Als ons gemeenschappelijke doel zich concentreert op ons duurzame menselijke voortbestaan dan veranderen ook de spelregels, dus ook ons educatieve systeem.

Het gangbare educatieve systeem is gebaseerd op het tijdperk waarin van ons verwacht wordt dat we gehoorzaam en gedisciplineerd werken in een organisatie. We worden dan beloond met geld waar we van alles mee kunnen doen. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor onze levensessenties, kritisch denken of snappen wat het leven precies inhoudt, hoort daar niet bij. Uiteindelijk wordt verwacht dat die organisaties alles wat we als mens nodig hebben wel zullen oplossen. Helaas werkt dat niet zolang alleen geld voor deze organisaties een maatstaf is voor succes.

Nu blijkt de wereld toch echt anders in elkaar te zitten. De gefragmenteerde belangen van de organisaties maken hen blind voor de consequenties van de som van al hun handelen. Ook de gecreëerde afhankelijkheid van ons als bevolking maakt de tragiek van de situatie alleen maar groter. Problemen worden aangepakt op dezelfde manier waarop ze zijn ontstaan en altijd achteraf. Het doel van elk van de spelers in dit menselijke ecosysteem is altijd het eigenbelang. Een belangrijk deel van dit eigenbelang wordt uitgedrukt in financiële afhankelijkheid waardoor het doel al snel in geld wordt uitgedrukt. Zonder geld kan men kennelijk niet functioneren. De spelregels in dit systeem zijn daarop afgestemd. Het onderwijs, de belastingen, de regelgeving, democratisch stemmen elke vier jaar, zelfs een belangrijk deel van het rechtssysteem.

Wat als we ineens geen geld meer zouden hebben, dat geld ophoud te bestaan? Houden wij dan op te bestaan?

En wat als we eens geen voedsel, water of lucht zouden hebben? Omdat we vanuit geldbelangen het zodanig vervuild of verkwanseld hebben dat het ons biologische zelf niet meer kan dienen. We hebben dan een heleboel geld maar zullen we dan nog voortbestaan?

De levende natuur functioneert al 4 miljard jaar zonder geld. Ze heeft een duurzaam, regeneratief systeem opgebouwd van ingewikkelde onderlinge relaties en afhankelijkheden. De afhankelijkheden zijn op basis van wederkerigheid. Dit natuurlijke afstemmingsproces is alles omvattend, inclusief de mens. Ondanks dat het lijkt dat er over dit afstemmingsproces niet nagedacht wordt zit er veel meer wijsheid in verstopt dan wij met al onze wetenschappelijke onderzoeken hebben kunnen doorgronden. De natuur kent bijvoorbeeld geen afval. Alles in de levenscyclus is steeds gezond. Het sterven is een essentieel onderdeel van het leven en de evolutie ervan.

In Sustainocratie hebben we het eigen en gemeenschappelijke doel voor ons allemaal aangepast en afgestemd op deze wijze natuur. Het nieuwe doel is namelijk ons eigen voortbestaan binnen de dynamiek van dit oeroude ecosysteem. Door dit doel, en niet geld, voor ogen te nemen veranderen de spelregels, voor ons allemaal. Dat is ook nodig want met de oude spelregels komen we er niet. In tegendeel. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat we met ons gedrag en spelregels het leven op Aarde vernietigen, inclusief op termijn onszelf. Het lijkt ons daarom geen overbodige luxe om aandacht te besteden aan dit logische doel, samen met alle spelers in onze lokale en wereldmaatschappij. Sinds 2005 nodig ik het bedrijfsleven uit om van aanpak te veranderen naar het 4 x WIN ondernemerschap van de 21ste eeuw . Sinds 2009 voegen we daar als Stad van Morgen de uitnodiging aan toe voor de overheid, onszelf als inwoners, de wetenschap en het onderwijs om mede verantwoordelijkheid te nemen voor onze essentiële menselijke waarden.

Ervaringen tot nu toe op de verschillende actiegebieden die zijn ontstaan heb ik in het Engels opgetekend. Het blijkt niet gemakkelijk om het oude spel te veranderen. De gewenste vaardigheden om de nieuwe uitdaging goed te spelen moeten veelal aangeleerd worden. De instanties zijn niet gewend om samen de prioriteiten te verleggen naar ons voortbestaan. Ze hebben daarvoor veelal een verbindende partij nodig, zoals de functie die de Stad van Morgen is gaan bekleden. Ook heeft de mens als burger, werknemer, afhankelijke, enz veel emotionele schade opgelopen door de oude spelregels. Al met al is het een hele uitdaging om deze evolutionaire stappen te ondernemen. Gelukkig hebben we al enige jaren ervaring opgebouwd en kunnen we dat delen met de wereld. Als men eenmaal bekend is met het bestaan van de nieuwe spelregels, de werkwijze en de kansen die eraan verbonden zitten, dan is de stap hopelijk snel gemaakt.

De Stad van Morgen gaat masterclasses aanbieden om dit allemaal nog verder de wereld in te brengen. Eventuele financiële middelen die daarmee binnengehaald worden kunnen we dan gebruiken om bijvoorbeeld gronden of boerderijen veilig te stellen voor FRE2SH, of Health Valleys vorm te geven door de afhankelijkheid van geld weg te halen en communities te creëren. Geld is dan hooguit nog een middel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s