Het ontstaan van nieuwe werkgelegenheid

Stad van Morgen heeft met haar STIR Academy al jaren gewerkt aan maatschappelijke bewustwording. Nu heeft ze, in samenwerking met pioniers in het beroepsonderwijs de praktische basis gelegd voor de nieuwe beroepswerkelijkheid die ontstaat. De STIR Academy heet nu de School of Talents waarin iedereen is uitgenodigd om de transitie vorm te geven onder professionele begeleiding en met sponsoring van zelfbewuste overheden en bedrijven die er ook hun eigenbelang en toekomstig bestaansrecht aan ontlenen.

Trajecten van 6 maanden worden aangeboden aan afstuderende studenten (einde studie stage als beroepsvoorbereidend proces), afgestudeerde studenten (zelf je eigen beroep creëren), werklozen (Uit te tijd in de oude werkelijkheid? Bij de tijd in de nieuwe!), vluchtelingen (De nieuwe tijd is een open en vreedzaam gebied dat nog helemaal beroepsmatig ingekleurd dient te worden), enz. Download hier “het nieuwe werken doen we samen” het-nieuw-werken-doen-we-samen-2

het-nieuw-werken-doen-we-samen-cover

Uitleg over de transitie voor belangstellenden
In de transitie van een wereld vol paarden naar auto’s ontstonden allerlei nieuwe beroepsfuncties die de oude vervingen. Maar voordat die nieuwe beroepen algemeen werden moesten ze eerst gecreëerd worden zodat ze daarna konden worden gekopieerd en uitvergroot in de wereld. De eerste automonteur werd zo het voorbeeld voor een hele wereldbevolking van monteurs, leermeesters, onderwijs, onderdelen leveringen, instrument ontwikkelingen, enz. enz.  Dit soort transities hebben de grote fasen van vooruitgang gekenmerkt waar welvaart aan werd ontleend. Tot op heden werd de motor van vooruitgang vooral bepaald door bepaalde technologische ontwikkelingen (stoommachine, trein, elektriciteit, ICT….) en gebruik van grondstoffen (katoen, olie, staal, chemie,….). De Kondratiev weergave van deze fasen over de laatste 200 jaar geven een interessant beeld. Let dan vooral op de synchroniciteit verandering die vanaf 1999 zo’n beetje zichtbaar begint te worden en we nu, anno 2017 tot een bewustzijnsdoorbraak kenmerken.

dood-of-leven

We zitten dus weer in een enorme transitie. Deze keer gaat het niet om grondstoffen of technologie maar om bewustwording. De laatste technologische doorbraak (ICT en Internet) helpt ons daar enorm bij. Dat betekent niet dat technologie en grondstofgebruik tot innovatieve stilstand is gekomen, integendeel. Doordat de mens doordringt tot een nieuwe bewustzijnsniveau wordt ook de toepassing van grondstoffen en technologie daaraan gerelateerd. En dat niet alleen. Ook alle bekende menselijke organisatievormen, functies en als wetten geregistreerde omgangsvormen veranderen gaandeweg. Hierdoor breekt een ongekende nieuwe periode aan van nieuwe beroepskeuzes, ondernemerschap, bestuursvormen en activiteiten. Ze vervangen oude werkwijzen met nieuwe toepassingen of creëren geheel nieuwe beroepsfuncties. In de bekende vakgebieden zien we dit gebeuren maar er zijn ook totaal nieuwe beroepsoriëntaties die nog nooit eerder hebben bestaan.

Denk bijvoorbeeld aan de participatiemaatschappij. In het oude denken legt men de participatiemaatschappij, die pas in de jaren 70 is ontstaan, uit als “de burger mag meepraten maar de overheid is de baas”. Zo zullen er veel wethouders en bestuurders ook nog steeds over denken.

Maar in het nieuwe denken is de participatiemaatschappij verbonden aan het bewustzijnsniveau dat kernverantwoordelijkheden samen gedragen worden. Hieruit ontstaat een nieuwe vorm van besturen waarin taken worden verdeeld maar verantwoordelijkheden gedeeld. Bestuurders, instellingen en burgers worden partners omdat het collectieve bewustzijn sturend is en niet het individuele belang.

Dat geldt ook voor ondernemingen. In het oude denken van bedrijven is de consument de markt die door marketing technieken verleid kan worden tot consumeren zonder dat ervoor verantwoordelijkheid wordt gevraagd, niet aan de onderneming, noch de consument. Consumeren is economische variabel, een moreel vraagstuk. Ondernemen staat synoniem voor geld verdienen.

In het nieuwe ondernemen gaat om het zeker stellen van voorzieningen door middel van toegepaste kennis, integrale betrokkenheid en regionale symbiose met de omgeving. Ondernemen staat synoniem aan waardecreatie en verdeling.

Terwijl het oude verdwijnt en het nieuwe zich ontwikkelt ontstaat een nieuwe beroepsdiversiteit op het raakvlak tussen bewustwording, het goede voorbeeld en de uitnodiging tot participatie. Participeren geeft in potentie meer zekerheden dan het leven in afhankelijkheden van voorzieningssystemen.  Participatiemaatschappen zijn samenwerkingsvormen die zekerheden bouwen op basis van echte waarden (zoals gezonde lucht, gezond samenwerken, eten, water, energie, enz). In een maatschappij die zich ontwikkelt rond participatie ontstaat allerlei waarden-gedreven maatschappen (clusters) die prioriteiten aanpakken die er voor de gehele gemeenschap toe doen. Zo ontstaat een ecosysteem van samenhang dat zich constant onderling afstemt zonder te verzuilen in zichzelf in stand houdende instellingen maar flexibel dynamisch werkend aan de behoeften van dat moment. Bestuurlijk ontstaat een faciliterende overheid die ruimte en infrastructuur schept in diezelfde dynamiek, net zoals ondernemerschap die instrumenten schept waardoor men de verantwoordelijkheden kan dragen.

Een gedachte over “Het ontstaan van nieuwe werkgelegenheid

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s