Dyslexie, ADHD en Autisme zijn natuurlijke evolutiemechanismen

Tijdens het STIR Avondcollege van 29 April 2015 vertelde Eugen Oetringer hoe bepaalde therapie soorten zijn zoon hadden geholpen om te gaan met zijn Dyslexie en bij behorende gedragsstoornissen.

Eugen tijdens het college
Eugen tijdens het college

Alles draait om het snappen dat Dyslexie een normaal verschijnsel is dat voortkomt uit het netwerkmechanisme van het brein. Jean-Paul Close legt het evolutionaire aspect uit van het leven zelf en dat van de mens. Door het filmpje van Harvard University te tonen over Mitochondria laat hij de complexiteit van harmonieuze interactie tussen moleculen ervaren.

Als we dat snappen op niveau van de energievoorziening van onze cellen dan kunnen we dat verder extrapoleren naar de complexe en uiterst nauwkeurige energetische netwerkmechanismen waaruit ons levende organisme is opgebouwd. Dat geldt voor al onze organen inclusief onze hersenen.

Het brein
Het brein

De evolutie van de soorten ontstaat door variaties in deze verbintenissen, soms op genetisch of energetisch niveau, vaak ook op mechanisch niveau. Als zoiets plaatsvindt in de hersenen dan heeft dat consequenties. De “normale” werkwijze van het brein hapert dan waardoor er overbelasting kan optreden of het verdwijnen van bepaalde vaardigheden en het verschijnen van geheel andere. De mens die dit heeft ervaart dat op allerlei manieren. Het uit zich in allerlei mogelijke pijnsoorten maar ook gedragsafwijkingen van datgene dat wij als soort tot “norm” beschouwen. De reactie van de omgeving is al snel om de “afwijking” als raar of ziekelijk te bestempelen en er remedies voor zoeken die het onderdrukken of corrigerend zouden werken. Wat we veel moeilijker aanvaarden is dat deze natuurlijke uitingen van diversiteit een evolutionair karakter hebben waarvan er enkelen doorbreken als nieuwe norm omdat de soort zich erdoor versterkt en andere de evolutie niet doorstaan omdat ze de soort verzwakken.

De afwijkingen zijn soms reacties op omgevingsfactoren. Een recente studie toont aan dat blootstelling aan luchtvervuiling tijdens zwangerschap het ongeboren kind een verhoogde kans van dyslexie, ADHD of Autisme geeft. De natuur reageert op de invloeden van de mens zelf. Jean-Paul argumenteert dat het niet de lijders van deze aandoeningen zijn die therapie nodig hebben maar de veroorzakers van de enorme wereldwijde vervuiling. De natuurlijke reactie op deze patronen is door ziekte waardoor een kwetsbare soort verdwijnt totdat er een ontstaat die weerstand heeft tegen de veranderde omgevingsfactoren. Zonder autisme zouden we waarschijnlijk nooit de wetenschappelijke vooruitgang hebben geboekt. De groeiende percentage van dyslexie, ADHD en autisme zijn een duidelijke reactie op de verstoorde omgevingsfactoren die de mensheid zelf veroorzaakt volgens het “Antropoceen”. Dat heeft niet alleen invloed op onze omgeving maar ook op de levensverbindingen in onze eigen complexe lichaamsopbouw en functioneren.

Omgaan met evolutie

Als we de natuur van het leven en de consequenties van onze eigen beïnvloeding doorgronden dan kunnen we ook maatregelen treffen om mensen die lijden, met fysieke klachten, te helpen om te gaan met hun handicap in plaats van het medicinaal te onderdrukken met medicijnen. Eugen presenteert een lijst van therapieën die echt blijken te werken puur door het mechanisme van het brein te beïnvloeden vanuit zelfbewust experimentele ontwikkelingen die aantoonbaar positieve resultaten opleveren ZONDER kostbare medicijnen of hun bijwerkingen. Deze therapieën blijken ook zo effectief en relatief eenvoudig dat ze een factor 10 tot 20 kostenbesparend werken terwijl het welzijn van de betrokkenen en hun omgeving met sprongen erop vooruit gaat. Lange tijd is deze werkwijze ontkend en onderdrukt door de grote economische belangen van de farmaceutische industrieën en gebrek aan kennis in het huisartsen collectief. Het is eenvoudiger om stoffen als Ritalin voor te schijven dan om de unieke problematiek van een jeugdige individu te doorgronden en samen op zoek te gaan naar effectieve steun in plaats van onderdrukking.

Is een afwijking nodig om uit te blinken?
Is een afwijking nodig om uit te blinken?

De kracht die mensen met een afwijking van de norm vaak ontwikkelen geeft ze op termijn een onderscheidend vermogen ten opzichte van de “normale” massa. Indien goed begeleid kan dit benut worden in plaats van elke afwijking als een probleem te beschouwen. Hoeveel talent laten we niet onbenut op die manier, door misleiding, onwetendheid, apathie, onderdrukking, onbegrip of gebrek aan steun?

Stad van Morgen

Via deze weg en het samenwerkingsverband COS3i (sociale inclusie) wil de Stad van Morgen daar verandering in aanbrengen. Allereerst willen we de bewustwording door laten dringen aan iedereen die te maken heeft met Dyslexie, ADHD en Autisme of andere natuur uitingen van deze tijd, dat het normaal is en vaak zelfs een zegen (uitzonderingen daargelaten natuurlijk die een natuurlijke grens van verzwakking hebben overschreden waardoor ze een gevaar zijn voor zichzelf of de omgeving, maar dat geldt ook voor despoten zonder empathie of moreel besef die nu de politieke en economische structuren aanvoeren).

Vervolgens willen we de dialoog opstarten over therapieën die er echt toe doen en aantoonbaar mensen hebben geholpen een duurzaam bestaan op te bouwen door de diversiteit van problemen, handicaps of aparte vaardigheden een plek te geven. Niet alles helpt voor iedereen. Net zomin als er een enkele mens hetzelfde is, zijn er ook geen standaard hulpmiddelen, alleen grote gemene delers die toegespitst dienen te worden op de persoon in kwestie. Dat vergt een graad van specialisatie en een open wil om te experimenteren met de werkelijkheid die zich openbaart.

Therapieën die er toe doen (onderzoek Eugen Oetringer)
Therapieën die er toe doen (onderzoek Eugen Oetringer)

Tot slot willen we betrokken mensen uitnodigen hun keuzes en ervaringen te delen zodat men ook anderen helpt dit allemaal een plekje te geven. In Eindhoven organiseert SAFE laagdrempelige ontmoetingen voor rechtstreekse interactie tussen kennis en zoekende mensen.  Stad van Morgen is niet geld maar waarde gedreven. Dat wil zeggen dat we een omgeving van duurzaam vooruitstrevende menselijkheid op willen bouwen waarin welzijn en productiviteit de maatstaf vormen en niet geld en speculatie. Uit het welzijn en productiviteit halen wij onze 4 x winst (maatschappelijk, individueel, ecologisch en economisch). Het is een complexe interactie waarbij de samenwerking met de andere samenwerkingsverbanden van de Stad van Morgen essentieel is. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat goed doordachte omgevingsfactoren zoals luchtkwaliteit, natuurlijk licht, drink water en gezonde voeding, onmiddellijk effect hebben op gedrag (ADHD) en de positieve kijk op het leven van de betrokken personen. Het gaat niet alleen om het remedie tegen hoofdpijn en het her-routeren van hersenfuncties maar het scheppen van optimale omgevingsfactoren. Scholen, wijken, buurthuizen, bejaardenhuizen, enz zijn daar meteen bij gebaat met een meetbaar effect op welzijn. AiREAS houdt zich bezig met luchtkwaliteit, FRE2SH met de kwaliteit Stad/Platteland op gebied van voeding, energie en recreatie.

Wanneer is een afwijking een probleem?
Wanneer is een afwijking een probleem?

STIR Academy houdt zich bezig met Triple “i”: Inspiratie, Innovatie en Implementatie. Op 20 Mei (2015) bijvoorbeeld gaan we kijken naar de manier waarop we technologie kunnen gebruiken voor de beïnvloeding van gedrag in de stad op gebied van luchtkwaliteit. Dat heeft een direct impact op negatief gedrag.

Meedoen? Schrijf u in en we nemen u mee in onze processen. Heeft u positieve ervaringen die u wilt delen over een therapie of aanpak? Laat ons dat weten, we starten er graag een blogdiscussie over.

4 gedachtes over “Dyslexie, ADHD en Autisme zijn natuurlijke evolutiemechanismen

Laat een reactie achter op School of Talents | Stad van Morgen Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s