Identiteit en loyaliteit

Milagros Maldonado is de voorzitter van de Latijns Amerikaanse vriendengroep in Eindhoven. Zij is Venezolaanse van oorsprong en schrijft dit over haar identiteit en loyaliteit aan Nederland en Eindhoven. De velen onder ons die lange tijd in een ander land hebben gewoond of nog steeds wonen zullen zich herkennen in haar krachtige woorden en commitment om het leven in te kleuren daar waar je woont en leeft als rijkdom van je identiteit:

MILAGROS

Ik ben, uit Venezuela

Mijn wereld van magie en kleuren

Je hebt een penseel met toverkleuren nodig om mijn leven te vertellen.

Het is vol van kleuren, het heeft over land en zee gereisd en mensen ontmoet die het hebben verrijkt

Ik kwam vanwege de liefde op latere leeftijd, liet kleuren, geuren, rivieren en bergen achter. Ik liet de verbeelding van mijn goden achter, liet een deel van mijn leven achter.

De rit ging beginnen

Ik zei tegen mezelf:

• Het is verboden te huilen, ik moet leren
• Het is verboden te klagen, ik moest werken
• Het is verboden om achterom te kijken, het was nodig om te geloven
• Egoïsme was verboden, ik moest helpen.

Ik breng enthousiasme, een groot hart, vriendschap, gastvrijheid, een ik wil een voorbeeld zijn voor nieuwe zonen en dochters (kinderen) die ik op mijn weg tegenkom.

En nu ik meer ben geworden dan Ik was. Mijn leven verrijkt heb.
Geen angst heb voor mijn herinneringen. Van alles tot stand heb gebracht, en mijn familie hier heb.

En nu, vraag je me nog steeds

“Blijf je later in Nederland wonen? Ben je gelukkig in Nederland?”

Heb geen medelijden met mij, noem me geen buitenlander, houdt erover op dat ik een dubbele nationaliteit heb en dat fijn vind, betwijfel mijn loyaliteit niet, laat me van je land houden, laat me gelukkig zijn.
Laat me doorgaan met mijn magie en mijn wereld vol kleuren.

Ik ben Milagros een Venezolaanse vrouw

Verschillende blogs en toch een geheel

Stad van Morgen is een verzamelnaam voor een maatschappijmodel en alle initiatieven die vanuit het Sustainocratische model van de STIR Foundation zijn ontstaan. Dat proces begint als een ideaal dat in stichting verband onderzocht wordt voor multidisciplinair draagvlak. Als dat ontstaat en zich vormt dan wordt er een identiteit aan gekoppeld zodat de deelnemers zich kunnen identificeren met de processen waaraan ze zich verbinden. Zodra de banden zodanig zijn dat er werkgroepoverleg en projecten ontstaan dan wordt de identiteit geformaliseerd tot een coöperatie waarin de waardecreatie kan worden geborgen voor uitvergroting.

Zo’n coöperatie houdt wel altijd de band met de oorsprong en ideologie van de Stad van Morgen en de stichting STIR, die een kader bewakende rol blijft uitvoeren maar verder de coöperatie volledig loslaat. Dat komt ook tot uiting in het bloggen.

De ideologische ontwikkeling beschrijven we op deze blog van de Stad van Morgen. Zodra er een identiteit ontstaat dan wordt die aangekondigd en meegenomen in de beschrijvingen. Dan komt er een moment dat de identiteit zich gaat verzelfstandigen en op eigen benen verder gaat. Dan gaat deze ook verder met een eigen blog zoals voor bijvoorbeeld AiREAS als jaren gebruikelijke is:

https://aireas.wordpress.com en daarna de spinoffs van AiREAS zelf: https://globalaireas.wordpress.com

Wat we hebben geconstateerd is dat het eigen leven van zo’n samenwerkingsverband zichzelf op termijn zo sterk manifesteert dat de ideologische band met de Stad van Morgen verdwijnt in het verleden. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Voor de coöperatie is het een bevestiging van het op eigen benen staan. De Stad van Morgen heeft echter baat bij de band omdat elke succesvolle sustainocratische samenwerking een voorbeeldfunctie heeft en referentiekader biedt voor allerlei nieuwe initiatieven. Daarom heb ik besloten om alle uitingen op de specifieke blog van elke samenwerking ook te herbloggen via de Stad van Morgen. Mensen die zich identificeren met de doelstelling van een concrete coöperatie kunnen die blog volgen maar zij die zich laten inspireren door de veelzijdigheid en holistische aanpak van de Stad van Morgen kunnen daar het overzicht volgen.

Naast de genoemde blog van AiREAS zult u ook de uitingen van FRE2SH en STIR Academy specifiek of generiek kunnen gaan volgen of u erbij betrekken.

Homo Europeanus

We redeneren helemaal fout als we het over Europa hebben. Er wordt alleen over geld, schulden en belastingen gesproken maar nergens horen we de unieke kracht van Europa, de europese mens, de Homo Europeanus.

Europa heeft een unieke samenstelling van regios die elk weer een eigen identiteit hebben. Deze identiteit heeft te maken met de lokale geschiedenis, migraties, oorlogen, natuurrampen, geografische en klimatologische kenmerken, religie, personen en maatschappijvormen die het geheel hebben beinvloed.

Als we bezien hoe divers uniek Europa is vanuit het menselijk perspectief dan kunnen we gaan kijken naar onze kunst in de vorm van schilderijen, architectuur, stedenbouw, muziek, dans, enz. Dit heeft weer zijn weerslag gehad in onze literatuur, creativiteit, communicatie, welzijn, onderlinge relaties, enz. Soms heeft het geleid tot belangrijke confrontaties en in andere perioden tot intensieve samenwerkingen.

Industrieel, agrarisch, intellectueel, recreatief, spiritueel heeft het continent de meest boeiende ontwikkelingen doorgemaakt die in de open grens situatie van vandaag een toegevoegde waarde van versmelting heeft gebracht die elke regionale cultuur weer heeft verrijkt met vernieuwende elementen en een open wereldbeeld. Regios die hameren op autonomie willen zich vaak verzelfstandigen vanuit een ouderwetse dogmatische staatsverhouding en voor zichzelf een natuurlijke positie bepalen binnen de lappendeken van Europa.

Deze enorme menselijkheid, die in verenigd Europa tot een nieuw hoogtepunt is gekomen dankzij de moderne tijd, staat onder druk door het alles verziekende geldbelang. De kracht van de Homo Europeanus is geworteld in de moderne tijd van onderlinge communicatie, intensieve culturele kennismaking en kruisbestuiving. Door deze intense waarden ondergeschikt te maken aan zielloze geldelijke belangen haalt men de aandacht weg van de potentiele moderne productiviteit van deze nieuwe multiculturele menselijkheid. Door te sturen op schulden en rente ontkracht Europa zichzelf en zuigt het zich leeg totdat een ouderwetse regionale burgeropstand de institutionele eigenbelangen tot de orde roept aan de hand van veel menselijk leed en confrontatie.

Het is tijd om de rente-economie te laten varen en de menselijkheid de kans te gunnen zich te manifesteren in productiviteit en zelfredzaamheid, door dit te faciliteren vanuit de gemeenschappelijkheid die ons bindt uit ethisch en historisch respect. Geen banken noch overheden maken Europa. Europa is van de moderne mens die zelf in staat is zich te herstellen van deze morele crisis door haar innerlijke waarden opnieuw te bepalen en zich er voor in te zetten, met ondersteunende hulp van en voor elkaar. Die waarden zijn Europees, niet vanuit geldbelang of onderlinge schuld maar vanuit de wens om als mens Europees te zijn met in achtname van onze regionale eigenheid en autenticiteit. Want dat maakt Europa wat het is, een van de boeienste continenten op aarde, waar we allemaal trots op zijn. Maar dan moet het geld snel ondergeschikt worden gemaakt aan deze werkelijke waarden en Europa afspraken gaan maken over zelfredzaamheid in plaats van ondergeschiktheid.