AiREAS, Buurauto en sociale integratie

De sociale ongelijkheid in onze maatschappij is enorm. De minder bedeelde mens heeft een structurele achterstand in het ontwerp van een duurzaam leven:

 • incassobureaus doen de maandlasten stijgen,
 • men kan geen auto hebben wegens de kosten of men is aangewezen op een tweede hands goedkoop modelletje,
 • laat staan meedoen met hybride en elektrische mobiliteit
 • een baan bezoeken die te ver is lukt dan al niet waardoor men geïsoleerd en beperkt raakt van de banenmarkt
 • het negatieve zelfbeeld groeit door deze beperkingen waardoor zelfvertrouwen ondermijnd wordt en men vaker toevlucht zoekt tot alcohol, drugs, eenzaamheid, sociale afzondering, hetgeen de participatie alleen maar moeilijker maakt.

De rijker mensen hebben die problemen niet en worden maatschappelijk gesteund door de overheid met aftrekposten, voorzieningen, subsidies, enz die onder het mom van verduurzaming de ongelijkheid alleen maar doet stijgen.

Hoe zou het zijn als mensen in de bijstand of met de lagere inkomens ook met een mooie, duurzame elektrische auto naar hun toekomstige werkgever kunnen rijden? Of hun eigenwaarde opvijzelen door eens een keer goedkoop met gezin te kunnen toeren in enige luxe? 

Hoe zou het zijn als deze minder bedeelde groep het goede voorbeeld geeft aan alle middeninkomens die het gemak van een eigen auto voor de deur niet ter discussie stellen? En zo de stad ruimtelijk blijven vervuilen met vele duizenden ongebruikte en geparkeerde voertuigen die niets bijdragen aan het welzijn van de stad? Stappen zij op termijn ook over op de deelauto met alle voordelen van dien?

En de overheid?

Stad van Morgen, in samenwerking met AiREAS (luchtkwaliteit, gezondheid en mobiliteit), Buurauto (specialist in een deelformule met elektrische voertuigen), COS3i (sociale integratie) en Fab28 (wijkverbindend initiatief in stadsdeel Stratum van Eindhoven) beginnen samen een integraal sociaal mobiliteit plan met als proefgebied: Stratum. We gaan het volgde doen:

 • Openen de inschrijving voor sociale deelname aan gedeelde elektrische mobiliteit in Burghplan en omgeving.
 • Bieden elektrische auto, fietsen en bakfietsen aan in HUB vorm voor het ontwerp van sociale dienstverlening, betrokkenheid en participatie…
 • Creëren in samenwerking met lokale partner de benodigde lokale energie zelfvoorziening voor deze mobiliteit
 • Ontwikkelen samen de transitie van bijstand naar een baan of ondernemerschap binnen de context van de Sustainocratische kernwaarden en innovatiestromen.

Het doel is om het gehele metropool gebied Eindhoven te voorzien van deelmobiliteit binnen de wijken, de sociale ongelijkheid te vereffenen en alle lagen van de bevolking toegang te geven tot verduurzamende faciliteiten, diensten en participatieve betrokkenheid.

Even wat bewustwordingsinformatie:

 • sociale ongelijkheid is een van grootste problemen van deze tijd die verduurzaming in de weg staan.
 • de kosten van een benzine auto in eigendom zijn al snel 500 tot 1500€ (als we aanschafkosten, verzekering, parkeerlasten, benzinekosten, verzekeringen en belastingen verdelen over de maand met aftrek van restwaarde van het voertuig). Aan de ondergrens zitten de tweede hands auto’s, bovengrens de duurdere nieuwe autos.
 • dit zijn onmogelijke bedragen voor mensen die met een minimum rond moeten komen. Zij zijn derhalve structureel uitgesloten van de moderne tijd met alle gevolgen van dien.
 • een elektrische deelauto staat al ter beschikking voor minder dan 50€ per sociale deelnemer, mits we ons in de wijk weten te organiseren. Dat is precies wat we gaan doen en daarvoor is het sustainocratische participatie kader (samen verantwoordelijkheid nemen: overheid, innovatief ondernemen, inwoners en kennis) fundamenteel.
  • Overheid – nog niet betrokken helaas, misschien na de raadsverkiezingen 21 maart?
  • Innovatief ondernemen – Buurauto, energie040, stichting BOSS-Baas,
  • Inwoners – Fab28 in Stratum, vele andere partners in andere wijken, belangenverenigingen, enz
  • Kennis – AiREAS (luchtkwaliteit) en COS3I (sociale integratie)
  • Verbindende coördinatie – Stad van Morgen

Wilt u meedoen? Heeft u misschien buren of familieleden die hier baat bij hebben of wilt u hen hierbij helpen? Het kan allemaal. De komende weken organiseert de mobiliteit kring van Stad van Morgen’s COS3I sociale integratie bijeenkomsten en verbindende samenwerkingsprocessen in Fab28 Stratum.

Op 28 April wordt het COS3I wijkfestival georganiseerd in Fab28 waar we ook een van deelauto’s hopen te tonen. In de tussentijd kunnen we al veel doen.

Programma Stratums COS3i Festival van zondag 8 oktober

Op de dag van de Marathon organiseert COS3I van de Stad van Morgen, samen met het wijkgebouw Fab28 in Stratum, een wijkgericht participatie festival. We gaan 11 uur ’s ochtends van start en eindigen om 11 uur ’s avonds.

’s Avonds vanaf 18:00 is er live muziek van Music with Strangers, een muzikale samenwerking van expats. De bar is open en uit de keuken kunnen nog lekker dingen komen vanuit het samen eten programma. Ook kunt u biljarten, darten of gewoon met de buurtbewoners netwerken. COS3i muntjes voor drank of hapjes kosten 2€ per stuk….

 • Music with Strangers
 • Afgaans restaurant (van de Tongelresestraat) heeft een proeverij….

Overdag zijn er vooral activiteiten die men gratis of tegen geringe kosten kan bijwonen. Het zijn introducties van workshops of activiteiten die met enige regelmaat terugkomen in het wijkgebouw en waar wijkbewoners zich bij aan kunnen melden.

 • marktkraampje met leuke spullen uit natuurlijke spullen en afval textiel
 • workshops eten maken,
 • workshop leuke dingen maken uit afval
 • verhalen vertellen uit Zuid Amerika samen met gitaar muziek (tussen 3 en 5)
 • FRE2SH tomaten soep uit de stadstuinen
 • Hamburgers bakken
 • Krijten (Cuddle Sheets)
 • Schminken…

8 oktober Stratum’s COS3I Festival

 Fab28 te Stratum

COS3I (sociale inclusie) is een beweging van de Stad van Morgen die al 12 thematische kringen telt. Elk van die kringen is al bezig met sociale inclusie, integratie en innovatie op zichzelf wegens de belangstelling van leden in de thema’s. Door deze kringen zich te laten presenteren in de wijken proberen we wijkgerichte betrokkenheid te creëren zodat we bruisende wijkactiviteiten kunnen organiseren. Een festival zorgt daarvoor.

Op 8 oktober 2017 van 11 tot 11 is het de beurt van Fab28 in Stratum. De kringen bereiding zich voor. Het programma volgt. Het wordt muzikaal, levendig en speciaal. Wijkbewoners van Stratum worden uitgenodigd om mee te doen, met de kringen, interesse te tonen in wijkgerichte continuïteit of door zelf initiatieven voor te stellen.

COS3I kringen.jpg
Elke kring heeft de ruimte om zich zo goed mogelijk te tonen

 

 

 

 

VE2RS Stratum mooi begin

Stratum aan Zet in het Bonifaciuspark
Stratum aan Zet in het Bonifaciuspark

De zonovergoten zondagmiddag van 22 juni stond in het teken van de start van VE2RS in Stratum. Wilma Slomp had in enkele maanden tijd een gemotiveerd team opgezet dat het samenwerkingsverband koppelde aan het platform van het wijkgerichte Stratum aan Zet initiatief.

Een deel van het VE2RS team
Een deel van het VE2RS team

VE2RS is een coöperatieve samenwerking om in de wijk zo veel mogelijk “zelf” te doen op gebied van voedsel telen, energie opwekken en besparen, leren van elkaar, recreëren en projecten samen doen waar we allemaal baat bij hebben. “Zelfredzaamheid” noemen we dit. We stellen dat “alles wat je zelf creëert hoef je niet in te kopen waardoor je misschien geld over houdt voor andere dingen”. Binnen een stad is zelfredzaamheid een grote uitdaging wegens ruimtegebrek en de manier waarop een stad historisch is opgebouwd als concentratiepunt van distributie en handel. Volgens de Stad van Morgen is zelfredzaamheid een belangrijk kenmerk voor een moderne stad die een balans tracht te vinden tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid van voorzieningen van buiten de stad. Afhankelijkheid maakt de stad kwetsbaar voor tekorten en onafhankelijkheid juist niet. Daarnaast levert zelfredzaamheid een lokale economie en arbeid op die belangrijk is voor de menselijke maat en de betrokkenheid van de stadsbewoners bij hun eigen welzijn.

Stapje voor stapje
De stadsmensen zijn niet gewend om zelfredzaam te zijn en ook niet om spontaan samen te werken. De uitdaging is daarom niet alleen praktisch en technisch maar ook cultureel en bestuurlijk innovatief. Van 0% zelfredzaam naar 10% zelfredzaam is al een gigantische transformatie. Van 1% naar 50% zal een stuk gemakkelijker zijn. Het begint stapje voor stapje door het begrip en de belangen gaandeweg zichtbaar te maken naar mate ze ontstaan.

Daarom besloot VE2RS allereerst de duurzame initiatieven in de wijk in kaart te brengen en met elkaar te verbinden middels een fietsroute, een website en onderling contact.

Fietsroute VE2RS Stratum
Fietsroute VE2RS Stratum

Er zijn steeds meer mensen die vanuit noodzaak of inzicht initiatief nemen in de stad. Het geeft geen zin om steeds het wiel uit te willen vinden. Het is veel interessanter om de initiatieven zichtbaar te maken zodat ze de kans krijgen zich te consolideren in het stadsbeeld en de dynamiek zich verspreidt in een natuurlijk groeiproces.

De lat verhogen

De volgende stap is om de lat wat hoger te leggen en de lokale economie tot leven te brengen middels de uitwisseling van goederen en diensten, het stimuleren van samenwerking en het toevoegen van kennis en technologie aan de zelfredzame ontwikkelingen. Overvloed kan worden verhandeld via de traditionele kanalen terwijl zelfredzaamheid zich kan uitbreiden naar waarde ontwikkeling op gebied van zorgzaamheid naar elkaar (GroZ), nieuwe mobiliteit en infrastructuur, innovatieve onderlinge relaties, leefbaar wonen en zelfs lokale waardesystemen die het noodlijdende Euro systeem ontlasten. Als wordt meetbaar via AiREAS.

Die stappen worden de komende jaren gezet door de basis steeds sterker te maken en op het fundament van bewustwording de nieuwe Stad van Morgen te bouwen.

Team Stratum:

 • Wilma Slomp: VE2RS Stratum – project leidster
 • Ben Nas: Fietsroute en kaart – VE2RS Eindhoven
 • Marja Verhagen: ervaringen delen – VE2RS Gestel
 • Rianne van der Zanden: website VE2RS coöperatie
 • Marjon Lahun : wijkcontacten, verdelen logo en teksten
 • Arthur Lourijsen: teksten voor folders
 • Nicolette Meeder: VE2RS Eindhoven en STIR Academy
 • Jean-Paul Close: Stad van Morgen en VE2RS/FRE2SH Europa (Smart Cities)
 • Duurzaam Eindhoven: de kleine onkosten
Arthur ontdekt de nieuwe stadsmobiliteit ;-)
Arthur ontdekt de nieuwe stadsmobiliteit 😉

 http://ve2rscooperatie.wix.com/home

VE2RS Stratum 22 juni

 
image

PERSBERICHT

Gezonde stad

Op 22 juni 2014 worden er in de wijk Statum te Eindhoven allerlei (burger)-initiatieven zichtbaar gemaakt.

Statum aan Zet
organiseert in het Bonifaciuspark een markt waarbij allerlei talenten van mensen uit de wijk tot bloei komen. VE2RS voegt zich die middag bij hun gastvrijheid en deelt informatie uit over initiatieven vanuit de VE2RS gedachte.

VE2RS is een coöperatie en staat voor lokale zelfredzame ontwikkeling op gebied van Voedsel, Energie, Educatie, Recreatie en Samenwerking. Daar zijn al veel mensen op hun eigen manier mee bezig in Stratum.

Vanaf het Sint Bonifaciuspark kunt u die middag de VE2RS fietsroute doen die u langs allerlei initiatieven leidt. Betrokken deelnemers zijn te herkennen aan het VE2RS logo. De fietstocht gaat langs Stadslandbouw, Kringloopwinkels, Repair Café, biologische winkels, enz. Sommigen zijn deze zondag speciaal open. Op de site treft actuele informatie en achtergronden.
image

Na de kennismaking met VE2RS in Stratum op 22 juni worden wijkbewoners verder uitgenodigd samen de lat hoger te gaan leggen. Alles wat we zelf en samen produceren hoeven we niet in te kopen. Het uitgespaarde geld kunnen we dan weer besteden aan nuttige of leuke dingen die we niet zelf kunnen maken.

VE2RS is ook in andere wijken actief aan het verbinden waarbij elke wijk een eigen authentieke benadering heeft door de grote diversiteit aan unieke initiatieven.

Gestel – Tongelre: te volgen via websites.

Strijp – Duurzaam Strijp in September 2014

Son en Breugel op 27 september.

VE2RS is een coöperatie van de Stichting STIR, beter bekend als Stad van Morgen. STIR Stichting houdt zich bezig met het oprichten en bewaken van multidisciplinaire coöperaties, waarin zowel Overheid, Onderwijs, Ondernemers en Burgers betrokken zijn.

Enkele coöperaties zijn AiREAS, VE2RS, GroZ en STIR Academy.

Voor vragen over zondag 22 juni en VE2RS Stratum kunt u terecht bij Wilma Slomp, w.m.slomp@gmail.com of 040 – 2025516

Voor algemene en stadsbrede vragen voor VE2RS kunt u contact opnemen met

Nicolette Meeder. – 0654282812
nicolette.meeder@stadvanmorgen.com

image