Gaat het wel goed met Eindhoven?

Kapitalisme functioneert optimaal vanuit materiële en vastgoed belangen. Dat daarmee geknoeid wordt hebben we kunnen ervaren dankzij de kredietcrisis. Maar beheer van grond en gebouwen heeft al sinds de transitie van jagen naar verbouwen de machtsverhoudingen beheerst. Politiek gaat om belangen en vooral het “eigenbelang”. Voor de komst van internet kon de gevestigde orde hun gang gaan met het eigengemaakte wetboek in de hand over de rug van de bevolking en was opstand of oorlog het middel om misstanden te doorbreken. Tegenwoordig is de burger mondiger, analytisch en heeft toegang tot de vele openbare documenten. Men laat zich niet zo snel meer bedonderen, manipuleren en onderdrukken. De burger wordt slimmer, de witte boord corruptie ook. Dit verhaal gaat over bestuurlijk wangedrag in Eindhoven maar helaas is het een fenomeen dat eerder norm is dan uitzondering, ook in de vele andere steden en het platteland. Een bestuurder zei mij daarop heel open “onze enige fout was dat u het te weten hebt kunnen komen.” 

Helaas bouwen we daar geen duurzame maatschappij mee. Het is ook niet gezond noch Sustainocratisch. Stad van Morgen creëert dan ook een andere maatschappelijke inrichting gebaseerd op gelijkwaardigheid, respect, vertrouwen en samenwerking. Hedendaagse, historische maatschappelijke corruptie en misbruik kunnen we alleen maar aanpakken door de nieuwe werkelijkheid massaal te omarmen en samen onze gebiedsontwikkeling aan te pakken op de Sustainocratische manier en dit ook op te eisen. 

Eindhoven de slimste?

Naïef? Met veel trots vertellen we wereldwijd over Eindhoven, onze stad die uiteindelijk geleerd heeft slim te zijn, bijvoorbeeld door sustainocratische kernwaarden als gezondheid ook bestuurlijk in 2016 te omarmen middels de Brabantse Health Deal. Dit nadat de Stad van Morgen in 2010 al uitnodigde tot het creëren van de gezondste stad vanuit luchtkwaliteit middels het gezamenlijk opzetten van AiREAS.  Met veel enthousiasme zoeken we nu ook de gezonde interactie tussen burgers om samen wat te maken van de stad op gebied van al onze zekerheden, zoals, naast luchtkwaliteit (AiREAS) voedsel (via FRE2SH), bewustwording leren (via de School of Talents), sociale integratie (COS3I) en allerlei burgerparticipatie programma’s die gefundeerd zijn op deze gemeenschappelijke ambitie van gezondheid en het permanente en lucratieve innovatieproces op basis van de Sustainocratische kernwaarden. Dit groeit. Daar hoort ook gebiedsontwikkeling bij vanuit betrokkenheid, cocreatie en samenredzaamheid. Met veel mensen maken we niet alleen de stad Eindhoven sustainocratisch, maar ook de groen-blauwe ruit, het land van Dommel en Aa, heel Brabant, Europa en de hele wereld. Wij vinden ons niet naïef, we denken dat het zo moet zijn in deze tijd. 

Eindhoven de corruptste?

Maar elke positieve kant heeft ook zijn kanttekeningen. Zo wordt de Stad van Morgen de laatste tijd benaderd door radeloze burgers die het gevoel en vaak het bewijs hebben slachtoffer te zijn of worden van macht-politieke vastgoed spelletjes in de gemeente. In dit geval gaat het om het Kanaalgebied, maar het fenomeen wordt breed getrokken. De techniek die toegepast zou worden door bepaalde bestuurders is:

  • het bewust stichten van verwarring door allerlei programma’s aan te kondigen en uit te laten werken zodat niemand meer weet waar het over gaat, ook de gemeenteraad niet.
  • programma’s te versnipperen zodat het gebiedsoverzicht wordt verloren. Bij vraag om participatie het bericht geven dat de plannen al zover gevorderd zijn dat inspraak niet meer mogelijk is…..
  • betrokkenheid van lokale burgers en bijbehorende top professionals mijden totdat de plannen al zijn uitgewerkt, uitbesteedt en beklonken met het eigen netwerk.
  • achter deuren maatregelen nemen met het eigen projectontwikkelaars netwerk, grond verkopen inclusief vergunningen zodat niemand meer een juridische poot heeft om op te staan.

De chaos die is gecreëerd door de Vestdijk met gigantisch veel geld aan te pakken zonder een totaalplan voor de stad levert al een hele lading kritiek op van bestuurlijk onvermogen en incompetentie. Stad van Morgen pleit voor een autoloze stad waar de dynamiek van stedelijke mobiliteit wordt verzorgd door goed openbaar vervoer en veel kleine voertuigen in de reeks van fietstaxis, duofietsen, enz. De integrale aanpak van de binnenstad levert enorme besparingen op wegens het minderen van verkeersgerelateerde infrastructuur en het bevorderen van winkel en horecagebruik door langzaam wandel en fiets mobiliteit. Geen chaos en ergernis maar dynamiek en interactie, niet deze halve, te dure en inefficiënte oplossing.

Dit is tegenstrijdig aan Sustainocratie, maar ook niet ethisch in het democratische proces. Geld en bedrog stuurt, niet het algemeen belang en de participatie. Ook voor de Stad van Morgen is bijvoorbeeld het Kanaalgebied in Eindhoven een geweldige kans om het groen-blauwe karakter van de stad te verbeteren en te omringen met natuur, recreatie, horeca en woongenot. Zo wordt het de bevolking en raad ook sinds jaar en dag politiek verkocht (Een raadsinformatiebrief uit 2004 spreekt nog boekdelen. Raadsinformatiebrief_Betreft__voortgang_project_herinrichting_Eindhovens_Kanaal__buiten_de_gemeentegrens___raadsnummer_04.R935.001_ ) maar het tegendeel blijkt waar.

Onderzoek van burgers levert een aanklacht op die op 1 juni naar een van de drie bestuurlijke controle organen van de Nederlandse Staat, de Raad van State (de andere twee zijn: de Rekenkamer en de Ombudsman) is gestuurd en met vele mensen in de omgeving is gedeeld. Deze deelden het weer met de Stad van Morgen wegens onze samenwerking in het gebied. De analyse kunt u hier downloaden. Opzettelijke verwarring over kanaalzones tbv oa RvS ingeleverd 06062017 . Steeds meer mensen willen weg uit deze stad omdat deze “met dit soort praktijken zichzelf en de medemens kapot maakt”.  Wetenschappelijk onderzoek over de Staat heeft het falen van de Staat aangetoond omdat deze wel in staat is tot zelfreflectie (wat doe ik fout?) maar niet tot zelfcorrectie (hoe maak ik het goed?) wegens de politiek-economische democratie en kapitalistische sturing in de schaduw. De onderbouwde aanklacht verwijst naar een schaduwproces dat zich als een virus heeft geïnstalleerd in de maatschappij. De klacht komt terecht in hetzelfde netwerk van zelfreflectie alsof we een wolf vragen zich als een huishamster te gaan gedragen. In het verleden zouden er wat politici, die met naambekendheid zich hieraan schuldig maken en “zo dom waren zich bekend te maken hierin”, aan de publieke schandpaal worden genageld om zo de aandacht van het systeem zelf af te wentelen. Iedereen tevreden en men gaat gewoon door met de schaduwpraktijken.

En nu?

Stad van Morgen heeft dit gebeuren natuurlijk aangekaart bij de nieuw aangestelde programma managers Brabantse Health Deal van de Provincie. Bovenstaande onethische gang van zaken is een overheid aangelegenheid en dient aangepakt te worden als we samen naar een nieuwe maatschappelijke orde willen. Met moet niet zo naïef zijn dat dit soort praktijken in het huidige tijdperk zomaar doorgang mogen en kunnen vinden. Wij gaan gewoon door met de uitnodiging om vanuit Sustainocratische niveau 4 samenwerking de gebiedsontwikkeling vorm te geven op basis van aangepaste voorwaarden en regels. Wij trachten dit met zoveel mogelijk steden te doen zodat er ergens wel een gebied is waar men bereid is zowel de samenwerking als de ethiek te formaliseren. We hadden goede hoop dat Eindhoven hierin het voortouw zou nemen samen met ons maar misschien waren we daarin wel een tikje te optimistisch.

 

Een gedachte over “Gaat het wel goed met Eindhoven?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s