24 februari mini symposium Gezonde Stad

We zijn steeds bezig met de gezonde stad middels burger en bestuurlijke interactie, participatie, leerprocessen en samenwerking. Soms komen er mensen voorbij die we gewoon willen ontmoeten omdat ze ons met inzichten of technieken kunnen helpen. Dan organiseren we een mini-symposium.

Vrijdagmiddag 24 februari – 14:00 tot 17:00 – Eindhoven

Locatie – Designhuis – Stadhuisplein 3

14:00 Omgaan met Straling
(Ajay Poddar – oprichter en algemeen directeur van Syenergy Environics – India)

Syenergy is al 30 jaar actief op gebied van het beveiligen van de mens voor stralingen die wijzelf veroorzaken (mobiele telefoons, TV en computer schermen, WIFI, enz) en die op bepaalde concentratiepunten voorkomen in de natuur. Dhr. Poddar vertelt ons over zijn ervaringen en wil graag met de Stad van Morgen een proef opstarten om aan te tonen hoeveel onze gezondheid erop vooruit gaat als we structureel aandacht besteden aan dit onzichtbare gevaar.

15:00 Autoloze binnenstad
(Jean-Paul Close – initiatiefnemer van de Stad van Morgen, AiREAS en COSI reflecteert over alternatieven voor bereikbaarheid en vervoer)

Als we de ring in Eindhoven als grens beschouwen van een autoloze binnenstad hoe zouden we dan op creatieve wijze toch de stad optimaal bereikbaar kunnen maken? Er ontstaat een nieuwe visie over de rol van de ring terwijl we met fietstaxi’s en elektrische voertuigen de binnenstad gaan zien als gezonde plek voor ontmoetingen, productiviteit en kwaliteit van leven.

16:00 Geïntegreerde diervriendelijke intensieve veehouderij
(Ingolf Kruseman is een visionair architect en visualisator op gebied van de Stad van Morgen. Onderdeel daarvan is hoe we omgaan met dieren …..een transitiepad voor Brabant?)

Uit zijn enorme pakket aan “Stad van Morgen innovaties” focussen we op de mogelijke rol van geïntegreerde diervriendelijke oplossingen in combinatie met gezonde verstedelijking. Dit thema speelt enorm in Brabant en inspiratie kan dienen voor het ontwerp van transitiepaden naar een meer natuurlijke samenhang tussen voedselbelangen, de mens en ons milieu.

17:00 einde

We creëren onze eigen terreur

Nederland is een van ’s werelds grootste vleesproducenten. Hoe kan dat in zo’n klein deltalandje aan de Noordzee? Door de intensieve veehouderij. 

Regelmatig moet Nederland met schaamrood bekennen dat ze met haar welvarende handelsgeest de grenzen van ethiek aftast en soms ver overschrijdt. Als er geld te verdienen valt dan is mens en natuur ondergeschikt. Het politiek economische samenspel over de rug van onze kernwaarden is een van de redenen waarom de Stad van Morgen Sustainocratie heeft opgezet. Helaas moeten wij het nog doen met de macht van de oude bestuurlijke werkelijkheid. 

Nederland heeft geen terrorisme nodig. Wij hebben onze eigen ontvlambare risico’s zelf gecreëerd. Al jaren heeft de Stad van Morgen deze intensieve veehouderij op het netvlies wegens de beest en mens onterende industriële productie processen waarbij massaal veevoer wordt geïmporteerd uit Verweggistan zoals Brazilië, met de nodige snelgroeimiddelen in levende dieren gestopt om zo snel mogelijk slachtrijp te zijn voor de export. Wat blijft in Nederland achter? Wat weggesaneerde werkgelegenheid, schulden aan banken wegens kostbare installaties voor automatisering en tegemoetkomen aan regelgeving, bureaucratie, stront en luchtvervuiling. 

Het economisch perspectief is sturend. Maar de producent kan alleen maar overleven door te groeien in export en productiviteit. Ondertussen gaan de maatschappelijke problemen tikken als een tijdbom.

Twee zorgwekkende interviews:

1. Van Dick Veerman van food log

Dick sprak tijdens onze publieke kickoff in 2009 al bij ons in Eindhoven. 7 jaar zijn we verder, inclusief misschien het meest indrukwekkende samenwerkingsverband luchtkwaliteit en volksgezondheid van Europa. Maar op provinciaal niveau stapelen de risico’s zich op.

http://www.foodlog.nl/artikel/ggd-arts-van-de-sande-politiek-begrijpt-gevaar-intensieve-veehouderij-niet/
2. Onderzoek luchtkwaliteit Brabant en Limburg 

Enige maanden geleden werd ik uitgenodigd voor overleg in de provincie over het onderzoek luchtkwaliteit in relatie tot intensieve veehouderij. Stad van Morgen vliegt de problemen aan vanuit gebiedsontwikkeling waarin de kernwaarden van de mens centraal staan. Dat betekent dat voedsel integraal aandacht behoeft als maatschappelijke kernwaarde in samenhang met alle andere issues zoals luchtkwaliteit. “We snappen allemaal dat we het probleem integraal aan moeten pakken maar dat krijgen wij er politiek niet door.” Aldus de programmaleider. Dus maar weer terugvallen op regelgeving. Kostbaar voor de boer, producent en maatschappij. En de risico’s blijven door tikken. Het rapport is uit. 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2459341003/Meer+longkanker+in+Brabant+door+intensieve+veeteelt.aspx

Tijd voor een nieuwe maatschappelijke sturing.