De nieuwe maatschappij bestaat

Op 17 April vond een unieke ontmoeting plaats in de Wasvenboerderij van Eindhoven. Op uitnodiging van de Stad van Morgen en GlobalVisioning.net gingen een groep van 30 professionals en visionairs aan de slag om een beeld te vormen van de nieuwe maatschappijvorm die zich ontvouwt in onze wereldbeleving en het leiderschap dat eraan wordt ontleend bij onszelf, in het bedrijfsleven en binnen de overheid. De groep bestond enerzijds uit mensen uit de kringen van Andras Laszlo (GlobalVisioning.net) die de dag wilde benutten de Spirituele Transitie in Business tastbaar en zichtbaar te maken aan de wereld en als gemeenschappelijk product neer te zetten.  Anderzijds uit mensen uit de kringen van Jean-Paul Close (Stad van Morgen) die actief zijn in de sustainocratische initiatieven zoals AiREAS, FRE2SH, STIR Academy en FRE2SH die al functioneren vanuit een nieuwe kijk (perceptie) op de wereld en de gevestigde orde uitnodigen ook te verbinden aan die nieuwe standpunten. Het doel van Jean-Paul was het leveren van verder bewijs dat die nieuwe kijk op de wereld een sterke innovatiekracht verstrekt aan iedereen in het bedrijfsleven en de maatschappij en de deelnemers uit te nodigen er ook samen een gemeenschappelijke missie aan te ontlenen.

Verder was er een groep mensen die zich had aangemeld vanuit de uitnodiging om de eigen nieuwsgierigheid te bevredigen en misschien te voeden met inspiratie.

Een kleurrijk gezelschap van parels van bewustzijn
Een kleurrijk gezelschap van parels van bewustzijn
Andras Laszlo geflankeerd door Sylvie Verleye (Links) en Nicolette Meeder
Andras Laszlo geflankeerd door Sylvie Verleye (Links) en Nicolette Meeder

De dagindeling was gestructureerd door Andras Laszlo vanuit een model dat hij reeds in Budapest uitprobeerde, nu in Eindhoven en straks in Brussel. Er ontstaat een verzameling van cognitieve impressies (10 minuten toespraakjes) van mensen die om allerlei persoonlijke redenen diep in het bewustZIJN terecht zijn gekomen en er in het dagelijks leven wat mee doen. Men schrijft boeken, doet lezingen, ontwikkelt coaching trajecten, vertelt of schrijft verhalen, maakt muziek keuzes en komt naar verbindende ontmoetingen zoals deze. Men deelt in kwetsbaarheid de persoonlijke verhalen, het geleden leed en de bewustwording die eruit is ontstaan waardoor men veel zelfverzekerder door het leven gaat.

Eckart Tolle zei “het leven heeft angst nodig om in te leren zien dat men niet bang hoeft te zijn”

Tijdens de interacties met de aanwezigen kwam  een rijkdom aan uitwisseling van inzichten met tips over boeken en filmpjes, zoals de suggestie van Noor Bongers om de bewustwording van idols zangeres CHI eens te zien toen ze ontdekte dat al de moleculen van haar lichaam om de 10 jaar volledig vervangen waren maar haar unieke “ik” nog steeds aanwezig blijft.

Of dat fotootje dat Helmer van Weelderen mij stuurde nadat hij zoveel liefde maar ook pijn had gezien gedurende de dag dat zijn eigen ziel had geroerd:

Helmer van Weelderen deelde dit met ons
Helmer van Weelderen deelde dit met ons

Wat doet zo’n dag van verhalen met ons? Wat is het nut om de geleden pijn in kwetsbaarheid te delen met anderen en hen deelgenoot te maken van de openbaringen van intens geluk dat een ieder is toegevallen en wij alle mensen op Aarde gunnen? Wat is de ideale maatschappijvorm waarin we deze processen normaal gaan vinden en ze doorlopen zonder verrassingen maar liefdevolle zelfbewuste symbiose onderling en met onze natuurlijke omgeving?

Ans Rossy nam ons bewustzijn mee naar de manier waarop een boom het diepere bewustzijn hanteert om zich te ontwikkelen in nauwe zintuiglijke samenhang met haar omgeving onder en boven de grond. De boom is niet een op zichzelf staande entiteit maar in wederkerigheid een symfonie van interactie met vele andere levende soorten die zo elkaar samen in stand houden.

Bewustwording met de 300 jaar oude plataan als metafoor en voorbeeld
Bewustwording met de 300 jaar oude plataan als metafoor en voorbeeld

Een grote vogel in een andere boom bracht ons tot de beeldspraak van Paul de Blot, die helaas niet aanwezig kon zijn door een longontsteking, door ons openlijk de vraag te stellen “waarom blijven die moleculen van de vogel een eenheid in weer en wind?”. Het antwoord vinden we in de bindende spiritualiteit de vogel tot leven heeft gebracht en het doel heeft ingeblazen zich te blijven voeden en reproduceren. Zolang de vogel dit doel kan blijven nastreven zal het leven de moleculen tot een hechte band samenhouden. Zo functioneert de bezieling van een mens en menselijke organisatie ook. Het DNA maakt de samenstelling uniek maar de doelgerichte levendigheid, de spiritualiteit en de missie (purpose) maakt de samenstelling tot een eenheid. De vogel gebruikt de boom en de boom heeft de vogel nodig. De unieke levende eenheden vormen een complexe band, een ecosysteem.

Zo wil de stad Eindhoven zich zelfbewust als een ecosysteem ontplooien door de symbiotische samenhang tussen menselijke activiteiten en  onze natuurlijke omgeving in een waardengedreven cyclus. Dit proces is gaande en levert een verrassende dynamiek op die o.a. tot uiting komt in de multidisciplinaire interactie van mensen en organisaties in AiREAS om te komen tot een gezonde stad gezien vanuit luchtkwaliteit en volksgezondheid.

Camiel van Damme vond hierin de motivatie om een beeld te schetsen hoe hij, samen met Pierre Mellegers, het leiderschap traject aflegt met organisaties die vanuit zichzelf naar de buitenwereld kijken.

De coaching van Camiel en Pierre brengt de onderneming in contact met bredere maatschappelijke verantwoordelijkheden ter inspiratie voor innovatie
De coaching van Camiel en Pierre brengt ondernemingen in contact met bredere maatschappelijke verantwoordelijkheden als inspiratie voor zichzelf versterkende innovatie inputs

Dankbaar gebruik makend van de mooie tekening van Camiel kan het verhaal van Marco van Lochem, die zijn rol als mede oprichter van AiREAS beziet vanuit de werkelijkheid van een collectieve missie (gezonde stad) én die vanuit de belangen van deelnemende organisaties, in context worden geplaatst voor de deelnemers. Elk van de aanwezigen profileert zich misschien als een “onderneming” met een MVO geïnspireerde missie die vanuit eigen product en dienstverlening de wereld beschouwt en daarmee de interactie aangaat binnen een netwerk van economisch gestuurde belangen. Aloy Soppe (hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit) beargumenteerd de verwrongen huidige wereld van economie die alleen maar uit is op de primaire impulsen van groei en concurrentie, niet noodzakelijkerwijs de bezielde waardecreatie waar onze groep voor staat. In de economische wereld is het aanbod van spirituele zingeving vaak moeilijk te “verkopen”. Het wordt als zweverig betiteld terwijl het in feite betekenis geeft aan het levende bestaan van een organisatie. Wessel vraagt zich af of een organisatie een ziel kan hebben? En het bevestigende antwoord komt o.a. via Marco en het verhaal van AiREAS.

Voor diep bewuste mensen, die dienstbaar zijn in een wereld vol onbalans is harmonisering een bijna onmenselijke taak op individueel niveau, zeker als de menselijke systeemomgeving de onstabiliteit structureel benut voor de economische belangen van enkelingen en het verder zaaien van angst en vernietiging als motor van economische groei zonder enige menselijkheid. De Stad van Morgen positioneert zich daarom niet aan de gefragmenteerde kant van de geldafhankelijke producten en diensten maar in het veld van “de missie” die ze heeft gedefinieerd vanuit de collectieve inzichten van duurzame evolutionaire menselijkheid en collectieve verantwoordelijkheid

“samen blijven werken aan een gezonde, vitale, veilige, zelfbewuste en samenredzame menselijke samenleving binnen de symbiotische context van samenhang met onze aldoor veranderende natuurlijke omgeving”

Samenwerkingsvormen, die producten, diensten en andere ondernemende belangen uitnodigen, ontstaan dan als cluster van authentieke harmoniserende waardecreatie en een geheel eigen bezieling. Als voorbeeld dient AiREAS, een multidisciplinair samengestelde organisatie van missie-gedreven partners die, net als bij de vogel moleculen vormen die samen een doel-gedreven eenheid worden met een eigen “sustainocratisch” DNA.

De wereld beschouwend vanuit het gezonde stad perspectief levert een uitnodigde aantrekkingskracht op voor al die talenten die de symbiose aan willen vullen met bijbehorende wederkerigheid
De wereld beschouwend vanuit het gezonde stad perspectief levert een uitnodigde aantrekkingskracht op voor al die talenten die de gezonde stad symbiose aan willen vullen met harmoniserende producten en diensten bijbehorende wederkerigheid

De combinatie van de gefragmenteerde werelden die Camiel presenteert en het commitment dat door Marco wordt verwoord vanuit AiREAS perspectief en als samengestelde missie wordt voorgesteld, levert een nieuwe uitnodiging aan de groep op. Door een missie te formuleren, bijvoorbeeld de oorspronkelijke suggestie van Andras Laszlo en doel van de dag om ons als groep te positioneren in de missie van de Spirituele Transitie van Business (STB), en, samen met de harmoniserende definitie van duurzame menselijke vooruitgang van de Stad van Morgen, kunnen we de grote onstabiele menselijke wereld uitnodigen om samen met ons de transitie aan te gaan van bezieling, harmonisering en innovatie zonder angst voor chaos, crisis of verval.

Met dat voor ogen hebben STB en SvM samen het initiatief genomen om verschillende verbindende elementen reeds te scheppen die het verbond tastbaar maken voor de buitenwereld:

  • Deze dag van liefdevolle onderlinge presentatie
  • Het formuleren van de uitnodiging om samen de spirituele missie van menselijkheid en verduurzaming aan te gaan door harmonisering vorm samen te geven met de som van al onze talenten
  • De verhalen zijn opgenomen en worden tot videodocumenten verweven die we met de wereld kunnen delen
  • De verhalen worden opgeschreven en verwerkt in boekvorm voor uitnodiging aan de wereld
  • Het huis van Andras nabije Brussel wordt het roerende Europese centrum van bezieling, samenkomst en spirituele verbroedering dat we door heel Europa en de wereld aan zullen bieden in alle diversiteit van waardengedreven uitingen en samenhang.

Met die uitnodiging sluiten we af via een gedicht van de voorzitter van de Turkse ouderenvereniging van het Eindhovense Gestel en zijn zang over vrede en verbroedering die hij met ons deelde.

Mustafa Keskin wist de aanwezigen te raken met zijn persoonlijkheid en zang
Mustafa Keskin wist de aanwezigen te raken met zijn persoonlijkheid en zang

Wordt vervolgd……..

Een gedachte over “De nieuwe maatschappij bestaat

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s