Terugkoppelingen STB

Op uitnodiging van Andras Laszlo kregen de deelnemers aan de Spiritual Transformation in Business dag de gelegenheid terug te reflecteren aan de hand van een 13 tal vragen. Een belangrijk aantal van de deelnemers heeft daar gehoor aan gegeven. De reacties zijn verzameld in het PDF document dat u hier kunt downloaden:

STB-EINDHOVEN-FOLLOW-UP-ANTWOORDEN

Het doel van de bijeenkomst was om pioniers in een nieuwe maatschappelijke ontwikkeling, waarin de herpositionering van het zakenleven een belangrijk component is, met elkaar te laten kennismaken met de uitnodiging tot de vereniging van talent, inzichten en inzet samen.

Spiritual Transformation in Business Interviews

Op 17 April kondigde de Stad van Morgen de beweging van de Spiritual Transformation in Business aan, een co-creatie die vorm gegeven wordt door Jean-Paul Close (initiatiefnemer Stad van Morgen en grondlegger van Sustainocratie) en Andras Laszlo (initiatiefnemer GlobalVisioning.net) en waartoe alle mensen met een bezielde visie en talentvolle bijdrage over de veranderende werkelijkheid uitgenodigd worden zich te verenigen in daadkracht en dienstbaarheid voor de wereld. Als centrum voor deze toewijding en hulpverlening aan een era in ontwikkeling (die voor deze mensen al bestaat en ingevuld wordt) wordt het ouderlijk huis van Andras in het centrum van Europa (Brussel) aangeboden als ontmoetingscentrum. Het huis omvat een bibliotheek aan kennis en gastvrijheid die Andras koestert maar ook ruimtelijk en praktisch beschikbaar stelt aan de verenigingen beweging.

Recent nodigde hij een aantal vooraanstaande mensen uit om hun beeld van de Spirituele Transformatie in Business in woorden te brengen. Deze opnames zijn ervan het resultaat.

Aanvullend zal een aparte blog opgestart worden voor Engelstalige communicatie met de wereld waarin dit soort videos, boekbesprekingen, visies en adviesmogelijkheden worden gedeeld. Het is een blog van ons allemaal waar een ieder die zich verbindt met Talent en Inzet bijdragen aan kan leveren.