluk(t) groene dialoog

4. Duurzame kost (score: 38)

Op Strijp-S in het Veemgebouw is 1200 m2 in gebruik genomen voor binnenstedelijke voedselproductie middels aguaponics en permacultuur. Jos Hakkennes vertelt over zijn initiatief, de uitdaging en plannen. Natuurlijk willen we allemaal een keer de forel en groenten bij hem komen eten.

Geluk(t) duurzame kost

5. Fietstaxi  (score: 63)

De eerste fietstaxi heeft echt rondgereden in Eindhoven. Na veel overleg en plannenmakerij werd uiteindelijk de eerste fietstaxi bemachtigd en zijn de proefritten vol enthousiasme uitgevoerd.  De pioniersfase werd zo afgerond en kreeg de status Geluk(t). Geluk(t) taxiDe overgang naar continuïteit en groei blijkt echter nogal wat problemen op te leveren.

6. E52 (score: 38)

Deze online journalistiek heeft een geheel eigen karakter.

Gelukt E52

7. Deep Look (score: 50)

Deze lichtelijk autobiografische film van Veysi Yildirim is aangrijpend omdat het de wereld in slow motion weergeeft zoals deze wordt beleefd door Veysi, een Turk die is opgegroeid in Den Haag. Het is een muziekfilm met een unieke kijk op het leven van iemand die doof is geboren.

Geluk(t) deeplook

8. S-Plaza (score: 50)

Het interculturele centrum van Patrick van de Voort in de oude Schellensfabriek waar men samen kan eten, muziek maken, overleggen, ontmoeten, enz.

Geluk(t) splaza

De volgende Geluk(t) bijeenkomst is tijdens DDW2017.

Geluk(t) 16 maart 2017: Deep Look

Twee keer per jaar organiseert de Stad van Morgen “Geluk(t)”, een open toegankelijk evenement waarin we sustainocratisch (waarin de mens centraal staat) ondernemen een podium geven. 16 Maart is het zover, voor de eerste keer. Hier presenteren we in een serie blogs alvast een voorproefje van de initiatieven die we onder de aandacht willen brengen:

DEEP LOOK

Veysi Yildirim kwam op een van de bijeenkomsten van de Stad van Morgen. Hij presenteerde zich met zijn tolk. Niet omdat Veysi geen Nederlands spreekt, integendeel, hij is gewoon Nederlander, met Turkse wortels. Nee, Veysi is doof!. In onze gesprekken presenteerde hij zich als documentaire maken met een bijzonder kunstzinnig project. Hij zocht de financiering om het van de grond te krijgen. Helaas kon ik hem daar niet bij helpen. Ook ik was op zoek naar middelen om mijn eigen visie van de grond te krijgen. Daar paste die van Veysi en zijn menselijkheid goed bij dus het deed mij steeds pijn dat ik hem niet tegemoet kon komen. We deelden vele inzichten en verlangens maar hadden elk een eigen pad te belopen.

Veysi Yildirim

Recent vertelde hij mij dat zijn film af was. De aanhouder wint. Regelmatig kreeg ik daarna de uitnodiging om het kunstwerk te komen zien in Amsterdam. Altijd kwam er wel wat tussen dus liet ik verstek gaan. Totdat we Geluk(t) gingen opzetten. Veysi komt niet uit Eindhoven maar zijn werk is universeel. Zijn kunst sluit naadloos aan op ons werk en toont ook dat sustainocratisch ondernemen niet om geld verdienen gaat maar het creëren van waarde. Toen hij mij zijn film via een link toestuurde was ik verkocht. Nog nooit had ik zo’n mooi en gevoelig visueel document gezien. Het is hem gelukt! Ik schaar mij achter commentaar van de mensen die het in Amsterdam zag.

Tijdens Geluk(t) op 16 maart (graag even aanmelden) zal de film te zien zijn in het Designhuis, gratis, met de aanwezigheid van de filmmaker zelf. In Mei helpt de Stad van Morgen mee om de film 3 dagen lang in een bioscoopzaal te tonen voor het grote publiek van Eindhoven. De film combineert beelden en muziek op een unieke manier met slow motion. De impact van het kijken naar details waar we dagelijks aan voorbij gaan zet ons aan het denken. Hoeveel missen we van het leven door onze haast en drukte? Neem de rust en kijk. Veysi helpt en roept onze emoties op met zijn verfijnde oog voor detail. Voorafgaand aan de film zullen even stil staan bij het proces van lukken, de kracht van positieve stress in combinatie met rust.
Hier kunt u alvast een korte trailer bekijken: https://vimeo.com/205228786
Als u de film heeft gezien dan hoop ik dat u mijn liefde voor dit werk deelt. Tot 16 maart?

Geluk(t) evenement special

Op 16 maart 2017, tijdens de Eindhovens geluksweek, organiseren we “Geluk(t)”. Dit is een bijeenkomst dat aandacht besteedt aan het nieuwe “sustainocratisch ondernemen” volgens het 4 x winst model. Deze vorm van ondernemen houdt niet alleen rekening met de mens en het milieu maar schept er ook waarde in volgens de duurzame kernwaarden die in Sustainocratie zijn gedefinieerd.

5-kernwaarden

De komende dagen besteden we via deze blog aandacht aan de initiatieven die we aandacht willen schenken op 16 Maart omdat ze gelukt zijn en bijdragen aan de maatschappelijke kernwaarden van onze Eindhovense bestaan.

Het is een moeilijke vorm van ondernemen omdat het zich “dienstbaar opstelt ten opzichte van mens en planeet” in plaats van de vele andere en oudere vormen van ondernemen die “mens en planeet gebruiken voor geldelijk eigenbelang”. Omdat geld ook gebruikt wordt via de belastingen en verzekeringen, die op hun ouderwetse manier belang hechten aan het op een kostbare manier repareren van de schade die door die oude ondernemersmentaliteit wordt veroorzaakt, krijgt vreemd genoeg de oude vorm steun maar de nieuwe vormen (nog) niet. We zijn evolutionair, zien geld als één van de middelen, en we vormen een nieuwe werkelijkheid die de eigen steun moet werven en beklinken door zichzelf zichtbaar en waardevol te maken. Die gebeurt door zich te bewijzen middels visie, aantoonbare waardecreatie, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en verbinding met partners waaronder de vele burgers die erin gaan geloven door er baat bij te hebben.

Als Stichting STIR (Stad van Morgen) zijn we grondlegger van Sustainocratie en de manier waarop we dit maatschappelijk en ondernemend vormgeven. Daarom vinden we het leuk om deze sustainocratische pioniers te toetsen aan het 4 x winst principe en hen daarin te begeleiden maar ook ten zeerste te waarderen. Ze zijn vaak origineel, authentiek, baanbrekend en uiterst transformatief.

Stad van Morgen organiseert van nu twee keer per jaar een Geluk(t) evenement, dat op zichzelf ook tot het Geluk(t) patroon behoort, om initiatieven die een doorbraak moment hebben beleefd (“het is hen gelukt”) aandacht te schenken. Dat gebeurt tijdens de Geluksweek in maart en Dutch Design Week in oktober. Groei van deze initiatieven draagt bij aan verbetering van ons welzijn, onze leefomgeving en de samenhang tussen mens en milieu. Het helpt tevens om bureaucratie te minderen, belastingen te laten verdampen en onze verzekeringen als gemeengoed in plaats van bedrijf te laten functioneren. Kortom, het is de moeite waard. Geluk(t) is ook een cocreatie evenement waarin iedereen een bijdrage kan leveren om het gezellig, aangenaam, verbindend en borgend te maken. Iedereen is welkom 16 maart in het Designhuis te Eindhoven. Even aanmelden voor de planning…..

Piramide 2
Sustainocratisch ondernemen