2018 School of Talents plannen

Als School of Talents creëert Stad van Morgen leeromgevingen die redeneren vanuit de Sustainocratische kernwaarden middels participerend leren. Dit sluit mooi aan bij de uitdaging van de Brabantse Health Deal. Dingen doen dus met het oog op de stip op de horizon van een integraal gezonde en veilige samenleving. Daaruit ontstaat een geheel nieuwe werkelijkheid en dimensie voor ondernemerschap en werkgelegenheid. De volgende lijnen zijn in ontwikkeling in de School of Talents:

 • Stages
 • Leer werk omgevingen
 • Workshops
 • Erasmus+
 • Coaching
 • Advies

Stages en leer werk omgevingen: Studenten, werklozen, migranten, vluchtelingen, nieuwsgierige personen, enz kunnen zich verdiepen in de menselijke kernwaarden van Sustainocratie en onder begeleiding innovaties bedenken die er toe doen, ongeacht specialisatie of leerrichting. We introduceren de innovatieve bedenksels samen in de maatschappij en meten de impact. Zo ontstaat de waarden gedreven, nieuwe economie, midden in de participatie.

School of Talents (3)

Workshops: School of Talents organiseert talloze workshops die starters, ondernemers en instellingen helpen bij het ontwikkelen van 4xwinst ondernemerschap, de 5K methode, circulaire economie, niveau 4 cocreatie en succesvol aanpakken van de vele misstanden die in de oude maatschappijvorm zijn ontstaan.

Erasmus+: Tot op heden heeft School of Talents ruim 1500 studenten uit Europa en Midden Oosten geïnspireerd met Sustainocratie en onze initiatieven. Daaruit zijn mooie banden ontstaan met de thuislanden van de jongeren. Erasmus+ is een Europees subsidie programma waar we gebruik van trachten te maken. In 2018 zal School of Talents eigen projecten opstarten.

Coaching en Advies: De vele hulpmiddelen en inzichten van de Stad van Morgen zijn vertaald in coaching en adviestrajecten voor het bedrijfsleven en de overheid. We helpen in transities, reorganisatie, herpositionering in de nieuwe maatschappelijke context, enz. We gebruiken instrumenten zoals de kernwaarden van Sustainocratie, het multidisciplinaire samenwerken, het 4 x winst principe en de 5K’s voor ondernemerschap 21ste eeuw.

In ruil voor sponsoring van onze stages kunnen bedrijven, instellingen en instanties coaching en advies trajecten krijgen als ook de eerste keus uit innovaties die ontstaan uit de stages.

Ook internationaal draagt de School of Talents (of Wellness in sommige gevallen door taalverschillen) de kennis en vaardigheden van de STIR Foundation uit.

School of Talents is in 2009 ontstaan als STIR Academy. Jarenlang deden we bewustwording sessies (congressen, avonden bij Fontys) maar sinds medio 2016 concentreren we ons op praktische toepassingen van Sustainocratie. Dit doen we waar mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven, wetenschap en de overheid.

Blog: https://stiracademy.wordpress.com/ inclusief agenda van workshops

web: www.schooloftalents.nl 

Pas als je meedoet leer je het meest

Programma STIR niveau 4 leercoöperatie – oktober 2016
logo-stir-niveau-4
Niveau 4 is het samenwerkingsgebied dat boven de politiek economische sturing zich verbindt met de natuurlijke en menselijke kernwaarden die de stabiliteit en duurzame vooruitgang van een gemeenschap garanderen. Niveau 4 betrekt alle mensen en instanties bij een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid. Voorbeelden zijn AiREAS, FRE2SH, Rijk van Dommel en Aa en deze leercoöperatie zelf.
Programma oktober 2016
Hier volgt een lijstje van de komende evenementen waar u of uw organisatie desgewenst aan deel kunt nemen. U mag deze mail doorzetten naar anderen die er gebaat bij zouden kunnen zijn:
Inspiratie: veelal gratis – drankjes/eten voor eigen rekening
Woensdagavond 28 sept, vanaf 18.00: Kick-off De Groene Dialoog
S-Plaza in de oude Schellensfabriek aan de Vestdijk
Voedsel is een kernwaarde van ons bestaan. Ondanks volle supermarkten is het niet evident dat we in de toekomst te eten hebben tenzij er drastische maatregelen worden genomen.Gelukkig gebeurt er al veel. De groene dialoog nodigt wekelijks uit ons te verdiepen én verbinden aan het voedselbewustzijn en innovaties die er toe doen.
Dinsdagmiddag 11 Okt vanaf 13:00, Kennisfestival 
Evoluon
STIR heeft ook dit jaar de beschikking over 3 minitheaters waarin 3 verschillende STIR leerprogramma’s worden gepresenteerd: 
 • Brabantse Health Deal – wat betekent dit voor het onderwijs?
 • Niveau 4 leiderschap – wat betekent dit?
 • Participerend leren –  hoe werkt dat in de praktijk?
Woendagavond 12 Okt, vanaf 19.00: Tegenlicht040 “What makes you kick?”
Singularity-U op Strijp-S
Dutch Design Week – 22 – 30 Okt Stadhuis 1e verdieping voor de raadzaal – Expositie en activiteiten rond De Brabantse Health Deal – Samen werken aan een gezonde stad! Inclusief AiREAS en Sustainocratie.
Innovatie: persoonlijk – laagdrempelig
 
Dinsdagochtend 11 Okt, 09:00 – 12:30: Geluk en Ontzorgen
STIR in Sectie-C, Doornakkersweg 2-178
Geluk staat vaak in relatie tot een zorgeloos leven. Maar niemand leeft zonder zorgen. Deze workshop geeft u tips om geluk de boventoon te laten voeren en uw zorgen niet.
Implementatie: professioneel
Donderdag 12 Okt, 10 – 16:00: Presenteren voor het oog van de camera
STIR in Sectie-C, Doornakkersweg 2-178
Het oog van de camera registreert anders dan die van de mens. Als je een uniek publiek moment hebt om op het podium je boodschap te verkondigen dan wil je dat de opnames via YouTube of Vimeo, e.d. ook optimaal zijn. Deze workshop met online TV maker Hein Kuijper geven u tips en inzichten om het meeste te halen uit uw optreden en terugkijk mogelijkheden.
Donderdag 27 Okt, vanaf 12:30: Hoe stel ik mijn organisatie in staat te kiezen tussen wat werkt en wat niet? 
Rotterdam
Voor grote en kleine organisaties is het enorm lastig om keuzes te maken in tijden van intense veranderingen zowel in marktbenaderingen als samenwerkingsvormen. Wat bepaalt succes en wat juist niet? Rotterdam Kantelt, Comdys en Stad van Morgen laten allerlei visies zien die werken maar ook hoe we omgaan met blokkades.
Donderdag 28 Okt, vanaf 12:30: Hoe stel ik mijn organisatie in staat te kiezen tussen wat werkt en wat niet? 
Eindhoven – Sectie-C
Hetzelfde als in Rotterdam maar nu in Eindhoven met DDW2016 op de achtergrond.
Samenwerkingspartners deze maand in de STIR niveau 4 leercoöperatie: 
Comdys, Rotterdam Kantelt, Stichting Duurzaam Brabant, CityTV.nl, gemeente Eindhoven, Tante Netty, Brainport, S-Plaza, Studio van Origine, Rik Konings ondernemerscoach, AiREAS, FRE2SH, enz…….en u!

STIR Academy groeit

Vanaf de kickoff in 2009 heeft de Stad van Morgen zich gericht op het uitnodigen en betrekken van mensen en instanties bij haar Sustainocratische processen en inzichten. Dit bleek een uniek wederzijds leerproces, een vorm van leren dat nooit stopt, eigen aan een zijns-gedreven werkelijkheid. Wat wil dat zeggen?

Onze traditionele leerweg is die van vallen en opstaan. In de aankomende wereldwijde publicatie over de 1e fase van AiREAS refereer ik hiernaar door dit “het leren door terugwaartse interpretatie van ervaringen” te noemen.

Backward reflection
Backward interpretatie

Er zijn echter ook veel mensen en instanties die reeds zoveel levenservaring hebben opgebouwd dat ze zich niet meer laten verrassen door gebeurtenissen maar deze zelfbewust veroorzaken. Men heeft een bewustzijnsdoorbraak meegemaakt waardoor alle acties daarop gefundeerd zijn.

Forward interpretation
Forward interpretation

Het leerproces is dan ineens heel anders. We experimenteren dan met een werkelijkheid die wij voor ogen hebben, zoals gemotiveerd vanuit de natuurlijk kernwaarden die in Sustainocratie zijn gedefinieerd.

Waar voorafgaand aan de bewustzijnsdoorbraak de motivatie vaak persoonlijke groei en onderscheidend vermogen (concurrentie) was, vaak met pijnlijke ervaringen, blijkt daarna de motivatie veelal harmonisering en aanpassingsvermogen te zijn. Na de doorbraak ervaren de betreffende personen en organisaties een constante stroom van geluk, passie en zin. Wij passen dit nu ook toe op maatschappijvormen zoals steden en provincies.

STIR leercoöperatie heeft al die ontwikkelingen geborgen in haar programma’s. Bewustwording gaat tot en met het doorbraakmoment. Empathie levert dan de nodige overtuiging rond de ethische werkelijkheid waarna het leven er ineens anders uit gaat zien. Kernwaarden gedreven co-creatie is dan een logische gevolg. We doen dit op alle leeftijdniveaus, professionele uitingen en structuren. Hoe meer mensen en instanties doorbreken des te intensiever we samen kunnen werken aan de grote uitdagingen van deze tijd.

De blog en communicatiesite van de STIR leercoöperatie

Enkele voorbeelden:

Met Turkse jongeren en AiREAS: https://aireas.wordpress.com/2015/12/05/multicultureel-aireas/

Met ROC (nu Summa): “Laat mij maar los”:  https://youtu.be/eHwEmxSBNTk

Met de hele stad Eindhoven: “AiREAS – Gezonde stad, gezonde lucht” : https://youtu.be/KxnuJz5y66E

Met het bedrijfsleven: “Beestachtig Leiderschap”: Beestachtig (1)

Met internationale innovatieve groei: https://youtu.be/cCPyOgc7S1I

Met bestuurders:

Het nieuwe besturen
Het nieuwe besturen

Vanaf 1 januari hebben we onze eigen locatie in Eindhoven om zoveel mogelijke sessies te kunnen organiseren met onze partners.

 • STIR Academy
 • leercoöperatie
 • Sectie-C
 • Daalakkersweg 2, 3 verdieping, lokaal 178
 • Eindhoven

Enkele partners: Nicolette Meeder, Jan-Karel Felderhof, Eugen Oetringer, Rustem Demir, Stichting Bij de Tijd, Leendert van Bree, Jean-Paul Close.