Straling en gezondheid

Binnen FRE2SH experimenteren we structureel met binnenstedelijke voedselzekerheden. Daar komt veel bij kijken. Ook hoe een optimale omgeving de weerbaarheid en kwaliteit van de voedselproducten positief beïnvloedt. Dat geldt niet alleen voor de planten maar ook voor de mensen. Een paar voorbeelden:

  1. blote voeten ontladen het lichaam, helen ontstekingen en andere ongemakken
  2. meelwormen (en ook mensen) coderen genetisch een koude periode
  3. straling maakt planten sterker

1. Blote voeten.

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe het aarden van ons menselijk lichaam zorgt dat we ons lichaam ontladen van een onnodige energieopbouw. Het dragen van niet geleidende schoenen heeft uiteindelijk tot allerlei ziektepatronen geleid waar we ons niet bewust van waren….schoenen uit dus als medicijn …

2. Meelwormen

De winterperiode is losgebarsten in Nederland met een weekje van sneeuw en koude nachten. Dit had een effect op de meelwormen kweek in FRE2SH. De meelwormen hebben een constante warme temperatuur nodig om zich te kunnen reproduceren. De koude nachten hebben de wormen stress bezorgd terwijl wij niet snel genoeg maatregelen konden treffen. Nu blijkt dat deze koudestress zich codeert in de genen van de meelwormen als een soort genetische veiligheidsmaatregel die zich gedurende verschillende generaties meelwormen manifesteert. De korte koude heeft de hele productie voor enkele jaren beïnvloed. Dit was een belangrijk leerproces dat gelukkig slechts een relatief kleine hoeveelheid vleesvervangers heeft getroffen in onze proefkweek.

Belangrijk is dat we constateren dat omgevingsfactoren een veel grote impact hebben op levende soorten dan alleen een tijdelijk ongemak. Het beïnvloedt genetische patronen waardoor een soort genetisch antropoceen ontstaat, ook bij de mens. Wetenschappers kunnen bijvoorbeeld de hongersnood van de tweede wereldoorlog nog generaties lang terugzien in genetische patronen van de mens die ook gedrag beïnvloeden. De verstedelijking, onze afzondering van de natuur door verstening van onze leefomgeving, de vervuiling, heeft allemaal effect op onze weerbaarheid. Voor de meelwormen met een korte levenscyclus lossen we relatief snel de euvels op en creëren kwaliteit van leven. Voor de mens is het allemaal veel omslachtiger en lange termijn. Maar als we nu geen maatregelen nemen dan zijn de effecten niet te overzien.

3. Straling maakt planten (en mensen sterker)

Eigenlijk is het niet de straling zelf maar de manier waarop we omgaan met straling dat zorgt voor versterking. Het wegnemen of versnipperen van de vele onnatuurlijke bronnen (wifi, statische elektriciteit, G4, G5, enz) bijvoorbeeld heeft onmiddellijk effect.

In de plantenwereld wordt al vele jaren geëxperimenteerd met enorm positieve effecten. Zo wordt met speciale apparatuur de energiehuishouding en straling gereguleerd. Bodem en planten onderzoek daarna toont aan dat deze zich verrijkt, versterkt en in kwaliteit verbetert. FRE2SH is een project aan het definiëren waarin we indoor de volgende uitdagingen in kaart willen brengen:

  • Effect van stralingsdispersie technieken op de kwaliteit van planten
  • Hetzelfde op de indoor werknemers
  • De versterking van water in aquaponics

Dit is slechts het begin van een lange lijst aan onderzoeken van toegepaste inzichten en technieken. Ook outdoor willen we bewijsvoering gaan creëren door hiermee te werken.

 

 

 

 

Samenwerken met India tegen de effecten van straling

Vandaag heb ik een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met het Indiase bedrijf SYENERGY ENVIRONICS Ltd uit New Dehli om samen te werken aan het verminderen van de schadelijke effecten van allerlei soorten straling op ons.

Environics
Referentielijst van deze Indiase specialist

Waarom dit zo belangrijk is vertelt deze natuurkundige en oud militair stralingswapen-deskundige Dhr. Barrie Trower in een uiterst verontrustend filmpje (met dank aan Rino Groenenberg, onze sympatieke klokkenluider):

Frankrijk heeft WIFI al uit kindercrèches gebannen. Nederland is een land dat vaak uit politieke economische motieven de laatste wil zijn om zich te herkennen in haar bestuurlijke verantwoordelijkheid over de gezondheid van haar burgers. Er zijn namelijk twee manier om met de duurzame vooruitgang van ons bestaan om te gaan:

  1. Als sidekick van een politiek economisch systeem dat via een kostbaar zorgsysteem tracht te repareren wat het zelf kapot maakt,
  2. Of als sturend mechanisme waar politiek en economie, maar vooral duurzaam vooruitstrevend menselijk welzijn, aan wordt ontleend (Sustainocratie).

Als het 1e overheerst dan nemen wij burgers zelf verantwoordelijkheid en verenigen ons coöperatief in initiatieven van de Stad van Morgen (stichting STIR). We bewijzen gaandeweg dat 2. veel beter is voor ons als land en gemeenschap totdat er een moment komt dat we 2. van ons leiderschap gaan eisen.

We zoeken voor de MoU een aantal showcases in de regio Eindhoven die tegen speciale (prijs)voorwaarden samen met ons partnerconsortium een straling beperkingsproject aan willen gaan om zo aan te tonen hoe gezond en effectief de aanpak is voor het personeel en het bedrijf. Het gaat dan niet alleen om de door de mens geproduceerde straling (wifi, mobiele telefoons, TV schermen, enz) maar ook andere, natuurlijke vormen (aardstraling, nucleaire vormen in grondstoffen die we gebruiken, enz). In dit artikel wordt verwezen naar de werkgever die personeel onbewust blootstelt aan gevaarlijke straling. We zoeken dan ook de werkgevers die daar wat aan willen doen door samen een analyse te maken en te zorgen voor een aanpak die de productiviteit niet schaadt maar aantoonbaar verbetert.
FB_IMG_1492421544573

 

 

24 februari mini symposium Gezonde Stad

We zijn steeds bezig met de gezonde stad middels burger en bestuurlijke interactie, participatie, leerprocessen en samenwerking. Soms komen er mensen voorbij die we gewoon willen ontmoeten omdat ze ons met inzichten of technieken kunnen helpen. Dan organiseren we een mini-symposium.

Vrijdagmiddag 24 februari – 14:00 tot 17:00 – Eindhoven

Locatie – Designhuis – Stadhuisplein 3

14:00 Omgaan met Straling
(Ajay Poddar – oprichter en algemeen directeur van Syenergy Environics – India)

Syenergy is al 30 jaar actief op gebied van het beveiligen van de mens voor stralingen die wijzelf veroorzaken (mobiele telefoons, TV en computer schermen, WIFI, enz) en die op bepaalde concentratiepunten voorkomen in de natuur. Dhr. Poddar vertelt ons over zijn ervaringen en wil graag met de Stad van Morgen een proef opstarten om aan te tonen hoeveel onze gezondheid erop vooruit gaat als we structureel aandacht besteden aan dit onzichtbare gevaar.

15:00 Autoloze binnenstad
(Jean-Paul Close – initiatiefnemer van de Stad van Morgen, AiREAS en COSI reflecteert over alternatieven voor bereikbaarheid en vervoer)

Als we de ring in Eindhoven als grens beschouwen van een autoloze binnenstad hoe zouden we dan op creatieve wijze toch de stad optimaal bereikbaar kunnen maken? Er ontstaat een nieuwe visie over de rol van de ring terwijl we met fietstaxi’s en elektrische voertuigen de binnenstad gaan zien als gezonde plek voor ontmoetingen, productiviteit en kwaliteit van leven.

16:00 Geïntegreerde diervriendelijke intensieve veehouderij
(Ingolf Kruseman is een visionair architect en visualisator op gebied van de Stad van Morgen. Onderdeel daarvan is hoe we omgaan met dieren …..een transitiepad voor Brabant?)

Uit zijn enorme pakket aan “Stad van Morgen innovaties” focussen we op de mogelijke rol van geïntegreerde diervriendelijke oplossingen in combinatie met gezonde verstedelijking. Dit thema speelt enorm in Brabant en inspiratie kan dienen voor het ontwerp van transitiepaden naar een meer natuurlijke samenhang tussen voedselbelangen, de mens en ons milieu.

17:00 einde

Nieuw ondernemerschap training on the job

Introductie nieuwetijdse ondernemer: Rino Groenenberg – Specialist binnenklimaat

Als de maatschappij zich structureel aanpast aan een nieuwe kijk op de werkelijkheid dan ontstaan ook nieuwe initiatieven, diensten en producten met bijbehorend ondernemerschap. De luchtvervuiling binnen en buiten bijvoorbeeld zorgt voor veel gezondheid klachten, stijging van zorgkosten, vroegtijdig sterven en zelfs wereldwijde klimaat uitdagingen. Regelgeving, pilletjes en bureaucratie werkt niet meer. Wat we als mens kapot maken valt soms niet meer te repareren. Zo zit dat met onze leefomgeving. Alleen zien we het vaak niet, en wat we niet zien ……

Nieuwe ondernemers ontwikkelen diensten om het onzichtbare zichtbaar te maken en ons bij te staan met het gezond maken van onze leefomgeving. Dat is bijvoorbeeld de wens van Rino Groenenberg. Hij heeft zich aangesloten bij de School of Talents waarin we samen werken aan het succes van zijn ondernemerschap met behulp van de 4 x winst methode en 5 kernprincipes van succesvol ondernemen in de 21ste eeuw.

fb_img_1486047127974.jpg

Rino Groenenberg: Binnenklimaat specialist
Hoger ondernemer´s doel: gezond wonen en werken
Aanpak: Metingen binnenklimaat (lucht, straling) en advies
Werk samen als partner met: AiREAS
Contact: rinogroenenberg@gmail.com