De snelweg van de toekomst?

Op uitnodiging van Rijkswaterstaat kon ik de Stad van Morgen ideologie vertegenwoordigen tijdens de groepsdynamiek over “de snelweg van morgen”. Wat moet ik nu met mijn “mens centraal verhaal” tussen alle overheid, semi-overheid, aannemers en adviseurs over beton en verkeer? Toch nam ik de uitnodiging aan. Ook snelwegen horen erbij. Het is verrassend dat zo’n organisatie als Rijkswaterstaat iemand als mij in de denkgroep opneemt.

Met een open mind stapte ik erin. Tot mijn verbazing was ik niet de enige die met een context verandering meedeed. De meeste aanwezigen stonden vanaf het eerste begin open voor nieuwe inzichten, ook Rijkswaterstaat. De eerste sessie in September was vooral een verkenning waaruit al snel een geweldige dynamische sfeer ging bruisen dat leidde tot een mooie samenvatting van aandachtspunten. Het woord LEF was prominent aanwezig. De locatie was prachtig, een totaal contrast van wat je bij een snelweg kunt denken: een brouwerij!

De tweede sessie, begin november, focusde op vormgeving vanuit de energie van de eerste sessie. De helft van de oorspronkelijke deelnemers was overgebleven, nieuwe hadden zich toegevoegd. De groep kwam al snel op niveau 4 bewustzijn en gebiedsontwikkeling. Drie werkgroepen werden gecreëerd en tot mijn verbazing zit ik in alle drie.

Wat het eindresultaat zal zijn is nog te bezien. De intenties zijn innovatief en origineel, cocreatief en vooruitstrevend. Eigenlijk “erg Stad van Morgen”. Het is mooi om te zien dat mijn oude rol gaandeweg organisch wordt overgenomen door de vernieuwing in de overheid en ik mijn kennis kan overdragen in plaats van de kar te moeten trekken.

Toch heersen er nog twijfels. Op operationeel niveau gaat het de goede kant op. Maar krijgt deze ook voldoende mandaat en vrijheid om de intenties toe te passen. Of is het de zoveelste “gratis” consultancy ronde waarna de overheid haar (onze!) middelen verdeelt in het “ons ken ons netwerk” met een fles wijn en “dank voor het meedenken” voor de rest? Zolang Nederland geregeerd wordt door BTW, IB en VB blijft er altijd een bestuurlijke werkelijkheid die roet in het eten kan gooien. In essentie zijn we toe aan een nieuwe maatschappijvorm waarin de oude politieke economische hiërarchie verdwijnt en plaats maakt voor multidisciplinaire groepen die dienstbaar zijn aan de menselijke kernwaarden van Sustainocratie. Maar zover zijn we nog niet. Dus nu is het afwachten. De scheidslijn tussen wantrouwen en vertrouwen is in dit stadium flinterdun. Maar dat is geen drama. Tot voor kort was er alleen wantrouwen en uitsluiting. De vernieuwing in energie en cocreatie maakt indruk, waardoor er gezonde hoop ontstaat dat er daadwerkelijk doorgestoten wordt naar vastigheid in het uitvoeren van het niveau 4 participatie model. LEF?

Als ik over 100 jaar terug kijk……

Deze vraag stelde ik mijzelf toen ik geinspireerd werd door de vraag van blogger “theqbox” om uit de gehele wereldgeschiedenis een keuze te maken over “wie ik zou teleporten naar het hier en nu om wat vragen te stellen?”. Nu ben ikzelf niet zo gecharmeerd door de vele historische leiders en kijk ik liever vooruit. In 2113 zou ik mij afvragen wat er van Sustainocratie terecht is gekomen? Is het een zucht in de wind geweest en zou ik diep moeten graven om die oude boeken van mij weer een te kunnen lezen binnen de context van 100 jaar later? Of heeft het een effect gehad op mijn omgeving en is er ook door anderen wat mee gedaan zodat het bij heeft gedragen aan veranderingen? Over 100 jaar ben ikzelf geschiedenis en kan ik misschien aan mijn klein, klein, kleinkinderen vragen of ik mijn besluit van 2003 ook waargemaakt heb voor hen? Misschien kijken ze mij aan met een gezicht zoals wij tegen een holbewoner uit de oudheid aan kijken die met zijn stenen bijl geschiedenis schreef maar daar zelf geen enkel besef van had omdat hij of zij gewoon wat gemakkelijker vuur wilde maken. Vandaag voel ik een enorme gedrevenheid en passie om iets bij te dragen aan een mensenwereld waar ik van houd omdat ikzelf mens ben. Over 100 jaar zijn er weer vele mensen die met passie en gedrevenheid verder gaan. Is er dan helemaal niets veranderd? Of is er ergens nog een miniscuul overblijfseltje van die oude passie van mij voor mijn nageslacht. Het lijkt mij boeiend om daar naar terug te kijken.

Is het belangrijk? Nee, helemaal niet. Ik doe toch al datgene waar ik vandaag in geloof en waar mijn hart ligt. Dus wat er over 100 jaar gebeurt heeft geen enkele belang voor wat ik vandaag doe. Toch speelde deze vraag helemaal niet mijn gedachten toen ik als carriereman een jaar of 20 geleden mijn keuzes maakte. Mijn bijdrage aan de maatschappij was destijds te vertalen in de verkoopcijfers van de bedrijven waar ik voor werkte. Vanuit die optiek is mijn eigen transformatie wél relevant want nu vind ik 100 jaar vanaf nu even belangrijk als nu. Ik geloof zelfs dat als wij ons niet inzetten voor verandering NU dat wij niet eens een 2113 als mens zullen beleven.  Vanuit die optiek is het boeiend om mij af te vragen of er straks uberhaupt een terugkijk is en onder welke omstandigheden?

Als jij over 100 jaar terugkijkt wat zie je dan over vandaag, jezelf en 2013?