Mannelijke energie

Na een serie blogs over de vrouwelijke energie en de activiteiten van de bijbehorende vrouwelijke kring in onze maatschappelijke inclusie processen in COS3I (sociale inclusie), is het nu de beurt aan de mannelijke kring.

Het is grappig dat ik (de blogger) ineens gezien wordt als “iemand die iets met vrouwen heeft”. Dit omdat ik schrijf over emoties en een aantal blogs produceerde over de vervrouwelijking in onze samenleving om tot échte gelijkwaardigheid en harmonie te komen. Dit is niets nieuws. Al in 2008 schrijf ik hierover o.a. in het boek over “Geheimen van Echte Welvaart”.

978-90-489-0023-7_Cover_B

Daarin staat ook dat de ideale harmonieuze maatschappijvorm bestaat uit de vooruitstrevende en gelijkwaardige interactie tussen de vrouwelijke en mannelijke energie. Nu overheerst in ons politieke en economische stelsel de mannelijke energie (doe-gerichte, bureaucratische, hiërarchische structuur, geldafhankelijkheid en macht). Terwijl de vrouwelijke energie (inhoud, moraal, zingeving, verandering, ethiek, spiritualiteit) exponentieel groeit komt de mannelijke flink onder druk te staan. Organisaties vallen om, overheden verhogen hun controle uit angst voor machtsverlies, semi overheden bedenken van alles om hun bestaansrecht te waarborgen. Chaos kondigt zich aan terwijl beide energieën een nieuwe harmonie trachten te vinden.

De man adopteert steeds vaker rollen in het leven die vroeger alleen aan vrouwen waren toebedeeld. Terwijl de vrouwelijke energie (die niet alleen vrouwen toebehoort maar een maatschappelijk kenmerk vertegenwoordigt van zingeving en dieper bewustzijn voor man en vrouw) verwarring veroorzaakt over de rolverdeling van mensen en specifiek die van de vrouw, geeft het toch duidelijk een richting aan, op weg naar een nieuwe dimensie van samenleving.

De mannelijke energie geeft echter angst en onzekerheid omdat oude zekerheden en status weg komen te vallen, structuren afbrokkelen en voor velen het gevoel van chaos veroorzaakt. De fase van bewustwording is er dan nog niet terwijl men geconfronteerd wordt met intense loslaten zonder dat er nog iets tegenover lijkt te staan behalve het verlies van wat ooit was.

Dit is enorm het geval bij bedrijven, instellingen en overheden die de teugels van bureaucratie en kostenbesparingen aantrekken in een drang te willen overleven. Hierdoor blokkeren ze zichzelf en de omgeving voor de noodzakelijke verandering en lopen de emotionele spanningen alleen maar op. Wat kan de mannelijke kring van COS3I in de Stad van Morgen daar nu aan bijdragen?

Bedrijven, overheden en instellingen

Van drama naar kans is een bewustwordingsprogramma voor organisaties die een transitie verwachten of er middenin zitten. Eenzijdige kostenbesparingen en aankondigen van reorganisaties of fusies zijn geen optie en zetten alleen maar angst en onzekerheden uit in de organisatie waardoor mensen defensief en negatieve trekjes gaan vertonen. Het programma ontwikkelt een context waarin de positieve energie in de organisatie wordt aangeboord, gesterkt en benut voor duurzame transitieprocessen.

Stap 1 gedaan
Transitiewerk samen vanuit positivisme

Maatschappelijke cocreatie: Veel instanties stellen zich nog eenzijdig en gefragmenteerd op in het behartigen van hun belangen. Dat levert concurrentie en overlevingsstrijd op dat op termijn altijd tot verlies leidt. De nieuwe maatschappelijke wereld in de Stad van Morgen verbindt organisaties structureel vanuit authenticiteit aan multidisciplinaire 4 x winst processen. De verbinding levert zoveel duurzame interactie op dat de organisatie middels permanente feedback en innovatieve interactie zichzelf steeds weer vernieuwd, sterkt en uitvergroot. Maar dit is een situatie die geleerd dient worden omdat het een hele andere gedragsdynamiek verlangt dan wat we in de gefragmenteerde wereld zijn gewend. Het vertegenwoordigt een nieuwe dimensie in beleidskeuzes en verbindende verantwoordelijkheden.

Individuele mannelijkheid

Hier zien we een ongekende en vernieuwende zoektocht van jonge mannen naar volwassenheid. En oudere mannen naar een nieuwe bezieling wanneer duidelijk wordt dat het hele leven van generaties gemanipuleerd is geweest vanuit belangen van partijen die macht hebben uitgeoefend.

In onze evolutie als mens zien we dat elk levenspatroon eerst door de bekende fasen gaat voordat men er vanuit eigenheid iets nieuws aan toe kan voegen. Vele jongeren missen een rolmodel om zich aan te spiegelen omdat het verleden ter discussie staat en de toekomst nog niet is ingekleurd. Het risico loopt men dan dat jongeren hun heil zoeken in alcohol, drugs, zinloos bestaan en in een diep bestaansrechtelijk dal terecht komen. De Stad van Morgen biedt echter een nieuw perspectief, een uitdaging, waardoor de jonge mannen weer in hun kracht gezet kunnen komen met zin in het bestaan en liefde voor zichzelf en hun mogelijkheden.

Programma’s van onze leden omvatten de grote verscheidenheid aan belevingen die jonge mannen tot volwassenheid brengen, en oudere mannen tot een nieuwe bezieling en betrokkenheid, vaak samen met de jongeren.

De mannelijke energie manifesteert zich in dans, rituelen en krachtvormen in diersoorten

drijbeInnInBijBedrijveBe

Als je chaos blokkeert sta je evolutie in de weg

“Chaos hoort erbij”, beargumenteer ik tijdens het STIR avondcollege terwijl ik mijn holistische totaalbeeld van de natuurlijke en menselijke complexiteit laat zien.

Over chaos heen gaan vergt loslaten en moed. Het versterkt de onze spirituele eigenwaarde en kracht
Over chaos heen gaan vergt loslaten en moed. Het versterkt de onze spirituele eigenwaarde en kracht

Zonder chaos ontstaan geen nieuwe inzichten, verbindingen of ruimte voor vernieuwing. Zonder chaos zou de evolutie tot stilstand komen en het leven uitsterven. Chaos is een van de fundamenten van harmonie, hoe tegenstrijdig paradoxaal dit ook moge klinken. Omgaan met chaos in de natuur is net zo normaal als het zoeken naar voedsel of paren voor vermenigvuldiging. Veel levende soorten hebben zintuiglijk zich ontwikkeld om chaos een plek te geven in het bestaan. Denk aan de manier waarop bomen hun bladeren loslaten om de lange, koude nachten van de winter te doorstaan en de stormen te overleven zonder om te vallen. Denk aan de vele soorten die leven van de chaos van andere soorten. Het verrottingsproces van een omgevallen boom biedt levensscheppende harmonie voor insecten, schimmels, bacteriën, enz. De ene zijn dood is de ander zijn brood.

In het bewustwordingsproces van de mens is chaos de motor. Pijn van chaos scherpt onze zintuigen, het maakt ons bewust, ontwikkelt onze morele zingeving en ethiek, maakt ons creatief, scheppend en vooruitstrevend. Chaos is de motor van ons spiritueel bewustwordingsproces.  Chaos verschoont ons van het onhoudbare en openbaart de vernieuwing voor ons. Als we chaos risicomijdend in de weg staan dan sterft ons bestaan, komt onze creativiteit in verval en brokkelt ons bestaan af totdat een crisis de blokkade doorbreekt en ons weer aanzet tot een nieuwe cyclus. Alle problemen die de mensheid in deze tijden wereldwijd voor haar kiezen krijgt zijn te herleiden tot een neppe maatschappij die geldgroei als oneindige maatstaf heeft genomen en kunstmatig de chaos uit de weg gaat met kapitaalinjecties en manipulatie. De natuur laat zich niet permanent blokkeren en breek door zoals ook een dam of een stad verdwijnt wanneer de natuur weer de vrije hand krijgt. De grote catastrofes in de wereld zijn rechtstreeks resultaat van onze gebrekkige weerbaarheid door de natuurlijke chaos niet meer als instrument van opschonende vernieuwing te zien maar te verdoezelen achter economische groeiplaatjes.

Het is moeilijk voor mensen om het totaalplaatje te overzien en chaos te leren liefhebben zoals we ook harmonie zodanig intens waarderen dat we het hebzuchtig willen laten groeien totdat het weer in chaos uiteen barst. De meeste mensen kijken niet veel verder dan hun neus lang is en kijken vooral alleen maar achteruit omdat daar de zekerheden te vinden zijn die men ooit heeft genoten. Vooruit ziet men alleen maar niet ingevulde tijd en ruimte met chaos vaak als angstaanjagende hindernis. Aan de hand van plaatjes met recente gebeurtenissen maak ik dit duidelijk.

Vlak voor de chaos

Op de levenslijn is het moeilijk het geheel te overzien
Op de levenslijn is het moeilijk het geheel te overzien

Als we op de levenslijn vlak voor de chaos staan, zoals we recent hebben kunnen meemaken met de aanslag in Parijs en alle gevolgen ervan in de wereld, dan zien we voor ons een hoop mogelijke ellende op ons afkomen en achter ons de zekerheden die we zouden kwijtraken.

Op het punt vlak voor chaos is het logisch dat angst de diversiteit aan keuzes bepaalt
Op het punt vlak voor chaos is het logisch dat angst de diversiteit aan keuzes bepaalt

De mensen in de wereld voelen zich aangevallen in hun vrijheid (niet alleen van meningsuiting) en tonen dat via social media en massale opkomst in solidariteit betuigingen. De politici, die zelf aan de basis staan van het risicomijdende economische groeipatroon dat ingrijpende veranderingen structureel in de weg staat en enorme misstanden veroorzaakt die tot chaos leiden, verzamelen zich uit angst dat hun machtspositie ondermijnd wordt en de onrust verder escaleert dan alleen de claim voor gerechtigheid tegen laffe moorden, de vrijheid van meningsuiting of het verdedigen van respect  voor geloofsuitingen. Er zijn genoeg probleemsituaties van financiële onderdrukking van voldoende explosieve aard om de politieke en materialistische despoten tot paniek te drijven. Zij kijken vooral naar manieren om hun hebzucht en eigenbelang te behouden. Snel op de foto met de massa is dan een doelbewuste keuze. Maar de massa is niet gek en doorziet al snel de verwerpelijke tactiek door de vele regeringsleiders die zich zogenaamd solidair verklaren te wijzen op hun eigen onethische, onmenselijke keuzes in hun dagelijkse activiteiten.

De moed om chaos te overstijgen

Uit het holistische plaatje is duidelijk op te maken dat chaos slechts een onderdeel is van de werkelijkheid. Op de vooravond van een chaos is men vooral risicomijdend uit angst zekerheden kwijt te raken waar men waarde aan hecht. Maar men kan ook chaos aanvaarden als vaststaand feit en zich er overheen projecteren vanuit bewustzijn en een beeld scheppen over wat men los dient te laten om een nieuwe cyclus op te starten. Dit schept een nieuwe wereld van belangen en cocreatie dat ik zo heb geprobeerd aan te tonen:

Als je jezelf plaatst op de evolutie lijn ná de chaos, wat zien je dan?
Als je jezelf plaatst op de evolutie lijn ná de chaos, wat zien je dan?

Inzoemend op dit beeld komen we hier terecht:

Achter ons zien we de chaos en voor ons de nieuwe werkelijkheid die we zelf creëren
Achter ons zien we de chaos en voor ons de nieuwe werkelijkheid die we zelf creëren

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan zegt menigeen. Toch is het een keuze. Chaos is een loslaat en bewustwordingsinstrument voor ons als mens en organisatie. Door het te aanvaarden en in perspectief te plaatsen kunnen we het spanningsveld opzoeken te behoud via onze management cultuur van controle en verbetering van het oude, en de leiderschap behoefte aan verandering van passie en zingeving.

Stad van Morgen hanteert dan een richtlijn voor de harmonisering van de maatschappij op basis van de definitie van duurzame menselijke vooruitgang en de vijf kernverantwoordelijkheden voor mens en maatschappij (voedsel/water, gezondheid, veiligheid, samen-redzaamheid en zelfbewustzijn). Die verantwoordelijkheden liggen soms nog erg ver in de realisatie maar de weg er naar toe is voldoende richtinggevend om de eerste positieve keuze te maken die al over de chaos heen zijn gestapt. Zo doen we dat met de uitnodiging aan iedereen, mens en instantie, om mee te doen aan AiREAS, FR2ESH, SAFE en de STIR Academy, allemaal chaos overstijgende initiatieven. Door de keuze te maken wordt men geconfronteerd met het loslaten van oude zekerheden en het opbouwen van nieuwe. Dat kan een chaos op zichzelf opleveren, zeker voor oudetijdse instellingen, maar een korte termijn stip met voldoende leiderschapsmentaliteit zorgt ervoor dat er een brug geslagen over de chaos heen wordt waar men volledig achter kan staan.

Er is moed voor nodig om het oude los te laten en het nieuwe te gaan cocreëren
Er is moed voor nodig om het oude los te laten en het nieuwe te gaan cocreëren

De cyclus heb ik nogmaals getekend met de verschillende gemoedstoestanden waar men mee in aanraking komt, zelf en de overheersende omgevingscultuur. Zo zien we nu veel mensen die bezig zijn met het opbouwen van een nieuw leven maar tegengehouden worden door een dominant systeem dat haar eigen sterven tegen probeert te gaan. We noemen dat de wet van de tegenstellingen. Daar kan men bewust mee omgaan door rekening te houden met de positie in de cyclus van de gesprekspartners. Iemand in de fase van opbouw straalt zelfvertrouwen uit en passie terwijl iemand in de fase van het ophouden van een oude werkelijkheid juist angst en wantrouwen toont. De uitnodiging om over de chaos heen te stappen is een proces van moed, durf en inzicht waarbij het goede voorbeeld vaak overtuigend werkt.

Als men zelfbewust over chaos heen stapt dan wordt communicatie anders
Als men zelfbewust over chaos heen stapt dan wordt communicatie anders

Blokkerende werking machthebbers is levensgevaarlijk

Tot slot ben ik ingegaan op de blokkerende werking van machthebbers die het financiële systeem als enige werkelijkheid zien en er alles aan doen om het tegen alle natuurlijke spanningen in in stand te houden. Dit is levensgevaarlijk omdat zo elke vorm van creativiteit en vernieuwing wordt tegengewerkt die nodig is voor de ontwikkeling van de mens en mensheid. De spanningen lopen op en worden onderdrukt door kapitaalinjecties.

De blokkerende macht zuigt de oude harmonie én armoede leeg met dwang
De blokkerende macht zuigt de oude harmonie én armoede leeg met dwang

De doorbraak komt van mensen zelf die zich groeperen achter de muur van verzet van de oude belangen. Deze hebben weliswaar de wet in de hand die ze zodanig manipuleren dat het eigenbelang gediend blijft in plaats van het gemeenschappelijke belang en de transitie. Door de nieuwe groepering ontstaat een nieuwe werkelijkheid die tijdelijk parallel in de wettelijke “illegaliteit” vertoeft maar in de spirituele kracht van ethiek en verantwoordelijkheid steeds zichtbaarder leiderschap ontwikkelt en zich zichtbaar maakt. Het spanningsveld bouwt zich op maar de nieuwe wereld zorgt tevens voor een consoliderende basis waar het loslaatproces uiteindelijk toch weer houvast krijgt, echter onder nieuwe voorwaarden van cocreatie.

Twee Nederlanden. De ene machtig en blokkerend, de andere gedreven en ethisch op een nieuw niveau
Twee Nederlanden. De ene machtig en blokkerend, de andere gedreven en ethisch op een nieuw niveau

 

 

 

 

 

Open STIR avondcollege – 21 januari – Onvermijdelijke chaos

STIR Avondcollege

21 januari 2015

Locatie: Fontys hogeschool te Eindhoven – Rachelmolen 1

Tijd: 19:00 – 21:30 – toegankelijk voor iedereen

Onderwerp: De onvermijdelijke chaos

Introductie onderwerp:

Recent zijn we wereldwijd opgeschrikt door de laaghartige moordaanslag op het redactieteam van het Franse satirische magazine Charlie Hebdo. Het feit werd de meest gebruikte hashtag (#jesuischarlie) op Twitter en een golf van verontwaardiging ging door iedereen die vrijheid van meningsuiting hoog acht.

image
Twitter explosie #jesuischarlie

Toch is het magazine niet vrij van kritiek door de manier waarop het zonder schroom of eigen beperking een ieder op de hak neemt met een vorm van onsubtiele schunnigheid. In feite wordt het ook gezien als vorm van agressie dat niet met kogels maar met het potlood wordt uitgevochten. Hoofden afsnijdende godsdienststrijders, moordende figuren, schandalige tekeningen, ghettos, criminaliteit, witte boorden misdaad, woekerpolissen, rente vragende financiers, armoede ontwikkeling, macht misbruik? enorme vluchtelingen groepen, oorlogen, onrust, catastrofes, het ene drama na het andere….chaos! Op kleinere schaal zien we zelfmoord, drank, drugs, megafeesten, orgies, comadrinken, het lijkt wel een ontsnappingspoging aan een zekere werkelijkheid.

Volgens het natuurlijke en menselijke complexiteit model van Jean-Paul Close is chaos onvermijdelijk. Bovenstaande is verklaarbaar en maar een tipje van de sluier. Alles komt voort uit een verkeerde positionering en maatschappelijke benadering die we sinds de jaren 70 ter harte hebben genomen en de wereld tot een menselijk drama dreigt te drijven. Hoe zit dat? Wat kunnen we eraan doen? Wat is de typische reactie van de mens? Hoe komen we er uit? Wat voor keuzes hebben we persoonlijk en collectief?

image
SAFE positioneert zich aan de kant van cocreatie en zelf leiderschap

Chaos hoort erbij en is bewustmakend goed als je ermee om kunt gaan.
Tijdens het college gaat Jean-Paul Close in op het fenomeen en de moeilijkheid voor mens en instanties om ermee om te gaan waardoor ze zelf de chaos dreigen te vergroten. Gelukkig zijn er pioniers die wel raad weten met het fenomeen en de basis leggen voor de integrale vernieuwing. Waar staat uzelf? Vlak voor de chaos? Er middenin? Of bent u een vernieuwer?

Wat brengt de nabije toekomst? Wat kunt uzelf doen om zonder kleerscheuren de chaos te overbruggen?

Docent Jean-Paul Close
Jean-Paul is grondlegger van Sustainocratie en initiatiefnemer van de Stad van Morgen van waaruit chaos overstijgend initiatieven zoals AiREAS, FRE2SH, STIR Academy en SAFE zijn ontstaan.

Nicolette Meeder is gastvrouw en mede verantwoordelijk voor de STIR Academy als partner.

Kosten: 5€ voor Stad van Morgen partners, of 1 AiREAS munt. 10€ voor andere deelnemers.

Verslag avondcollege 16 april – alternatieve waardesystemen

Wat is waarde?

Op de vraag van “wat is eigenlijk waarde?” kwam een grote diversiteit aan antwoorden. Jean-Paul legde de link met de evolutie van het leven op Aarde. De allereerst waarde is natuurlijk “het leven” zelf dat door de unieke omstandigheden op onze planeet tot stand is gekomen door de harmonieuze verbintenissen tussen moleculen. Die harmonieuze, energetische verbanden zijn ook de eerste materiële dragers van de waarde van het leven. Dit zien we ook in de onderlinge relaties tussen onszelf, binnen in ons lichaam met miljarden minuscule wezens, met onze relaties onderling en met onze natuurlijke omgeving.

Jean-Paul vraagt "wat is waarde"?
Jean-Paul vraagt “wat is waarde”?

Vanuit dat perspectief toont hij de vier gebieden die elk uit gaan van eigen waardesystemen: groei (hebzucht), concurrentie (chaos, overleven), bewustwording (leiderschap, verandering) en nieuwe harmonie (gemeenschap, samenleving, cohesie). Binnen de context van harmonie gelden andere waarden dan in groei of concurrentie. Wanneer wij samen een maatschappij vormen dan zoeken wij harmonieuze waarden binnen die gemeenschap. Waarom zouden we anders een stabiele, gebied gebonden groep vormen? De waarden die een stabiele gemeenschap waarborgen zijn volgens de Sustainocratische leer: voeding (incl drinkwater), gezondheid, veiligheid (incl. huisvesting, respect), zelfbewustzijn en zelfredzaamheid (als groep door de inzet van de individuen).

Als we naar onze huidige maatschappij kijken kunnen we ons afvragen of we wel maatschappij zijn? De onderlinge relatie tussen burgers, instanties en de omgeving is op basis van geld uitgedrukt in Euros, een groei-economie en vele concurrerende consequenties die haaks staan op de duurzame principes van harmonie. We kunnen dus stellen dat wij geen harmonieuze samenleving hebben, meer een gebaseerd op groei (hebzucht) en concurrentie. Hierdoor ontstaan crisissen die te maken hebben met “points of singularity”, ofwel de onhoudbaarheid van exponentiële groei. Het natuurlijke resultaat is dat het systeem instort. Dat kan de vernietiging van het systeem tot gevolg hebben of het fractaal opdelen van het systeem in kleinere eenheden. Dat laatste gebeurt dan weer in het veld van chaos door de onderlinge concurrentie tussen de kleinere, eenzijdig op geld gebaseerde eenheden. Dit is een normaal, natuurlijk proces dat alleen doorbroken kan worden door een nieuwe fase van bewustwording (verandering en aanpassing) en differentiatie op weg naar harmonieuze verhoudingen.

De grote vraag is in deze maatschappij van vandaag hoe wij van een euro-afhankelijke hebzucht maatschappij van onzekerheden kunnen transformeren naar een waarden-gedreven harmonie maatschappij van zekerheden?

Waar we staan, waar we naartoe willen maar NIET via collectieve chaos
Waar we staan, waar we naartoe willen, maar NIET via collectieve chaos

Loes van Zuijlen

Loes van Zuijlen
Loes van Zuijlen

Website Loes: http://www.verantwoordanders.nl/

Loes is van huis uit maatschappelijk werkster maar heeft besloten zich te gaan oriënteren op de nieuwe maatschappelijke verhoudingen die nodig zijn om weer een fase van harmonie te brengen. Haar werkgebied is Tilburg waar zij met allerlei waardesystemen heeft geëxperimenteerd. Zij heeft kennis van de ruilhandel, LET’s, enz maar heeft steeds gemerkt dat de nieuwe systemen maar een versnipperde of eenzijdige vorm van ontwikkeling doormaakten. Dat werd veroorzaakt door de menselijkheid van de betrokken partijen. Voor materiële zaken zoals ruilen van voedsel of technische middelen is de waardebepaling redelijk te beheersen maar bij immateriële zaken, zoals zorg is dat veel lastiger. Het onderlinge contact, de vertrouwensbasis en kwaliteit zijn ook maatstaven die aandacht behoeven en niet in de sfeer van vrijblijvendheid dienen te hangen. Zij presenteert een, voor haarzelf revolutionair systeem op basis van punten en spreekt de intentie uit om dit in Tilburg uit te rollen. Daarbij komt ze, net als iedereen, dezelfde beren op de weg tegen. Ze heeft haar hoop gevestigd op Europese steun en vraagt aan Jean-Paul waarom bepaalde Eindhovense zaken niet ook in Tilburg gedaan worden? Het antwoord is eenvoudig. Alle pioniersinitiatieven zijn mensenwerk en nog geen systeem. Het is erg netwerk intensief om dit van de grond te krijgen. Wij (Stad van Morgen) hebben wel een netwerk in Tilburg maar nog geen mensen die zich volgens de Sustainocratische kaders verbinden en lokaal uit willen dragen. Ook in Eindhoven hebben we heel veel tijd nodig gehad om de lokale waardeprocessen te bewijzen en te borgen.

In het college zitten mensen met ervaring op gebied van alternatieve waardesystemen
In het college zitten mensen met ervaring op gebied van alternatieve waardesystemen

Naar aanleiding van de presentatie van Loes kwam de interactie op gang met de ervaringsdeskundigen die vanuit de zaal hun eigen ervaringen deelden. Zo kwam men al snel de conclusie dat waardesystemen gebaseerd dienen te zijn op onderling vertrouwen. Dit kan vooral zich ontwikkelen als de participanten elkaar kennen. De lokale context is daarom belangrijk als ook de diversiteit van de ruilmogelijkheden. Zodra materiële zaken zich mengen met menselijke dan komen er meer dingen bij kijken dan alleen de beschikbaarheid van vraag en aanbod via een website.

Vertrouwen is pas de 4e laag in de waardekolom

De discussie over menselijk talent en vertrouwen was aanleiding voor Jean-Paul om twee kernzaken ter inspiratie mee te geven aan de aanwezigen:

1. De waardekolom in de context van harmonieuze relaties (in tegenstelling tot hebzucht en concurrerende relaties)

  • Basis – Talent (“Ik Ben” = de som van de ethische, empathische normen en waarden waarmee iemand zich verbindt met de groep)
  • Veiligheid (het onderlinge respect waarmee men met elkaar omgaat)
  • Gelijkwaardigheid (niemand is meer of minder. Men schakelt op basis van menselijk waarden en hogere doelen)
  • Vertrouwen (zonder empathie, veiligheid of gelijkwaardigheid is vertrouwen NIET mogelijk)
  • Samenwerking (resultaat, waarde of hoger doel gedreven)

2. De waardeformule

Talent x Inzet x Hoger Doel = Meerwaarde x Wederkerigheid

Als voorbeeld wordt AiREAS Eindhoven genoemd waarin het hogere doel “gezonde stad vanuit luchtkwaliteit” is en de meerwaarde wordt bepaald door de multidisciplinaire stappen die de leden zetten. Bovenstaande waardecreatieproces wordt er integraal in toegepast. De Euro speelt erin amper een rol, hooguit als investeringsmiddel. Hieronder de recente verslagen van de AiREAS bijeenkomsten die altijd publiekelijk bekend worden gemaakt (vertrouwen)

Zo ook de AiREAS munt die als “zijn”munt gericht wordt op gedragsverandering in plaats van materialisme.

De colleges worden bezocht door mensen die zich ook inzetten voor de veranderingen in de maatschappij
De colleges worden bezocht door mensen die zich ook inzetten voor de veranderingen in de maatschappij

Volgend college: 6 mei 2014

Het volgende college gaat weer over bewustwording.