Archive | Ondernemer van je eigen leven RSS feed for this section

Wij hebben geen verzekering nodig, we hebben elkaar

18 Mei

“Wij hebben geen verzekering nodig, we hebben elkaar”. Met deze woorden maakte Dilek Demir het verband duidelijk tussen de Zuid Europese en Turkse familiecultuur en de kernwaarden van Sustainocratie. Aanleiding voor de uitspraak was het bezoek van een 20 tal jonge vrouwelijke ondernemers die op inspiratie-toer waren en de totaal gerenoveerde Edisonstraat aandeden waar de SINI Lunchroom gevestigd is.

Het bezoek was georganiseerd door Laura Conradi die zelf ondernemend bezig is op Strijp-S. De betrokken dames kwamen niet alleen uit Eindhoven maar ook uit andere steden.

“Wij hebben geen verzekering nodig, we hebben elkaar” is relevant omdat de sympathieke eigenaresse van SINI recent in haar lunchroom onwel werd en urgent opgenomen moest worden in het ziekenhuis met problemen aan haar hart. Normaliter in Nederland zou zo’n drama het sluiten van de lunchroom betekenen. Maar in het geval van SINI kwamen familie en vrienden in actie om het bedrijf draaiende te houden. “Een verzekering helpt je wel economisch maar bakt echt geen Turkse pizza’s en zet geen koffie of thee voor onze gasten”. Terwijl de eigenaresse rustig thuis kan uitzieken en lichamelijk maar ook psychisch kan herstellen groeit en bloeit het bedrijf met inzet van de spontaan betrokkenen. Ook de Stad van Morgen verplaatste vele vergaderingen naar de lunchroom zodat het nuttige met het aangename kon worden verenigd.

Het voorbeeld leverde ook de uitdaging op die we in onze COS3I (sociale inclusie, integratie en innovatie) hebben geformuleerd. Hoe kunnen we elkaar zodanig bijstaan, niet alleen vanuit de Sustainocratische stip op de horizon van samenwerking maar ook als het een keer misgaat bij een van de leden van de coöperatie. Hoe creëren we een vangnet voor de continuïteit van het bedrijf zolang de persoon in kwestie tijdelijk uit de running is? Vaak zijn het zzp-ers, kleine zelfstandigen die hun hele zekerheid hebben geïnvesteerd in dat bedrijf. Het Nederlandse zorgsysteem helpt wel bij het herstel van de persoon maar niet het bedrijf.  Daar willen we als COS3I vanuit het Sustainocratische gedachtegoed verandering in aanbrengen. Want ook in het land van vele zelfstandige ondernemers geldt uiteindelijk “Wij hebben geen verzekering nodig, we hebben elkaar”.

 

Groot Eindhoven brengt nieuwe reeks artikelen over Touwtrekkers 040

2 Mei

Groot Eindhoven is een begrip in de stad als gratis wekelijkse krant waar allerlei regionale wetenswaardigheden in staan die door een belangrijk deel van de bevolking wordt uitgeplozen. Verslaggever Bram W. van der Putte is al vele jaren actief in de journalistieke wereld en geeft sinds enige tijd zijn eigen gewaarwording en interpretatie van de wereld om hem heen weer op een vaak uiterst poëtische en gevoelige manier in zijn De woorden van Bram rubriek op zijn eigen facebook blog en in het weekblad.

Zo is hij ook met een nieuwe reeks (Touwtrekkers 040) begonnen waarin hij mensen die zich inzetten voor de stad Eindhoven aandacht schenkt. Een “cadeautje van Bram” eigenlijk en een hele eer om hiervoor benaderd te worden. Hij werkt erin samen met fotograaf Bert Jansen.

GE 03-05-2017 - Jean Paul Close-1

 

Weer een FRE2SH hectare erbij

1 Mei

Een familie in Gemert stelt voor meerdere jaren hun ruime achtertuin te beschikking voor FRE2SH verticale land en tuinbouw activiteiten samen met de sociale integratie en toegepaste innovatie aanpak van COS3I. De grond wordt bewerkt door mensen die zich via FRE2SH aanmelden voor de samenredzaamheid aanpak waarbij:

 • de opbrengst van de grond onderling verdeeld wordt en
 • de overschotten worden verhandeld met de bevolking in de stad (Eindhoven)

Het maakt niet uit wat voor oppervlakte aangeboden wordt aan FRE2SH. Dat kan een stuk landbouwgrond zijn, een grote achtertuin, een groot dak of een lege verdieping van een gebouw. Uiteindelijk gaat de samenwerking om het experimenteren met het terugdringen van de kwetsbaarheid van de stedelijke bevolking door

 • weer zelf rechtstreeks betrokken te raken bij onze voedselvoorziening
 • de relatie tussen stad en platteland naar gelijkwaardigheid te tillen
 • innovaties toe te passen die behoren tot de uitdagingen van deze tijd
 • mensen zich kunnen betrekken als ze weer actief deel willen nemen aan maatschappelijke processen samen met andere mensen.

Degene die de oppervlakte beschikbaar stelt deelt net zo mee in de verdeelsleutel als degenen die er arbeid of kennis in stoppen. De eigenaar van de oppervlakte heeft het extra voordeel dat het gebied aandacht krijgt door de waarde die erop ontwikkeld wordt. Men kan geen ruimte aanbieden voor een korte tijd. Stadslandbouw is een proces van lange adem om optimaal productief te worden. De eerste kleinschalige resultaten zijn in het eerste seizoen zichtbaar maar de echte productiviteit is pas optimaal vanaf het 5e jaar. Mocht u dus een terrein of ruimte beschikbaar willen stellen dan vragen wij om een overeenkomst te maken met FRE2SH van minimaal 3 jaar.

fre2sh logo

Belangstelling?

Samenwerken met India tegen de effecten van straling

18 Apr

Vandaag heb ik een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met het Indiase bedrijf SYENERGY ENVIRONICS Ltd uit New Dehli om samen te werken aan het verminderen van de schadelijke effecten van allerlei soorten straling op ons.

Environics

Referentielijst van deze Indiase specialist

Waarom dit zo belangrijk is vertelt deze natuurkundige en oud militair stralingswapen-deskundige Dhr. Barrie Trower in een uiterst verontrustend filmpje (met dank aan Rino Groenenberg, onze sympatieke klokkenluider):

Frankrijk heeft WIFI al uit kindercrèches gebannen. Nederland is een land dat vaak uit politieke economische motieven de laatste wil zijn om zich te herkennen in haar bestuurlijke verantwoordelijkheid over de gezondheid van haar burgers. Er zijn namelijk twee manier om met de duurzame vooruitgang van ons bestaan om te gaan:

 1. Als sidekick van een politiek economisch systeem dat via een kostbaar zorgsysteem tracht te repareren wat het zelf kapot maakt,
 2. Of als sturend mechanisme waar politiek en economie, maar vooral duurzaam vooruitstrevend menselijk welzijn, aan wordt ontleend (Sustainocratie).

Als het 1e overheerst dan nemen wij burgers zelf verantwoordelijkheid en verenigen ons coöperatief in initiatieven van de Stad van Morgen (stichting STIR). We bewijzen gaandeweg dat 2. veel beter is voor ons als land en gemeenschap totdat er een moment komt dat we 2. van ons leiderschap gaan eisen.

We zoeken voor de MoU een aantal showcases in de regio Eindhoven die tegen speciale (prijs)voorwaarden samen met ons partnerconsortium een straling beperkingsproject aan willen gaan om zo aan te tonen hoe gezond en effectief de aanpak is voor het personeel en het bedrijf. Het gaat dan niet alleen om de door de mens geproduceerde straling (wifi, mobiele telefoons, TV schermen, enz) maar ook andere, natuurlijke vormen (aardstraling, nucleaire vormen in grondstoffen die we gebruiken, enz). In dit artikel wordt verwezen naar de werkgever die personeel onbewust blootstelt aan gevaarlijke straling. We zoeken dan ook de werkgevers die daar wat aan willen doen door samen een analyse te maken en te zorgen voor een aanpak die de productiviteit niet schaadt maar aantoonbaar verbetert.
FB_IMG_1492421544573

 

 

5 April Uitnodiging Burgerdebat Wij in de Stad

21 Mrt

5 april TU/e

Eindhoven: schone energie, geen afval, actieve burgers als motor.

Een innovatieve stad als Eindhoven, de tweede motor van de Nederlandse economie, staat voor de opdracht aan een duurzame toekomst te werken, met een gezonde en schone leef- werk- en woonomgeving, en een antwoord op de vraag aan energie die het klimaat niet belast. Volgens deskundigen kan de regio Eindhoven in deze transitie zelfs een cruciale rol spelen vanwege de vele technologische kennis die hier aanwezig is.

Een vitale stad is een duurzame stad, daar is bijna iedereen inmiddels wel van overtuigd. Maar hoe doen we dat? Wat is daarvoor nodig? Wat betekent zo’n stip op de horizon voor de burgers en het bedrijfsleven? Wanneer is Eindhoven een stad zonder vervuilende auto’s, afval en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen?

Het thema ‘Duurzaamheid in de stad’ staat op woensdag 5 april centraal tijdens een ‘Burgerdebat’ dat wordt georganiseerd door ‘Wij in de Stad’. Het is het derde in een reeks waarin de toekomst van Eindhoven centraal staat. Eerder kwamen ‘Wonen in de stad’ en ‘Sociale verbondenheid in de stad’ al aan de orde. Het laatste debat, dat in het najaar plaatsvindt, gaat over ‘Macht in de stad’.

Voor het thema van deze avond is ‘Wij in de Stad’ een samenwerking aangegaan met VSI, de alumnivereniging voor scheikundig ingenieurs op de TU/e. VSI treedt ook op als mede-gastheer van de bijeenkomst.

De debatavond op 5 april telt drie inleiders die elk in een tijdsbestek van circa een kwartier vanuit een wisselende invalshoek zullen inzoomen op het thema duurzaamheid.

Erik Langereis van het onderzoeksbureau Differ, die oa de Metropoolregio Eindhoven adviseert bij de energietransitie, trapt af met het schetsen van de uitdagingen waar we voor staan.

Vervolgens spreekt Jean Paul Close, initiatiefnemer van de ‘Stad van Morgen’, over het concept van de sustainocratie

en tot slot gaat directeur Frans van Strijp van afvalbeheerder Cure in op een regio waarin afval niet meer bestaat.

Tussen en na de inleidingen is er gelegenheid tot discussie. Dat doen we aan de hand van een aantal stellingen.

Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor dit Eindhovens Burgerdebat. U bent van harte welkom op 5 april in het Auditorium van de TU/e, collegezaal 11.

Inloop 19.30, aanvang 20.00 uur. Einde van de avond rond 22.00 uur. Toegang is gratis, consumpties zijn dit keer voor eigen rekening.

Hans Horsten is opnieuw bereid gevonden de avond te leiden. Wij denken weer een interessante en inspirerende avond voor u in petto te hebben. Een avond die u natuurlijk zelf mede bepaalt.

Resten ons 2 punten:

1. zou u dit bericht willen doorsturen naar personen of instanties waarvan u denkt dat ze ook belangstelling hebben voor het Burgerdebat en/of dit thema;

2. wanneer u van plan bent te komen wilt u dit dan doorgeven via het volgende e-mailadres: Burgerdebat@ergon.nu

Wat ons betreft tot 5 april!

Organisatoren: Jan van de Sande/Bert van Tol/Ton Siroen/Hans Lamers.

Geluk(t) lijstje Maart 2017

19 Mrt

Op 16 Maart vierden we in het Designhuis het waarden-gedreven ondernemen dat zichtbare resultaten heeft geleverd in Eindhoven. Hierdoor kan het pioniersschap verder zich ontplooien in een fase van groei en economische verbondenheid. Sustainocratisch ondernemen wordt beoordeeld volgens het 4 x winst principe. Deze vorm van ondernemen wordt ook wel het ondernemen van de 21e eeuw genoemd. In plaats van mens en planeet te gebruiken uit economisch eigenbelang wordt mens en planeet gediend waaraan economie wordt ontleend.

Geluk(t) 4 x winst

Er zijn nog niet veel ondernemingen die 100% voldoen aan deze criteria. Veel 20e eeuwse ondernemers scoren zelfs negatief waardoor ze waarde onttrekken aan mens en planeet, en daardoor indirect ook aan de maatschappij en economie wegens de consequenties die we via belastingen, regelgeving en kostbare oplossingen weer goed moeten proberen te krijgen. Veel ouderwetse vormen van waarden gedreven ondernemerschap werden geschaard onder de noemer van vrijwilligerswerk of stichtingen. Maar dat is aan het veranderen. Veel wordt nu gedaan als coöperatie waarin geld als middel wordt gezien en niet als doel. Vaak kan ook een alternatieve waardensysteem de rol van de Euro overnemen omdat deze beter past.

Omdat deze vorm van ondernemen nog moet ontstaan als geaccepteerde norm zijn pioniers hierin een applaus waard. Dat is de taak van Geluk(t), een tweejaarlijks evenement dat deze ondernemers en hun initiatieven voorziet van een welverdiende schouderklop. We onderscheiden vier stadia in ondernemen:

 1. Visie
 2. Pionier
 3. Groei
 4. Volwassen

Het blijkt heel moeilijk om de fasen succesvol te doorlopen omdat elk een geheel eigen aanpak vergt. Op het schakelvlak gaat het vaak fout. Geluk(t) waardeert vooral sustainocratische (4x winst) ondernemingen (score boven de 0) die de pioniersfase hebben voltooid of er midden in zitten maar wel al zichtbaar hebben gemaakt.

1. De Brabantse Health Deal  (score:  75)

Deze kwam als eerste aan bod. Het is boeiend om te zien dat hier de beeldvorming doorbroken wordt dat ondernemen alleen gaat om geld verdienen. Ondernemen is een werkwoord dat “iets doen” betekent. Sustainocratisch ondernemen is “iets doen binnen de 4 x winst kaders”. Dat kan ook gedaan worden door wethouders en ambtenaren die samen een nieuw beleidskader weten door te voeren op bestuurlijk niveau. De deal scoort maximaal op het zijn’s niveau maar mist nog de operationele uitvoering.

Geluk(t) health deal

2. Geluksweek (score: 63)

Dit initiatief in het Parktheater geboren. De gepassioneerde initiatiefneemster Marion Reus kwam vertellen hoe het was ontstaan en aansluiting vond bij Fontys. Nu groeit het in andere gebieden als een lopend vuurtje.

Geluk(t) geluksweek

3. Groene dialoog (score: 25)

De dag ervoor hadden we het Geluksdiner genoten in S-Plaza. De groene dialoog is een initiatief dat de voedsel verduurzaming bespreekbaar maakt. Wekelijks komen geïnteresseerden bij elkaar en bespreken gerelateerde thema’s. De activiteit bestaat al ruim 3 maanden en gaat gestaag door.

Geluk(t) groene dialoog

4. Duurzame kost (score: 38)

Op Strijp-S in het Veemgebouw is 1200 m2 in gebruik genomen voor binnenstedelijke voedselproductie middels aguaponics en permacultuur. Jos Hakkennes vertelt over zijn initiatief, de uitdaging en plannen. Natuurlijk willen we allemaal een keer de forel en groenten bij hem komen eten.

Geluk(t) duurzame kost

5. Fietstaxi  (score: 63)

De eerste fietstaxi heeft echt rondgereden in Eindhoven. Na veel overleg en plannenmakerij werd uiteindelijk de eerste fietstaxi bemachtigd en zijn de proefritten vol enthousiasme uitgevoerd.  De pioniersfase werd zo afgerond en kreeg de status Geluk(t). Geluk(t) taxiDe overgang naar continuïteit en groei blijkt echter nogal wat problemen op te leveren.

6. E52 (score: 38)

Deze online journalistiek heeft een geheel eigen karakter.

Gelukt E52

7. Deep Look (score: 50)

Deze lichtelijk autobiografische film van Veysi Yildirim is aangrijpend omdat het de wereld in slow motion weergeeft zoals deze wordt beleefd door Veysi, een Turk die is opgegroeid in Den Haag. Het is een muziekfilm met een unieke kijk op het leven van iemand die doof is geboren.

Geluk(t) deeplook

8. S-Plaza (score: 50)

Het interculturele centrum van Patrick van de Voort in de oude Schellensfabriek waar men samen kan eten, muziek maken, overleggen, ontmoeten, enz.

Geluk(t) splaza

De volgende Geluk(t) bijeenkomst is tijdens DDW2017.

Fietstaxi is Geluk(t) 16 maart

12 Mrt

Donderdag 16 maart vanaf 18:30 vieren we “Geluk(t)”, ondernemersinitiatieven met aantoonbare maatschappelijke en ecologische impact  potentieel volgens de principes van Sustainocratische kernwaarden. Iedereen is welkom in het Designhuis om kennis te nemen van de inzet van deze ondernemende burgers.

Fietstaxi in Eindhoven

Toen de Stad van Morgen duurzame mobiliteit op haar agenda plaatste in 2009 werd het programma “mijn roze Ferrari dag” bedacht. Het omvatte de verleidende aanpak om een grote diversiteit aan mobiliteit opties beschikbaar te stellen aan de bevolking ter vervanging van de auto. Er waren twee criteria die daarvoor het belangrijkste werden geacht:

 • het alternatief zou net zo direct toegankelijk moeten zijn als de auto maar minder of geheel niet vervuilend,
 • het alternatief zou veel leuker moeten zijn dan het hebben van een eigen auto.

Overal in de stad werden mobiliteit eilanden gepland waar de diversiteit van een leenfiets, fietstaxi tot en met een roze Ferrari werden aangeboden.  Afhankelijk van het humeur, het weer en de behoefte van iemand op zo’n dag kon men vrij kiezen tussen alle vormen van mobiliteit. Elk eiland kreeg een ondernemende functionaris waardoor er werkgelegenheid werd gecreëerd en de bestaande auto’s zouden worden verhandeld met een muntsysteem voor het gebruik van de mobiliteit innovatie als vergoeding.

Het kwam echter niet van de grond.  Net als zoveel dingen niet in die beginfase. In plaats van ons te ontmoedigen begonnen we te beseffen dat de innovatieve aanpassingen in de stad te maken hadden met allerlei krachtenvelden. We moesten met geduld ons doorzettingsvermogen op de proef stellen en doorbraken realiseren daar waar de mogelijkheid zich zou voordoen. Anno 2017 is het zover, 8 jaar later! Ik was met een Belgische gast een van eerste klanten van de Eindhovense fietstaxi. Het was een van de vele spinoff initiatief van een grote club mensen die zich lieten inspireren door het Groene Vlinderproject (voor het scheppen van werkgelegenheid). Na allerlei spanningen te hebben overwonnen was het uiteindelijk de investeringsbereidheid van een enthousiaste, gepensioneerde en ondernemende stadsbewoonster die zorgde dat de eerste fietstaxi beschikbaar kwam. Onze rit ging van het Station naar Strijp-S (waar we helemaal niet hoefden te wezen maar  we hadden toch een bestemming nodig ;-). Het was eindelijk Geluk(t)!

De fietstaxi moet zich verder nog ontwikkelen maar het begin is gemaakt.

20170210_115856.jpg