Eindhoven meets Eindhoven, Soulkitchen en de Snapfood App

Een keer in de maand organiseert SoulKitchen op Strijp-S een lekker etentje om mensen in Eindhoven elkaar te laten ontmoeten. De vorige keer zat ik aan tafel met allerlei Spanjaarden hetgeen uitmondde in erg leuke gesprekken in het Spaans en Engels. Zondag 20 augustus mogen we weer een keer. Om 18 uur begint het.

Deze keer is er live muziek en toevallig kennen we de unieke en authentieke kwaliteit van deze muzikale zanger en gitarist. Uitmuntend en al op zichzelf de moeite waard voor het bezoek. Hij is tevens betrokken bij onze sociale integratie (COS3I) net als SoulKitchen betrokken is bij onze voedselzekerheden (FRE2SH). Allemaal Stad van Morgen en Sustainocratisch betrokken mensen, zoals zo velen.

En u kunt reserveren via de nieuwste App die ook aan ons verbonden is: Snapfood (gewoon gratis downloaden via de AppStore). Met deze App kunt u zelf etentjes en eet-ontmoetingen organiseren en afrekenen. Super leuk voor sociale activiteiten met mensen die u vooraf niet kent. Als u houd van lekker koken en dat graag voor grotere groepjes doet.

Het wordt steeds leuker om elkaar spontaan te treffen en leuke dingen te doen. Wij nemen al deze elementen op in ons Brabant Gezonder en Living in Eindhoven spel zodat er ook punten gescoord kunnen worden die weer leuke evenementen of attenties opleveren.

Regelmatige verkoop stadslandbouw producten op 5 hoog Veemgebouw

Vrijdag 23 juni in de ochtend (van 09:30 tot 12:30 neemt FRE2SH weer de tweewekelijkse verkoop van de productie van Duurzame Kost op de 5e verdieping van het VEEM gebouw op Strijp-S ter harte. Te koop zijn verse salades, kruiden en forellen. Alle verkoop wordt ter plekke geoogst en u krijgt er een korte uitleg bij.

U kunt voor een vrijwillige bijdrage lid worden van FRE2SH door u aan te melden. U krijgt dan regelmatig uitnodigingen om rechtstreeks verse stadslandbouw producten af te nemen zonder tussenhandel. Ook ontstaan er allerlei leuke voedselgerelateerd initiatieven waar u aan mee kunt doen. FRE2SH is een samenwerkingsverband binnen de Stad van Morgen dat experimenteert met binnenstedelijke voedselzekerheden en kwaliteit.

FRE2SH is op dit moment actief op Strijp-S op 5 hoog in het Veemgebouw, wijkgebouw de Dommel in Gestel en in S-Plaza via de Groene Dialoog. Sommige producten dienen te worden besteld om versheid en leveringen te kunnen garanderen. Overschotten worden verwerkt in FRE2SH – COS3I “kook je mee?” en “eet je mee?” initiatieven voor sociale inclusie en integratie. Er ontstaan ook fietsroutes die stad en platteland met elkaar verbinden.

Geïnteresseerd?

 

 

 

Binnenstedelijke voedselzekerheden 

Deze weken aten we botersla, forel, peterselie, viooltjes, enz uit de stadsproductie van onder andere Duurzame Kost. Dit is een tendens die steeds verder gaat om de stad samenvoorzienend te maken op gebied van voedsel. Waarom doen we dit door er als FRE2SH sustainocratisch in samen te werken?

 

 

De Eindhovense forel voor en na de bereiding

 

Duurzame Kost en de Groene Dialoog zijn partners

Met boordevolle supermarkten is het misschien voor velen vreemd om over voedselzekerheden in de stad te praten. Toch zijn stedelijke bevolkingsgroepen structureel kwetsbaar doordat alle voedsel vaak van ver buiten de stad moet komen met nauwelijks betrokkenheid van de stedelijke bevolking. Er is daarom amper voedselbewustzijn laat staan kwetsbaarheidsbesef. Huidig voedsel is onderwerp van speculatie, manipulatie, verspilling, vervuiling, bodemverschraling, ontbossing, overbevissing, enz.

De voedselzekerheden kan men in de stad vergroten door zelf voedsel te gaan verbouwen al dan niet met toegepaste technologieën. FRE2SH is al jarenlang ons Stad van Morgen initiatief om de stedelijke productiviteit, het bewustzijn en de betrokkenheid te stimuleren door middel van samenwerking. Voor goede overlevingskansen dient onze voedselvoorziening niet alleen zo dicht mogelijk bij onszelf te worden aangeboden maar juist te ontstaan. We hanteren grofweg de volgende stellingen dat:

 • Het belangrijkste deel van onze voedselzekerheid op loopafstand beschikbaar moet zijn
 • en op loop en fietsafstand geproduceerd dient te worden liefst met onze betrokkenheid
 • op auto en andere transport afstand dienen producten gehaald te worden die ons lokale dieet aanvullen maar niet bepalen.

Dankzij toegepaste technologie kan veel worden geproduceerd in de stad, op daken en in stadsparken. Er ontstaat tevens een nieuwe relatie tussen stad en platteland. FRE2SH heeft al enkele hectaren in beheer van privé personen die hun grond voor de lange termijn beschikbaar stellen. In en rondom Eindhoven zijn allerlei initiatieven gaande die we niet commercieel maar vanuit het hogere voedselzekerheid doel verbinden.

Deze week hebben we in de Stad van Morgen de volgende Eindhovense stadsproducten binnen FRE2SH op ons menu gehad:

 • Eetbare bloemen (viooltjes)
 • Peterselie
 • Botersla
 • Forellen
 • Brandnetels
 • Munt
 • Honing (van stadsbijen)

En het stadslandbouw buitenseizoen is pas net begonnen. De aquaponics voedselinnovatie is niet seizoen afhankelijk. We kijken nu wat we eraan toe kunnen voegen, zoals vleesvervangende paddenstoelen, kruiden, Chinese kool, enz….

FRE2SH organiseert verdeelpunten voor leden in wijkgebouwen waar voldoende belangstelling ontstaat met betrokken lokale partners. Mensen die meewerken delen mee in de oogst.

 

Weer een FRE2SH hectare erbij

Een familie in Gemert stelt voor meerdere jaren hun ruime achtertuin te beschikking voor FRE2SH verticale land en tuinbouw activiteiten samen met de sociale integratie en toegepaste innovatie aanpak van COS3I. De grond wordt bewerkt door mensen die zich via FRE2SH aanmelden voor de samenredzaamheid aanpak waarbij:

 • de opbrengst van de grond onderling verdeeld wordt en
 • de overschotten worden verhandeld met de bevolking in de stad (Eindhoven)

Het maakt niet uit wat voor oppervlakte aangeboden wordt aan FRE2SH. Dat kan een stuk landbouwgrond zijn, een grote achtertuin, een groot dak of een lege verdieping van een gebouw. Uiteindelijk gaat de samenwerking om het experimenteren met het terugdringen van de kwetsbaarheid van de stedelijke bevolking door

 • weer zelf rechtstreeks betrokken te raken bij onze voedselvoorziening
 • de relatie tussen stad en platteland naar gelijkwaardigheid te tillen
 • innovaties toe te passen die behoren tot de uitdagingen van deze tijd
 • mensen zich kunnen betrekken als ze weer actief deel willen nemen aan maatschappelijke processen samen met andere mensen.

Degene die de oppervlakte beschikbaar stelt deelt net zo mee in de verdeelsleutel als degenen die er arbeid of kennis in stoppen. De eigenaar van de oppervlakte heeft het extra voordeel dat het gebied aandacht krijgt door de waarde die erop ontwikkeld wordt. Men kan geen ruimte aanbieden voor een korte tijd. Stadslandbouw is een proces van lange adem om optimaal productief te worden. De eerste kleinschalige resultaten zijn in het eerste seizoen zichtbaar maar de echte productiviteit is pas optimaal vanaf het 5e jaar. Mocht u dus een terrein of ruimte beschikbaar willen stellen dan vragen wij om een overeenkomst te maken met FRE2SH van minimaal 3 jaar.

fre2sh logo

Belangstelling?

Terugblik 2016

Het was weer een boeiend jaar met allerlei experimentele ontwikkelingen op gebied van Sustainocratie. Veel energie is gestoken in het breed trekken van de ideologie en het praktische proces van wat we nu niveau 4 gebiedsontwikkeling noemen, ofwel de participatiemaatschappij, het bewustzijn gedreven eco-systeem.

Algemeen:
Er zijn twee belangrijke subsidielijnen uitgezet met de betrokkenheid van heel veel partners in even zoveel landen. Geen van de twee bleken meteen succesvol maar ze hebben ook niet geleid tot een breuk tussen de partners, in tegendeel. Met de feedback en opgedane inzichten voelen we ons alleen maar gesterkt in onze relaties en daardoor ook steeds beter toegerust om het steeds weer een keer te proberen. Ook omgaan met deze subsidietrajecten is een proces, zowel voor ons als voor de subsidie-beoordelaars.

CITI-MAP (INTERREG-V): Geïnspireerd op AiREAS in Eindhoven. 6 steden in Noord West Europa. Status uiteindelijk is dat we gedurende 2017 de lobby in de verschillende provincies moeten doorvoeren zodat support integraal wordt. Een vertraging van een jaar dus.

E-Sapiens (H2020): Sustainocratie in 20 EU regio’s. Afgewezen omdat het stuk burgerparticipatie onvoldoende was uitgewerkt. Wel werd aangemoedigd om het nog een keer in te dienen met minder ambities wat regio’s betreft maar meer concreetheid in de aanpak.

Regionaal hebben we geëxperimenteerd met Rijk van Dommel en Aa middels multidisciplinaire bijeenkomsten. Helaas is daar niet veel uitgekomen qua projecten omdat alle deelnemers nog met andere agenda’s werkten dan de gewenste cocreatie vanuit kernwaarden, vooral vanuit de regionale overheid. Toch is het proces positief ontvangen en wordt steeds gevraagd naar nieuwe sessies. Maar ook de Stad van Morgen moet daarvoor financieel draagvlak hebben omdat we als kartrekker de kosten van het opstarten voor onze rekening nemen.

Internationale belangstelling:
In februari reisde ik naar India om te vertellen over Sustainocratie op uitnodiging van regeringspartijen. 250 deelnemers uit de hoogste niveau’s van India deden mee.

In oktober ging de reis naar Dresden in Duitsland voor een presentatie over het experimenteren met slimheid. Aanwezig waren 18 universiteiten uit 12 landen.

AiREAS
Uiteindelijk werd AiREAS leading in CITIMAP.

De POP werd afgerond en de 3e publicatie van AiREAS werd wereldwijd uitgebracht.
Nu wordt er met alle partners gekeken naar AiREAS 2.0, een uitbreiding richting Metropoolregio Eindhoven terwijl we in Eindhoven verder gaan met burgerparticipatie en het trachten te stimuleren van bestuurlijke transities.

DDW2016 stond mede in het teken van de Health Deal en de manier van werken van AiREAS. Veel binnen en buitenlandse belangstelling werd getoond tijdens onze tentoonstelling Eindhoof je mee.

STIR Academy wordt de School of Talents
In plaats van de twee keer per maand een avondcollege besloten we projectmatig leren toe te gaan passen middels het participerend leermodel. Ruim 800 studenten uit Turkije kwamen op bezoek en kregen een bijzondere invulling door Stichting Bij de Tijd waarin AiREAS een belangrijke rol vervulde. Met vier lokale scholen zijn we ermee experimenteel aan de slag gegaan in Nederland. Heerbeeck College in Best, ROC ter Aa in Helmond, Avans Hogeschool in Breda en de TU/e in Eindhoven.

De samenwerking met Duurzaam Brabant verliep voorspoedig middels samenkomsten onder de vlag van Tegenlicht. Geluk, 100 jarig bestaan van de Bibliotheek en de eerlijke onderneming, waren thema’s waar we onze inspiratie konden delen. Dit leidde tot het project Geluk(t) dat we voor 2017 hebben gepland.

De eerste echte HUB sessies werden internationaal uitgevoerd voor de uitwisseling van kennis en goede voorbeelden. Het gehuurde lokaal in Sectie-C werd echter maar weinig gebruikt dus hebben we besloten het op te heffen. Ondertussen komt er gebruik van andere gebouwen voor in de plaats.

FRE2SH
Na de zomer gingen we van start met de Groene Dialoog, een wekelijkse bijeenkomst rondom voedselinnovatie. Verschillende initiatieven zijn daaruit voortgevloeid, zoals het multiculturele “We eten vreemd” om kennis te maken met verschillende culturen, het Voedselbos en de samenwerking met Gemert platteland.

Conclusie
Er gebeurt erg veel, niet alleen in de Stad van Morgen maar algeheel op gebied van maatschappelijk en sociaal ondernemen ten behoeve van menselijke waardecreatie. We ervaren nog veel blokkades en geld blijft sterk sturend ook al is er een tendens om via nieuwe waardesystemen te gaan werken. Het blijft positief en vooruitstrevend ook al zijn veel initiatieven sub-kritisch, fragmentarisch en sterk afhankelijk van omgevingsfactoren die nog sterk oud denken. We kunnen nog niet spreken van een doorbraak maar wel van een verspreiding en erkenning van de aanpak. We zijn benieuwd wat 2017 ons zal gaan brengen.

Wereldwijde publicaties:
AiREAS phase 1: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-26940-5
AiREAS phase 3: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-45620-1
Westminster University: https://www.westminster.ac.uk/news/2016/how-stupid-can-smart-be

9 december FRE2SH multiculturele proeverij

FRE2SH initiatief

Interculturele eetbeleving

9 december: TURKIJE

sini-turks-restaurant
SINI laat ons kennis maken met de Turkse keuken en eetcultuur

Adres: Edisonstraat 103-105, 5621 HL Eindhoven

Start: 19:00

Maximum 20 plaatsen (op is op)

Aanmelden (zie onderaan) is een vereiste wegens planning en registratie speciale wensen

Wist u trouwens dat de Edisonstraat geweldig is gerenoveerd? Elke maand gaan we met de FRE2SH (kwaliteit van leven) samenwerking eten “in een ander land” onder het mom van “ik eet vreemd” in een restaurant in Eindhoven. Dit doen we om kennis te maken met de culinaire  diversiteit in onze stad en bijbehorend land, de cultuur, de mensen, de gastvrijheid en geschiedenis. De multiculturele rijkdom in onze samenleving is uniek en iets om van te genieten.

We werken met een vaste prijs (20€ voor leden, 25€ niet leden) dat voor 90% als budget wordt aangeboden aan de restaurant eigenaar (10% is voor de FRE2SH coördinatie). Daarna laten we ons verrassen door het eten, de presentatie en de gastvrijheid van het land.

Recreatie 

Recreatie is onderdeel van de grote FRE2SH groep van samenwerkende mensen en instellingen (de “R”)  met als hoger doel de kwaliteit van ons leven in de regio. FRE2SH richt zich op de kwalitatief hoogwaardig invulling van onze dagelijkse behoeften door er samen verantwoordelijkheid voor te nemen. Iedereen kan meedoen. Recreatie is zo’n dagelijkse behoefte. Iedereen gebruikt het woord maar wat is dat het eigenlijk?

Maar waar denkt u aan bij “recreatie”? Waarschijnlijk komt u in gedachten uit op wandelen in de natuur, fietsen, op een boot varen of sporten. Misschien denkt u aan het komende weekeinde, een vrije dag of vakantie? Krijgt u bij de gedachten een gevoel of vooruitzicht van ontspanning, opladen van nieuwe energie, rust, plezier? Dit alles vaak als contrast met een overigens hectisch, tegenovergesteld druk en zorgelijk leven.

Het woord zelf betekent “weer opnieuw maken”. Dit kan opgevat worden als “herstellen” zodat iets weer functioneert als vanouds, door bijvoorbeeld onze energieniveau’s weer wat op te laden. Of in de vorm van “nog een keer maken” naar voorbeeld van een eerdere versie, zoals elke dag een uurtje sporten om die spieren los te krijgen en diep adem te halen in de gezonde lucht. Re-creëren heeft daarom iets creatiefs dat zich herhaalt, naar het voorbeeld van iets goeds dat ons bekend was. En creativiteit is een menselijke eigenschap die verbeeldingskracht, inzet en doorzettingsvermogen nodig heeft. Men is gedreven, passievol en energiek, en pas tevreden als het eindresultaat bereikt is. Het feit dat het eindresultaat reeds bekende associaties oproept omdat men het al eens eerder heeft ervaren zorgt voor een extra impuls. Want recreëren is vergelijkbaar met “opnieuw (mee)maken”. En men wil alleen dat opnieuw (mee)maken wat eerder tevredenheid en genot heeft gegeven. Dat vooruitzicht is een belangrijke drijfveer.

Ontspannen leidt tot recreatie, niet andersom. Maar voordat men aan recreatie toekomt is een ander aspect essentieel, namelijk het loslaat proces van dat drukke en hectische or zorgelijke bestaan. “Ontspannen” noemen we dit. Pas als men de zorgen van de dagelijkse gang van zaken opzij zet maakt men de ruimte vrij voor herstel. Sommige mensen zeggen “ik moet mijn hoofd eerst leegmaken”. Die volgorde is heel belangrijk. Daar zijn ook technieken voor. We moeten namelijk onze zorgen niet bagatelliseren. Want als we ze opzij zetten om er daarna weer mee om te gaan komen ze vaak dubbel zo hard weer terug. Opzij zetten is derhalve niet hetzelfde als “onder de mat verstoppen”. Zorgen een plek geven, zodat ze niet iemand overheersen maar gewoon een onderdeel zijn van een leven waar bij tijd en wijlen aandacht aan moeten besteed, is net zo belangrijk als ruimte scheppen voor herstel, opladen en recreatie.

Recreatie is daarom een vorm van zorg voor jezelf, een vorm van genezing door enerzijds loslaten en ontzorging, en anderzijds door het herstelproces zelf. Goed recreëren is daarom een kunst op zich, een vorm van innerlijke harmonisering met de uitdagingen van deze tijd. Door met FRE2SH samen te werken gaan we met deze kunst aan de slag. U kunt dat zelf doen of onder begeleiding van onze specialisten. FRE2SH is een beweging voor uw eigen kwaliteit van leven. Aan FRE2SH zijn geen kosten verbonden maar wel inzet en doorzettingsvermogen. Want inzet is het nieuwe geld en u krijgt er kwaliteit voor terug. Als u gebruik maakt van de diensten van onze partners dan zijn er natuurlijk wel kosten aan verbonden maar die investering bepaalt u zelf.

FRE2SH groeit in samenredzaamheid en kwaliteit van leven

In deze twee plaatjes laten we de werkwijze van FRE2SH zien. Elk van de gebieden in de kolommen wordt ingevuld door allerlei sociaal en ecologisch gedreven ondernemer’s initiatieven of ondernemingen. Door zich in de FRE2SH coöperatie te verbinden aan het gemeenschappelijke hogere doel van samenredzaamheid en kwaliteit van leven ontstaat er een levende kruisbestuiving dat elkaar enorm versterkt zonder dat daar buitensporige moeite of kosten tegen over staat.

fre2sh
De netwerk coöperatie rondom de invulling van basisbehoeftes van de mens 

Functioneel werkt FRE2SH als volgt. Elke partner heeft een stukje van de puzzel dat men zelf beheert vanuit eigen inzichten, visie, passie, ondernemerschap en vakman(vrouw)schap. Men heeft ook elkaar nodig in een soort keten van overdraagbare of verenigbare waarden of belangen. Door deze waardeprocessen te integreren ontstaat een samenhang dat uitwisselbaar is binnen de groep en verkoopbaar erbuiten.

fre2sh-organisatie
Integratie is gebaseerd op betrokkenheid, inzet, talent en tijd waar waarden tegenover staan die samen worden gecreëerd.

Voorbeeld leden:

 • Voedsel: regionale voedselproductie, restaurants, horeca, wijkgericht initiatieven, voedselinnovatie, facilitaire bedrijven, voedselbos, stadslandbouw,….
 • Recreatie: wandel en fiets routes, sportorganisaties, coaching, natuurclubs, bloemenverenigingen, geluksroute, kunst en cultuur initiatieven, horeca, speeltuinen, zorg en revalidatie, enz
 • Energie: energie innovatie, energie bedrijven, coaching, water als energie, windenergie, vergistingen, zon-energie, bodemwarmte, enz
 • Educatie: scholen, trainingsorganisaties, re-integratie, enz
 • Veiligheid: over de hele linie
 • Gezondheid: ook over de hele linie

Lidmaatschap is kosteloos maar niet vrij van commitment aan het hogere FRE2SH doel.

Meer weten, of aanmelden?

FRE2SH in Schalkhaar

En hier is ie dan, de prachtige FRE2SH boerderij van Jeroen Bartels en de inzet lokale Sustainocraat Hans Leemans, in Schalkhaar (Deventer).

image

image

De boerderij is al een verzamelplek waar ambachtelijke initiatieven tot bloei kunnen komen. Het miste nog het hogere doel waardoor er geen verbindende cohesie was tussen de diversiteit aan deelnemers. FRE2SH gaat verder dan de boerderij alleen en legt een verbinding met Stad-Platteland op basis van een overkoepelende gemeenschappelijke uitdaging samengevat in 3 kernwoorden:

* regionale kwaliteit van leven,
* samenredzaamheid
* productiviteit

Jeroen en Hans zijn bezig met lokale waardecreatie vanuit de boerderij en zoeken de verbanden met de regio op bestuurlijk, educatief, burgers en innovatief ondernemers-niveau volgens het model van Sustainocratie van de Stad van Morgen. Zo ligt de focus op FRE2SH (lokale co-creatie van de basisbehoeften met kwaliteit in alles wat er gebeurd) maar is er ook ruimte voor AiREAS, STIR HUB en Academy, etc.

Lidmaatschap in het FRE2SH netwerk vertegenwoordigt een commitment van samenwerking aan het genoemde hogere doel. Uiteindelijk is dat commitment veel meer waard dan een lidmaatschapprijs. Waardecreatie in elk gebied ontstaat anders ook al zijn de FRE2SH kaders hetzelfde. Elke innovatie wordt in het netwerk gedeeld en uitvergroot. Ook worden projecten opgestart met de lokale partners volgens de ruimte van samenwerking die ontstaat door een “terugtredende overheid” en creatieve oplossingen zoals FRE2SH die uitnodigen tot een nieuw tijdperk. People, Planet, Profit wordt dan “Mens, Leefomgeving, Waardecreatie”.

image
Terugtredende overheid schept ruimte tot waardengedreven samenwerking

We zijn enthousiast over de FRE2SH keuze van “de Oorsprong” en kijken uit naar de vele mooie initiatieven die er gaan ontstaan.

FRE2SH multicultureel

image
Food, Recreation, Education, Energy, Sustainability and Health – FRE2SH

Door: Nicolette Meeder – mede initiatiefneemster STIR Academy en FRE2SH farmd
Afgelopen week werden wij (STIR Academy) gebeld door Rustem Demir van Stichting bij de Tijd met het verzoek om in samenwerking met FRE2SH vijftien – 17 jarige -Turkse studenten een dag in hun 15 daags bezoek aan Nederland te faciliteren. Een dag later zaten wij bij FRE2SH in Breugel aan tafel met Ayhan Yunttas, voorzitter van de Turkse Stichting uit Turkije, Safak Unsal, Rustem Demir en Dilek Demir Koc, van Stichting bij de Tijd. Al pratende in het Turks, Duits, Engels en Nederlands kwamen we al snel tot de datum waarop iets georganiseerd moest worden en wel vrijdag 16 januari. Het was maandagavond 12 januari.

De studenten, zorgstudenten, vergelijkbaar met Nederlands mbo niveau 3 en 4, waarvoor een bezoek tot kennismaking hier in een ziekenhuis of verzorgingshuis voor een paar uur werd gezocht. Een andere leerzame ervaring op gezondheidsgebied was ook welkom. De studenten spraken geen Nederlands, wel een heel heel klein beetje Engels.

Leuke uitdaging…

Via ons netwerk werden we na uitleg met open armen ontvangen bij Archipel Zorggroep. Zorgmanager, Ron van Wees verzocht ons 2 groepen te maken waarvan er 1 in Breugel op de lokatie Vloed kon kijken en meehelpen en 1 groep op de Kanidas in Best.

FRE2SH Farm Breugel

Verzamelen in de FRE2SH boerderij te Breugel
Verzamelen in de FRE2SH boerderij te Breugel

Vrijdag 16 januari was het zover en om 10.00 liep de FRE2SH boerderij te Breugel vol met 15 Turkse studenten zorg, 13 dames, 2 jongemannen, hun begeleiders, tolken en chauffeurs voor vervoer. Na een korte uitleg wat er die dag op het programma stond vertrok 1 groep naar Breugel en de andere groep naar Best.

Zelf ging ik mee met de groep naar Best, alwaar we werden ontvangen door Ron van Wees, die een korte uitleg gaf over de visie van het huis. De mens en zijn of haar (hulp)vraag staat hier centraal en de medewerkers/omgeving faciliteert aan het welzijn van de client/bewoner. De bewoners hebben allemaal een eigen kamer en de familie kan te allen tijde samen met de bewoners zijn. In de mooie lichte ruime locatie, met edelsteen namen, zijn diverse huiskamers waar de bewoners eten en ontspannen. De studenten mochten in groepjes van 2 helpen en erbij zitten in de woonkamers.

Ontvangst Archipel Best
Op onze rondleiding door het huis maakten we hiermee kennis alsook met haar bewoners. De studenten bleven aan het eind achter bij de bewoners, medewerkers in de diverse kamers. Dat was beste even spannend voor ze en was er ook even twijfel of ze dat wel gingen doen ivm de taalbarriere. Dilek Demir Koc die tolkte vroeg hen wat ze uiteindelijk wilde…de keus was aan hen. Heel graag en heel moedig gingen ze dapper de woonkamers in en wij lieten ze daar achter.

Archipel
Archipel

Na een tijdje gingen Dilek en ik, ieder apart, een rondje doen bij de jongelui. De een was aan het helpen de ander zat een beetje verloren op een stoel. Anderen weer druk met elkaar in gesprek met een familielid die op bezoek kwam bij haar Tante. Bij 2 dames in een van de kamers “spraken” we via de telefoon en een vertaalprogramma van het Turks naar het Engels en vervolgens naar Nederlands.

Zo ook raakten de meiden in gesprek met de medewerkers aldaar en werd het zeer gewaardeerd en positief ervaren dat ze er waren en meehielpen. Je zag de vriendschap, warmte en begrip voor elkaar ontstaan. Van beide kanten werd echt heel duidelijk moeite gedaan om elkaar te begrijpen en tegemoet te komen. Met een hoog vriendschappelijk knuffelgehalte werd afscheid genomen van de medewerkers van een van de woonkamers.

Een leuke anekdote….Een van de studenten mocht limonade maken voor de bewoners, aanmaaksiroop… dat wist zij niet en al snel waren de flessen leeg en dachten de medewerkers hé dat is vreemd dat dat zo snel gaat… Iets wat voor hun heel normaal is voor iemand die komt kijken uit een andere cultuur helemaal niet normaal. Er werd met hartelijkheid en met veel plezier mee omgegaan door allen.

Evalueren
Evalueren

Aan het eind was er nog een korte evaluatie over de ervaringen en vergelijkingen met Turkije. Het was een duidelijke verzoek van Ron wat hier gezien werd moest hier gelaten worden, zodat de jongeren niet met hun vragen of zorgen bleven zitten. De openheid, transparantie over wat leefde en waar helder en eerlijk op werd gereflecteerd gaf ruimte voor ontlading en het delen van de (leuke) ervaringen en ontmoetingen.

De studenten gingen na hun bezoek even Eindhoven in en ontspannen, voordat ze om 17.00 werden terug verwacht op de FRE2SH boerderij in Breugel alwaar zij kennis maakten met klankschalen. Onze partner MANDENA is ervaren met het werken met energie en de klankschalen. Uitleg over dat wij als mensen energie zijn en dat energie in resonantie met de schalen een helende werking teweeg kan brengen. Een aantal schalen werden ons allen aangereikt. Sommige kregen weer ruimte in de neus, anderen voelden zich helemaal goed aan het eind. Iemand had ook een ervaring van duizeligheid, maar met wat oefeningen om goed met je voeten te “aarden” gingen men tenslotte allen ontspannen naar “huis”. Het was een klinkende kennismaking met de klankschalen.

Klankschalen hebben een helende werking door het speciale geluid
Klankschalen hebben een helende werking door het speciale geluid

Zij vertrokken na een, zoals later ook werd teruggegeven, enerverende en super leuke dag, met leerzame momenten en mooie interculturele ontmoetingen. Ook de evaluatie met Archipel Zorgroep was zeer positief en werden op beide lokaties de ontmoetingen als zeer leuk, nuttig en positief ervaren.

Een volgend verzoek aan FRE2SH is al weer omgezet in een actie. Maandag 19 januari gaan we 15 Turkse onderwijs studenten, die uit een zeer sterk hiërarchisch gestuurde omgeving komen, kennis laten maken en samen laten werken met de leerlingen van DOE/democratisch onderwijs in Eindhoven.

Het ontmoeten van elkaar in een multiculturele context geeft ruimte aan anders leren kijken, open staan voor andere ideeën, gezelligheid en uitbreiden van eigen creativiteit en menselijkheid. Door de jaren heen is mij meerdere keren gedeeld dat de jeugd een verloren generatie is. Al kijkende, werkende, ontmoetend is mij al heel lang duidelijk en werd dat op deze dag ook weer bevestigd het is een gevonden generatie die open staat voor hun medemens en hen men een warm en menselijk hart tegemoet treed.

Nicolette Meeder, januari 2015