Waarom doen sommige steden, gebieden of bedrijven het beter?

Waarom doen bepaalde steden het fantastisch en andere vergelijkbare varianten het dramatisch slecht? Of bedrijven? Instellingen? Wat is het geheim van de smid?

Eigenlijk komt het op één ding neer. Ben je bereid zaken bij de bron aan te pakken? Of blijf je pappen en nathouden, brandjes blussen en dweilen met de kraan open? Lees hier het blogverhaal van Stad van Morgen partner Eugen Oetringer.

Eugen heeft al meerdere keren geïnvesteerd in onze uitdagingen als expert. Bijvoorbeeld tijdens de eerste fase van onze 2016 actie “Rijk van Dommel en Aa“, of samen met ons en ons uitwisselingsprogramma met Turkse studenten uit Turkije. Ook is hij mede grondlegger van de School of Talents door zijn inzet in de wereld van participerend leren voor mensen met ADHD, autisme of andere zogenaamde stoornissen. Maar nooit kwam de samenwerking structureel van de grond ondanks zijn enthousiasme en bewezen talent. Waarom? Niemand wilde naar de kern gaan…..Pappen en nathouden lijkt politiek aantrekkelijker dan echte maatschappelijke problemen aan te pakken.

Het zorgsysteem is zo’n voorbeeld. Het had al lang gesaneerd en geoptimaliseerd kunnen zijn, net als de banken en de bureaucratische overheid zelf. Maar dat willen vele gezaghebbers niet. Daar zijn allerlei aanleidingen voor. Leiderschap is geen politieke aangelegenheid, risicomijdend gedrag is dat des te meer. En belangen afwegingen in de context van macht en economie, niet verantwoordelijkheid. Daaraan hebben we derhalve niets behalve dat het ons als mens en medemens bakken met geld kost.

Wij burgers willen wel die bronaanpak want we zien onze belastingbijdragen alleen maar stijgen en er komt maar bar weinig terug. Ergens houdt het op. Ook ons geduld. Als de politiek en economie verkeerd aangestuurd worden dan doen we het zelf wel. En dat gebeurt al veel in heel Nederland. Het stille verzet.

Steden, gebieden en bedrijven die wel de kern van hun problemen aanpakken, een proactieve visie hanteren, waar personeel of burgers zich mee identificeren en samen willen werken, zijn uiteindelijk succesvoller op alle fronten.

Stad van Morgen biedt bestuurders de mogelijkheid (via de School of Talents) om dit te doen met de nodige expertise maar ook de maatschappelijke context van Sustainocratie, de participatie maatschappij. Het is niet echt moeilijk maar vergt de moed en het inzicht om te doen wat gedaan moet worden. Daar heeft niemand ooit spijt van gekregen.