Nieuwe productieve organisatievormen

Binnen de Stad van Morgen is AiREAS ontstaan dat zich heeft ontwikkeld tot een inspirerende, multidisciplinaire samenwerkingsstructuur van uitsluitend partners. Het wordt gezien als een van de dynamische productiviteit culturen van de toekomst. Maar er is meer. In de uitvergroting van de waardecreatie in de Stad van Morgen wordt de link gelegd tussen wat wij samen hebben geleerd en de groei economie die eraan verbonden is door de kennis over te dragen aan andere organisaties.

Het brein als bron van inspiratie

Moderne inzichten over het functioneren van het brein en bijbehorende haperingen, storingen of infarcten vinden we ook in de organisaties met veel personeel, afdelingen die met elkaar moeten schakelen en de werkelijkheid zodanig moeten interpreteren dat de organisatie efficiënt, rendabel en productief zich ontwikkelt en reageert op constante veranderingen in de omgeving. STIR Academy is de organisatie binnen de Stad van Morgen die deze kennis uitvergroot wereldwijd door het aan te bieden in de sociaal economische context. De workshop van 16 en 17 juni, met terugkeer dag na de zomer is daar een voorbeeld van. Hier vindt u meer informatie:

Workshop
Workshop
Eugen Oetringer
Eugen Oetringer
Jean-Paul Close
Jean-Paul Close
Meedoen
Meedoen

Aanmelden kan ook zo: