Programma Stratums COS3i Festival van zondag 8 oktober

Op de dag van de Marathon organiseert COS3I van de Stad van Morgen, samen met het wijkgebouw Fab28 in Stratum, een wijkgericht participatie festival. We gaan 11 uur ’s ochtends van start en eindigen om 11 uur ’s avonds.

’s Avonds vanaf 18:00 is er live muziek van Music with Strangers, een muzikale samenwerking van expats. De bar is open en uit de keuken kunnen nog lekker dingen komen vanuit het samen eten programma. Ook kunt u biljarten, darten of gewoon met de buurtbewoners netwerken. COS3i muntjes voor drank of hapjes kosten 2€ per stuk….

 • Music with Strangers
 • Afgaans restaurant (van de Tongelresestraat) heeft een proeverij….

Overdag zijn er vooral activiteiten die men gratis of tegen geringe kosten kan bijwonen. Het zijn introducties van workshops of activiteiten die met enige regelmaat terugkomen in het wijkgebouw en waar wijkbewoners zich bij aan kunnen melden.

 • marktkraampje met leuke spullen uit natuurlijke spullen en afval textiel
 • workshops eten maken,
 • workshop leuke dingen maken uit afval
 • verhalen vertellen uit Zuid Amerika samen met gitaar muziek (tussen 3 en 5)
 • FRE2SH tomaten soep uit de stadstuinen
 • Hamburgers bakken
 • Krijten (Cuddle Sheets)
 • Schminken…

24 februari mini symposium Gezonde Stad

We zijn steeds bezig met de gezonde stad middels burger en bestuurlijke interactie, participatie, leerprocessen en samenwerking. Soms komen er mensen voorbij die we gewoon willen ontmoeten omdat ze ons met inzichten of technieken kunnen helpen. Dan organiseren we een mini-symposium.

Vrijdagmiddag 24 februari – 14:00 tot 17:00 – Eindhoven

Locatie – Designhuis – Stadhuisplein 3

14:00 Omgaan met Straling
(Ajay Poddar – oprichter en algemeen directeur van Syenergy Environics – India)

Syenergy is al 30 jaar actief op gebied van het beveiligen van de mens voor stralingen die wijzelf veroorzaken (mobiele telefoons, TV en computer schermen, WIFI, enz) en die op bepaalde concentratiepunten voorkomen in de natuur. Dhr. Poddar vertelt ons over zijn ervaringen en wil graag met de Stad van Morgen een proef opstarten om aan te tonen hoeveel onze gezondheid erop vooruit gaat als we structureel aandacht besteden aan dit onzichtbare gevaar.

15:00 Autoloze binnenstad
(Jean-Paul Close – initiatiefnemer van de Stad van Morgen, AiREAS en COSI reflecteert over alternatieven voor bereikbaarheid en vervoer)

Als we de ring in Eindhoven als grens beschouwen van een autoloze binnenstad hoe zouden we dan op creatieve wijze toch de stad optimaal bereikbaar kunnen maken? Er ontstaat een nieuwe visie over de rol van de ring terwijl we met fietstaxi’s en elektrische voertuigen de binnenstad gaan zien als gezonde plek voor ontmoetingen, productiviteit en kwaliteit van leven.

16:00 Geïntegreerde diervriendelijke intensieve veehouderij
(Ingolf Kruseman is een visionair architect en visualisator op gebied van de Stad van Morgen. Onderdeel daarvan is hoe we omgaan met dieren …..een transitiepad voor Brabant?)

Uit zijn enorme pakket aan “Stad van Morgen innovaties” focussen we op de mogelijke rol van geïntegreerde diervriendelijke oplossingen in combinatie met gezonde verstedelijking. Dit thema speelt enorm in Brabant en inspiratie kan dienen voor het ontwerp van transitiepaden naar een meer natuurlijke samenhang tussen voedselbelangen, de mens en ons milieu.

17:00 einde

Stages – 40 beroepsontwerp gerelateerde leer-werk stages in de School of Talents

In 2017 biedt School of Talents in samenwerking met partners zoals AiREAS 40 stages aan voor afstudeerders uit verschillende studierichtingen, of werkzoekende professionals in een uitkeringssituatie. Voorwaarden voor aanmelding:

 • Herkent zich in de kernwaarden van Sustainocratie
 • Voelt zich niet op zijn of haar plaats in de bestaande arbeidscultuur noch aanbod
 • Wil graag experimenteren vanuit de sustainocratische prikkel, heeft zelf ideeën of kan zich vinden in een van de stagedossiers die al klaar liggen (zie hieronder)?
 • Is gemotiveerd en ondernemend
 • Werkt zelfstandig maar is ook een teamspeler
 • Wil graag de eigen inzet en creatieve toekomst vorm geven

Nieuwe beroepsrichtingen
Dankzij onze bewustwording over de noodzaak om te werken aan maatschappelijke en ecologische kernwaarden ontstaan er totaal nieuwe beroepsrichtingen. Deze komen niet zomaar tot stand. Er gaat een flinke dosis experimenteel uittesten aan vooraf. Dat werk doen afstuderende jongeren uit MBO, HBO en universitair onderwijs. Zij ontwerpen zogezegd de nieuwe arbeidsmarkt waar ze zelf uiteindelijk ook hun toekomst in kunnen vinden.

De menselijke kernwaarden staan centraal maar de weg er naar toe zit vol toegepaste innovatie op gebied van gedragspsychologie, technologie, nieuwe producten en diensten, herziening van wet en regelgeving, holistische samenwerking, communicatie technieken, enz. Voor elke denkbare discipline is er wel een uitdaging beschikbaar of we bedenken het samen. De overheid en bedrijfsleven doen mee terwijl de stages zich vooral richten op burgerparticipatie en betrokkenheid.

Huidige stagemogelijkheden op zoek naar kandidaten (er komen er steeds meer bij):

* wijkgerichte zorg voor elkaar vanuit kwaliteit van leven.
* eco-driving door toepassing van uitdagende spelelementen en beloning.
* gezonde lifestyle voor jongeren middels interactieve samenkomsten en activiteiten.
* welkomsintegratie programma voor nieuwe Nederlanders.
* arbeidsvreugde, geen stress meer op het werk en toch top productiviteit.
* kwaliteit van leven in en om gebouwen.
* communicatie uitwerking Brabantse Health Deal samen met de provincie Noord Brabant.
* stimulans tot autoloze stad vanuit burgerparticipatie samen met de Gemeente Eindhoven.
* Communicatie en activiteiten ondersteuning voor Eindhovenaar die de wereld rondfietst en vertelt over de menselijke kernwaarden. (3 jaar, minstens 6 stages van 6 maanden).

Reeds ingevuld:

* Wijkgerichte ondernemerschap Eindhoven gezond binnenklimaat
* Waarom is stadslandbouw zo belangrijk?

PhD promovendus: Ms Berti –  PhD on environmental health & smart technologies

We zijn betrokken geweest bij o.a.:

 • Stage van Wietske Doornbos – Stage bij LievensCSO – “Handreiking voor een gezonde leefomgeving” – WUR
 • Stage van Jason Clark – Stage bij AiREAS – “Waarom verbinden mensen zich aan AiREAS?” – Fontys download here:   final-report-aireas-version-2-0

De stages worden geadopteerd door overheid en bedrijfsleven of resultaat gedreven uitgevoerd middels maatschappelijk ondernemerschap volgens het 4 x winst principe en de 5K methode. Burgerparticipatie en betrokkenheid staat centraal.

Meedoen? Mail: jp@stadvanmorgen.com

20160418_161232
Tafels in multidisciplinair gesprek over project mogelijkheden

STIR HUB inspiratie programma Januari 2017

In januari organiseren we verschillende internationale en landelijke skype en webinar sessies om inspiratie te delen rond maatschappelijk ondernemerschap thema’s.

hub-jan-17-invitation

Skype is tussen lokale STIR HUB ondernemer clubs met het oog op het implementeren van de innovaties. Webinars zijn voor iedereen maar met gelimiteerde interactie.

Dutch Design Week en de Mijnenveger

Je loopt zo rond tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven en dan sta je ineens oog in oog met de Afgaan Massoud Hassani. Ik ben op zoek, samen met STIR partner en Turk Rustem en zijn vrouw Dilek, naar inspirerende samenwerking voor ons uitwisselingsprogramma van studenten die we bewust willen maken van allerlei werkelijkheden en de menselijke kernwaarden.

De werkelijkheid van Massoud ontstond in Afghanistan waar hij als kind speelde in een door landmijnen vervuild landschap. Toen hij naar Nederland kwam zag hij speelgoed dat een bron van inspiratie werd voor het ontwerp van een mijnenveger in de vorm van een GPS gestuurde bol.
image

image

Het is natuurlijk fantastisch dat een van de kernwaarden van Sustainocratie, veiligheid, op zo’n manier aandacht krijgt. De agressie van landmijnen is al erg genoeg, de perverse economie er achter is nog verwerpelijker. Dat uiteindelijk dit met bamboe, plastics en een nobel design aangepakt kan worden, om veel menselijke slachtoffers te voorkomen in die vervuilde gebieden, is geweldig. Van het een komt het ander en ontwikkelt hij drones die helpen bij het in kaart brengen van de onveilige gebieden.
image
image

Bezig zijn met menselijke kernwaarden blijkt wederom verbindend te werken. Met onze studenten gaan we ook met deze inspiratie aan de slag.

Met het oog op AiREAS

Nu ik de strategische agenda van AiREAS aan het opsommen ben om te delen met alle leden van deze dynamische gezonde steden groep, valt mij op hoeveel lijnen er uit staan, in Eindhoven, Breda en Helmond maar ook nationaal, in Europa en zelfs met China.

Alle ogen op AiREAS komt dan helemaal tot uiting toen ik probeerde AiREAS Eindhoven samen te vatten in een enkel creatief beeld. Daar komt ook iets uit dat lijkt op een oog. Kijk zelf:

Blauwe ogen doen het goed in de Stad van Morgen
Blauwe ogen doen het goed in de Stad van Morgen

Dat geeft tegelijk betekenis aan thema’s als “de kijk op de wereld” of “perceptie” dat ons allen beïnvloedt in ons dagelijks functioneren. Kan dat ook op stadsniveau? Met de juiste bezieling en uitdagend hoger doel wel blijkbaar. Door dat oog ontstaat een kijk en verwerkingsproces dat alle inwoners en bezoekers van de stad aangaat én betrekt. Het geeft zintuigen aan een stad en als eco-systeem reageren we daarop.

De andere initiatieven van de Stad van Morgen vertegenwoordigen bij nader inzien juist geheel andere organen:

 • FRE2SH is minder een oog en meer de creatieve handen waarmee de groep zich voorziet in haar basisbehoeften in samenhang met kennis, vaardigheden en de natuur.
 • STIR Academy is daarbij vooral ons stemgeluid en de manier waarop we communiceren met anderen om zo ons leerproces te versterken met inspiratie, innovatie en implementatie (triple “i”) terwijl wij dat ook met de anderen doen.
 • SAFE is ons zesde zintuig dat ons verbindt met de spirituele kracht van onze natuur en op zoek gaat naar evolutie en veiligheid.

Stad van Morgen zelf is dat gebiedsgebonden lichaam waarin alles (oog, handen, stem, gevoel) een oorsprong en plekje heeft en gedragen wordt in een eigen evolutionaire ontwikkeling alsof we een fysieke werkelijkheid zijn, een organisme en identiteit, binnen en vanuit onze cocreatie dynamiek.

En dat misschien ook echt zijn, een nieuwe soort……

De kracht van innovatie, nieuwe serie STIR avondcolleges

STIR Academy is nu formeel opgenomen als partner in het Smart City & Communities programma van de EU wegens ons commitment om in netwerkverband kennis en inspiratie in Europa te delen. Eindhoven is ons centraal coördinatie centrum voor HUBs in elke stad van de EU.

Nieuw seizoen STIR avondcolleges:

Het nieuwe seizoen van de STIR Avondcolleges staat in het teken van:

De kracht van innovatie

Overal in onze omgeving constateren wij veranderingen die in een versneld tempo ons maatschappijbeeld transformeren. Dat geldt niet alleen voor Eindhoven of Nederland. In de hele wereld zijn mensen en instellingen bezig met innovaties die voortkomen uit visie of noodzaak. Veranderingen lijken in een stroomversnelling te komen waardoor het geoefende oog allerlei kansen ziet voor de toepassing ervan in de eigen omgeving.

Dit avondcollege-seizoen wil de innovaties in de wereld zichtbaar maken, de initiatiefnemers aan het woord te laten en hen uit te laten leggen wat zij hebben gedaan om door te breken waardoor hun verandering tot een succes werd. Maar inspiratie is niet genoeg. We willen er ook wat mee doen.

Van inspiratie naar innovatie
De STIR Academy gaat een stapje verder en nodigt uit om, naar aanleiding van de avondcolleges, in groepsvorm te kijken of de inspiraties uit de wereld toegepast kunnen worden in onze omgeving. We stimuleren het ontstaan van nieuw ondernemerschap, samenwerking en internationaal netwerken. Net als er elders in de wereld inspiraties ontstaan waar wij wat mee kunnen zien we in Eindhoven ook innovaties die van belang kunnen zijn voor de wereld.

Internationaal STIR netwerk
De STIR Academy heeft een Europees netwerkinitiatief opgezet dat de steun geniet van de Europese Gemeenschap binnen de kaders van Smart Cities en Communities. STIR Academy in Eindhoven is de motor van verandering en levert kennis en inspiratie om dit succesvol toe te passen, te borgen en uit te vergroten. Reeds 4 jaar zijn wij actief in Eindhoven met veel resultaten en kennisontwikkeling op gebied van sociale, technologische, educatieve en zelfs bestuurlijke innovaties. Onze specialiteit is bewustwording, co-creatie en samenwerking. Voorbeelden in de meest complexe vorm zijn AiREAS (gezonde stad) en FRE2SH (zelfredzaamheid en productiviteit) die nu ook op Europees niveau uitgerold worden via onder andere de EU.

Het vernieuwende kader van STIR Academy en daarbij de STIR Avondcolleges is bewustwording en duurzame menselijke vooruitgang. Daar zijn veel verschillende opvattingen over die tot uiting komen in de innovaties die zich in de wereld presenteren. Die zijn zeker niet altijd product georiënteerd of gericht op de consumentenmarkt. Letterlijk alles wat we ooit gewend waren wordt ter discussie gesteld. De STIR avondcolleges zijn daarom een instrument om samen de verschillende invalshoeken te belichten en te kijken hoe wij er zelf, binnen de context van onze eigen veranderende maatschappij mee omgaan.

Organisatie

Structuur STIR Academy
Structuur STIR Academy

Een STIR HUB opzetten?

Een STIR HUB is een soort franchise van de eerste die in Eindhoven ontstond. U verbindt aan het STIR Academy kader en spelregels maar vult het zelf de lokale activiteiten in voor het gebied waar u innovaties wenst te introduceren en verbinden met het STIR Netwerk. STIR Academy zorgt voor een stroom van inspiratie, relatie met de EU, het managen van overkoepelende projecten en het waarborgen van ondernemersbelangen door het STIR netwerk heen.

Kosten:  50€ per maand voor STIR HUB franchise. 

Deelnemen:

1. De avondcolleges zijn open toegankelijk voor iedereen die zich wenst te oriënteren op gebied van inspiraties, innovaties, goede voorbeelden, ondernemerschap en transformaties. Kosten:

Nieuwe deelnemers: 20€ per college 

Abonnement houders: 1 AiREAS munt

Projectgroep leden: 10€

2. De werkgroepen zijn open voor deelname voor iedereen (individu, bedrijf en overheid) die zich wil oriënteren op toepassing van inspiratie en naar een project wil toewerken, inclusief financiering, steun, samenwerkingsmogelijkheden, enz. Deelname aan werkgroepen is op basis van abonnement van 3 maanden. Tijdens de werkgroepen wordt het nieuwe ondernemen gecoacht met het oog op het zoveel mogelijk opstarten van initiatieven. Abonnementen zijn per blokken van 3 maanden en verlengbaar. Deelnemers maken zelf de keuze om door te gaan of te stoppen (wegens projecten of anders). 

Deelname: 20€ of 1 AiREAS munt (zie abonnement)

3. De projectgroepen zijn besloten voor degenen die tot een ondernemersinitiatief zijn gekomen en samen een project hebben gedefinieerd. Kosten:

 • 5% of 10% (afhankelijk grootte) over projectfinanciering voor internationale structuur (inclusief bron van inspiratie)
 • 5% of 10% (afhankelijk grootte) over project financiering voor begeleiding naar subsidie, EU, overheid, groei, enz

Abonnement:

U kunt een abonnement kopen voor 150€ (plus btw) waarvoor u 10 AiREAS munten krijgt. U kunt dan zelf kiezen waar u aan meedoet en wanneer. 

 • Avondcollege:  1 AiREAS munt 
 • Werkgroep:  1 AiREAS munt

Agenda:

Avondcolleges: Het nieuwe seizoen gaat op 2 september van start. De avondcolleges worden gehouden in Fontys Eindhoven, Rachelmolen 1, Gebouw R1, 1e verdieping.

Tijd van: 19:00 tot 21:30

Werkgroepen: volgens deelname en interesse

Projectgroepen: volgens project

Belangstelling? Contactpersoon: Nicolette Meeder nicolette.meeder@stadvanmorgen.com Tel: 0654282812