Status AiREAS

Er gebeurt veel in en rondom AiREAS Eindhoven en Brabant voor een gezonde stad en regio. Dat is niet voor iedereen even zichtbaar omdat het achter de schermen gebeurd. Vandaar even een beschrijving van de stand van zaken. Positief is natuurlijk dat er overal activiteiten zijn die uiteindelijk moeten leiden tot onze gezondere leefomgeving. Ook zien we de obstakels verschijnen uit de oude macht en sturingscultuur van een politiek economische werkelijkheid die de processen van samenwerking en cocreatie moeilijk maken. Het is allemaal onderdeel van een intense evolutie waar we midden in zitten. Het mooie is dat we het allemaal kunnen beïnvloeden zoals vele burgerbelangenverenigingen ook daadwerkelijk en succesvol doen.

Wat is AiREAS?

Zoals u misschien weet is AiREAS een, door burgers opgezet samenwerkingsverband in Brabant voor gezonde gebiedsontwikkeling vanuit luchtkwaliteit. Ons werk richt zich in eerste instantie op Eindhoven om de complexiteit onder de knie te krijgen van het werken op niveau 4 bewustzijn gedreven gebiedsontwikkeling. Sinds 2010 bestaat AiREAS als ideologie vanuit de Stad van Morgen en vanaf 2011 is het ook praktisch actief. In oktober 2012 werd de samenwerking wereldkundig gemaakt vanuit de raadzaal van Eindhoven.

Meetnetwerk luchtkwaliteit en levensstijl onderzoek

In 2013 is het eerste resultaat zichtbaar gemaakt aan de hand van een fijnmazig meetnetwerk voor luchtkwaliteit in de stad. Daarna heeft AiREAS wetenschappelijk onderzoek gedaan naar onze levensstijl via eHealth research. Twee wereldwijde publicaties beschrijven de processen en resultaten.

Hoe verder?

Sinds 2016 zijn er discussies ontstaan over de voortgang van AiREAS, vooral binnen de overheid die de hoofd!leverancier is in geld (maar niet in expertise, technologie en daadkracht).

Enerzijds is de ervaring positief in Eindhoven om te werken vanuit niveau 4 en willen we uitbreiden naar het Metropoolgebied en de rest van de wereld met deze aanpak. Dat kost geld.

Anderzijds moet men bestuurlijk wennen aan de zeggenschap vanuit dit niveau over het beleid. Als voorbeeld zien we de kritiek vanuit AiREAS op de manier waarop de Vestdijk en binnenstad wordt aangepakt, gewoon omdat het niet Sustainocratisch is.

Kortom, als we allemaal samen een AiREAS beweging opzetten voor de gezonde verstedelijking vanuit luchtkwaliteit dan dient dat commitment niet selectief maar integraal zich te voltrekken. Dat gebeurt nog niet.

Metropoolregio

De ervaring in Eindhoven moet nu geprojecteerd worden op het Metropoolgebied van 21 gemeenten met drie hoofdpijn uitdagingen rond luchtkwaliteit: stedelijk, luchthaven en intensieve veehouderij/landbouw. Deze discussie draait om twee hoofdzaken:

  • Financiering van de aanpak op zo’n grote schaal?
  • Wie doet wat in de uitvoering en verantwoordelijkheid?

Beide hoofdzaken leveren spanningsvelden op. De overheid zoekt de financiële bronnen in Den Haag of Europa terwijl burgerparticipatie het claimt bij de verschillende gemeenteraden, leefbaarheid fondsen en de eigen ledengroep.

Burgerparticipatie wenst de regie over de aanpak omdat het voor veel mensen gaat om het aanpakken van de overlast die zij ervaren. De AiREAS focus op onze gezondheid en veiligheid levert dan een goede onderhandeling op met het bewind. AiREAS is als onafhankelijke samenwerking en expert de eerste keuze van burgers. Het vertrouwen in de overheid is minimaal omdat de overheid niet aangestuurd wordt vanuit menselijke kernwaarden maar politiek economische maatstaven hanteert waardoor keuzes vaak resultaten opleveren die niet voldoen aan de gezondheid en veiligheid eis van de bevolking.

Organisatorisch kan de overheid op ambtelijk niveau eensgezind zijn door de regie over een meetnetwerk naar zich toe te trekken vanuit eigenbelang. Het is natuurlijk lastig voor macht georiënteerde wethouders als ineens AiREAS meekijkt vanuit menselijke kernwaarden, keuzes beïnvloedt en contacten onderhoud met gemeenteraden, media en bedrijfsleven.

Maar ook omdat het werken met 21 gemeente raden en bestuurders een vak apart is. Gespecialiseerde organisaties zoals de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB)dienen zich aan om dit soort taken op zich te nemen.

AiREAS stuurt aan op het combineren van het beste van de twee werelden (burgers, bestuur en gemeenschappelijk beleid vanuit verantwoordelijkheid naar onze leefbaarheid). Er is enige ergernis ontstaan in de AiREAS community omdat in dit getouwtrek de investering in het bestaande meet en kennis netwerk in Eindhoven is stil komen te liggen. Als een coalitie niet gevoed wordt dan valt het uit elkaar. Dat gebeurt niet snel in AiREAS omdat juist de spanningsvelden vele burgers, wetenschappers en ondernemers aanzetten tot het maken van radicale keuzes. Zij zien dat de politiek zich niet, te weinig, niet snel genoeg of onbetrouwbaar committeert en verhardt hierdoor de eigen stellingname. Onder de huidige omstandigheden willen veel burger belangenpartijen zelfs juridische stappen ondernemen tegen bestuurders, de gemeente, boeren of vliegveld, al na gelang waar de overlast vandaan lijkt te komen.

AiREAS stuurt echter aan op de cocreatie door iedereen innovatief aan elkaar te binden vanuit verantwoordelijkheid voor ons welzijn, kwaliteit van leven en natuurlijke kernwaarden zoals gezondheid en veiligheid.

De komende maanden zullen laten zien hoe de verhoudingen komen te liggen. Er zijn verschillende spelers, elk met eigen toegevoegde waarde en kwaliteiten. Of we in staat zijn om de samenhang optimaal te structureren is afhankelijk van de bereidheid om op niveau 4 elkaar te ontmoeten en breder te denken dan alleen een meetsysteem. AiREAS heeft de onderstaande propositie getekend voor de financiële fondsenwerving en operationele uitvoering op de 4 niveaus van gebiedsontwikkeling.

Financieringsoptie 1

Avans Hogeschool past participerend leren succesvol toe met de School of Talents

De uitdagingen van deze tijd vergen niet alleen het klassikaal leren van gespecialiseerde onderwerpen maar ook het vroegtijdig ervaren en toepassen ervan in de werkelijkheid van het dagelijks leven. Verschillende leerkrachten in scholen van Brabant hebben al samen met de Stad van Morgen geëxperimenteerd middels concrete en maatschappelijk relevante projecten waar studenten het middelpunt in vormen…….

School of Talents (2).jpg
Vele partners hebben al meegedaan met betrokkenheid van 1000-den studenten. Nu is het onze uitdaging om het proces te borgen tot structurele samenwerking met meetbare maatschappelijke resultaten

Avans Hogeschool legt de lat hoog
Met Avans Hogeschool in Breda hebben we als Stad van Morgen samen met AiREAS net weer een traject af mogen ronden. Voor de studenten en leerkrachten werd dit een eindpunt door het presenteren van hun bevindingen in een schriftelijk rapport en middels een videopresentatie. Voor ons echter een beginpunt om de resultaten van de onderzoeken en presentaties toe te gaan passen samen met de partners. Lees hier het School of Talent proces in downloadable pdf avanshogeschoolsamenwerking-1.

Het project
De internationale lichting eerste jaars studenten Milieuwetenschappen werden uitgedaagd om in teamverband de luchtkwaliteit te meten in een aantal basisscholen van Breda die op de nominatie stonden voor renovatie. De opgedane inzichten zouden het onderhoudsbureau (Breedsaam) voor de scholen kunnen helpen bij het plannen van onderhoud en renovatie. De lokale overheid kon de metingen gebruiken voor het verder invullen van hun deelname aan de Brabantse Health Deal door de wijk gezonder te maken middels beleid en investeringen. Met de presentaties van deze studenten, mits kwalitatief voldoende aanvaardbaar kon AiREAS en de Stad van Morgen andere steden en gebieden in de wereld stimuleren om de leefomgeving van onze kleinste en kwetsbare mensjes zo gezond mogelijk te maken in navolging van het goede Bredase voorbeeld. Het project was daarom belangrijk voor iedereen, niet alleen de studenten.

avans-project-2

De rapportage van de studenten is in het Engels en tweedelig: schriftelijk en middels een videoverslag. Het videoverslag werd gepresenteerd met publiek en aanwezigheid van de alle 7 groepen.

Resultaat
In middelbaar MBO en HBO onderwijs overheerst vaak de indruk dat jongeren nog niet in staat zijn kwalitatief hoogwaardig externe productiviteit te leveren door middel van zelfstandig werken. Vaak moet de Stad van Morgen uit ervaring het vertrouwen uitdragen dat zij dit wel kunnen mits goed begeleid en optimaal “bevrijd” van te veel sturing waardoor de jongeren hun creativiteit volledig kunnen benutten. Via een normale korte periode van chaos weten de meeste groepjes hun draai en focus te bepalen en uiteindelijk uitstekend resultaat te leveren, zeker als men in staat is goed met elkaar taken af te stemmen. Enkele groepjes hebben wat steun en begeleiding nodig om uit de chaos te komen maar leggen daarna hun lat even hoog vaak tot verrassing van de studiebegeleiders en projectleiders.

Kijk zelf naar een paar verslagen die door de eerste jaars zijn geproduceerd en oordeel over de kwaliteit:

Verslag 1:  final-1e-ilsesarah

Verslag 2: healthy_breath_final

Binnenkort zullen we ook enkele van de videoverslagen laten zien die soms uitzonderlijk goede kwaliteit vertoonden.

20170119_144555-1
Het moment van de videopresentaties

Blauw groene ruit – projectdefinitie fase

17 juni in het Design House te Eindhoven.

Samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied gebaseerd op gezondheid, leefbaarheid en kwaliteit van leven, uitgevoerd door thematische tafels die democratisch zijn ontstaan.

Rijk Dommel en Aa 17 juni (1)
Participatie maatschappij in actie Stad – Platteland

Iedereen die een bijdrage kan leveren aan de cocreatie mag meedoen.

http://www.eventbrite.nl/e/tickets-the-landscape-in-between-co-creatie-25771093033?aff=ebapi&aff=eanddiscrelepopu&ref=eanddiscrelepopu

Initiatief van de Stad van Morgen, Rijk Dommel en Aa en Visie 2070 TU/e

Geschiedenis

Fase 0: September 2015 – Diner pensant – bestuurlijke introductie Brabantse Health Deal volgens Sustainocratisch model en met AiREAS als voorbeeld.

Fase 1: 2 Maart – Gezondheid gedreven werkelijkheid? Wat gaan we doen?

Fase 2: 18 April – Hoe verbinden we met de beleidsdossiers van de overheid?

Fase 3: 17 Juni – Na de prioriteitskeuzes gaan we projecten definiëren.

De nieuwe maatschappij bestaat

Op 17 April vond een unieke ontmoeting plaats in de Wasvenboerderij van Eindhoven. Op uitnodiging van de Stad van Morgen en GlobalVisioning.net gingen een groep van 30 professionals en visionairs aan de slag om een beeld te vormen van de nieuwe maatschappijvorm die zich ontvouwt in onze wereldbeleving en het leiderschap dat eraan wordt ontleend bij onszelf, in het bedrijfsleven en binnen de overheid. De groep bestond enerzijds uit mensen uit de kringen van Andras Laszlo (GlobalVisioning.net) die de dag wilde benutten de Spirituele Transitie in Business tastbaar en zichtbaar te maken aan de wereld en als gemeenschappelijk product neer te zetten.  Anderzijds uit mensen uit de kringen van Jean-Paul Close (Stad van Morgen) die actief zijn in de sustainocratische initiatieven zoals AiREAS, FRE2SH, STIR Academy en FRE2SH die al functioneren vanuit een nieuwe kijk (perceptie) op de wereld en de gevestigde orde uitnodigen ook te verbinden aan die nieuwe standpunten. Het doel van Jean-Paul was het leveren van verder bewijs dat die nieuwe kijk op de wereld een sterke innovatiekracht verstrekt aan iedereen in het bedrijfsleven en de maatschappij en de deelnemers uit te nodigen er ook samen een gemeenschappelijke missie aan te ontlenen.

Verder was er een groep mensen die zich had aangemeld vanuit de uitnodiging om de eigen nieuwsgierigheid te bevredigen en misschien te voeden met inspiratie.

Een kleurrijk gezelschap van parels van bewustzijn
Een kleurrijk gezelschap van parels van bewustzijn
Andras Laszlo geflankeerd door Sylvie Verleye (Links) en Nicolette Meeder
Andras Laszlo geflankeerd door Sylvie Verleye (Links) en Nicolette Meeder

De dagindeling was gestructureerd door Andras Laszlo vanuit een model dat hij reeds in Budapest uitprobeerde, nu in Eindhoven en straks in Brussel. Er ontstaat een verzameling van cognitieve impressies (10 minuten toespraakjes) van mensen die om allerlei persoonlijke redenen diep in het bewustZIJN terecht zijn gekomen en er in het dagelijks leven wat mee doen. Men schrijft boeken, doet lezingen, ontwikkelt coaching trajecten, vertelt of schrijft verhalen, maakt muziek keuzes en komt naar verbindende ontmoetingen zoals deze. Men deelt in kwetsbaarheid de persoonlijke verhalen, het geleden leed en de bewustwording die eruit is ontstaan waardoor men veel zelfverzekerder door het leven gaat.

Eckart Tolle zei “het leven heeft angst nodig om in te leren zien dat men niet bang hoeft te zijn”

Tijdens de interacties met de aanwezigen kwam  een rijkdom aan uitwisseling van inzichten met tips over boeken en filmpjes, zoals de suggestie van Noor Bongers om de bewustwording van idols zangeres CHI eens te zien toen ze ontdekte dat al de moleculen van haar lichaam om de 10 jaar volledig vervangen waren maar haar unieke “ik” nog steeds aanwezig blijft.

Of dat fotootje dat Helmer van Weelderen mij stuurde nadat hij zoveel liefde maar ook pijn had gezien gedurende de dag dat zijn eigen ziel had geroerd:

Helmer van Weelderen deelde dit met ons
Helmer van Weelderen deelde dit met ons

Wat doet zo’n dag van verhalen met ons? Wat is het nut om de geleden pijn in kwetsbaarheid te delen met anderen en hen deelgenoot te maken van de openbaringen van intens geluk dat een ieder is toegevallen en wij alle mensen op Aarde gunnen? Wat is de ideale maatschappijvorm waarin we deze processen normaal gaan vinden en ze doorlopen zonder verrassingen maar liefdevolle zelfbewuste symbiose onderling en met onze natuurlijke omgeving?

Ans Rossy nam ons bewustzijn mee naar de manier waarop een boom het diepere bewustzijn hanteert om zich te ontwikkelen in nauwe zintuiglijke samenhang met haar omgeving onder en boven de grond. De boom is niet een op zichzelf staande entiteit maar in wederkerigheid een symfonie van interactie met vele andere levende soorten die zo elkaar samen in stand houden.

Bewustwording met de 300 jaar oude plataan als metafoor en voorbeeld
Bewustwording met de 300 jaar oude plataan als metafoor en voorbeeld

Een grote vogel in een andere boom bracht ons tot de beeldspraak van Paul de Blot, die helaas niet aanwezig kon zijn door een longontsteking, door ons openlijk de vraag te stellen “waarom blijven die moleculen van de vogel een eenheid in weer en wind?”. Het antwoord vinden we in de bindende spiritualiteit de vogel tot leven heeft gebracht en het doel heeft ingeblazen zich te blijven voeden en reproduceren. Zolang de vogel dit doel kan blijven nastreven zal het leven de moleculen tot een hechte band samenhouden. Zo functioneert de bezieling van een mens en menselijke organisatie ook. Het DNA maakt de samenstelling uniek maar de doelgerichte levendigheid, de spiritualiteit en de missie (purpose) maakt de samenstelling tot een eenheid. De vogel gebruikt de boom en de boom heeft de vogel nodig. De unieke levende eenheden vormen een complexe band, een ecosysteem.

Zo wil de stad Eindhoven zich zelfbewust als een ecosysteem ontplooien door de symbiotische samenhang tussen menselijke activiteiten en  onze natuurlijke omgeving in een waardengedreven cyclus. Dit proces is gaande en levert een verrassende dynamiek op die o.a. tot uiting komt in de multidisciplinaire interactie van mensen en organisaties in AiREAS om te komen tot een gezonde stad gezien vanuit luchtkwaliteit en volksgezondheid.

Camiel van Damme vond hierin de motivatie om een beeld te schetsen hoe hij, samen met Pierre Mellegers, het leiderschap traject aflegt met organisaties die vanuit zichzelf naar de buitenwereld kijken.

De coaching van Camiel en Pierre brengt de onderneming in contact met bredere maatschappelijke verantwoordelijkheden ter inspiratie voor innovatie
De coaching van Camiel en Pierre brengt ondernemingen in contact met bredere maatschappelijke verantwoordelijkheden als inspiratie voor zichzelf versterkende innovatie inputs

Dankbaar gebruik makend van de mooie tekening van Camiel kan het verhaal van Marco van Lochem, die zijn rol als mede oprichter van AiREAS beziet vanuit de werkelijkheid van een collectieve missie (gezonde stad) én die vanuit de belangen van deelnemende organisaties, in context worden geplaatst voor de deelnemers. Elk van de aanwezigen profileert zich misschien als een “onderneming” met een MVO geïnspireerde missie die vanuit eigen product en dienstverlening de wereld beschouwt en daarmee de interactie aangaat binnen een netwerk van economisch gestuurde belangen. Aloy Soppe (hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit) beargumenteerd de verwrongen huidige wereld van economie die alleen maar uit is op de primaire impulsen van groei en concurrentie, niet noodzakelijkerwijs de bezielde waardecreatie waar onze groep voor staat. In de economische wereld is het aanbod van spirituele zingeving vaak moeilijk te “verkopen”. Het wordt als zweverig betiteld terwijl het in feite betekenis geeft aan het levende bestaan van een organisatie. Wessel vraagt zich af of een organisatie een ziel kan hebben? En het bevestigende antwoord komt o.a. via Marco en het verhaal van AiREAS.

Voor diep bewuste mensen, die dienstbaar zijn in een wereld vol onbalans is harmonisering een bijna onmenselijke taak op individueel niveau, zeker als de menselijke systeemomgeving de onstabiliteit structureel benut voor de economische belangen van enkelingen en het verder zaaien van angst en vernietiging als motor van economische groei zonder enige menselijkheid. De Stad van Morgen positioneert zich daarom niet aan de gefragmenteerde kant van de geldafhankelijke producten en diensten maar in het veld van “de missie” die ze heeft gedefinieerd vanuit de collectieve inzichten van duurzame evolutionaire menselijkheid en collectieve verantwoordelijkheid

“samen blijven werken aan een gezonde, vitale, veilige, zelfbewuste en samenredzame menselijke samenleving binnen de symbiotische context van samenhang met onze aldoor veranderende natuurlijke omgeving”

Samenwerkingsvormen, die producten, diensten en andere ondernemende belangen uitnodigen, ontstaan dan als cluster van authentieke harmoniserende waardecreatie en een geheel eigen bezieling. Als voorbeeld dient AiREAS, een multidisciplinair samengestelde organisatie van missie-gedreven partners die, net als bij de vogel moleculen vormen die samen een doel-gedreven eenheid worden met een eigen “sustainocratisch” DNA.

De wereld beschouwend vanuit het gezonde stad perspectief levert een uitnodigde aantrekkingskracht op voor al die talenten die de symbiose aan willen vullen met bijbehorende wederkerigheid
De wereld beschouwend vanuit het gezonde stad perspectief levert een uitnodigde aantrekkingskracht op voor al die talenten die de gezonde stad symbiose aan willen vullen met harmoniserende producten en diensten bijbehorende wederkerigheid

De combinatie van de gefragmenteerde werelden die Camiel presenteert en het commitment dat door Marco wordt verwoord vanuit AiREAS perspectief en als samengestelde missie wordt voorgesteld, levert een nieuwe uitnodiging aan de groep op. Door een missie te formuleren, bijvoorbeeld de oorspronkelijke suggestie van Andras Laszlo en doel van de dag om ons als groep te positioneren in de missie van de Spirituele Transitie van Business (STB), en, samen met de harmoniserende definitie van duurzame menselijke vooruitgang van de Stad van Morgen, kunnen we de grote onstabiele menselijke wereld uitnodigen om samen met ons de transitie aan te gaan van bezieling, harmonisering en innovatie zonder angst voor chaos, crisis of verval.

Met dat voor ogen hebben STB en SvM samen het initiatief genomen om verschillende verbindende elementen reeds te scheppen die het verbond tastbaar maken voor de buitenwereld:

  • Deze dag van liefdevolle onderlinge presentatie
  • Het formuleren van de uitnodiging om samen de spirituele missie van menselijkheid en verduurzaming aan te gaan door harmonisering vorm samen te geven met de som van al onze talenten
  • De verhalen zijn opgenomen en worden tot videodocumenten verweven die we met de wereld kunnen delen
  • De verhalen worden opgeschreven en verwerkt in boekvorm voor uitnodiging aan de wereld
  • Het huis van Andras nabije Brussel wordt het roerende Europese centrum van bezieling, samenkomst en spirituele verbroedering dat we door heel Europa en de wereld aan zullen bieden in alle diversiteit van waardengedreven uitingen en samenhang.

Met die uitnodiging sluiten we af via een gedicht van de voorzitter van de Turkse ouderenvereniging van het Eindhovense Gestel en zijn zang over vrede en verbroedering die hij met ons deelde.

Mustafa Keskin wist de aanwezigen te raken met zijn persoonlijkheid en zang
Mustafa Keskin wist de aanwezigen te raken met zijn persoonlijkheid en zang

Wordt vervolgd……..

Raadsverkiezingen: wat op het spel staat

De gemeenteraad verkiezingen 2014 zijn achter de rug. De herverdeling heeft plaatsgevonden. Het hanengevecht is weer begonnen om de “macht” maar is dat zo terecht?

De gemeentelijke overheid heeft een belangrijke gebiedsfunctie. Maar daar blijft het bij. De duurzame 21e eeuwse gemeenschap is geen eenzijdige overheidtaak (meer) ook al denken sommige partijen of mensen dat nog wel. Daarvoor zijn de maatschappelijke ontwikkelingen te complex, met teveel invloeden van binnen en buitenaf. De maatschappij 3.0 is een cultuur van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden rondom concrete duurzame doelen.

Daarvoor zijn grote veranderingen nodig die veel eisen van de bestuurders die nu gekozen worden. Zij zullen de transitie moeten waarmaken van een dominante, bureaucratische, machtgedreven overheid naar een participatieve en faciliterende overheid in een coöperatie maatschappij met hogere duurzaam menselijke doelen die politieke en economische belangen overstijgen.

Het gaat niet meer om links of recht
Het niet meer om de kleur van de partij, gefragmenteerde beloftes of eigenbelang van de deelnemers en hun partij aanhangers. Het gaat om grote lokale ontwikkelingen die voortkomen uit wereldwijde uitdagingen (global issues, local solutions, global application) op gebied van integraal menselijkheid en duurzame vooruitgang die een overheid niet alleen aan kan. Het professionele profiel en de menselijkheid van de raadsleden en kandidaat wethouders is doorslaggevend, niet de politieke kleur.

Bepalend voor de gemeentelijke gebiedstoekomst is hun bereidheid en capaciteit vandaag tot transparant en doortastend, multidisciplinair samenwerken aan de grote uitdagingen. Dit gebeurt niet meer op basis van dominantie maar gelijkwaardigheid. Er verandert hierdoor veel voor het hele ambtenaren apparaat, de gemeentelijke werkwijze, enz. Het probleem is dat deze transitie structureel in de weg wordt gestaan door de ouderwetse juridische en operationele verhoudingen die ruim 160 jaar geleden zijn samengesteld en doorontwikkeld. Dit transformeren vergt een uniek bestuursprofiel dat dun is gezaaid. Men levert de macht in voor autoriteit door samen te gaan werken. De raad staat erbij en kijkt ernaar, met een blokkerende mentaliteit of zelfbewustzijn rond grote transformatieve veranderingen.

Stad van Morgen (stichting STIR ) stippelde al in 2009 de grote veranderingslijnen uit die het samen met zelfbewuste bestuurders en ambtenaren in Eindhoven uitprobeerde middels AiREAS, VE2RS en STIR Academy. Veel gemeenten tonen nog moeite met de nieuwe verhoudingen met de lokale bevolking en instanties maar de precedenten zijn positief, noodzakelijk en transformatief. Niet alleen de overheid wordt geraakt door de transformatie, ook alle andere deelnemers moeten zich aanpassen. De een doet dat met meer overtuiging en daadkracht dan de ander. Ook hierin zit een uitdaging waarin vooruitstrevende gemeenschappen kansen ontwikkelen die de conservatieve regios missen. Het is een onstuitbaar proces. Crisissen zullen uiteindelijk zorg dragen voor draagvlak overal. Maar zelfbewuste gemeenschappen nemen het voortouw èn hun kansen.

Hier treft u lijstje van belangrijke veranderingen:

1. Bestuur vanuit oude macht is meer beperkende last dan vooruitstrevende lust.
2. Coöperatie maatschappij in opkomst
3. Toestemmingscultuur op de schop, maakt plaats voor Sustainocratie
4. Alleenrecht over besteding belastinggeld ter discussie
5. Nieuwe juridische basis gebiedsontwikkeling

Ad 1. De macht van de lokale politiek is de laatste decennia erg verminderd. De oude structuur tracht verantwoordelijkheid te blijven dragen door belastingen en bureaucratie te verhogen maar blokkeert ermee de vooruitgang die in de bevolking gaande is. Sommige bestuurders willen wel maar zitten vast in een netwerk van conservatieve belangen en verhoudingen. Hierdoor is veelal de lol van het besturen eraf. De verantwoordelijkheid is te groot en de oude werkwijze te problematisch zodat er nog weinig eer te behalen lijkt.

Er ontstaan bestuurlijke verschillen. De ene wethouder is helemaal voor de autoriteit en kans van doelgericht samenwerken terwijl de andere liever functioneert vanuit besloten machtculturen. Het blijft lastig om BenW, raad, politieke verschillen, conservatieve belangen te betrekken bij vooruitstrevende veranderingen en deze door te voeren. De andere maatschappelijke partijen stellen eisen en willen commitment die de oude Thorbecke cultuur niet kan geven. Het is geen lolletje meer om raad en bestuursfuncties te bekleden terwijl de wereld op zijn kop staat en men ondemocratisch uitgedaagd wordt er verantwoordelijkheid voor te nemen terwijl men er democratisch op wordt afgerekend. Het is een uitdaging die uniek is en van levensbelang. Stad van Morgen nodigt uit om de transformatie aan te gaan en helpt mee.

Ad 2. Er is een transitie gaande waarin verschillende scenario’s zich ontwikkelen. In alle gevallen is lokale politiek en bestuur geen dominante partij meer maar een samenwerkingspartner. Voorbeelden:

* Triple helix: Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Deze samenwerking is vooral institutioneel. Dat wil zeggen dat de samenwerkende instanties nog steeds vanuit het oude paradigma van geldafhankelijkheid en macht redeneren. Daarom is men er in Eindhoven op teruggekomen. De belangentegenstellingen wilden te vaak uitmonden in gepolder zonder resultaat.
* Sustainocratie: Hierin staat de mens en milieu centraal met de verschillende instanties (overheid, bedrijven, wetenschap) als instrumentarium voor duurzame ontwikkelingen (global issues, local solutions). AiREAS, VE2RS, enz zijn voorbeelden van moeizame maar succesvolle experimenten die de wereldbelangen inspireren. Sustainocratie hanteert een definitie van duurzame menselijkheid en vooruitgang.

Ad 3. De oude toestemmingscultuur hoort bij de oude dominante overheid. De coöperatie maatschappij verlangt commitment en expertise van de overheid voor gebiedsontwikkeling, hoger doel en bepaalde publieke functies. Het is een faciliterende cultuur waarbij samenwerking gestuurd wordt door het hogere doel van duurzame menselijkheid en vooruitgang, niet partij keuzes noch polderdiscussies of eenzijdige toestemming. Concensus wordt bereikt over prioriteiten en middelen, niet over de richting want die staat vast (duurzame menselijke vooruitgang).

Ad 4. Alleenrecht over besteding belastinggeld is een op te lossen probleem vanuit punt 3. Vandaag nog is een groot deel van de overheid begroting vastgezet in oude aanbestedingen. De vrijheid van handelen is daarom enorm beperkt terwijl de lobby tegen elke verandering druk uit oefent op de beleidstructuren. De coalitie van multidisciplinair samenwerken accepteert geen commitment zonder toegang tot middelen. Het wordt een grote uitdaging om belasting geld in coöperatieve verband te besteden in plaats van eenzijdig.

Ad 5. Bovenstaande geeft tevens aan dat er veel juridische bepalingen uit de oude verzuilde en gefragmenteerde relatie cultuur blokkerend werken in een gedeelde verantwoordelijkheid cultuur. Daar dient verandering in te komen en ook dit gebeurt niet zomaar. 160 jaar van opgebouwde regelgeving transformeer je niet in een keer zonder de maatschappij in chaos te dompelen. De Stad van Morgen heeft de STIR lus geïntroduceerd. Door deze toe te passen ontstaat er een proactief proces. Het verlangt leiderschap van alle betrokken partijen.