Kerst 2018, even een reflectie over de Stad van Morgen

Kerst is een mooie tijd voor reflectie. De langste nacht is voorbij, de dagen worden weer langer. Een jaar is alweer geconsumeerd in cocreatie en een nieuwe periode staat op punt om geboren te worden. In de Stad van Morgen communities is veel gebeurd. Even een korte samenvatting:

COS3I sociale inclusie en innovatie was de grote uitblinker dit jaar. Begonnen eind 2016 met zo’n 20 personen zien we in 2018 een constante keten van verbindende activiteiten door COS3I zelf opgezet of als steun voor en met onze vele (multiculturele en lokale) partners. Festivals, internationale sociale eet avonden, muziek avonden, buurtwandelingen met nieuwe buren, de beginselen van een nieuw media kanaal op basis van het goede voorbeeld van sociale initiatieven, zorg voor gezondheid, eerste upcycle activiteiten, rondleidingen door Sustainocratie voor mensen uit het buitenland, enz. We tellen dit jaar een betrokkenheid van ruim 20.000 mensen. En de eerste ontspruitende COS3I Stad van Morgen partnerschappen in andere steden en landen. 2019 zal de groei verder laten ontwikkelen waardoor steeds meer gezichten zich als partners zullen tonen en bepaalde stromingen zich eigen maken middels inzet en commitment. Ook verwachten we dat de overheid zich voor het eerst gaat verbinden om haar grote lasten te verlichten door proactief te samen gaan werken op ons niveau van participatie.

FRE2SH stadslandbouw zag zichzelf bevestigd in de circulaire economie van stedelijke zelfvoorziening, samenredzaamheid en samenhang. Onderzoek toont een 90% waterefficientie aan ten opzichte van import en traditionele monocultuur landbouw. FRE2SH catering ontplooide zich dankzij samenwerking met diverse lokale partners. Ondanks dit succesverhaal kampt FRE2SH met borging in het stedelijk domein. De vele hindernissen vormen een constante uitdaging zowel indoor en outdoor. De stedelijke afhankelijkheid van grondstoffen van buiten de stad houdt grote economische machten in stand. Ook de macht van speculatief vastgoed houdt de stad in een wurggreep waar we moeilijk uit kunnen komen.

De stedelijke financiering en sturingsmechanismen moet ook een transitie doormaken om als ecosysteem op zichzelf te komen te staan. Zover zijn we helaas nog niet. We gaan en vinden onze weg wel. 2019 zal verder de borging gaan uitdiepen en muren omverwerpen.

AiREAS luchtkwaliteit en gezondheid is de enige, volledig zelfstandige coöperatie onder de Stad van Morgen. Sinds eind 2013 draait het ILM 1.0 meetsysteem in Eindhoven voor luchtkwaliteit. Politiek getouwtrek sinds eind 2016 over benodigde middelen voor het afmaken van de publieke meetservice heeft geleid tot veel overleg maar geen keuzes noch investeringen door de betrokken overheden. Dit ging ten kosten van de kwaliteit van het ILM 1.0. Medio 2018 kwam daar verandering in. Samen met een nieuwe opstelling van Omgevingsdienst Zuidoost Brabant kwam er schot in het overleg voor ILM2.0 ten dienste van de hele regio. Lokale omliggende gemeenten en fondsen wilden ook meedoen en wachten de besluiteloosheid niet af. Vanuit burgerparticipatie met de AiREAS spinoff COS3I sloten zij zich aan bij het AiREAS concept en maakten middelen vrij. Technologie ontwikkelde zich ook snel met nieuwe regionale partners. AiREAS is springlevend en zal in 2019 alleen maar groeien op niveau 4 bewustzijn gedreven multidisciplinaire participatie met zowel de harde bestuurlijke kant als de zachte burgerparticipatie kant hand in hand.

School of Talents and Wellness was actief met verschillende universiteiten, hogescholen en MBO in de regio voor participerend leren. Op Europees niveau, via Erasmus plus, werd vooral gewerkt aan aanvragen die op Sustainocratie gestoeld zijn en hun ontwikkeling moeten vinden vanaf 2019 met enkele 1000den jongeren per jaar. Los van het ontvangen van de vele groepen uit verschillende landen, het integreren van deze lerende jeugd in onze processen, het inzicht delen met leerkrachten, ligt de uitdaging ook op het vlak van de infrastructuur die in Eindhoven ontbreekt voor ontvangst van zoveel bezoekers. Het huisvesting beleid schiet ernstig tekort en bestuurlijk lijkt men niet in staat om de uitnodiging te omarmen om ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling te verbinden aan Sustainocratie en niveau 4. In 2019 is daar nog niet het laatste woord over gezegd en sturen we aan op verschillende doorbraken.

Circulaire Snelweg was een boeiende ontwikkeling met Rijkswaterstaat en Bouwcampus. Er ontstond een mooie visie over de biologische, sociologische en technologische snelweg. Deze zou haar weg moeten vinden naar de werkelijkheid als regionaal een negental grote infrastructuur projecten moeten worden uitgevoerd. In feite is alles wat in die cocreatie rondes van 9 maanden werd besproken relevant voor alle bouwstructuren en processen lokaal, regionaal en wereldwijd. Bewondering voor RWS en de moed die men had om Stad van Morgen te betrekken. Helaas is het sindsdien stil. Mooie plaatjes maar of er ook voortgang geboekt wordt om de idealen waar te maken gaat vooralsnog ontransparant aan ons voorbij. 2019? Wie weet.

EQoL Energie en kwaliteit van leven is sinds 2010 actief maar werd door de grote tenen van grote belangen vertegenwoordigers afgehouden en tegengewerkt. Dit jaar kwam er verandering in. Verschillende spelers in de energie transitie van gecentraliseerde fossiele brandstoffen gebaseerde infrastructuren naar gedecentraliseerde vormen beginnen successen te boeken en beheersen al enkele 1000den hectaren zonneweiden en windmolen parken. Ook technologische ontwikkeling blijft niet achter om dit vorm te geven zowel in Governance als in de verschillende fasen van opwekking, opslag, distributie en consumptie. De rol van EQoL is die van verbinden naar een groter geheel in plaats van plaatselijk opportunisme en gebrek aan samenhang. Overheid, grondeigenaren, diensten, investeerders, ontwikkelaars, landschap architecten, enz brengen we samen om versneld de transitie waar te maken.

2019

Los van wat al beschreven staat in de verschillende communities zal Stad van Morgen zich verder verbreden op alle fronten. Sterke personen verbinden zich om de lijnen van de positieve menselijke kernwaarden gedreven resonantie verder te versterken en uitvergroten. Op vrouwelijk vlak (zijn) zijn het vooral intens betrokken persoonlijkheden die de ruimte die de Stad van Morgen creërt inkleuren met fundamenteel nieuwe manifestaties van integrale vernieuwing, de geboorte van nieuwe initiatieven die de wereld op een nieuwe manier gaan verbinden. Dit gebeurt op gebied van toegepaste (natuurlijke) processen en kennis, kunst en expressie, toegepaste technologie en totaal nieuwe, ongekende spirituele dimensie ontwikkeling gebaseerd op oerkennis aangevuld met moderne inzichten.

Op mannelijk vlak (doen) ontstaat een nieuw grondbeginsel van maatschappelijke samenhang, ecosysteem en beschrijving ervan in de vorm van organisatie vorm, gelijkwaardigheid, verdeling van middelen, groei, kadering en waardering. Beide energie stromen, mannelijk en vrouwelijk vormen op termijn geen dualiteit in de Stad van Morgen communities maar overkoepelende eenheid van harmonie, duurzame menselijke vooruitgang en symbiose met onze omgeving.

Stad van Morgen zijn wij allemaal. Zij die meedoen voelen de enorme resonantie die zich gaandeweg opbouwt naar mate het energieveld groeit door de inzet van iedereen, niet alleen lokaal maar wereldwijd. De keuze is er altijd. Wij ontvangen in liefde en verbinding.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s